Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JESIOTR ROSYJSKI to:

Acipenser gueldenstaedtii - gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae); jesiotr rosyjski żyje w przybrzeżnych wodach Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Morza Kaspijskiego, w niektórych rzekach (Wołga i Dunaj) tworzy prawdopodobnie formę wyłącznie słodkowodną, ryba ta jest poławiana na dużą skalę ze względu na smaczne mięso oraz ikrę, z której wyrabiany jest kawior, jest też hodowana w gospodarstwach rybnych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.675

GŁADCE, KOLUMNA AMUNICYJNA, SUM, KARTON, CZŁON NADRZĘDNY, RUMIENIAK, KONIK, KRĄGLIK, SERBSKOŚĆ, BEŁT, FUNKCJONALIZM, CNOTA, CZOSNEK ALFATUNEŃSKI, KRWAWNIK ZWARTY, INSTANCJA, TROGLOFIL, JEŻYCA, OGÓREK, ZASIŁEK OKRESOWY, ASTER JEDWABISTY, JĘZYK EZOPOWY, DAGUSSA, PRACA ORGANICZNA, POCHWA, JĘZYK FORMALNY, JEDNOSTKA CZASU, WRÓBEL KASZTANOWATY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PRĄTNIK JAJOWATY, EOBRONTOZAUR, KOTERIA, MIODÓWKA SZKARŁATNA, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, ÓSMAK, MOLTON, LANGE, POZYTYWNOŚĆ, SZCZUR PIŻMOWY, RAMDYSK, DELFIN TROPIKALNY, RUMUŃSKOŚĆ, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, OLFAKTOMETRIA, BŁĄD POMIARU, NOWICJUSZKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, MUSTEL PSI, PIECZARKA ZIELONA, CEDR SYBERYJSKI, KUC KASPIJSKI, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, FIBROMIALGIA, ANTENA YAGI, SABOT, CHOINA KAROLIŃSKA, ŻÓŁW PLAMISTY, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, RZEPICHA CHRZANOLISTNA, NONI, POLATUCHA OLBRZYMIA, RUCH SPÓŁDZIELCZY, BAŁWANICA, AMINEK EGIPSKI, ŚRODEK, BYSTRZACHA, TEF, ŚLUB CYWILNY, JAGLANKA, ANTENA ŚRUBOWA, ZDEB, MINISTER, PIGMENT, OGNISKO, BUNKIER, ATMORADIOGRAF, RZEŚKOŚĆ, MANELE, OCELOT, DOBRO LUKSUSOWE, FIOŁEK ALPEJSKI, ŚWINIARKA, C, TRZMIEL WIELKOOKI, ALFABET ŁACIŃSKI, KANAŁ ŻEGLOWNY, AUTOGIRO, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ŁOWCZY, DUJKER, CHOROBA OLLIERA, RELACJA LOGICZNA, TWIERDZENIE REESA, RAFA, RACJA, PĘDZLIK MUROWY, GRAF MIESZANY, KOKTAJL MOŁOTOWA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, PETREL WĘDROWNY, GRA W CIEMNO, STULIK PASIASTY, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, ROPUCHA PASKÓWKA, WELON, TUNBERGIA WIELKOKWIATOWA, MAMUT KOLUMBIJSKI, KARIBU, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, PRZYROSTEK, NIELITOŚCIWOŚĆ, PSYCHOTERAPIA GESTALT, DELFIN PŁASZCZOWY, MODRZEW, PARWIKURSOR, NORNIK ŚNIEŻNY, WĄS, WYPYCHACZ, RADA DUSZPASTERSKA, BIAŁY DZIEŃ, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, SIATKOWIEC, POWIĘŹ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, ROKIETOWATE, OKRĘŻNICA, WANNANOZAUR, SZMARAGDOWIEC ZWYCZAJNY, KOSMOBIOLOGIA, WYROSTEK RZĘSKOWY, WALEC HIPERBOLICZNY, KAJDANY SKEFFINGTONA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, OBRAZ KLINICZNY, POROBNICA OPYLONA, WYDATEK OSOBOWY, PUDU PÓŁNOCNY, STYLIZACJA, MYSZ DOMOWA, PODRZĘDNIK, KLON, SABAL, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ŻYWOŚĆ, POCZUCIE WINY, KRATNIK, INFORMACJA, STUDNICZEK, PASZCZAK, TONIK, TRIATLON, RYJÓWKA ŚREDNIA, WIDRINGTONIA, JELONEK JAWAJSKI, BENZYNA CIĘŻKA, BIAŁOCZÓŁKA, MRÓWKOWANIE, PALEONISKI, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, SZPETNOŚĆ, INDEKS, PYSZCZAK CYTRYNOWY, POMOC SPOŁECZNA, SZELF, CZARNA KSIĘGA, SAMBAR FILIPIŃSKI, PREPROCESOR, BICZOGON INDYJSKI, AFRYKANER, ŚWISTAK, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, HUBA SKÓRKOWATA, RAJA GWIAŹDZISTA, MAKAK LAPUNDER, SKRZYDŁOLIST WALLISA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, TRÓJLIST ŻÓŁTY, JĘZYK FRYZYJSKI, HUBA PÓŁNOCNA, BRZEMIĘ, MODRZEW GRIFFITHA, KOŹLINA, PIERWOMRÓWKA, BLADOŚĆ, ORLEAN, MATCZYNOŚĆ, ZWIERCIADŁO, ROPUCHA BLOMBERGA, REPUBLIKA BOTSWANY, SZAFLIK, MITSUKURINA, GAZELA ERYTREJSKA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, KARLIK, DZIĘCIOŁ ZIELONY, EFFIGIA, SSAK OWADOŻERNY, REWIA MODY, PŁASTUGA, ZBROJÓWKI, CZARNUSZKA, PRANERCZE, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, MAJSTRA, GASTROENTEROLOGIA, NOCNICÓWKA, SELER ZWYCZAJNY, NIECZYNNOŚĆ, PENITENCJARYSTA, UBYTEK, BRZEGOWCE, MODRZACZEK, WIECHLINA SUDECKA, MUSZKATOWIEC, METAMORFIZM WSTECZNY, DZIERZYK, BEZINWAZYJNOŚĆ, BĄK AUSTRALIJSKI, BROŃ, ODCHYŁ, TYFLOPEDAGOGIKA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, GUZMANIA SZKARŁATNA, KLUCZ, BIJATYKA, SUSŁY I ŚWISZCZE, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, SALONOWIEC, OSTROŻEŃ, MALINA ZACHODNIA, SZTAJEREK, KOPARION, SUPERIOR, RYJÓWKA AKSAMITNA, JEDLINA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, ŻARARAKA WYSPOWA, CYRANECZKA RDZAWA, SICHRAWA, SUHAK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, LITERATKA, FARBA OLEJNA, FENKUŁ WŁOSKI, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, LIRNIK, TRÓJEDNIK BIAŁY, PARK KRAJOBRAZOWY, ŻABA STRUMIENIOWA, JEDLICA, JĘZYK INDIAŃSKI, WARAN BŁĘKITNY, UNISTOR, WENDAT, ALLEN, MORFOLOGIA, KURAWONGA CZARNA, MIODÓWKA CZERWONOKARKOWA, ADMINISTRACJA MORSKA, SHONEN-AI, TRZMIEL DRZEWNY, LŚNIŚ ZŁOTAWY, NAPARZANKA, REMISIK, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, INDYGOWIEC, CZAPLA SIWA, TELEWIZJA HD, WALABIA PIĘKNA, WIECZNE PIÓRO, ŚMIETKA KAPUŚCIANA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ŚCIANA SZKIELETOWA, GROŹBA KARALNA, ORZECH BRAZYLIJSKI, KRETOWATE, KANALIK, MARKACZKA ZWYCZAJNA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, PRYSZCZEL, KOŃ HUCULSKI, OSTROLOT BIAŁOGARDŁY, LINIJKA, HEBRAJSZCZYZNA, WĄŻ MANGROWY, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, RĘBNIA ZUPEŁNA, ASTER, ROGAL, MIECZNIK, ROGATNIK DIABOLICZNY, PLAKODONTY, ROZROŻKA CHABROWA, PODDANY, STOPOFUNT, INFLACJA, GÓRALEK SYRYJSKI, PASTERNAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.675 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Acipenser gueldenstaedtii - gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae); jesiotr rosyjski żyje w przybrzeżnych wodach Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Morza Kaspijskiego, w niektórych rzekach (Wołga i Dunaj) tworzy prawdopodobnie formę wyłącznie słodkowodną, ryba ta jest poławiana na dużą skalę ze względu na smaczne mięso oraz ikrę, z której wyrabiany jest kawior, jest też hodowana w gospodarstwach rybnych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ACIPENSER GUELDENSTAEDTII - GATUNEK RYBY Z RODZINY JESIOTROWATYCH (ACIPENSERIDAE); JESIOTR ROSYJSKI ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH MORZA CZARNEGO, MORZA AZOWSKIEGO I MORZA KASPIJSKIEGO, W NIEKTÓRYCH RZEKACH (WOŁGA I DUNAJ) TWORZY PRAWDOPODOBNIE FORMĘ WYŁĄCZNIE SŁODKOWODNĄ, RYBA TA JEST POŁAWIANA NA DUŻĄ SKALĘ ZE WZGLĘDU NA SMACZNE MIĘSO ORAZ IKRĘ, Z KTÓREJ WYRABIANY JEST KAWIOR, JEST TEŻ HODOWANA W GOSPODARSTWACH RYBNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jesiotr rosyjski, Acipenser gueldenstaedtii - gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae); jesiotr rosyjski żyje w przybrzeżnych wodach Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Morza Kaspijskiego, w niektórych rzekach (Wołga i Dunaj) tworzy prawdopodobnie formę wyłącznie słodkowodną, ryba ta jest poławiana na dużą skalę ze względu na smaczne mięso oraz ikrę, z której wyrabiany jest kawior, jest też hodowana w gospodarstwach rybnych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JESIOTR ROSYJSKI
Acipenser gueldenstaedtii - gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae); jesiotr rosyjski żyje w przybrzeżnych wodach Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Morza Kaspijskiego, w niektórych rzekach (Wołga i Dunaj) tworzy prawdopodobnie formę wyłącznie słodkowodną, ryba ta jest poławiana na dużą skalę ze względu na smaczne mięso oraz ikrę, z której wyrabiany jest kawior, jest też hodowana w gospodarstwach rybnych (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x