MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUTEKTYK to:

mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 8 lit.)EUTEKTYKA to:

mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 9 lit.)MIESZANINA EUTEKTYCZNA to:

mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.391

GALAKTYKA, NEKTARNIK, WOLANT, RELING, MIOTŁA, RETRAKCJA, DZIÓB, SZCZELINA BRZEŻNA, KIEŁBACHA, RUSZNIKARZ, SOLO, ELASTYK, OBSERWACJA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, STARY KOŃ, SIAMANG, BACKGROUND, PRZEŚMIEWKA, CZAS PÓŁTRWANIA, KSIĘGA, WIERTNIK, OBORA DWORSKA, ETIUDA, ZAWIĄZEK, SALCESON, WASAL, RUSYCYSTYKA, POCHLEBNIK, KOMISJA, PRAWO PUBLICZNE, SIECZKARNIA BIJAKOWA, FAKTOR, KUPON, WIDMO CZĄSTECZKOWE, TARAN, OTWORZENIE DUSZY, RADIOSTACJA, KIESZONKA, NOWOROCZNIK, SUBSKRYBENTKA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, GRZYB WOLAK, NALEGANIE, JELITO CZCZE, LINIA ZABUDOWY, WARKOCZ, BRANŻA, ABOLICJONISTKA, KARL, PROCES POSZLAKOWY, WIELKI PIEC, NADPRZEWODNICTWO, FREAK, POMALOWANE, PODOBIZNA, HAZARDZISTKA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, ZGNIŁKI, METAMERIA, PODKAST, BATALIA, DZIEŻA, MATRYKUŁA, POCIĄG SZPITALNY, UCHWYT, TRZPIEŃ, ENERGETYKA JĄDROWA, OBLITERACJA, FUNT, PRZERYWACZ BLOKADY, TOSKAŃSKI, NIECZUCIE, DOCHTÓR, KNEDLIK, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, FIBROMIALGIA, BETON JAMISTY, NAWÓZ KATALITYCZNY, UKRYCIE, REAGENT, BRAMKARZ, PRAWO WEWNĘTRZNE, BLACHARZ, GRA WYŚCIGOWA, ŚLIWA, JAGIELLON, BUT NARCIARSKI, ERGONOMIKA, POCHYLNIA, SINUS HIPERBOLICZNY, CMOKIER, HANDLARZ, POMPA GŁĘBINOWA, STRUKCZASZY, BOMBA KOBALTOWA, DRZEWO MASTYKSOWE, ZAWŁOKA, PONDERABILIA, PESCARA, KISIEL, NADBUDÓWKA, PASZTET, MOTYLEK, KOLKA, GNOMON, PALTO, MOŁODYCA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, BROŃ WODOROWA, KARTOWNIK, FARMERKI, EKLER, STANCA, DZIEWIĄTKA, MIOTEŁKA, DOBRO PRAWNE, FASOWANIE, CHŁYST, GRYZETKA, OPERA, PUNKT WĘZŁOWY, PRZEDROŚLE, KLINOPIROKSEN, CYC, POMOC DROGOWA, KOD DWÓJKOWY, AORTA BRZUSZNA, BERSON, KLON, WZGÓREK ŁONOWY, DZYNDZEL, KILIM, IKEBANA, KOSZATNICA, SZAFA, EDYCJA, GWASZ, ORYNNOWANIE, WRAK CZŁOWIEKA, DRAWIDYJSKI, KOSKINOMANCJA, ADIUWANT, AC, PORĘCZE, SZORY, KAPLICA LORETAŃSKA, MAŁA INFORMATYKA, HAFTARNIA, AKADEMIA, PIERWSZOŚĆ, TRZY KRÓLE, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, WILK PSZCZELI, SNIFTER, TUBA, CIŚNIENIE, KOTLINA, ĆWICZENIA, ENOL, BURZYK SZARY, DOJŚCIE, FIZJOPATOLOGIA, CIAPATY, KONSERWA, KAMIEŃ SŁONECZNY, NAŁÓG, OPERA, FRANKATURA DWUPAŃSTWOWA, SKORPIONY, PROMIENIOWANIE, TYROMANCJA, WTAJEMNICZONA, LICZEBNIK PORZĄDKOWY, TURMA, PASOŻYT, STOPIEŃ, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, AWIOFON, RENA, ADWOKAT DIABŁA, WITACZ, CEMENT, CHOROBA DARIERA, RENESANSOWOŚĆ, WIELOMAŁŻEŃSTWO, DAR, LOT SZYBOWCOWY, LEGALIZACJA PONOWNA, SAMOOKALECZENIE, PROMINENCJA, PRZEDMIOT PRACY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SZACHOWNICA PUNNETTA, RAKIETA, PUNKT APTECZNY, STYPENDIUM SOCJALNE, POTENCJAŁ DZETA, WYLĄG, KONFRONTACJA, CZEK BEZ POKRYCIA, MAORYSKI, MIODNIK, PROTETYKA, OBRÓT PUBLICZNY, PÓŁWYSEP, PAPA TERMOZGRZEWALNA, POŻYTECZNOŚĆ, ANGIELCZYK, LEWICA, ŚLEPE WROTA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, INTUICJONIZM, RELING, DYSOCJANT, POLAK, PINGWIN ADELI, LICZBA KWADRATOWA, ESENCJALIZM, ROPUCHA PANTEROWATA, RESIDUUM, GEODEZJA WYŻSZA, SASZETKA, DNA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, UCHO, NAKAZ, KARMEL, PATENA, MERYTORYKA, KOCIOŁEK, KĄT, WIEŃCE, KROJCZYNI, HAK, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, PARTNER, ŻABI SKOK, LENIWIEC BRUNATNY, PASSEPIED, DZIURA, BATERIA ANODOWA, CIAŁO STAŁE, KOZACY, SZEREG HARMONICZNY, MOSH, TEMAT, WATÓWKA, RYBIARZ, STRUMIEŃ, SPIKER, EUROWALUTA, ASTROFOTOMETRIA, IMPAST, TAROT, ZŁOŻE GRUNTOWE, TOPIELISKO, METRUM, IDIOM, PSZCZOLINKI, BRAT SYJAMSKI, MAJÓWKA, ZEGAR WODNY, KOŻUCH, KAWALER, KORONKA KLOCKOWA, TRAGEDIA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, PRZYPADEK, PORFIROBLAST, KIELICH, IKONA, DEDUPLIKACJA, POSKRZYP, LABORANT, HAŁASOWNIK, ZACIĘCIE, ODCIĄG, PROFESJONALISTA, HYDROCHEMIA, APARTAMENT, PANIKA BANKOWA, CHRYSTOLOGIA, DARMOZJAD, PREZBITERIUM, ANTROPOLOG KULTUROWY, PAS POOPERACYJNY, KEKS, NIEPRZYJACIEL, WAGON, CZTEROTAKT, LUTNIA, BALON, ABDERA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, WYWÓZ, CZERWONE, PAŁĄCZEK, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ZJAWISKO PURKINIEGO, ?CIĄGOTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUTEKTYK mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 8 lit.)
EUTEKTYKA mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 9 lit.)
MIESZANINA EUTEKTYCZNA mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUTEKTYK
mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 8 lit.).
EUTEKTYKA
mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 9 lit.).
MIESZANINA EUTEKTYCZNA
mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 21 lit.).

Oprócz MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast