JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY, NAJCZĘŚCIEJ OWOC LUB OWOCOSTAN DRZEWA CZY KRZEWU OWOCOWEGO, KTÓRĄ MOŻNA SPOŻYWAĆ NA SUROWO I KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ SŁODKO-KWASKOWATYM SMAKIEM, JEST MIĘSISTA I SOCZYSTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOC to:

jadalna część rośliny, najczęściej owoc lub owocostan drzewa czy krzewu owocowego, którą można spożywać na surowo i która charakteryzuje się słodko-kwaskowatym smakiem, jest mięsista i soczysta (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OWOC

OWOC to:

pozytywny rezultat, efekt czyichś działań, pozytywny skutek czegoś (na 4 lit.)OWOC to:

część rośliny, organ powstający głównie z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie (na 4 lit.)OWOC to:

figa (na 4 lit.)OWOC to:

gruszka (na 4 lit.)OWOC to:

zakazany - największa pokusa (na 4 lit.)OWOC to:

granat lub kiwi (na 4 lit.)OWOC to:

leśny to np. jeżyna (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY, NAJCZĘŚCIEJ OWOC LUB OWOCOSTAN DRZEWA CZY KRZEWU OWOCOWEGO, KTÓRĄ MOŻNA SPOŻYWAĆ NA SUROWO I KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ SŁODKO-KWASKOWATYM SMAKIEM, JEST MIĘSISTA I SOCZYSTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.208

PIÓRO, KRYKIET, PROFESJA, ŁAD KORPORACYJNY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PRZYBŁĘDA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, TYRANIA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, ANALIZA KOSZTÓW, ROSZPONKA, EMOCJA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, DYSFONIA, PRZEDMURZE, JAŚMINOWIEC, POMOC STYPENDIALNA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, ANTENA SATELITARNA, TANTALIT, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, PODRZUTEK, KURATORKA, PENETRACJA GENU, SKWAPLIWOŚĆ, ROZRZUTKOWATE, RYBACZKA, PROGRAM WYBORCZY, UPRAWA, KRZTUSIEC, ŚNIEŻYCZKA KRASNOWA, FOSFATYDYLOCHOLINA, PUSZCZALSKA, MIEDZIONIKIEL, DUCHOWOŚĆ, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, NOWICJUSZKA, OKSYTAŃSKI, CZEP, TEMPURA, REAKCJA, JEDLICA ZIELONA, PNIAK, SZYFON, UKŁAD SYMPATYCZNY, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, KALEKA UMYSŁOWY, KUNDMAN, GŁÓG WŁOSKI, TACIERZYŃSKI, OBIEKTYWNOŚĆ, GÓRNICTWO OTWOROWE, KOŃ ARDEŃSKI, MADAPOLAM, BEGUINE, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, USTONOGIE, POWIEŚCIOPISARZ, SKARANIE BOSKIE, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, KRAJKA, AKREDYTACJA, SUFFOLK PUNCH, TRÓJLIST OGONKOWY, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, TRIFORIUM, SCRATCHING, KATA, DWORUS, TARCZKA OPACHOWA, PALCÓWKA, ANGLISTYKA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, ABLUCJA, PIERWSZEŃSTWO, AMARANTUS, AKOMODACJA, PIEROGI, PIEC MUFLOWY, FILEMON BLADY, CYJANOŻELAZIAN(II), SAMOGRAJ, NIESPOKOJNOŚĆ, DĘTKA, TEKST, SŁOWIANIN, SOCJOPSYCHOLOGIA, KOSZT UTOPIONY, GWAŁTOWNOŚĆ, HISZPAŃSKI, GŁADKOMÓZGOWIE, STOLARKA OTWOROWA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, OBRONA, JĘZYK OBCY, OLSZYNA, ZAMEK, BRAK, POLAK, GRAF MIESZANY, GRA NA ZWŁOKĘ, ZBROJA KOLCZA, SZLAUF, MIAZMAT, PAJAC, DEFINIOWALNOŚĆ, LEPNICZKA, MELON, BEFSZTYK, SUPERNOWE, OSZLOCH, RAKOWATOŚĆ, PIENIĄDZ TOWAROWY, HIPOSTYL, BIBLIOPOLA, GÓRNICTWO MORSKIE, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, HAFTARNIA, WĄŻ, DAGUSSA, BOSSA NOVA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, KOLCZAKOWATE, POPRZECZNICA, NIECHLUJNOŚĆ, NADPŁYNNOŚĆ, ASPEKT, PIEPRZ GWINEJSKI, ARKUSZ DRUKARSKI, ODTRUTKA, PÓJDŹKA, SPAŁA, ILUZORYCZNOŚĆ, KOZA, TRZECI, SPRZĘT MECHANICZNY, LUFKA, STATEK TRANSPORTOWY, NIEBIOSA, RYKSZARZ, WRAK, ZANZA, KINEZYTERAPEUTA, MIEDZIOWIEC, ROZROST, ANGIELSKOŚĆ, SALWINIOWCE, HIPERMETROPIA, SAMOSIA, DYNAMIKA, FALA WODNA, DRGNIENIE, GODZINA, CIS, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ZIMOZIÓŁ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KLEKOTKA, BEDŁKA, SANKCJA, SZPERACZ, BRUTAL, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KUKLIK BUŁGARSKI, WIRTUOZOSTWO, HAITAŃSKI, KOŁECZEK GOLFOWY, GROCH POLNY, ROZPIĘTOŚĆ, PRASA, PRZELICZNIK, KOCIOŁ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, CERKIEW, ZIMÓWKA, OFENSYWA, ONTOLOGIZM, LEVEL, PREFIKS, NATRYSK, JABŁKO, ZAKON SZPITALNY, FLOTA, PATENT, GŁUPTAK, PAMIĘĆ GÓRNA, GRUSZA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, POSTING, TRZCINNIK SZUWAROWY, SAPKA, PODATEK, LUFA, CHLOREK WINYLU, PROSTOŚĆ, SANDBOX, DROGI RODNE, MAKINTOSZ, OWAL, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, ZAMYKANIE USZU, KOLUMBARIUM, DWUDZIESTY SIÓDMY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ORZECHÓWKA, POŚREDNIK, AUDYTOR, GRZYB CHRONIONY, REFREN, WIDMO, EKSPONENT, CHIŃCZYK, FASZYNA, ZANIECZYSZCZENIE, PEDOFIL, KORTYNA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, SIÓDMY, BRUKSELKA, RÓWNONOGI, CZIRU, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, RYNEK, SMUŻ, ODCINEK, KLIENT, UJŚCIE GARDŁOWE, MIKROGRAFIA, SOLANKA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, WARUGA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, ROPUCHA PANTEROWATA, BELWEDER, MAKIJAŻYSTKA, WOLANT, FRYZ, ULOTKA, KOŻUSZEK, ŁOŻYSKO, DZIEWICA, MALFORMACJA MACICY, NIRWANA, KOMPLEKS GLEBOWY, PRAWO DŻUNGLI, FALISTOŚĆ, INFIKS, ONTOLOGIA, PLASTYCZNOŚĆ, POJAZD KOLEJOWY, PŁYWACZEK, AWANPORT, ZGĘSTEK, MULDA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, DERESZ, PRZEZIERNIK, GARNUSZEK, SINGIEL, SZPANERSTWO, APLIKACJA, CYGANECZKA, MUCHA SUCHA, ROZMIARÓWKA, ANGIELSKA FLEGMA, ZMAGANIA, TUBULOPATIA, HORMON STERYDOWY, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, AŻUR, RADCA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, SUSPENSA, PARAMETR, RONDO, KOMUNIA ŚWIĘTA, HADŻ, STOKŁOSA ŁUSKOWATA, RYNKA, BANIECZKA, PIĄTKA, KAJMAN OKULAROWY, DEPORTOWANY, ANKIETOWANY, ŁOTROSTWO, ŚLIWA, MAREMMANO, NAWA, HEKSAMETR, BŁYSKOTKA, KOSZTORYS INWESTORSKI, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, OBRZĘD, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, ARTYSTA, ?MARYNARCZYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.208 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY, NAJCZĘŚCIEJ OWOC LUB OWOCOSTAN DRZEWA CZY KRZEWU OWOCOWEGO, KTÓRĄ MOŻNA SPOŻYWAĆ NA SUROWO I KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ SŁODKO-KWASKOWATYM SMAKIEM, JEST MIĘSISTA I SOCZYSTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY, NAJCZĘŚCIEJ OWOC LUB OWOCOSTAN DRZEWA CZY KRZEWU OWOCOWEGO, KTÓRĄ MOŻNA SPOŻYWAĆ NA SUROWO I KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ SŁODKO-KWASKOWATYM SMAKIEM, JEST MIĘSISTA I SOCZYSTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWOC jadalna część rośliny, najczęściej owoc lub owocostan drzewa czy krzewu owocowego, którą można spożywać na surowo i która charakteryzuje się słodko-kwaskowatym smakiem, jest mięsista i soczysta (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOC
jadalna część rośliny, najczęściej owoc lub owocostan drzewa czy krzewu owocowego, którą można spożywać na surowo i która charakteryzuje się słodko-kwaskowatym smakiem, jest mięsista i soczysta (na 4 lit.).

Oprócz JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY, NAJCZĘŚCIEJ OWOC LUB OWOCOSTAN DRZEWA CZY KRZEWU OWOCOWEGO, KTÓRĄ MOŻNA SPOŻYWAĆ NA SUROWO I KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ SŁODKO-KWASKOWATYM SMAKIEM, JEST MIĘSISTA I SOCZYSTA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JADALNA CZĘŚĆ ROŚLINY, NAJCZĘŚCIEJ OWOC LUB OWOCOSTAN DRZEWA CZY KRZEWU OWOCOWEGO, KTÓRĄ MOŻNA SPOŻYWAĆ NA SUROWO I KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ SŁODKO-KWASKOWATYM SMAKIEM, JEST MIĘSISTA I SOCZYSTA. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x