SUBDYSCYPLINA PRAWA ZAJMUJĄCA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ CZŁOWIEKA ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY KRYMINALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO KARNE to:

subdyscyplina prawa zajmująca się odpowiedzialnością karną człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRAWO KARNE

PRAWO KARNE to:

zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBDYSCYPLINA PRAWA ZAJMUJĄCA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ CZŁOWIEKA ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY KRYMINALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.728

RASOWOŚĆ, KWINTET SMYCZKOWY, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, MONTAŻYSTA, MACIEJKA, PLAFON, JEDWAB OCTANOWY, FUNT ANGIELSKI, MUTACJA DYNAMICZNA, NIEPOPULARNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, KUPON, FAKT, ŻABA NILOWA, STROJNICA, HOMO NOVUS, HAPEK, PLENNOŚĆ, ŚCISŁY POST, PRZYBYTEK, KRYSTALOCHEMIA, DYSKWALIFIKACJA, WZW E, BICIE POKŁONÓW, ANDROGYNIZM, POWSINOGA, SKRĘCENIE STAWU, JEDYNOWŁADZTWO, BAT, SZARY RYNEK, EFEKTYWNOŚĆ, DIALIZOTERAPIA, SZCZELINA DYLATACYJNA, CHOROBA WERLHOFA, MIŁOŚĆ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, TAKT, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, PRACUŚ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, KRONIKARZ, SIDLISZ PIWNICZNY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, STOPNIOWALNOŚĆ, ZAPRZĄG, BIAŁKA WIERZBÓWKA, ODPŁYW, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, PLAMIEC AGREŚCIAK, BOMBA WODOROWA, NIEDOMYKALNOŚĆ, SZCZERBA, PÓŁMISEK, GRYZEK, PRAWO ATOMOWE, PRAWO, KARA KWALIFIKOWANA, STRYCH, PLAMA, CYKL WEGETACYJNY, KUCHTA, OBUDOWA, PINGWIN, NAWIJACZ, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, GIRA, MONARCHIANIZM, PŁYN CHŁODNICZY, SKRYBA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, DEPOZYCJA, SĄD POLUBOWNY, OJCZYZNA, KOZIOŁ, OFENSYWA, FISZA, FLEKTA, TYKA, PACZKA, JA, LISTOWNICA JAPOŃSKA, PARCH, OTOLOGIA, STRZELNICA, ŻABA DALMATYŃSKA, POSIADY GÓRALSKIE, TYTANOZUCH, KIELICH, MIKROMIKRON, OŚRODEK WYŻOWY, HAMULEC NAJAZDOWY, MORDOKLEJKA, MASELNICZKA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, IMMUNOFARMAKOLOGIA, POGO, KORYTO RZEKI, MRÓWNIK, SKRYBA, DRZEWOSTAN NASIENNY, POWINOWATY, INTEGRACJA, WYCZARTEROWANIE, CZYRACZNOŚĆ, IRGA POZIOMA, ROZSZCZEP WARGI, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, ROMANSOPISARZ, GOŁĘBIĄTKO, DNA MOCZANOWA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, EWOLUCJONIZM, POZYTYWNOŚĆ, MAŚLACZEK, ALGOLOGIA, JĘZYK ROMAŃSKI, PRZEŁĄCZALNIA, HOL MIĘKKI, KOŃ BUDIONNOWSKI, DÓŁ, PRZYBYTEK, PROSZEK DOVERA, PINAKOID, ATALIA, ŁATA, PROPAGACJA, SAMOSTANOWIENIE, MA, EROZJA WĄWOZOWA, NACZYNIAK GRONIASTY, MAZAJA, SERENADA, EPKA, ELEKTROMEDYCYNA, SPRZĘŻNICE, ZHAFTOWANIE SIĘ, POKAL, BERSON, KAZUISTA, SIŁACZKA, OSKARŻENIE, AGRAFON, ŚREDNIA KWADRATOWA, DYSOCJACJA TERMICZNA, GRZEBIEŃ, TRÓJNÓG, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, SCENICZNOŚĆ, PARAPETÓWA, RUCH KATABATYCZNY, ANALIZA FUNDAMENTALNA, OAZA SPOKOJU, HEMATOLOGIA, CYGA, MOMENT, POTWORKOWATOŚĆ, SELENOGRAFIA, TRANSMISJA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, ZADZIERZGNIĘCIE, JANTAZAUR, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GNOJOWNIK, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, WIDEŁKI HERETYKÓW, TRAJEKTORIA, TUTORIAL, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, ODRĘTWIENIE, CZUWANIE MODLITEWNE, WIDZENIE OBWODOWE, KANAPKA, MANTYLA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, ORTOCENTRUM, PRZYLEPNOŚĆ, KATECHUMEN, PUNKT TONIZUJĄCY, ARYJSKOŚĆ, UPOMNIENIE, DWUŚCIAN, FALA WZROSTOWA, DWUSETKA, PUNKT KOPULACYJNY, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, PUPKA, ROŚLINA FIKCYJNA, PSYCHIATRIA, DZIESIĄTA MUZA, MISKA SOCZEWICY, DISACHARYD, KARATE TRADYCYJNE, KRYZYS OTOLITOWY, KANGUR, OCEL, WARSTWA PODSTAWNA, JAMA GARDŁOWA, POKRZYK, TCHÓRZLIWOŚĆ, PANI, PATENT, NIERUCHAWOŚĆ, KOLORYT LOKALNY, WYCIERACZKA, FORMA, ALUZJA LITERACKA, FIRMA ZWROTOWA, CZĘŚĆ, TOPIELISKO, ASTRONOM, WIKARYZM EKOLOGICZNY, NENCKI, MONARCHIA ABSOLUTNA, ETER, KANARKI KSZTAŁTNE, KARCYNOLOGIA, AEROGRAFIA, AWARYJNOŚĆ, REALNOŚĆ, GUFFA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, AFEKT PATOLOGICZNY, PARTNERKA, KEKSÓWKA, MENNICA, KOROWÓD, TRIATLON, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, KIR, LITOŚCIWOŚĆ, TECHNOSFERA, MEDYCYNA NUKLEARNA, CZOPUCH, RURALISTYKA, CZARDASZ, KUDŁY, KWIAT LOTOSU, DOSTRZEGALNOŚĆ, JĘZYK ANGIELSKI, DOZNANIE, DZIENNIKARZ, CUKIERNIA, PRZYBŁĘDA, USTNIK, MANEŻ, GŁOGOWIEC, OGRZEWNIK, SAMORZUTNOŚĆ, PATENT, PÓŁBÓG, SŁOWO, WNIEBOWZIĘTA, STANDARDBRED, WAZOW, MODERUNEK, WICEHRABIA, AUTARCHIA, TERRARYSTA, OPONA, NOSACZ, LIGOWIEC, STAN TRZECI, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ATRAPA, KLUSKA KŁADZIONA, PODŁOŻE GRUNTOWE, OZDOBNICA WIĘKSZA, DYSFONIA, STAGNACJA GOSPODARCZA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, ZASTRZAŁ, GAŚNIK, DANDYSKI, STECHIOMETRIA, DROGA, PRAWO NIEMIECKIE, DAMA DO TOWARZYSTWA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, PRZEŚMIECHY, FOREMKA, MAMUT KOLUMBIJSKI, LOGIKA FILOZOFICZNA, PRAWORĘKI, OBRONA STREFOWA, GÓRNICTWO OTWOROWE, PYTAJNIK, ŻELE, OSŁONKA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, KLOPS, ODPÓR, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, DROGA ŻELAZNA, ?MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.728 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBDYSCYPLINA PRAWA ZAJMUJĄCA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ CZŁOWIEKA ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY KRYMINALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBDYSCYPLINA PRAWA ZAJMUJĄCA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ CZŁOWIEKA ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY KRYMINALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO KARNE subdyscyplina prawa zajmująca się odpowiedzialnością karną człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO KARNE
subdyscyplina prawa zajmująca się odpowiedzialnością karną człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej (na 10 lit.).

Oprócz SUBDYSCYPLINA PRAWA ZAJMUJĄCA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ CZŁOWIEKA ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY KRYMINALNEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SUBDYSCYPLINA PRAWA ZAJMUJĄCA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ CZŁOWIEKA ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY KRYMINALNEJ. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast