TAPINOCEPHALUS, TAUROPS - NAZWA RODZAJOWA ROŚLINOŻERNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC ŚRODKOWEGO PERMU (WCZESNY KAPITAN, OKOŁO 265 MILIONÓW LAT TEMU); JEGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI W STREFIE KAROO, W POKŁADACH LOWER BEAUFORT, (TZW.TAPINOCEPHALUS ZONE, STREFA NAZWANA TAK Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ODNAJDYWANYCH TAM SZCZĄTKÓW TEGO ZWIERZĘCIA) I W POKŁADACH BEAUFORT WEST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAPINOCEFAL to:

Tapinocephalus, Taurops - nazwa rodzajowa roślinożernego terapsyda, żyjącego pod koniec środkowego permu (wczesny kapitan, około 265 milionów lat temu); jego szczątki odkryto na terenie Republiki Południowej Afryki w strefie Karoo, w pokładach Lower Beaufort, (tzw.Tapinocephalus Zone, strefa nazwana tak z powodu dużej ilości odnajdywanych tam szczątków tego zwierzęcia) i w pokładach Beaufort West (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAPINOCEPHALUS, TAUROPS - NAZWA RODZAJOWA ROŚLINOŻERNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC ŚRODKOWEGO PERMU (WCZESNY KAPITAN, OKOŁO 265 MILIONÓW LAT TEMU); JEGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI W STREFIE KAROO, W POKŁADACH LOWER BEAUFORT, (TZW.TAPINOCEPHALUS ZONE, STREFA NAZWANA TAK Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ODNAJDYWANYCH TAM SZCZĄTKÓW TEGO ZWIERZĘCIA) I W POKŁADACH BEAUFORT WEST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.937

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZIEMIA ODNIESIENIA, PATRONAT, SOWA, MORELÓWKA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, ARYSTOTELES, MORENA DENNA, NIEPYLAK MNEMOZYNA, APARAT KRYTYCZNY, CZOŁDAR, PAKARANA, NIEDBAŁOŚĆ, KANAŁ, WZDĘCIE, EPOKA LODOWCOWA, SZUM TERMICZNY, WNIEBOWZIĘTA, MURENA CĘTKOWANA, AKROPOL, TORPEDÓWKA LOTNA, OLIWA Z OLIWEK, HALON, KOCZKODAN DIANA, ASKEPTOZAUR, HYGROFIT, GERONTOLOGIA, TERENOZNAWSTWO, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, DELFIN LA PLATY, SELER, ARMANIAK, SKAŁA METAMORFICZNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, ŚWIERK BREWERA, BYDŁO, KROKODYL, GRAF EULEROWSKI, ISLAM, WOLNE PAŃSTWO KONGO, AWEROA, ATAK SPEKULACYJNY, KOŁO PODBIEGUNOWE, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, FILM NOIR, WIDEODOMOFON, NAFTEN, ELANA, JON WODOROWY, INTUICJONIZM, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, DIARTROGNATUS, DOLAR ETIOPSKI, HENOCH, SEKODONTOZAUR, SPRINGBOK, LANDLORD, DŻUNGLA, NAZWA HANDLOWA, PRZĄDKI, KOREKTA DRUGOSTRONNA, TARPON, PÓŁCZŁOWIEK, GUMNO, ZWÓJKOWATE, MANNA, PREDESTYNACJA, DRZEWOSTAN NASIENNY, SPACHACZ ZIELONAWY, HAMULEC NAJAZDOWY, GRANATNIK PODWIESZANY, IZBORSK, EKSKRET, WĘGIEL, BBS, PREMIERA, ZAKOPIANKA, STRASZAK KAPSZTADZKI, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, KOŁOMYJA, DONIESIENIE, RÓWIEŚNIK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, USTONOGIE, KARZEŁKOWATOŚĆ, HUBA OWCZA, WĘZINA TARCZYCY, ORLICA POSPOLITA, RODAK, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, PKB PER CAPITA, MIKONAZOL, ŻABA ORANŻERYJNA, GONTYNA, GEN REPORTEROWY, SZCZUR, PŁYWAK, KAMIZELKA, ZROSTNICA, STREFA HEADA, SKRZYDEŁKO, JATKA, LAMACERATOPS, MOZARAB, SONDAŻ, NIEGOTOWOŚĆ, DOBRA, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, PIÓROPUSZ GORĄCA, NÓW, PRZEPIÓRKA, STREFA NADGRANICZNA, STORMBERGIA, UBÓJ, CEBULA PERŁOWA, BLOKADA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, DYTYRAMB, TUPANDAKTYL, WALEC HIPERBOLICZNY, PIEPRZYK, WITKACY, KONIEC ŚWIATA, KOT, ELEMENT ODWRACALNY, LOT ŚLIZGOWY, GAJDAR, STAROHISZPAŃSKI, PATRYLINEARNOŚĆ, BAKTERIA KORZENIOWA, OLMEK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, MASŁO, TAIKONAUTA, PANOPTIKUM, DEMOSCENA, MAJSTRA, REGULATOR POGODOWY, MIÓD SZTUCZNY, STADIUM ANALNE, KOŃ PLEWEŃSKI, POTTO, JELEŃ WIRGINIJSKI, PROLAMINA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, KOCZKODANIK, SZEREG ROZBIEŻNY, MATURA POMOSTOWA, KOŚNIK, SER TOPIONY, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ABSURD NAZWOWY, BRUDNA BOMBA, ROLADA, WIERZBA ENERGETYCZNA, LICZNIK CIEPŁA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PAKARANOWATE, OBROTNICA, NYLON, JĘZYK NAWAHO, KWACHA, KAPOTKA, WÓDKA, POLE, ALLEN, WILK TUNDROWY, GERBERA, ZIELONA RECEPTA, KALININ, NOSEK, RUBENS, DWADZIEŚCIA JEDEN, STUDIUM WYKONALNOŚCI, TARCZYCA, NATURALIZACJA, KRES, HIPSTER, BABKA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, TŁUSZCZ, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, SZKARADNIK, KAPA, MORFOLOGIA, WYMIANA, KLESZCZOJAD, BOLLYWOOD, HESPERIA, OWOC POZORNY, SYROP, TORFOWISKO WYSOKIE, NORNICA RUDA, HAFT KRZYŻYKOWY, BANAN, MEGALNEUZAUR, HEKSOGEN, MROCZEK PÓŹNY, SZCZUKA, MIŚ, UTWÓR WKŁADOWY, LEPTOKLID, KAPUCYNKA, WIELKI STEP, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, MOŹDZIERZ, NOSICIEL, GROMBELARD, POMOCNOŚĆ, ONEGA, OPÓR, ERA PALEOZOICZNA, LANDARA, ZERWA GŁÓWKOWATA, KREMPLINA, SIKAWKA, CYGANERIA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, CEDAROZAUR, KUC SZETLANDZKI, OPTYKA KWANTOWA, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, OROGENEZA KADOMSKA, MICHIGAN, NAZWA ZWYCZAJOWA, NAZWA ZBIOROWA, LIRYCZNOŚĆ, NUMER DOSTĘPOWY, DORYGNAT, ZAJĄCOWATE, FITOGEOGRAFIA, AURA WITALNA, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, NUŻENIEC, ŻABA ARLEKIN, LIBONEKTES, ORNITOPTER, BUTLA GAZOWA, AGREGAT POMPOWY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, CZARCIE ŻEBRO, BUŁKA KIELECKA, KOMPAS GEOLOGICZNY, KONIEC, BAGNIK, AMI, KAJMAN CZARNY, OBSERWATOR LUENBERGERA, BACH, ŁBISKO, WAZONKOWCOWATE, KASZA KUKURYDZIANA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, LANE CIASTO, SZEŚCIOLECIE, DINOCEFALOZAUR, STRATUS, ŁAZIENKI, PRZĄDKOWATE, AURORACERATOPS, ZANĘTA, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, GŻEGŻÓŁKA, ARGYROZAUR, JARD, RAJA DROBNOOKA, LISTOWNICA JAPOŃSKA, DIETA KORYTKOWA, ANTYEGALITARYZM, LOGISTYKA, ŚLIMAK, RUMIENIAK, POLNIK BURY, WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, IZOCHRONA, DANE BIOMETRYCZNE, RASZKA, MAŁPY WŁAŚCIWE, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, KULTURA AZYLSKA, ENERDOWIEC, DIADEMODON, HURON, ROZWOLNIENIE, NIEUNIKNIONOŚĆ, TEJU KROKODYLOWY, SUFIKS, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, FOKA, KOREANKA, OZOREK, SŁUPOZĘBNE, STAROPOLSKI, MAKUMBA, WĘZEŁ ZWYKŁY, ?KRZYŻAK POMARAŃCZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.937 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAPINOCEPHALUS, TAUROPS - NAZWA RODZAJOWA ROŚLINOŻERNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC ŚRODKOWEGO PERMU (WCZESNY KAPITAN, OKOŁO 265 MILIONÓW LAT TEMU); JEGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI W STREFIE KAROO, W POKŁADACH LOWER BEAUFORT, (TZW.TAPINOCEPHALUS ZONE, STREFA NAZWANA TAK Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ODNAJDYWANYCH TAM SZCZĄTKÓW TEGO ZWIERZĘCIA) I W POKŁADACH BEAUFORT WEST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAPINOCEPHALUS, TAUROPS - NAZWA RODZAJOWA ROŚLINOŻERNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC ŚRODKOWEGO PERMU (WCZESNY KAPITAN, OKOŁO 265 MILIONÓW LAT TEMU); JEGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI W STREFIE KAROO, W POKŁADACH LOWER BEAUFORT, (TZW.TAPINOCEPHALUS ZONE, STREFA NAZWANA TAK Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ODNAJDYWANYCH TAM SZCZĄTKÓW TEGO ZWIERZĘCIA) I W POKŁADACH BEAUFORT WEST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAPINOCEFAL Tapinocephalus, Taurops - nazwa rodzajowa roślinożernego terapsyda, żyjącego pod koniec środkowego permu (wczesny kapitan, około 265 milionów lat temu); jego szczątki odkryto na terenie Republiki Południowej Afryki w strefie Karoo, w pokładach Lower Beaufort, (tzw.Tapinocephalus Zone, strefa nazwana tak z powodu dużej ilości odnajdywanych tam szczątków tego zwierzęcia) i w pokładach Beaufort West (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAPINOCEFAL
Tapinocephalus, Taurops - nazwa rodzajowa roślinożernego terapsyda, żyjącego pod koniec środkowego permu (wczesny kapitan, około 265 milionów lat temu); jego szczątki odkryto na terenie Republiki Południowej Afryki w strefie Karoo, w pokładach Lower Beaufort, (tzw.Tapinocephalus Zone, strefa nazwana tak z powodu dużej ilości odnajdywanych tam szczątków tego zwierzęcia) i w pokładach Beaufort West (na 11 lit.).

Oprócz TAPINOCEPHALUS, TAUROPS - NAZWA RODZAJOWA ROŚLINOŻERNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC ŚRODKOWEGO PERMU (WCZESNY KAPITAN, OKOŁO 265 MILIONÓW LAT TEMU); JEGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI W STREFIE KAROO, W POKŁADACH LOWER BEAUFORT, (TZW.TAPINOCEPHALUS ZONE, STREFA NAZWANA TAK Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ODNAJDYWANYCH TAM SZCZĄTKÓW TEGO ZWIERZĘCIA) I W POKŁADACH BEAUFORT WEST sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TAPINOCEPHALUS, TAUROPS - NAZWA RODZAJOWA ROŚLINOŻERNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC ŚRODKOWEGO PERMU (WCZESNY KAPITAN, OKOŁO 265 MILIONÓW LAT TEMU); JEGO SZCZĄTKI ODKRYTO NA TERENIE REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI W STREFIE KAROO, W POKŁADACH LOWER BEAUFORT, (TZW.TAPINOCEPHALUS ZONE, STREFA NAZWANA TAK Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ODNAJDYWANYCH TAM SZCZĄTKÓW TEGO ZWIERZĘCIA) I W POKŁADACH BEAUFORT WEST. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast