MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUTEKTYK to:

mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 8 lit.)EUTEKTYKA to:

mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 9 lit.)MIESZANINA EUTEKTYCZNA to:

mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.391

KUKIEŁKA, POTENTAT, RYBA AKWARIOWA, ALPAKA, POCHYLNIA, MARINA, GOŁĄBKA, SILNIK ZAMKNIĘTY, SZLAM, KRÓLICZARNIA, PÓŁPLASTEREK, WYRÓB CUKIERNICZY, WARIOMETR, PERGAMIN, WYROCZNICA, MISZCZU, MASZYNA MATEMATYCZNA, KANAŁ PRZERZUTOWY, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, KRZYŻ MALTAŃSKI, TROLLING, TRUBADUR, FRAMUGA, KAREL, WIELOFAZOWOŚĆ, WĘZEŁ KOLEJOWY, CIS, ODPRAWA POŚMIERTNA, SCHRONISKO, FILOLOGIA ROSYJSKA, SEN ZIMOWY, BAŃKA SPEKULACYJNA, OBLEGA, CZAPKA WĘGIERSKA, ŻYWY POMNIK, ZABUDOWA, KOPROFIL, ŻÓŁTACZKA, KWARTET SMYCZKOWY, GŁOWACZ, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, SETNIK, KOSZATNICA, CUDA NA KIJU, STYL GRZBIETOWY, GEOFIT KŁĄCZOWY, KULTYSTA, UROCZYSKO, OBRONA, SPRAWNOŚĆ, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CORBETT, TYNKTURA, STAN TRZECI, MIKSER, SUBWOOFER PASYWNY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, LEKTURA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KATAPLAZM, RAUIZUCHY, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, WIANO, BOGACTWO, HALF-PIPE, ZERÓWKA, PRĄTNIKOWCOWE, AKREDYTACJA, TROJAN, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ALGEBRA LIEGO, ROZSZCZEP WARGI, PORÓD KLESZCZOWY, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, KĄT GRANICZNY, TYTULATURA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, STYLIZATOR, ALBUMIK, PIK, ŁAD KORPORACYJNY, CIAŁO, ŻYWOTOPIS, DIABLOTKA, KOMBAJN ROLNICZY, ZŁOŻE, BASEN, ACHAJA, KURANT, ABERRACJA, ARPEGGIO, LAS DRĄGOWY, BATALIA, ZEKS, NIEWYDAJNOŚĆ, WOLNY ZAWÓD, EROS, ŻUREK, OFICER PRASOWY, MANIFESTACJA, BOB, NOZOLOGIA, SUTANELA, WKRĘTAK, ŁUK, MATECZNIK, ANTOLOGISTA, DODATEK, CZEKOLADA, LEK CYTOSTATYCZNY, KOŁNIERZ, MECHANIKA NIEBA, ŚCIEKI KOMUNALNE, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, APTEKA, MELANIZM, RYBY, WISIOREK, SUTEK, PARALELIZM, KORONKA, PÓŁWYSEP, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, OPCJA BARIEROWA, WYDARZENIE, POLIMORFIZM, LUGIER, KALKULATOR, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, PODAŻ, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, NAPIERANIE, OBSESJONATKA, TRÓJNÓG, ORTOPTYK, AGENCJA, WIATROWNICA, BISIOR, FUZJA, MAJĘTNOŚĆ, CIĘŻKA ARTYLERIA, ZBIORNIK, POCHLEBSTWO, KŁOBUK, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PACHT, PROSZEK, DIABEŁ, REFERENDUM GMINNE, BRZYDACTWO, OBRÓBKA, KUPLET, PILOT, ŁUSZCZARNIA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, KOLEUS, SZRANKI, BRAK, ODZYSK, PLUS, KAMERALNOŚĆ, SPALINY, TRYPLA, WATA CELULOZOWA, DRAM, HIPPISKA, MAKI, KORONKA BRUKSELSKA, KONWENCJONALIZM, SKRZYDŁO, TONGA, KLESZCZE MIĘKKIE, MLEKO, SKŁAD, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, ARCHIKONFRATERNIA, LODOWIEC ALPEJSKI, ANARCHISTKA, CHRABĄSZCZ, ODSKOK, NUREK, MORION, GNIEW, RAKIETKA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, PRZEŻYCIE, LINA PORĘCZOWA, DYSOCJANT, PŁASKONOS, NAKIEROWANIE SIĘ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, AŁYCZA, APLET, BARWA, ŚWIADECTWO, WAHACZ, GENETYKA MOLEKULARNA, MIĘKKOŚĆ, KASOWNIK, CZERWONE, MORZE AZOWSKIE, GARBATY ANIOŁ, ODWYKÓWKA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, WALUTA BAZOWA, HILLER, ALFABET GRECKI, KOŁKOWNICA, ZRAZ, LUMINATOR, UKŁAD ZAMKNIĘTY, MACIERZ KOWARIANCJI, LUKIER, GNAT, WIELKOŚĆ, TYTUŁ WYKONAWCZY, BEZLOTKI, TKACZ, ZASTRZALIN, CIEPŁA WDOWA, SPUST, WEBMAIL, TUM, KAPORET, CZARNA MAGIA, BAŃKA, PIERWSZA POMOC, WYRZUT SUMIENIA, DESKA RATUNKU, MEMBRANA, GĄBKA, APOKALIPSA, ZAUROZUCH, HEKSACHLOROFEN, ZDZIADZIENIE, SERPENTYNA, RODZAJ NIJAKI, OTWARCIE DUSZY, BERBER, KONTRGAMBIT WINAWERA, MONARCHIA ELEKCYJNA, MAPA NUMERYCZNA, POŃCZOSZNIK, ETOLA, SŁUCH ABSOLUTNY, POWSTRZYMANIE, KAFETERIA, ZRĄB TEKTONICZNY, WARZELNIA, ROZCHODNIACZEK, WAKUOLA, POLIGYNIA, EKONOMIA POLITYCZNA, BAZYLIKA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, DRZEWO MASTYKSOWE, TĘTNICA PROMIENIOWA, KONFEKCJA, BRIT POP, MIGOTANIE GWIAZD, PEDERASTKA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ANIMACJA, MUZYK, AC, STAN WOLNY, OLEJOWIEC, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PROJEKT UNIJNY, JON CENTRALNY, PODZIEMIE, RYNKA, FENOLOGIA, KANOE, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, STAN, SILNIK INDUKCYJNY, PIECZONA ALASKA, KÓŁKO I KRZYŻYK, REALISTYCZNOŚĆ, KABESTAN, ODCZYNNIK CHEMICZNY, JEZIORO KOSMICZNE, ODTWÓRCA, LIMNOCHARYSOWATE, WSTYD, WYPALANKA, WYBUCH, DANIE KOSZA, RÓŻE, BEŁT, ASTROGRAFIA, STRZEMIENNY, LICZBA UROJONA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, WĄTROBIANKA, ŁOTOK, ?ZESPÓŁ TRAKCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUTEKTYK mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 8 lit.)
EUTEKTYKA mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 9 lit.)
MIESZANINA EUTEKTYCZNA mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUTEKTYK
mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 8 lit.).
EUTEKTYKA
mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 9 lit.).
MIESZANINA EUTEKTYCZNA
mieszanina dwóch lub więcej faz, przy określonym składzie, która wydziela się z roztworów ciekłych w określonej temperaturze, zwanej temperaturą eutektyczną (na 21 lit.).

Oprócz MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MIESZANINA DWÓCH LUB WIĘCEJ FAZ, PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE, KTÓRA WYDZIELA SIĘ Z ROZTWORÓW CIEKŁYCH W OKREŚLONEJ TEMPERATURZE, ZWANEJ TEMPERATURĄ EUTEKTYCZNĄ. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x