LAGODNIEJSZA ODMIANA DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE'A, PRZEBIEGAJĄCĄ W WOLNIEJSZYM TEMPIE, PRZY CZYM CHORY NIE ZAWSZE POTRZEBUJE WÓZKA INWALIDZKIEGO (JEST W STANIE CHODZIĆ O KULACH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA to:

lagodniejsza odmiana dystrofii mięśniowej Duchenne'a, przebiegającą w wolniejszym tempie, przy czym chory nie zawsze potrzebuje wózka inwalidzkiego (jest w stanie chodzić o kulach) (na 25 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAGODNIEJSZA ODMIANA DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE'A, PRZEBIEGAJĄCĄ W WOLNIEJSZYM TEMPIE, PRZY CZYM CHORY NIE ZAWSZE POTRZEBUJE WÓZKA INWALIDZKIEGO (JEST W STANIE CHODZIĆ O KULACH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.304

ZANOKCICA PÓŁNOCNA, CIRROCUMULUS, NARZĘDZIE, INSTRUMENTOLOGIA, KAPRYŚNIK, KOLEŻEŃSTWO, MUTACJA CICHA, TORPEDA, MIĘSIEŃ BRODAWKOWATY, FETYSZ, LIJIN, SZMALEC, SROMOTA, KARKÓWKA, NONA, GRZYBY ANAMORFICZNE, LAMPA WOODA, ONYKS, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, NAŚLADOWCZOŚĆ, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, WARIACYJNOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, SYNTEZATOR, WARIACJA, PIES OGRODNIKA, CIEMNICA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, ANTYPSYCHOLOGIZM, FACHMAN, CHORÓBKA, LIRA KORBOWA, JĘZYK TELUGU, BEZDNIA, SPLIT, INFORMACJA GENETYCZNA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, WOLNOŚĆ, CIEŃ, NULLODA, MATCZYNOŚĆ, KAMPYLOGNATOID, RELATYWIZM MORALNY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, BULIONER, MASZYNA ŻNIWNA, TATARKA, ULTRABOOK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PROTOROZAUR, FUTBOL AMERYKAŃSKI, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, MIĘSO RYBY, PATYNKA, PIOTROWO, OBIEKT MOSTOWY, STACJA, ROGAL, RUMIAN ŻÓŁTY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, JESIOTRY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, CYWIL, SIPO, ŁOŻYSKOWIEC, BEDŁKA FIOLETOWA, AEROFON, NIEPRZYJACIEL, JAŁOWNIK, BRZYTWA, EKSTREMALNOŚĆ, ILUSTRATYWNOŚĆ, PONTYJSKI, EKSCYTARZ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, UPOMNIENIE, DOBRA STRONA, PAPILOTEK, PLUTOKRACJA, TROLLING, FINITYZM, FUNKCJANA, OMIEG ZACHODNI, GLOGIERÓWKA, STRATEGICZNOŚĆ, PSI GRZYB, DELEGACYJKA, KONTRAKT MENADŻERSKI, REFLEKTOR, WYŚCIG, SUPERKONTO, INDETERMINIZM, WOTA, PREZYDENCJA, STYGON, KRUCHOŚĆ, KINO AKCJI, INTERESOWNOŚĆ, REGLAN, STEP, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, PRZEWODNIK, MIAMI, PLACEK, KOLCZAK, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, MALINA OMSZONA, OBŁOŚĆ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, RZEP, MATURA POMOSTOWA, NIEAKTUALNOŚĆ, KOMISJA, DELFINY OCEANICZNE, BAROMETR RTĘCIOWY, WELUR, CZASZA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, GŁUPKOWATOŚĆ, KROK DOSTAWNY, UŚMIECH LOSU, RODZINA KLANOWA, IMITACJA, WIZERUNEK, CYWIL, FRANCUSKOŚĆ, INTERFEROMETR LASEROWY, SORBENT, NADAWCA, PARNOTA, ASTER, SEGMENT, MAŁOWODZIE, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SŁONECZNOŚĆ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LIMIT, POŻYTEK, FUNKCJA AGREGUJĄCA, MISIEK, GOOGLE, CZTEROKROTNOŚĆ, DOMNIEMANIE, PAKA, OPIS, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, BONANZA, GARBATY ANIOŁEK, SKINNY, TRIANGULACJA, KILKAKROTNOŚĆ, KAPUSTA GŁĄBIASTA, ZEBRA STEPOWA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, APEL, HEGEMONICZNOŚĆ, KNAJPA, SPACHACZ ZIELONAWY, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, WYMÓG, SYSTEM KASTOWY, KLASYFIKACJA, MAŁPKA, RZEŚKOŚĆ, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, RODZAJ, STYPENDIUM, MASA KAJMAKOWA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, FINGER FOOD, KORYTO, POLITYKA PODATKOWA, RODELA, NASOSZNIKOWATE, STOLIK NOCNY, NIEPOPULARNOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, REALGAR, PACJENT URAZOWY, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, HORMON STERYDOWY, UKŁAD NIELINIOWY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PARWENIUSZ, POLE JEDNORODNE, ALOZA NIEBIESKA, NIETAKTOWNOŚĆ, DOBRO WOLNE, BARWIARKA ZWROTNA, GRZYB ZŁOTAWY, OBBLIGATO, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, EUGLENA ZIELONA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, SIEWNIK RZUTOWY, ZAPYCHACZ, PEPINKA, BŁĘDNE KOŁO UBÓSTWA, DIONIZYJSKOŚĆ, MACIERZYSTOŚĆ, BĄKOWO, WYSOKI KOMISARZ, ADIANTUM KLINOWATE, UKŁAD, NIEWYRAŹNOŚĆ, MAZUR, MALAJALAM, PLEBEJUSZ, ŁUSZCZYCA STAWOWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TREND BOCZNY, LICENCJA OTWARTA, TECHNICZNOŚĆ, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, WARZĘCHA MAŁA, WIETRZENIE MECHANICZNE, KOMPENSACJA, RACHUNEK POMOCNICZY, INDYJSKI, KOSZTORYS INWESTORSKI, MIZUNA, CICHODAJKA, KOSA KUŚNIERSKA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, ZAWIESZKA, OSTATNI, AUTSAJDER, ŁAŃKA, CZĄSTKA ALFA, ASOCJALNOŚĆ, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, WARTOWNIK, FILTRACJA, PAŁAC, ESKARIOL, WYPŁATA, BIURO, WŁOSY TETYDY, MNOŻNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KANIBALIZACJA, OBEREK, ZARAZA, ŻYCZLIWY, CZARNA DZIURA, MODRASZEK ADONIS, OGÓREK MAŁOSOLNY, ILOCZYN WEKTOROWY, KACERSTWO, CHRONOMETR MORSKI, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, AUTOPARODIA, MROK, KAZUS, RĘKA BUDDY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, GOLKIPERKA, SPRAWNOŚĆ, RADAR DOPPLEROWSKI, NIESŁUSZNOŚĆ, POINT AND CLICK, GRYZMOŁA, RACHITYK, HIPNOTYK, ALTERNATYWA, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, GWAJAK, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, CHŁAM, UKRZYWDZONY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, NAIWNOŚĆ, CIASTO, IMPRODUKTYW, MOPEK, LITERA KSIĘŻYCOWA, POLIGAMIA, REKTYFIKACJA, EKSTREMALNOŚĆ, INFLACJA PŁACOWA, GĄSIOREK, ZNICZ, KONTRAMARKA, SIEDZIBA, PTOZA WRODZONA, RZĄDNOŚĆ, STŁUCZENIE, PROŚBY I GROŹBY, SSANIE, GAMEPLAY, ?POLISA LOKACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAGODNIEJSZA ODMIANA DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE'A, PRZEBIEGAJĄCĄ W WOLNIEJSZYM TEMPIE, PRZY CZYM CHORY NIE ZAWSZE POTRZEBUJE WÓZKA INWALIDZKIEGO (JEST W STANIE CHODZIĆ O KULACH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAGODNIEJSZA ODMIANA DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE'A, PRZEBIEGAJĄCĄ W WOLNIEJSZYM TEMPIE, PRZY CZYM CHORY NIE ZAWSZE POTRZEBUJE WÓZKA INWALIDZKIEGO (JEST W STANIE CHODZIĆ O KULACH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA lagodniejsza odmiana dystrofii mięśniowej Duchenne'a, przebiegającą w wolniejszym tempie, przy czym chory nie zawsze potrzebuje wózka inwalidzkiego (jest w stanie chodzić o kulach) (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA
lagodniejsza odmiana dystrofii mięśniowej Duchenne'a, przebiegającą w wolniejszym tempie, przy czym chory nie zawsze potrzebuje wózka inwalidzkiego (jest w stanie chodzić o kulach) (na 25 lit.).

Oprócz LAGODNIEJSZA ODMIANA DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE'A, PRZEBIEGAJĄCĄ W WOLNIEJSZYM TEMPIE, PRZY CZYM CHORY NIE ZAWSZE POTRZEBUJE WÓZKA INWALIDZKIEGO (JEST W STANIE CHODZIĆ O KULACH) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - LAGODNIEJSZA ODMIANA DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE'A, PRZEBIEGAJĄCĄ W WOLNIEJSZYM TEMPIE, PRZY CZYM CHORY NIE ZAWSZE POTRZEBUJE WÓZKA INWALIDZKIEGO (JEST W STANIE CHODZIĆ O KULACH). Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast