WIEK, 20 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DWUDZIESTOLECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUDZIESTKA to:

wiek, 20 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się dwudziestolecie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUDZIESTKA

DWUDZIESTKA to:

liczba 20, numer 20 (na 11 lit.)DWUDZIESTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 20 elementów (na 11 lit.)DWUDZIESTKA to:

coś lub ktoś oznaczone dwudziestką, noszące taki numer (na 11 lit.)DWUDZIESTKA to:

pieniądz o wartości 20 jednostek (na 11 lit.)DWUDZIESTKA to:

dwudziestolatka (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEK, 20 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DWUDZIESTOLECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.802

WODA-WODA, RUMUNKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, DYWERGENCJA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, BEZLOTKI, SANATORIUM UZDROWISKOWE, DZIANINA, TEMPERATURA ZAPŁONU, EPIDEMIOLOG, KLIRING, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, POŻAREK, ŻÓŁW MALOWANY, WIEK ZGODY, SZTUCZNE PŁUCO, PORTRET TRUMIENNY, MATRONA, RAJD, PLEUSTOFIT, KULTURA TRZCINIECKA, ZAMYKANIE USZU, REAKCJA NIEODWRACALNA, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, HAWAJSKI, BŁONICA GARDŁA, RUSEK, OTWOREK, KONWENT, ALEGORYZM, APLIKACJA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, PARTNERKA, JĘZYK KENTUM, ZNACZENIE, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, PORĘCZE, SOGDYJSKI, FREAK, BEZBRZEŻE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, AMON, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PRZESZKODOWIEC, KRATA, MODEL POINCARÉGO, NAPIĘTEK, MARMURKOWANIE, PODATEK PROGRESYWNY, KARCYNOGEN, ZAĆMIENIE, JAZZ, PARNAS, AMPUŁKA, FRYZ ARKADOWY, NAPAD, ELEMENT, WIEK JEZUSOWY, ALGOAZAUR, INFA, TRANSPOZYCJA, CZYNELE, WIATRACZEK, BOURRE, MAKIAWELISTA, ASKOCHYTOZA, INDUKCJA MATEMATYCZNA, STANDARDBRED, SPRZĘŻNICE, ZAGOŃCZYK, TELEFON ZAMIEJSCOWY, ARARAT, BEZŁAD FRIEDREICHA, WSPOMNIENIE, NOTACJA MENZURALNA, FORMIZM, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, KAPSLA, TURANISTA, PRAWICA, STADIUM ANALNE, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, STRUNA ŚCIĘGNISTA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, BOROWIEC, REAKCYJNA PRAWICA, NAŁÓG, PIK, OBSZUKANIE, FINEZYJNOŚĆ, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, KOMIK, ANYŻ, EKSPERTKA, ZBIORÓWKA, PERUKARSTWO, OPOZYCJA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PIASTUN, SKARGOWOŚĆ, PRZEKŁADACZ, SZACHY TRZYOSOBOWE, MECHOWCE, JAJKO W KOSZULCE, KOŁO, OFIARA, WIERSZ LEONIŃSKI, WIECZERNIK, SIEWKI, DYSLEKSJA, PIJAK, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SUWEREN, PORTATYL, DROGA KROPELKOWA, CHOROBA RITTERA, ELIMINACJA, PRZECIWNIK, ZMIERACZEK PLAŻOWY, GRZYWA FALI, GORĄCY PIENIĄDZ, BŁONKA, TABLICA, PIERWSZA KOMUNIA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, W, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, WALABIA BAGIENNA, AERONOMIA, ADHD, SADZAK, KOMORA NABOJOWA, INŻYNIER DUSZ, DNA, MORGAN, PAS WŁĄCZENIOWY, KOSMOLOGIA, AZYL, MAŁYSZOMANIA, NIEODZOWNOŚĆ, LEP, ZŁOTOWŁOSA, POKUTA, ZAMSZ, WĄŻ OSTROGŁOWY, SHIMMY, PRZEBIEG, FTYZJOLOGIA, ZMIENNA ZWIĄZANA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, ALIENACJA, BIAŁY ŚPIEW, SYLWA, OBORNIK, SONG, PANNEAU, STOLICA, BASEN OCEANICZNY, KARDYNAŁ, FACET, ROTUNDA, KĄT PROSTY, BUDOWNICTWO, TEORIA MODELI, PROCH BEZDYMNY, NADWZROCZNOŚĆ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, NAGRODA, LITEWSKI, DRIBLING, WEST COAST SWING, SZARY SOS, ODMIANA UPRAWNA, LICYTACJA, WSZECHŚWIAT, REPETYCYJNOŚĆ, PIKAIA, STÓŁ MONTAŻOWY, BALUT, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, CZEŚNIK KORONNY, OTOLARYNGOLOGIA, PORÓD LOTOSOWY, KOMORA ZAMKOWA, FELOPLASTYKA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, AHISTORYCZNOŚĆ, NARRATOR, PRZEWÓD JEZDNY, TYGRYSIE OKO, GAŁKA OCZNA, SŁOWACKI, NIETOLERANCYJNOŚĆ, WYRAK SUNDAJSKI, JELEŃ MILU, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, EUTENIKA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, LASONOGOWATE, WROTA, MEDYCYNA NUKLEARNA, LESIOK, OFIARODAWCZYNI, KLEJNOT HERBOWY, KAPELUSZ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, INWAZJA, AUDIOTEKST, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, KROKIEW, GÓWNOJAD, RUCHLIWOŚĆ, ANGIELSKI, BYSTROŚĆ, KAZUISTA, WAMPIR, PODKOWIEC MAŁY, KLASA, ZASOBY KOPALIN, SKOCZNIA MAMUCIA, ANTENA REFLEKTOROWA, POMPIER, SZCZELINA DYLATACYJNA, FRAMUGA, MATKA POLKA, SEPARATYZM, ANARCHISTA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, NIENOWOCZESNOŚĆ, GODZINA MILICYJNA, TEORIA ESTYMACJI, STARÓWKA, MIASTO OGRÓD, OSŁONKA NABYTA, AKROPOL, TEMAZEPAM, LOGIZACJA, KOKLUSZ, BALLADA, AFRODYZJE, OTWARTOŚĆ, GEREZA KRÓLEWSKA, SUPORT, TROGLODYTA, SAMOZATRATA, RZEKOTKA DRZEWNA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, MAK OPIUMOWY, AMH, SŁOBODA, ITALIAŃSKI, TABU, GONIEC CZARNOPOLOWY, BLEJTRAM, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PAJĄCZEK, BAR MLECZNY, WYŁOŻENIE SIĘ, PEŁNIA, MĄCZKA KOSTNA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KECZUA, SYNTAKTYK, KRZYŻAK ROGATY, CZWARTACZKA, BEZJĘZYKOWE, GRAFOLOGIA, CASH BACK, JEDYNA, CYNODONTY, RYNEK WTÓRNY, GRAAL, ŁUK DŁONIOWY, ELEGIA, KATECHEZA, ZĄBEK, ŻĄDŁÓWKI, ŚMIERDZIEL, PLANKTON WIRÓWKOWY, ŻWAWOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, CHŁOPEK ROZTROPEK, POCZUCIE, KLAOZAUR, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KORONIARZ SERCATY, CZAS PÓŁTRWANIA, GRA CYLINDRYCZNA, TOWAROZNAWSTWO, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, LUŹNOŚĆ, ?EKSTERNISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.802 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEK, 20 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DWUDZIESTOLECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEK, 20 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DWUDZIESTOLECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUDZIESTKA wiek, 20 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się dwudziestolecie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUDZIESTKA
wiek, 20 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się dwudziestolecie (na 11 lit.).

Oprócz WIEK, 20 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DWUDZIESTOLECIE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - WIEK, 20 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ DWUDZIESTOLECIE. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x