CHELICERATA SYN. ARACHNOMORPHA, CHELICEROMORPHA - PODTYP STAWONOGÓW; ICH CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY (MAJĄ GŁOWOTUŁÓW) I BRAK CZUŁKÓW, KTÓRYCH FUNKCJĘ PRZEJĘŁY DWIE PARY PRZEKSZTAŁCONYCH ODNÓŻY, TZW. PRZYSADKI GĘBOWE; PODTYP OBEJMUJE OK. 65 TYS. GATUNKÓW ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH MORZA, LĄDY I WODY SŁODKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZĘKOCZUŁKOWCE to:

Chelicerata syn. Arachnomorpha, Cheliceromorpha - podtyp stawonogów; ich cechą charakterystyczną jest brak wyodrębnionej głowy (mają głowotułów) i brak czułków, których funkcję przejęły dwie pary przekształconych odnóży, tzw. przysadki gębowe; podtyp obejmuje ok. 65 tys. gatunków zwierząt zamieszkujących morza, lądy i wody słodkie (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZCZĘKOCZUŁKOWCE

SZCZĘKOCZUŁKOWCE to:

podtyp stawonogów obejmujących staroraki i pajęczaki (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHELICERATA SYN. ARACHNOMORPHA, CHELICEROMORPHA - PODTYP STAWONOGÓW; ICH CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY (MAJĄ GŁOWOTUŁÓW) I BRAK CZUŁKÓW, KTÓRYCH FUNKCJĘ PRZEJĘŁY DWIE PARY PRZEKSZTAŁCONYCH ODNÓŻY, TZW. PRZYSADKI GĘBOWE; PODTYP OBEJMUJE OK. 65 TYS. GATUNKÓW ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH MORZA, LĄDY I WODY SŁODKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.913

NIEZISZCZALNOŚĆ, TREND BOCZNY, NOSOROŻCE, KONTENER, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, POKÓJ KĄPIELOWY, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, SUPOZYCJA, UKŁAD MNOŻENIA, PROTANDRIA, WIDŁOZĘBOWCE, ROTATOR, PATATAJKA, LOUGANIS, KOLEŻEŃSTWO, JODŁA, KOMPATYBILNOŚĆ, ŁĄCZNIK GAZOWY, GARBARZ, ZWROT, REALIZM, KSIĘGA AKCYJNA, RZEKOTKA OLBRZYMIA, CZIP, MASER GAZOWY, NIEDBALSTWO, RECEPTYWNOŚĆ, MIESZANKA BETONOWA, RONNE, FUNKCJA AKTYWACJI, BIOSYNTEZA BIAŁKA, BLISTR, ŚWISTKOWATE, BEZBOLESNOŚĆ, PRZEŚCIERADŁO, PAPA MOBILE, WĘŻOGŁÓWKA NOWOGWINEJSKA, KRASNAL, OCZKO W GŁOWIE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PUPILEK, LYGODIUM PALMIASTE, MEZOZAURY, SIECIARZ JASKINIOWY, MORŚWINY, BEZSTYLOWOŚĆ, FANFARON, APARAT POJĘCIOWY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, DYSKRECJA, KAPILARNOŚĆ, SPICCATO, KWAS, MORDA, PISMO OKÓLNE, MARUDA, MORŚWIN, KWADRA, PIONIER, AMINOPENICYLINA, BEETHOVEN, ZROSŁOGŁOWE, ARTYKULATOR, LINKA, TOLERASTA, ATEMOYA, ENDOPSAMMON, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, BOTTOMLESS, BÓJ SPOTKANIOWY, KSIĘGA HODOWLANA, NIEZWYKŁOŚĆ, HIPOSTYL, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, WYŚCIG KONNY, DOPŁYW, DINODONTOZAUR, PRZYCZYNA FORMALNA, HEAD HUNTER, CHŁYST, DŻYGIER, NIELITOŚCIWOŚĆ, SINOE, MINOGOKSZTAŁTNE, TRUTEŃ, DAWNOŚĆ, UKŁAD RZECZOWY, GĘSIOWATE, STEROLOTKA, NITROZOBAKTERIA, MINIPIŁKA, ATRYBUCJA GLOBALNA, MORDECZKA, DÓŁ, PAWICOWATE, NIEDOSTĘPNOŚĆ, KOKIETNIK, SPÓDNICZKA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, LUJEK, FIKOLOGIA, UCHAL, ŚLIZGACZ, SPOT, PLEJADY, MORŚWIN DALLA, LISZKOJADY, STEP, PAZURNICE, WRZASKLIWOŚĆ, REALGAR, SKÓRA, DRENAŻ KIESZENI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, ZACHODNI GORYL NIZINNY, HELIOCENTRYZM, KRYPTODEPRESJA, ROŻEK, STYLISTA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, KĄPIEL POWIETRZNA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SUSZKA, KATASTROFA NATURALNA, BLASTULA, OKRES, CZEPIEC HIPOKRATESA, ZOOLOGIK, ARCHIWALNOŚĆ, JEDENASTA MUZA, POŚWIST, KOHABITACJA, LÓD, BYTOMKOWIEC, PRAWA CZŁOWIEKA, MHOR, MANDAT, CIAŁO, RUSIN, SYNERGIA, OBSZAR WIEJSKI, ROZBIERALNIA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, SANDALIN, AUTOBUS, FERRIMAGNETYK, POPRZEDNIK, WOJEWODA, LEW, LANGUSTYNKA, USZY, ECCHI, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, EGZARCHA, JONKERIA, SMUKLENIOWATE, DATARIA, NIEPEWNOŚĆ, WYMUSZONOŚĆ, ŁAJNO, STRATEGICZNOŚĆ, KONWENT, PIRANIOWATE, MONTAŻYSTA, OSZCZĘDNOŚĆ, ANTYBIOTYK, JEZIORO EPISZELFOWE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, SADOWNICTWO, NIEUPRZEJMOŚĆ, TŁUSZCZ, CZYSTOŚĆ, STOSUNEK, METAL NIEŻELAZNY, SCHIELE, CHLEBOWIEC, ŻÓŁTA GORĄCZKA, ŚWIADOMOŚĆ, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, WKŁUCIE CENTRALNE, SZAROTA, SŁABOŚĆ, WYDERKA, SZMELC, ZNANOŚĆ, RYTON, PRAWO PUBLICZNE, BOCZEK, PANIER, PIWKO, SER PODPUSZCZKOWY, PIERZCH, WĘŻOWIDŁO, OWADOŻERNOŚĆ, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, WYSPA KONTYNENTALNA, WĄTŁOŚĆ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OKRĘT NAWODNY, TEROCEFALE, CHROPOWATOŚĆ, ROPUCHA PASKÓWKA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, SIARCZEK, RACJONAŁ, TAMARYNDA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, ROZWÓJ RODOWY, PIERWSZOŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, LIMBA, INKOHERENCJA, FISZBINOWIEC, FAWORYT, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, MORKA, KONCERT ŻYCZEŃ, TAPIR ZE WZGÓRZ, MATEMATYKA STOSOWANA, BLASZKOWIEC, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, CIĄG, PŁYWIK, NABÓJ BOJOWY, HIPSTERY, HALIBUT, GĄSIENICZNIKOWATE, AGROFIZYKA, BRAMKA, PASKUDNIK, PRZYRODA, INSTYNKTOWNOŚĆ, BEZGUŚCIE, KAPOTKA, RUSYCYSTYKA, LAICKOŚĆ, TWIERDZENIE COSINUSÓW, TRANSPORTEREK, CZŁON OKREŚLANY, HYDROMECHANIZACJA, RODZAJ LITERACKI, DUCHOTA, STATYKA, LAZURYT, KOŁO MŁYŃSKIE, MYŚLENIE MAGICZNE, ZSTĘPNICA, PTERANODONTY, PIES OZDOBNY, LEWACTWO, LUSTRO, POTRZASK, DRAPIEŻNOŚĆ, SPIRYTUS BEZWODNY, DWORSKOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, ZASIEK, NOCEK KOSMATY, HYDROMONITOR, MROCZNOŚĆ, FUNKCJA CELOWA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, SAMIZDAT, WAGA MUSZA, KONTRAKT MENADŻERSKI, RUMIAN, PANŚWINIZM, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, ZŁO, NIEPRAWOŚĆ, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, STRZYKWY, ŁĄCZNIK SCHODOWY, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, FRAKCJA, HIPOTERAPEUTA, KORELACJA KANONICZNA, SIEDLISKO, KONTRDEMONSTRACJA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, MOTYWACJA, SZKIELET, PORÓD RODZINNY, KOŃ NA PATYKU, TEMPERATURA ABSOLUTNA, ZŁĄCZENIE, STRUNA, OBRÓBKA PLASTYCZNA, SAMOBÓJCA, SARNA, CZAS, PISTOZAUR, ZWIĄZEK KOMUNALNY, MELANŻ, GACEK SZARY, ?ODPYLAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.913 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHELICERATA SYN. ARACHNOMORPHA, CHELICEROMORPHA - PODTYP STAWONOGÓW; ICH CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY (MAJĄ GŁOWOTUŁÓW) I BRAK CZUŁKÓW, KTÓRYCH FUNKCJĘ PRZEJĘŁY DWIE PARY PRZEKSZTAŁCONYCH ODNÓŻY, TZW. PRZYSADKI GĘBOWE; PODTYP OBEJMUJE OK. 65 TYS. GATUNKÓW ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH MORZA, LĄDY I WODY SŁODKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHELICERATA SYN. ARACHNOMORPHA, CHELICEROMORPHA - PODTYP STAWONOGÓW; ICH CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY (MAJĄ GŁOWOTUŁÓW) I BRAK CZUŁKÓW, KTÓRYCH FUNKCJĘ PRZEJĘŁY DWIE PARY PRZEKSZTAŁCONYCH ODNÓŻY, TZW. PRZYSADKI GĘBOWE; PODTYP OBEJMUJE OK. 65 TYS. GATUNKÓW ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH MORZA, LĄDY I WODY SŁODKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZĘKOCZUŁKOWCE Chelicerata syn. Arachnomorpha, Cheliceromorpha - podtyp stawonogów; ich cechą charakterystyczną jest brak wyodrębnionej głowy (mają głowotułów) i brak czułków, których funkcję przejęły dwie pary przekształconych odnóży, tzw. przysadki gębowe; podtyp obejmuje ok. 65 tys. gatunków zwierząt zamieszkujących morza, lądy i wody słodkie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZĘKOCZUŁKOWCE
Chelicerata syn. Arachnomorpha, Cheliceromorpha - podtyp stawonogów; ich cechą charakterystyczną jest brak wyodrębnionej głowy (mają głowotułów) i brak czułków, których funkcję przejęły dwie pary przekształconych odnóży, tzw. przysadki gębowe; podtyp obejmuje ok. 65 tys. gatunków zwierząt zamieszkujących morza, lądy i wody słodkie (na 16 lit.).

Oprócz CHELICERATA SYN. ARACHNOMORPHA, CHELICEROMORPHA - PODTYP STAWONOGÓW; ICH CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY (MAJĄ GŁOWOTUŁÓW) I BRAK CZUŁKÓW, KTÓRYCH FUNKCJĘ PRZEJĘŁY DWIE PARY PRZEKSZTAŁCONYCH ODNÓŻY, TZW. PRZYSADKI GĘBOWE; PODTYP OBEJMUJE OK. 65 TYS. GATUNKÓW ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH MORZA, LĄDY I WODY SŁODKIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CHELICERATA SYN. ARACHNOMORPHA, CHELICEROMORPHA - PODTYP STAWONOGÓW; ICH CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY (MAJĄ GŁOWOTUŁÓW) I BRAK CZUŁKÓW, KTÓRYCH FUNKCJĘ PRZEJĘŁY DWIE PARY PRZEKSZTAŁCONYCH ODNÓŻY, TZW. PRZYSADKI GĘBOWE; PODTYP OBEJMUJE OK. 65 TYS. GATUNKÓW ZWIERZĄT ZAMIESZKUJĄCYCH MORZA, LĄDY I WODY SŁODKIE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x