Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAY-AS-YOU-GO to:

system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 13 lit.)SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY to:

system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 21 lit.)SYSTEM REPARTYCYJNY to:

system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.396

KUCHNIA, ROZSĄDNOŚĆ, NADLEŚNICZÓWKA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, ZDATNOŚĆ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, AGRA, ŁOŻYSKOWIEC, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, MUMIA, PRZEZORNOŚĆ, WODOROSIARCZAN(VI), SZMATA, PREFEKTURA MIEJSKA, GREEN, KAZAMATA, STOPER, UMOWA KONTRAKCYJNA, ALGEBRA BANACHA, MONOCENTRYZM, MOC WYTWÓRCZA, KRĘGOWCE, OCTOWNIA, PRALNIA, GOA, IGŁA, LEMUR KARŁOWATY, OGÓR, TOPOLOGIA MAGISTRALI, OMNIPOTENCJA, PRYNCYPAŁ, AUSTRALIJSKOŚĆ, KSOBNOŚĆ, PROEPIDEMIK, SYSTEM, REGENERATOR, ZAUROPODOMORFY, PLUS UJEMNY, POSŁUCH, PROCES POZNAWCZY, DRASTYCZNOŚĆ, ANALOGICZNOŚĆ, WALOR, RADIONAWIGACJA, PERFUMKI, JĘZYK SOGDYJSKI, UPRZEMYSŁOWIENIE, METABOLIT WTÓRNY, SPRAWDZIAN, SPACJA, SIATKÓWKA, ORTOCENTRUM, KOLIDAR, AKSAMITNOŚĆ, WYCIEK, POSTERUNEK, RĘCZNE STEROWANIE, EKSŻONA, IMIENINY, SKRYPTORIUM, PRZESADNOŚĆ, KWAS LIZERGOWY, DEZASEMBLER, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ZBIORKOM, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, CHŁOPEK ROZTROPEK, DZBANEK DO ŚMIETANY, KOSZATNICZKA, MUFLARZ, DODATEK MIESZKANIOWY, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, PODEJRZLIWIEC, WIELOETNICZNOŚĆ, NAPRĘŻACZ, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, RÓŻA SKALNA, CENTRUM URAZOWE, METAL PÓŁSZLACHETNY, ZIOMEK, KSIĄŻĘ Z BAJKI, POSTĘP ARYTMETYCZNY, GNIOTOWNIK, WEGETACJA, ONTOLOGIZM, FILEMON SĘPIOGŁOWY, WYNIOSŁOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, PRZEŚCIERADŁO, KANAŁ, PIENIĄDZ TOWAROWY, KORZEŃ, NADWYŻKA HANDLOWA, LORAN, JARZYNIAK, NIEZWYKŁOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, SYGNAŁ RADIOWY, PIEŃ TRZEWNY, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, CEGŁA SUSZONA, KRAJ ALPEJSKI, PRZYWILEJ EMERYTALNY, WOLA BOŻA, ONR-OWIEC, METODA NAWIASÓW LIEGO, KONKURENCJA, AŁMATY, NARRACYJNOŚĆ, SER EMENTALSKI, ARABSKI, ZACHOWAWCZOŚĆ, ANTYPOLSKOŚĆ, HISTON ŁĄCZNIKOWY, UŁAMEK DZIESIĘTNY, SIECIARZ JASKINIOWY, HALO, WRZASKLIWOŚĆ, WICELIDER, PENSJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, REIFIKACJA, ŻYWIZNA, TWARDA SPACJA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ROGATNIK, OPŁATA KONCESYJNA, KRYPTOWALUTA, LICZBA NIEWYMIERNA, NIEGODZIWOŚĆ, BARANEK, EKSPREZYDENT, SZACHY CZTEROOSOBOWE, DECTRA, MAGISTRALA, NIEŚCISŁOŚĆ, FIRMA KRZAK, MAPA ZASADNICZA, ŚWIĘTA, ZAPIS, SIOGUN, OBIEG SYDERYCZNY, FILOZOFIA PRAWA, ENANCJOMER, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, PIĘCIOKROTNOŚĆ, FILM SF, ZACNOŚĆ, ROZPAD, NANOFILTRACJA, CZYSZCZARNIA, MOCARSTWO, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, HIPPISKA, LITEWSKI, ŻUREK, NIEWAŻKOŚĆ, DYSKRECJA, KONSERWATORNIA, REWOLUCJONISTA, SKŁAD, MINIALBUM, PIŁA, MGŁA WYKŁADNICZA, ODPYCHACZ, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, SZCZEPIONKA WŁASNA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, ELITARNOŚĆ, BARKAN, BACKGROUND, PRĘDKOŚĆ, SECCHI, DUSZA CZYŚĆCOWA, NAROWISTOŚĆ, KILOKALORIA, ZAWIŁOŚĆ, PERTA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, MERYTERIUM, BIAŁY ŚPIEW, GRATIS, CZEK IMIENNY, RACHUNEK ZDANIOWY, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, MAJEUTYKA, SZAROTA NORWESKA, GRUCZOŁ MLECZNY, KOPROSTANOL, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ZATRUDNIENIE, ŚMIECH, GADACZ, PIORUNOCHRON, MOC WYTWÓRCZA, WILGOTNOŚĆ, BEZBRONNOŚĆ, PORTO, SUPERMAN, LUŹNOŚĆ, TRANSPARENCJA, OBÓZ ZAGŁADY, REJESTR KARNY, KOMÓRKA ZWOJOWA, SZEREG CZASOWY, TUNEL, UKŁAD ZAPŁONOWY, SENSACJA, GRANICA PAŃSTWA, ROWER POZIOMY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MATAMATOWATE, CENTRALNOŚĆ, RADIO TAXI, PIEPRZ CZERWONY, UNIKAMERALIZM, BIOFLAWONOID, MASZYNA INFORMACYJNA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, SPÓJNOŚĆ, MUSICAL, BETONOWE BUTY, PLAZMA, KABOTAŻ WIELKI, POSTĘPOWANIE CYWILNE, INFORMACJA, ETER, ORLICA, BASKAK, KRUMMHORN, INFORMA, LWIA SPÓŁKA, PRZEGRODA, WERTEKS, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PASKUDNIK, DŁAWIK, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, WĄTŁOŚĆ, MĄŻ, WANIENKA, DERYWAT, WYWIADOWCA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, WIELOBARWNOŚĆ, MASOWOŚĆ, BŁĄD MATERIALNY, MROK, AUTOTEMATYZM, PRZYZNAWALNOŚĆ, ZAINTERESOWANY, OGRÓDEK, PROSTOMYŚLNOŚĆ, SZYK TOROWY, FRYSZERKA, ANDORCZYK, HEGEMONICZNOŚĆ, DERYWACJA FLEKSYJNA, ACZYŃSK, SZRANKI, MIĘKKOŚĆ, TELEWIZJA, AMBITNOŚĆ, MIERNIK CYFROWY, RÓWNIK NIEBIESKI, OPIJUS, WYBITNOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, GOSPODARZ, HIPISKA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, HUBA MAŚLAK, TWARDOŚĆ, KRATA, TRZON TŁOKOWY, BATERIA WODOCIĄGOWA, ANTROPOLOGIA, ŚLIZG, MANUFAKTURA, TANCERKA BRZUCHA, PASZTET, MODRASZEK ALEKSIS, MIEJSCE SIEDZĄCE, FELERNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, KĄT, PODŚCIELISKO, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, BIOMETRYKA, AEROZOL, WAPNIAKI, PIERWSZOŚĆ, WAZONKOWCE, ŁOŻYSKO KULKOWE, KOMFORT CIEPLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.396 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pay-as-you-go, system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 13 lit.)
system redystrybutywny, system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 21 lit.)
system repartycyjny, system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAY-AS-YOU-GO
system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 13 lit.).
SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY
system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 21 lit.).
SYSTEM REPARTYCYJNY
system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x