WYSOKOŚĆ, DO KTÓREJ PODNIESIONA ZOSTAJE WODA PODZIEMNA PONAD JEJ ZWIERCIADŁO W PRZEWODACH WŁOSKOWATYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I SIŁ ADHEZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WZNIOS KAPILARNY to:

wysokość, do której podniesiona zostaje woda podziemna ponad jej zwierciadło w przewodach włoskowatych pod wpływem działania napięcia powierzchniowego i sił adhezji (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSOKOŚĆ, DO KTÓREJ PODNIESIONA ZOSTAJE WODA PODZIEMNA PONAD JEJ ZWIERCIADŁO W PRZEWODACH WŁOSKOWATYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I SIŁ ADHEZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.823

ANTYSZTUKA, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, BROŃ PANCERNA, POZYTRON, PLANETKA, KASA POŻYCZKOWA, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, KOŁO, BETONOWE BUTY, TLENEK, WODA KWIATOWA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, MŁYNEK DO ODPADÓW, POTAJNIK, TERAPIA RODZIN, PISOWNIA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI, POKREWNA DUSZA, GNIAZDO NASIENNE, BEZŁADNOŚĆ, MILIWOLT, HEKTOWOLT, WZGLĄD, WOLTAMPEROMETRIA, ROMANS GOTYCKI, ARTROLEPTOWATE, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, CENTRALNE OGRZEWANIE, METAMORFIZM PROGRESYWNY, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, SURF, REEDUKACJA, ROPOMACICZE, PAZIOWATE, HORROR, WIERZCHOŁEK KORZENIA, ANTAR POLARNY, OBŁOK SREBRZYSTY, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, TAJEMNICA POLISZYNELA, PEŁNY METRAŻ, STEROWNIK LOGICZNY, BRZOZA CZARNA, DRYF, STRUMIEŃ LODOWY, TAKSON MONOTYPOWY, PROCES KANONIZACYJNY, DOKŁADNOŚĆ, ZEFIROZAUR, PRZERYWACZ, STREFA PRZYGRANICZNA, ADVOCATUS DIABOLI, TAJNE SŁUŻBY, SUCHA IGŁA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, NIMBUS, WYNIK, ROZPAD, GONDOLA SILNIKOWA, REFERENDUM STRAJKOWE, POPULACJA STACJONARNA, ZAKŁADKA, BUFET, GÓRNICTWO NAFTOWE, MILREJS, ŁYKOWATOŚĆ, HARAS, WRZĄTEK, SPÓŁKA POWIĄZANA, C, JACOB, SZLAUF, PACHOŁ, SIWERT, PRAWO KARNE, NERWY, KONTRAKT MENADŻERSKI, NIEDOKŁADNOŚĆ, CZEKOLADZIARNIA, UKORONOWANIE, ZAŚLUBINY, ORTOWODÓR, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, DZIAŁANIA, ADOPCJA, NASTĘP, TREPAK, MIEDZIORYT, IMPRESARIAT, WĘZEŁ ZWYKŁY, RÓŻDŻKARZ, HYDROX, SZANTA, WODY ARTEZYJSKIE, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, GALICJA, PANCERNIK KARŁOWATY, WODA, GRZBIETORODOWATE, MAŁOŚĆ, WEHRMACHTOWIEC, TELEMARK, MRÓWKA PNIAKOWA, WODA KOKOSOWA, SKAFANDER, KOŃ DOŃSKI, PIĘĆDZIESIĄTKA, PRAJEDNIA, SĄCZEK, BIOGRAFIZM, ŚCIĘCIE, KLAUZULA HORNA, ZALEŻNOŚĆ, PIEC WANNOWY, OPONKA, RADYKALNA PRAWICA, DYWETYNA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, RYFLA, JER PRZEDNI, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PLENER, MAGICZNA GÓRKA, BIOMETEOROLOGIA, PSYCHOBIOGRAFIA, ŻYRATOR, CZOŁG POŚCIGOWY, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, CENTYWOLT, GRUCZOŁ PRZĘDNY, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, GALARETA WHARTONA, LIST POLECONY, OWCA, PUŁAP STATYCZNY, KASKADA, PODSZERSTEK, KISZKA, SZPARNICOWATE, PODKŁAD, WIECZORÓWKA, STRZAŁKA MAŁA, JER TWARDY, SPIRITUS MOVENS, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KRAKOWIAK, PODŚCIELISKO, OBŻARTUCH, JER MIĘKKI, MACIERZ ALTERNUJĄCA, WODA TWARDA, FOXTROT, KORPUS, ABROGACJA, GWIAZDA PRZEWODNIA, ZŁĄCZE PROSTUJĄCE, SPEKULANT, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, OMACNICOWATE, STANDARDZIK, KRĘTARZ MAŁY, KORTYKOSTEROID, REZONATOR KWARCOWY, ALASKACEFAL, BANITA, KOPARKA CHWYTAKOWA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, LÓD, TEORIA GEOCENTRYCZNA, OFIARODAWCZYNI, STRONA WWW, KRZYWA BALISTYCZNA, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, WODA ŚWIĘCONA, REPETYCYJNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, MODYFIKACJA CECHY, CUKIER INWERTOWANY, PRÓBA WODY, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, S.Y, PODATEK PROGRESYWNY, SERIA WYDAWNICZA, SŁOWO MASZYNOWE, BERNARDYNKA, ROŚLINA WODNA, HAKATA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, LAMPA OLEJNA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, TRUTÓWKA, SUPERKONTO, PRYZMAT PENTAGONALNY, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, KOGNITYWIZM, DELEGOWANY, CZOŁG SAPERSKI, SALWINIOWATE, KOPYTO, PARAWODÓR, OBLICZE, PREFEKTURA MIEJSKA, REWOLUCJA, PUŁAP DYNAMICZNY, WARSZTAT, PREMIA ZALESIENIOWA, RULETKA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, POKER DOBIERANY, GRÓD, PRZYSTANEK WIEDEŃSKI, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, SPRAWDZIAN, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, DRUK OFFSETOWY, FAJKA WODNA, JASKINIA LAWOWA, PODJAZD, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, GUGLE, ANALIZA CZYNNIKOWA, ADRES PAMIĘCI, SZKODA MAJĄTKOWA, UMOWA O PRACĘ, MŁODZIEŻÓWKA, TURNIURA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SOMA, KATASTROFA NATURALNA, FUNKCJA BORELOWSKA, ASTMA, AMBITNOŚĆ, PHISHING, PRYSZNIC, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, ZASTRZYK, DŁUGI METRAŻ, SPEKTROMETRIA, WODA ZEOLITYCZNA, WĄŻ, ZWIEŃCZENIE, INSTANCJA, PRODUKCJA, KLESZCZE, PROLETARIUSZ, KUCHENKA MIKROFALOWA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, ZLEW, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, OŚZIEMI, KAMPYLODONISK, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, HERMENEUTYKA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, BUTLA GAZOWA, TOALETA, KĘDZIERZAWKA, NOSICIEL, POLONEZ, UMOWA O DZIEŁO, KULTURA LATEŃSKA, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, KURZEŃ, GEN REPORTEROWY, DZIECIUCHOWATOŚĆ, KATHARSIS, IZBA WYŻSZA, EKWIPARTYCJA, SPRAY, DESZCZÓWKA, WYSTRÓJ, PREMIERA, NIEPOROZUMIENIE, WYKRÓJ, DOMOWINA, DRAGONADA, HACZYK, WTÓRNIK, MASKA, GESTIA, DEIKSA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, KRUP, ELEMENT FLORYSTYCZNY, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, WYSPA WULKANICZNA, GESTAGEN, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, LIMBO, FUNKCJA HARMONICZNA, EFEKT MNOŻNIKOWY, NÓŻ NA GARDLE, GŁUCHY TELEFON, ?ŁYKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSOKOŚĆ, DO KTÓREJ PODNIESIONA ZOSTAJE WODA PODZIEMNA PONAD JEJ ZWIERCIADŁO W PRZEWODACH WŁOSKOWATYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I SIŁ ADHEZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSOKOŚĆ, DO KTÓREJ PODNIESIONA ZOSTAJE WODA PODZIEMNA PONAD JEJ ZWIERCIADŁO W PRZEWODACH WŁOSKOWATYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I SIŁ ADHEZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WZNIOS KAPILARNY wysokość, do której podniesiona zostaje woda podziemna ponad jej zwierciadło w przewodach włoskowatych pod wpływem działania napięcia powierzchniowego i sił adhezji (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WZNIOS KAPILARNY
wysokość, do której podniesiona zostaje woda podziemna ponad jej zwierciadło w przewodach włoskowatych pod wpływem działania napięcia powierzchniowego i sił adhezji (na 15 lit.).

Oprócz WYSOKOŚĆ, DO KTÓREJ PODNIESIONA ZOSTAJE WODA PODZIEMNA PONAD JEJ ZWIERCIADŁO W PRZEWODACH WŁOSKOWATYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I SIŁ ADHEZJI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WYSOKOŚĆ, DO KTÓREJ PODNIESIONA ZOSTAJE WODA PODZIEMNA PONAD JEJ ZWIERCIADŁO W PRZEWODACH WŁOSKOWATYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I SIŁ ADHEZJI. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x