OSŁONA W KSZTAŁCIE LITERY V ZNAJDUJĄCA SIĘ NA POKŁADZIE KTÓRA ROZBIJA WDZIERAJĄCE SIĘ NA POKŁAD FALE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALOCHRON to:

osłona w kształcie litery V znajdująca się na pokładzie która rozbija wdzierające się na pokład fale (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FALOCHRON

FALOCHRON to:

budowla do ochrony brzegu akwenu przed przenikaniem fal i rumowiska z pełnego morza (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSŁONA W KSZTAŁCIE LITERY V ZNAJDUJĄCA SIĘ NA POKŁADZIE KTÓRA ROZBIJA WDZIERAJĄCE SIĘ NA POKŁAD FALE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.374

STROIK, GINEKOLOGIA, BYLICA POSPOLITA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, NASTRÓJ ROJOWY, WOJSKA INŻYNIERYJNE, KLIMAKS, FIGHTERKA, GOTOWIEC, POJAWIENIE SIĘ, GRA RPG, LACROSSE, DESOCJALIZACJA, CZOP ZATOROWY, CZARNOBREWKA, MIASTO UMARŁYCH, PRZESTĘPCA, JANUSZ, UBOŻENIE, FALA DŹWIĘKOWA, GEOPATIA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BAŁAGUŁA, PLEMIĘ, SUFFOLK PUNCH, ROŚLINA ZARODNIKOWA, IRYZACJA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ŚREDNIA WINSOROWSKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ZADRZECHNIA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, KOMISJA BUDŻETOWA, STANIĘCIE, LATAJĄCY SPODEK, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, WARAN GŁUCHY, BHP, BUDOWNICTWO, JADOWITOŚĆ, ORTOPTYK, LEVEL, WKŁAD GRUNTOWY, BLAHA, ZROBIENIE KUPY, UPOJENIE SENNE, WIATR POZORNY, MIĘSOŻERCA, ZANIK MIĘŚNIOWY, MOSTOWNICZY, PRZYKWIATEK, NAROŻNIK, AFRYKAŃSKI, INDEKS, MALAKOLOGIA, PUNKT KOPULACYJNY, AKREDYTOWANIE SIĘ, KOTWICA GRZYBKOWA, MIANOWANIEC, FUZJA HORYZONTALNA, STYL WILHELMIŃSKI, AKT, BEZIDEOWOŚĆ, KOSZATNICA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, SPĘKANIE, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, DAMA DO TOWARZYSTWA, LORA, WIĄZANIE JONOWE, PODSŁUCHIWACZ, CHRZCIELNICA, ROZWAŻNOŚĆ, WERSOLOGIA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, WIDEOMAN, MODYFIKACJA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, OKRĘŻNICA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, PRZESZUKANIE, BERSON, BAŃKA, AUTOTELICZNOŚĆ, IMITACJA, RIGAUDON, DZIENNIK PROMULGACYJNY, POKUTA, NURNIK, ADEPTKA, MAILOWANIE, ANARCH, FINEZYJNOŚĆ, DIRT, WZGÓREK NASIENNY, ELEGANTKA, DRZEWO MAMUTOWE, BRYZOMANCJA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, GARDEROBA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, BANIAK, BIODOSTĘPNOŚĆ, GRZYB SITARZ, METEOR, WORLD OF WARCRAFT, PODRÓŻNIK, DZIKUS, MIKSER, STACJA, TŁUMACZKA, EMALIA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, SZUMOWINA, POTÓWKA, KORNIJSKI, GUMKA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, JĘDZA, MUR, SKRZYNIA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, FIGURACJA HARMONICZNA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, SZEW, WCIĄGARKA, ODPRAWA CZASOWA, PIGUŁKA GWAŁTU, BŁONA SUROWICZA, WIKARYZM, KONIUSZEK SERCA, PRZYLEPKA, WIERTNIK, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, JADŁOSPIS, ZAKUP, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PUNKT TRANSFEROWY, MANIPUŁ, NORIKER, SALADA, ZESPÓŁ CAPLANA, KOBYŁA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, ALUZJA LITERACKA, WIELKA CHOROBA, GATUNEK ZAGROŻONY, HIPERPOWIERZCHNIA, CZAS, SZESNASTKA, ROŚLINKA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, POROŚLE, INFLACJA INERCYJNA, PROTOAWIS, RAUT, ACYDOFIT, SPAWĘKI, BASEN MODELOWY, WANNA, STYL DORYCKI, GRA KARCIANA, WODA LECZNICZA, WYBUCH, SCYT, MARSZ, MARSZAND, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, POLEROWNIK, FACHMAN, CIEMIĘŻYCA, GASTROLOG, FONDUE SEROWE, DZIECKO SZCZĘŚCIA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, JĘZYK AJNOSKI, AUDYTORIUM, PIERWORODZTWO, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, REPLIKATOR, WIDZOWNIA, OFICJEL, RETROGRADACJA, OJCZYZNA, SIŁOWNIA JĄDROWA, POWTARZALNOŚĆ, KAZUISTA, SZYSZKA, IGE, KONCHA, KONTRMANIFESTACJA, SZCZEKACZ, PIEZOELEKTRYK, FARTUCH, BĄBELEK, KOSTIUMERNIA, KWADRAT, YOUNG, BREAKDANCE, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, BIELAJEW, NIEŻYCZLIWOŚĆ, CHOPIN, NOZDRZE TYLNE, KWIATUSZEK, KUMULACJA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, WALIDACJA KRZYŻOWA, ELIMINACJE, STANCA, JĘZYK PROTOSEMICKI, KARAKUŁ, WĘŻOWIDŁO, RAJZER, PODKARMIACZKA, BARWY WOJENNE, PRZECIWSTOK, DEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KARTKA, SPOIWO MALARSKIE, ANTOLOGISTA, OPOZYCJA, UNIWERSUM HERBRANDA, ASESOR, RZEZAK, KŁOBUK, POPRZECZNICA, WSPÓŁKRÓL, SZTUBA, PARAGAMMACYZM, WSTĘGA, BOB, BABA JAGA, MACZETA BARONG, CZARNY CHARAKTER, DRAMAT, NAPIERŚNIK, WARSTWA KULISTA, AKTYWNOŚĆ, MŁYNEK DO ODPADÓW, SAMIEC, SKALA PODATKOWA, KRAINA, KARCYNOLOGIA, SĄD OSTATECZNY, OKARYNA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KOŁKOWNICA, ŁAWA RZĄDOWA, MIARKA, PROGRAMOTWÓRCA, RÓG, DEGRADACJA SPOŁECZNA, DEFICYT, NATURA, CLERK, FALKA, ROZCHODNIACZEK, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, MIAŁ, ARCHITEKT WNĘTRZ, INERCYJNOŚĆ, CETOLOGIA, DROGI RODNE, DOBRY DUCH, BIODRÓWKA, MIŁOŚĆ, NEUROCHEMIA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, CIĄGOTY, HAMSUN, SEZON, JĘZYK GALICYJSKI, RONDO, FIZYKA TEORETYCZNA, MIAZGA, LOGIKA DEONTYCZNA, PORUSZENIE, WYSPA MAN, EP, PRZEDAWCZYK, NATYWIZM, CHRZAN, POLAK, PRZEGUBOWIEC, ŚLIMAK, KONSONANS, DEOKSYADENOZYNA, SZMUGLERZ, ŻONA LOTA, MODERNIZM, SULLIVAN, OBDZIERACZ, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ?MOTYWIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.374 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSŁONA W KSZTAŁCIE LITERY V ZNAJDUJĄCA SIĘ NA POKŁADZIE KTÓRA ROZBIJA WDZIERAJĄCE SIĘ NA POKŁAD FALE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSŁONA W KSZTAŁCIE LITERY V ZNAJDUJĄCA SIĘ NA POKŁADZIE KTÓRA ROZBIJA WDZIERAJĄCE SIĘ NA POKŁAD FALE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALOCHRON osłona w kształcie litery V znajdująca się na pokładzie która rozbija wdzierające się na pokład fale (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALOCHRON
osłona w kształcie litery V znajdująca się na pokładzie która rozbija wdzierające się na pokład fale (na 9 lit.).

Oprócz OSŁONA W KSZTAŁCIE LITERY V ZNAJDUJĄCA SIĘ NA POKŁADZIE KTÓRA ROZBIJA WDZIERAJĄCE SIĘ NA POKŁAD FALE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OSŁONA W KSZTAŁCIE LITERY V ZNAJDUJĄCA SIĘ NA POKŁADZIE KTÓRA ROZBIJA WDZIERAJĄCE SIĘ NA POKŁAD FALE. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast