ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JESIOTR ROSYJSKI to:

Acipenser gueldenstaedtii - gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae); jesiotr rosyjski żyje w przybrzeżnych wodach Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Morza Kaspijskiego, w niektórych rzekach (Wołga i Dunaj) tworzy prawdopodobnie formę wyłącznie słodkowodną, ryba ta jest poławiana na dużą skalę ze względu na smaczne mięso oraz ikrę, z której wyrabiany jest kawior, jest też hodowana w gospodarstwach rybnych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.667

GAMBUZJE, GIĘTKOZĄB, NIEPRZYZWOITOŚĆ, TUPOLEW, BIELISTKA SIWA, CHOMIK RUMUŃSKI, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, ORKISZ, SYMPATYCZNOŚĆ, LEONARD, SUSEŁ PÓŁNOCNY, SEKS ORALNY, PRECYZYJNOŚĆ, MSZAR, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, TRASZKA ALPEJSKA, PRZENIKLIWOŚĆ, BALANS, FECHTUNEK, WOŁEK RYŻOWY, TERYNA, RYSKA, KAMIEŃ, DEGRAS, PODZIEMIE, MENNICA, WYTRAWNOŚĆ, SZLIF KABOSZONOWY, FIZYKA SŁOŃCA, OWOCOŻER KRÓLEWSKI, SARDELA POŁUDNIOWA, CYPRYŚNIK, GARNELA POSPOLITA, KAMIENIUSZKA, STANOWISKO ROBOTNICZE, EROZJA EOLICZNA, NIEUNIKNIONOŚĆ, ALOES BARBADOSKI, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, KASZEL SUCHY, ALEKSANDRETTA OBROŻNA, ZŁOTY GRZYB, AUDYTORIUM, OSNUWIK POSPOLITY, FENOMENOLOGIA, GÓWNOZJAD, SYSTEM PARTYJNY, KRWAWNIK DROBNY, SZURPEK POROSŁY, PARNIK WSPANIAŁY, MACIERZ KWADRATOWA, SZMACIAK, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, GWASZ, CYSTOLIT, KAMA, PODSADNIK KULISTY, SZCZUR, ŻYWIENIE, PORTER, ŚLEDŹ SUWOROWA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, PITOMBA, D, ASPARAGUS, ASTENKA GĘSIÓWKA, PETRELEK SUBANTARKTYCZNY, PROCES POLITROPOWY, OŚ PORTALOWA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, CEGŁA KLINKIEROWA, BIAŁY DZIEŃ, ZUBOŻENIE, CHOROBA NAXOS, DZIKIE MIĘSO, KLESZCZOTKI, OCEANNIKI, ŚWIERK CZARNY, KUCZBAJA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, ZAPISOBIORCA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KAWALERSKA FANTAZJA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, ADRESATKA, OPRAWA, MISIOWÓZ, WIĘZIEŃ, GAŚNICA ŚNIEGOWA, PALUKSIZAUR, TRZMIEL STEPOWY, WRÓBEL RDZAWY, ZUPAK, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, ANTYLOPA KOŃSKA, PREPARAT CHEMICZNY, PIERWSZOŚĆ, RODZAJ, PRĄD TĘTNIĄCY, BYTOWNIT, ŚMIERDZIUCH, PRĄTNIK NABRZMIAŁY, TAR HIMALAJSKI, ALBULOWATE, PODŁOŻE MALARSKIE, CZAPLA RDZAWOSZYJA, MRÓWKOŻEROWATE, GACEK BRUNATNY, ORFA, MUTACJA NONSENSOWNA, LIST POLECONY, TRZMIELAK, WOŁYNIANIN, KARBOANION, CHOROBA BOSTOŃSKA, INKARNATKA, GLYPTODON, ŚLEDŹ PATAGOŃSKI, DETENCJA SĄDOWA, REOSTAT, KRAS, SZNUR HACZYKOWY, PRĄTNIK JAJOWATY, NAWAŁNIK BRUNATNY, AGUTI OLIWKOWY, BYLICA MLECZNOBIAŁA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ŻÓŁWIAK GANGESOWY, PIERŚ, UMOWA UBEZPIECZENIA, STROICZKA PRZYLĄDKOWA, BARCZATKA FRANKOŃSKA, NIECKA ABLACYJNA, SPLOT, SIWIEC, PAŁASZ, STERNICZKA, SZCZUR, IRGA OSTROLISTNA, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, GŁUSZYCA, RELACJA SYMETRYCZNA, BEŁKACZEK, IZOPRENOID, GRINDWAL, LOTOPAŁANKA KRÓTKOGŁOWA, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, PERKOZ RDZAWOSZYI, TĘPOROŚLA KRZEWINKOWA, GIBBON, BYSTRZYK CZERWONY, PORA, WIĘCIOR, WĘŻOGŁÓWKA AUSTRALIJSKA, BUTLONOS, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, CERATA, KONIKI MORSKIE, NIESOBKA CHMIELANKA, KOŁOSZ WIELOBARWNY, HUCZEK ZIEMNY, CIBORA BRUNATNA, TREND BOCZNY, BRODŹCZYK POLINEZYJSKI, KURURO, KOSZTOWNOŚCI, TEATR MUZYCZNY, KORMORAN SKALNY, SKUBANIEC, SYNINGIA, JELEŃ WSCHODNI, PATENT ŻEGLARSKI, MAMUTOWIEC, BAGNIAK DARNIOWY, PODRZEŃ, PSIZĄB WIELKOKWIATOWY, GĘŚ TUNDROWA, NAWAŁNIKI, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PIENIĄŻEK, ŁAPACZ, KOLCZAK SMUKŁY, CHWOSTKA RUDOSKRZYDŁA, EDYKUŁ, PAPRYKA, IRAŃSKI, INFORMATYKA MEDYCZNA, HERBOWOŚĆ, SARNINA, SITWA, GŁADNIK, LAMPA SODOWA, MARTWY PRZEPIS, ZAPALENIE, LINEARNOŚĆ, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, PINCZER, ORZECH BRAZYLIJSKI, LODOWIEC SZELFOWY, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, MIODOJAD BIAŁOUCHY, COLEMANIT, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, ZWINNIK ARMSTRONGA, GAZ PRZEWODOWY, TRERON WIELKI, PŁYWACZOWATE, JASZCZURNIK, ALESTES DŁUGOPŁETWY, CIĄGUTEK, GRINKOW, NIEUMARŁY, PIĘCIORNIK KRZEWIASTY, DZIEŁO SZTUKI, ODTLENIACZ, KULICZEK, RZĘSOREK MNIEJSZY, TARCZEŃ WIRGIŃSKI, WF, KOSTRZEWA NIEDŹWIEDZIA, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, SOPLICA, RYTMICZNOŚĆ, NOCEK BECHSTEINA, OSADNIK, TONKIŃSKA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, SESZELKOWATE, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, BÓBR WSCHODNI, METR, SEWELE, REN, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, ZASOBOŻERNOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, OWCZA WEŁNA, DOMINO, MIR, ZARAZA, STAN WYJĄTKOWY, ELEUSIS, ARTURDAKTYL, WYPYCHACZ, WĄSACZ KOLCZASTY, MAKOLĄGWA ZWYCZAJNA, AMIOWATE, EKOLOGIA MOLEKULARNA, SLOW-FOX, PALMICZKA, ZMOWA, KOLEŃ, JEZIORO ENDOREICZNE, PTASZYNIEC, GÓWNIANOŚĆ, STRUNA, NAPRĘŻACZ, NIEOSTROŚĆ, TRUTÓWKA, BAROTROPIA, KALMUS, ŁOTROSTWO, ZNAK, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, KUMAKOWATE, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, PORCELANKA, ACHALAZJA, CHEMIA ORGANICZNA, KROKODYL JOHNSTONA, POŁOZ ŻÓŁTO-ZIELONY, KLISZA, GADY, OMATNIK ŁĄKOWY, WELUR, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, RADAR GEOLOGICZNY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, LIŚCIEC OLBRZYMI, WRZOSOWIEC, REALIZM MAGICZNY, MURENA OLBRZYMIA, TAWULEC, OPOKA, WARIACYJNOŚĆ, FIOŁEK STOPOWATY, MAKADAMIA, SER TYLŻYCKI, UŁAŃSKA FANTAZJA, MASTYKS, DESZCZOWOŚĆ, URZĄD SKARBOWY, MURARKA LUCERNOWA, WĘŻOWNIK, SONDA INTERNETOWA, ISTOTA SZARA, LEGWAN DARWINA, ?GAŁĘZIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JESIOTR ROSYJSKI Acipenser gueldenstaedtii - gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae); jesiotr rosyjski żyje w przybrzeżnych wodach Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Morza Kaspijskiego, w niektórych rzekach (Wołga i Dunaj) tworzy prawdopodobnie formę wyłącznie słodkowodną, ryba ta jest poławiana na dużą skalę ze względu na smaczne mięso oraz ikrę, z której wyrabiany jest kawior, jest też hodowana w gospodarstwach rybnych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JESIOTR ROSYJSKI
Acipenser gueldenstaedtii - gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae); jesiotr rosyjski żyje w przybrzeżnych wodach Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Morza Kaspijskiego, w niektórych rzekach (Wołga i Dunaj) tworzy prawdopodobnie formę wyłącznie słodkowodną, ryba ta jest poławiana na dużą skalę ze względu na smaczne mięso oraz ikrę, z której wyrabiany jest kawior, jest też hodowana w gospodarstwach rybnych (na 15 lit.).

Oprócz ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x