DOBROWOLNY URLOP PRZYSŁUGUJĄCY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU DO PRACY POD ZIEMIĄ, KTÓREMU BRAKUJE DO 5 LAT DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

URLOP GÓRNICZY to:

dobrowolny urlop przysługujący pracownikowi zatrudnionemu do pracy pod ziemią, któremu brakuje do 5 lat do uzyskania świadczeń emerytalnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBROWOLNY URLOP PRZYSŁUGUJĄCY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU DO PRACY POD ZIEMIĄ, KTÓREMU BRAKUJE DO 5 LAT DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.538

RYM MĘSKI, MEDYCYNA SPORTOWA, ABSOLUT, AKWITAN, INICJATYWA USTAWODAWCZA, STALLE, MOLTON, PLIOZAUR, KRATKA, PEDERPES, ZASIŁEK CHOROBOWY, MADONNA, GÓRMISTRZ, MYDLANOŚĆ, PALIWO KOPALNE, ZAPAŁ, SENIOR, MALARZ, ANCZYC, ABSOLUTORIUM, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WARIRAPTOR, DOSŁUGA, PODŚCIELISKO, KOLOR LOKALNY, PREWENCJA RENTOWA, EGIROZAUR, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, DRYF, ERGONOMIKA, PRZEWÓD CIŚNIENIOWY, POPRZECZNICA, PROBLEMATYZACJA, NEOGEN, DOCHÓD PASYWNY, MEDYCYNA KOSMICZNA, ATAK, UŁAMEK ZWYKŁY, WIĆ, STOPA LOMBARDOWA, KURIA METROPOLITARNA, NOCKA, VAELBE, SUTERYNA, PIEZOMAGNETYK, KRAJ LAT DZIECINNYCH, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PARARABDODON, PROFESJONALISTA, CZATKOBATRACH, AREOSCELIDY, HARMONIKA, SUPERKONTO, CENZURA, ŻABA ORANŻERYJNA, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, DRIOPITEK, ARCHEOTYRIS, EPIZAUR, SYSTEMATYKA, RELAKS, GEKON GARGULCOWY, KOMORA MINOWA, ZADANIE KONIUNKTYWNE, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, CHAŁUPNICTWO, GALARETA, SPÓŁKA CICHA, MRÓWKA PNIAKOWA, DON KICHOT, ŁÓDŹ PODWODNA, PISOWNIA, AKWALUNG, WIZYTA STUDYJNA, SONAR, WENATIKOZUCH, BOMBA ATOMOWA, FANEROFIT, BROŻYNA, AFERZYSTA, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, KREWNA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, GŁADŹ PODŁOGOWA, ZNAK WODNY, EWEKCJA, FOTEL ROZKŁADANY, MURSZ, DZIEJOPISARSTWO, CIASNOŚĆ, ANKIETA PERSONALNA, MAŚLACZEK, ARTURDAKTYL, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, BRACHAUCHENIUS, NORIKER, KATALIZA, PODUSZKOWIEC, DYSJUNKCJA, FAZA ANALNA, MAŚLAK, GENETYKA POPULACYJNA, PIORUNOCHRON, KONSOLETA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BETON KOMÓRKOWY, ŁĄCZNIK DROGOWY, WODOLOT, FLOWER POWER, KLINIAK, FIRMANCTWO, KANADYJSKI CUTTING HORSE, KOT, NAKŁAD POŁOWOWY, KRANIOTOMIA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, PODUSZKA CIĄŻOWA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, SYNEKURZYSTA, KORONKA, FAMA, PRAMIĘSOŻERNE, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, NERWY, WYCISKANIE, KONGRUENCJA, PROTEKTORAT, BALANS, UNITARIANIN, OKRES ZALICZALNY, TRZYDZIESTKA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, TURBINKA KOWALSKIEGO, CHOROBOWE, CHARAKTERYSTYKA, PLOTER TERMICZNY, FORMA, WYCHOWAWCA, MAGICZNA GÓRKA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, NALOT FALOWY, SEMINARIUM, DŻUL, SIEDMIOLECIE, SKACZELE, INFLACJA JAWNA, KARABIN BERDAN, HAFLINGER, BUSINESSMAN, PAROLATEK, LÓD LODOWCOWY, WIDŁAK, POCIĄG METRA, SAMOLOT TORPEDOWY, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, ANALOGIA, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, BLACKOUT, SEROHEMATOLOGIA, POWIETRZNIA, PIKNIK, PODKOMENDNY, HENOCH, STRONA INTERNETOWA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, SILNIK RAKIETOWY, STADIUM ANALNE, MGŁAWICA EMISYJNA, WIEK POPRODUKCYJNY, KRÓLEWICZĄTKO, IMMUNITET PARLAMENTARNY, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, SZCZUDŁO, SYNAPSYDY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PODPOKŁAD, ZWOLNIENIE, ALTERNATYWA ROZŁĄCZNA, SKARGA KASACYJNA, SYFON, RYFLA, FLOTA KAPERSKA, SZANTUNGOZAUR, SILNIK CZTEROTAKTOWY, NIENORMATYWNOŚĆ, HARCERKA ORLA, ABISOBENTAL, ETAT, MEANDER, ZAWŁOKI, PERLIK, EDIAKARAN, KACOWE, PAPIEREK LAKMUSOWY, CHLAPA, NASTKA, KLASTER, GRAF, MAJOWY PRACOWNIK, BRANKA, EMISJA WTÓRNA, HRABIĄTKO, COXCIE, ŻÓŁW BŁOTNY, CIEŃ, JELEŃ DAVIDA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MIKROFON WĘGLOWY, PLUSKWA MILENIJNA, KONODONT, WYPAŁ, MORMYSZKA, CHASERKA, PERSYFLAŻ, BEFKA, APLA, SMOLT, TĘTNICA NERKOWA, EKSPRES KOLBOWY, RARYTASIK, KOMETA DŁUGOOKRESOWA, ERA EOFITYCZNA, CEREZJOZAUR, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ZASTAW REJESTROWY, KRYPTOKLID, AGUTIOWATE, STULECIE, WSCHÓD, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, BALANSJER, ZIELONA KARTA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, HORMON PŁCIOWY, FALA DŹWIĘKOWA, PROLETARIUSZ, SILOS RAKIETOWY, METAMORFIZM WSTECZNY, PERFUZJA, PACHISI, GRYZIEL ZACHODNI, ATLASKOPKOZAUR, JENA, SZKIC, SNEAKER, PUNKT TRANSFEROWY, DNIÓWKA, SALANGANA, KREDYT LOMBARDOWY, ANARCHOSYNDYKALIZM, GILOTYNA, STRYCH, ALEXIS, WZGLĄD, POSTĘPOWANIE CYWILNE, NIEWYGODA, LANCER, AJAKS, SPREJ, AFERZYSTKA, WIEK METRYKALNY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, HORDA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, SESJA, TROJAN, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, TRYSKAWKA, DASZEK, FIRMAMENT, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, NUMER DOSTĘPOWY, KOREKTOR, BÓJ SPOTKANIOWY, NÓŻ POD GARDŁEM, FRYZJERNIA, PILBARA, ZACIĘCIE, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, AWERS, JEDNOLATEK, TEST WYSIŁKOWY, SARNIAK, ŻYWOTNOŚĆ, OSOBODZIEŃ, KLAOZAUR, KĄT GRANICZNY, KOPIEC, PAJĄK, URLOP OJCOWSKI, SAMOROZPUSZCZANIE, WZORNIK, ELITARYSTA, MYŚLIWIEC, IZBA SKARBOWA, UKŁAD ZAPŁONOWY, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, ?PEDAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.538 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBROWOLNY URLOP PRZYSŁUGUJĄCY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU DO PRACY POD ZIEMIĄ, KTÓREMU BRAKUJE DO 5 LAT DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBROWOLNY URLOP PRZYSŁUGUJĄCY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU DO PRACY POD ZIEMIĄ, KTÓREMU BRAKUJE DO 5 LAT DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
URLOP GÓRNICZY dobrowolny urlop przysługujący pracownikowi zatrudnionemu do pracy pod ziemią, któremu brakuje do 5 lat do uzyskania świadczeń emerytalnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

URLOP GÓRNICZY
dobrowolny urlop przysługujący pracownikowi zatrudnionemu do pracy pod ziemią, któremu brakuje do 5 lat do uzyskania świadczeń emerytalnych (na 13 lit.).

Oprócz DOBROWOLNY URLOP PRZYSŁUGUJĄCY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU DO PRACY POD ZIEMIĄ, KTÓREMU BRAKUJE DO 5 LAT DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - DOBROWOLNY URLOP PRZYSŁUGUJĄCY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU DO PRACY POD ZIEMIĄ, KTÓREMU BRAKUJE DO 5 LAT DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast