TYP GWIAZD ZMIENNYCH, W KTÓRYCH ZMIANY JASNOŚCI NASTĘPUJĄ W WYNIKU OKRESOWYCH PULSACJI GWIAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEFEIDY to:

typ gwiazd zmiennych, w których zmiany jasności następują w wyniku okresowych pulsacji gwiazdy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEFEIDY

CEFEIDY to:

gwiazdy zmieniające blask wskutek okresowych pulsacji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP GWIAZD ZMIENNYCH, W KTÓRYCH ZMIANY JASNOŚCI NASTĘPUJĄ W WYNIKU OKRESOWYCH PULSACJI GWIAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.226

PAMIĘĆ MECHANICZNA, SCENA OBROTOWA, DRAKO, PODKARZEŁ, HISTOGENEZA, SEKSTURYSTYKA, ABORCJA, ŚRODKI TRWAŁE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, INWEKTYWA, HORYZONT ZDARZEŃ, KAMIEŃ NERKOWY, CHODY, WIELOMIAN, DYLATACJA CZASU, CZUJNIK JONIZACYJNY, KREWETKA ZMIENNA, DENEBOLA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, MATECZNIK, ŁÓŻKO, LIMNIGRAF, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, NEOPREN, OBLEŃCE, RUCH CIĄGŁY, JONOGRAM, MIESZEK, AUDIOMETRIA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, PLANETA, JEZIORO TEKTONICZNE, ZAPAŚĆ, KAPTEYN, TROMBOLIZA, BAKTERIE METANOGENICZNE, OLS, TLENEK KWASOWY, SERIA, DĘBIANKA, ALIT, AMETYST, BELG, WESTERN, MOSTEK SCHERINGA, SZKŁO LABORATORYJNE, ZGORZEL, CIEMNIA, ASTROGNOZJA, KARMIENIE, WYRAZ OBCY, KĄT SKIEROWANY, WIDMO SYGNAŁU, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, STEKOWIEC, GWIAZDA NOWA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, TYP, ZAPŁODNIENIE, ZESPÓŁ USHERA, ARGUMENT, STRATYFIKACJA, HEMIKRYPTOFIT, SZABER, GERRYMANDERING, MAFIA, PRZEŻYCIE, ŁUNA, ALGOL, PANEL ADMINISTRACYJNY, ASTROLOGIA, TYP DZIKI, GEOFIT RYZOMOWY, ŚWIT ASTRONOMICZNY, HIPSTERY, RUCH PRECESYJNY, ANTYNOMIA, SOLIPSYZM, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, POLAN, ŻNIWA, EKTOMORFIK, ANGIOPLASTYKA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, STRUNOWCE, GOSPODARKA NATURALNA, STABILIZATOR, WIETRZENIE CHEMICZNE, KORELACJA KANONICZNA, UCHO ZAPAŚNIKA, IZOPRENOID, GLIKOGENOZA TYPU III, MERYNOPREKSY, PRZĘDZA, NARECZNICA, JĘZYKI TURAŃSKIE, SINICE, GWIAZDA DZIWNA, WIEK NIEMOBILNY, MANIPULATOR, INSTRUMENT SMYCZKOWY, POLE, NOWA KLASYCZNA, GETTO, LICEUM PLASTYCZNE, KŁYKCINA, SZEREG ALTERNACYJNY, ROK, SERIA KWALIFIKACYJNA, KWASZONKA, MONOGAMIA, DYFUZJONIZM, HACKAMORE, ŁOWCA GŁÓW, ZATRWIAN, MACIERZ ELEMENTARNA, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, WERTEKS, REZONATOR, HODOWLA ZWIERZĄT, KORELACJA RANGOWA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, CARNOT, TORF, MĄKA, PU, ZAIMEK, KONSTELACJA, BĄK, ZAPAŚNICTWO, ROK GWIAZDOWY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ALLER, UKŁAD PLANETARNY, HEWELIUSZ, DEMOLUDY, RETINOPATIA NADCIŚNIENIOWA, BRAMKA, GLADIATORSTWO, ABSORPCJA, SKLERODERMIA, KONTO, AGOGIKA, OBTŁUCZENIE, ODŻYWIANIE, INGRESJA MORSKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, BIEGŁY SĄDOWY, KOMPLEKS PSZENNY, URODZENIE, KONSERWACJA, RENTA RÓŻNICZKOWA, BANAN, LIRYKA, SAMOZAPALENIE, FLAK, PRE-PAID, GWIAZDA, CUKRZYCA BRĄZOWA, BRYZA, METANOGENY, KWADRANT, RODZAJNIK, KOŃ BRABANCKI, KARAWELA, GEN FUZYJNY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, TYP ENDOMORFICZNY, SYSTEM SZWAJCARSKI, POLIKONDENSAT, USKOK, MARKETING SIECIOWY, PRZESTRZEŃ BARW, ŁUSZCZYNA, OSTANIEC, PARALIŻ DECYZYJNY, WYLEW, ŁUNA, ENDOPSAMMON, ŚWIĘTA, LEOPARD, SEKSTA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, RADIACJA ADAPTACYJNA, EPIGENEZA, ARYSTARCH, CYNODONTY, PTOMAINA, LOGOWANIE, ZMIANA WSTECZNA, ENDOMIKORYZA, JAK, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, OGNISKO, HAZARD, MĄKA, BERNI, BOCZNIAK, ZWIĄZEK KOMUNALNY, CEFEIDY, KAUCZUK BUTYLOWY, BEJT, HEAD-HUNTER, TYP WIDMOWY, OWCA OLKUSKA, FILOGENEZA, TYP GOSPODARKI, ROSA, OKULTACJA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, ZJAWISKO FIZYCZNE, ŁĘG, STEROWANIE KRZEPKIE, SIODŁO WESTERN, LITERATURA PIĘKNA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, NOWINKARSTWO, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, CYPROFLOKSACYNA, GEN HIPOSTATYCZNY, PEDET, EKSPERT SĄDOWY, ACETAL, BŁĄD POMIARU, HAMBURGER, WSPOMNIENIE, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KURATELA, GWIAZDA, ONAGER, SIKHARA, HERBATA CZARNA, ZŁOŻE, KŁOSEK, EMULSJA ASFALTOWA, PROTANDRIA, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, PRAŻAK, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KOGUT GALIJSKI, LIGATURA, KOŃ UKRAIŃSKI, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, NUCZA, PERIASTRON, GEN WĘDRUJĄCY, JELITODYSZCZE, ASTROTAKSJA, FUNKCJA ZDANIOWA, ZMIENNOPŁAT, COB, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, SZKLIWO WULKANICZNE, PLUSY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KATYŃ, ANALIZA ZESPOLONA, OKRĄG APOLONIUSZA, WSTĘŻNIAK, TABLOID, CEWKA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, BATYPELAGIAL, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, PIWO, BAZIA, UDAR SŁONECZNY, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, FOTOGRAFIA, EUSTAZJA, FAZA, ANAMORFOZA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, ZASIEKI, SZEAT, STARZENIE MORALNE, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, ENDOMORFIK, PORFIROBLAST, PSEUDOPODIUM, DEIZM, EFUZJA, METAMORFIZM WSTECZNY, CYKL MIESIĄCZKOWY, EKOLOGIA OPISOWA, WAPORYZACJA, HORYZONT, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, WIRUS GRYPY TYPU B, PODAŻ ELASTYCZNA, TABLICA ASOCJACYJNA, ?CYKL SŁONECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP GWIAZD ZMIENNYCH, W KTÓRYCH ZMIANY JASNOŚCI NASTĘPUJĄ W WYNIKU OKRESOWYCH PULSACJI GWIAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP GWIAZD ZMIENNYCH, W KTÓRYCH ZMIANY JASNOŚCI NASTĘPUJĄ W WYNIKU OKRESOWYCH PULSACJI GWIAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEFEIDY typ gwiazd zmiennych, w których zmiany jasności następują w wyniku okresowych pulsacji gwiazdy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEFEIDY
typ gwiazd zmiennych, w których zmiany jasności następują w wyniku okresowych pulsacji gwiazdy (na 7 lit.).

Oprócz TYP GWIAZD ZMIENNYCH, W KTÓRYCH ZMIANY JASNOŚCI NASTĘPUJĄ W WYNIKU OKRESOWYCH PULSACJI GWIAZDY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - TYP GWIAZD ZMIENNYCH, W KTÓRYCH ZMIANY JASNOŚCI NASTĘPUJĄ W WYNIKU OKRESOWYCH PULSACJI GWIAZDY. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x