ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYRYJSKI to:

odmiana języka akadyjskiego, która wykształciła się na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. na północnych obszarach Mezopotamii (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASYRYJSKI

ASYRYJSKI to:

język należący do grupy semickiej, którym posługuje się około 200 tys. Asyryjczyków zamieszkujących głównie Irak, Iran i Syrię (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.636

OSTOJA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, SCHLANIE SIĘ, NIEZGRABA, ORGANISTKA, PODŁOŻE GRUNTOWE, WĘGIEL KOPALNY, SKRUB, KWAS, MIMETYZM, PUCHLINA WODNA, NEUROLOGIA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, ŻĄDŁÓWKI, DEZERCJA, CENTRALA, SPRAY, ETERIA, NAWALANKA, SALAMANDRA ŹRÓDLANA, WSPÓŁĆWICZĄCA, PÓJDŹKA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, POZYTYWIZM LOGICZNY, PRZYGARŚĆ, SEROHEMATOLOGIA, ROCZNIKARZ, TEKST REZULTATYWNY, TOPOLOGIA MAGISTRALI, STYLIKOWCE, STANIĘCIE, KROK, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, REALISTYCZNOŚĆ, ZBÓJNICKI, KARLIK KUHLA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, WŁAZ, SZYP, ZUCH, KARBOKSYL, CZASZA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, PODKÓWECZKA, KRÓL, MYSZ WERTYKALNA, SZEŚĆSETKA, POLIMORFIZM, ODPROMIENNIK, LIŚĆ ŁODYGOWY, PRZYZWOITKA, LORI, LASKA, TYP TURAŃSKI, MIERZWA, SERIA, PCHEŁKI, SZAFIARKA, NIEZADOWOLENIE, TRĘBACZE, LOKACJA, CERTACJA, OGNIWO NALEWNE, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, TO COŚ, WITEKS CZCZONY, DONICZKA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, SZCZOTECZKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, OPERA, CZTEROTAKT, EUROWALUTA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, SEKCIARZ, KOSZULARZ, LOCJA, ANALIZA FUNKCJONALNA, HALA TARGOWA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, TANATOLOGIA, RUCH PROSTOLINIOWY, HYLOFIL, ENERGETYKA WIATROWA, EMBRIOGENEZA, WYGRZMOCENIE SIĘ, ARTYSTKA, CELNOŚĆ, HARD CORE, SKANER PŁASKI, BUJAK, TSUNAMI, NIEŚMIAŁOŚĆ, FAGOT, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, FECJAŁ, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, FIRN, SKANER, OŚRODEK, HIGIENISTKA, ŁUK JARZMOWY, DROGA KRAJOWA, SIŁACZ, CZEKAN, ULICA, LINGWISTA, INTENCJONALIZM, DRAMAT OBYCZAJOWY, SZPADA, CHEMIA, STROJNICA, ZBIEG, FALA, ZROBIENIE KUPY, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, PANI, PAMPA, ODBÓJ, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, OSOBA, ZASIĘG, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, ANALITYKA BIZNESOWA, ODLEWNIA, ZMIANA, CHŁONIAK, GRAMATYKA FORMALNA, KOCIOŁ, ZAPOJA, KATECHUMEN, OPRYSZCZKA, RADIOMETRIA, USŁUGA OBCA, MORA, GRUPA NILPOTENTNA, OBRAZ POZORNY, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, DYSZA WYLOTOWA, NOC KAIRU, MIKROSKOP SKANINGOWY, TREND HORYZONTALNY, SKANDYNAWISTA, CYKL JAJNIKOWY, LOBO, POCIĄG METRA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, EKSPERT, SEMESTR LETNI, POROŚLE, NARĄBANIE SIĘ, SOFTBALL, CHOROBA FABRY'EGO, KOSZT KONTROLI, PODWIELOKROTNOŚĆ, IMPAS, MASZYNA CIEPLNA, AGREKSOFILIA, RPG, KURATOR SZTUKI, LICZBA DOSKONAŁA, PLEŚNIAWKA, FUTERKO, DEKLARACJA, TURECKI, ROMANS RYCERSKI, CIĄGUTKA, BRAT, KOŃ SOKÓLSKI, KOMPUTEROWIEC, KRATA, GALEAS, BOOT, SEKS, SROKOSZ, NÓŻ, LODY, BŁONKA, BENGALSKI, WŚCIEKŁY PIES, KOPALNIA, PIĘKNOŚĆ, PRZEŚLADOWANIE, NAROST, SPAMER, KARCYNOLOGIA, NIMB, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PRZYDAŚ, TELEGRAF OPTYCZNY, CZOP ZATOROWY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, CYSTOLIT, BAZIA, WOLTYŻER, PROLETARIUSZ, OPIEKUN, PRZESUWNIK, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, MIESIĘCZNICA, OSIEMDZIESIĄTKA, KARP BEZŁUSKI, PELYKOZAURY, POKREWIEŃSTWO, GEOLOGIA ZŁÓŻ, SCHRONISKO, UPOJENIE SENNE, SZTURMAK, ICHTIOZAURY, JĘZYK ROMAŃSKI, MOST PONTONOWY, IDARED, STARÓWKA, APTEKA, AKTYWISTA, ZADZIOR, KRÓTKOWIDZTWO, KAWA ZBOŻOWA, METYLDOPA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, DESIGNERKA, ANIMATOR, SZENG, JĘZYK PROTOSEMICKI, CZUWANIE MODLITEWNE, ROZKŁAD, PODKŁAD, SYTUACJA PODBRAMKOWA, HEPATOLOGIA, ANALITYCZKA, JONAGOLD, GLIZA, MAPA SZTABOWA, MIKROREAKTOR, APOZYCJA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, DŹWIGNICA LINOTOROWA, DYSCYPLINA POKAZOWA, OKRES, HALABARDA, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, MANIA PRZEŚLADOWCZA, PRZYTOMNOŚĆ, DZWONY RUROWE, HURYCKI, KOLEJKA METRA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, PAROKSYZM, AUTOTELICZNOŚĆ, SEMINARZYSTA, OPERATOR LOGISTYCZNY, JĘZYK SOGDYJSKI, TELESKOP, ATRAKCJA, PAWILON, MASIELNICZKA, BILDUNGSROMAN, TWARDZIAK, WŁÓKNO, ŁOKIEĆ TENISISTY, BEZDNIA, GRAFIKA, SZYMEL, HYBRYDALNOŚĆ, ARCHOZAUROMORFY, ŻABA NILOWA, RAMKA CZERPALNICZA, WRZECIENNIK, IRONIA ROMANTYCZNA, NIERZĄDNICA, CZUBATKA, WIATR SŁONECZNY, MŁYNEK DO ODPADÓW, BANANOWA MŁODZIEŻ, SZAMA, WOLNOAMERYKANKA, INGRESJA MORZA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, OSOWATE, KAMICA MOCZOWA, GEOFIT RYZOMOWY, CZAS MIEJSCOWY, PROMINENT, FACET, MOTYLEK, REZYGNACJA, PARABOLOIDA HIPERBOLICZNA, ASPIRATA, LĘK, MAK NIEBIESKI, TRANSPOZYCJA, PARASZYT, FECHMISTRZ, BLOCKERS, WILKOWNIA, KONCERTYNA, ?BŁONICA SKÓRY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYRYJSKI odmiana języka akadyjskiego, która wykształciła się na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. na północnych obszarach Mezopotamii (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYRYJSKI
odmiana języka akadyjskiego, która wykształciła się na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. na północnych obszarach Mezopotamii (na 9 lit.).

Oprócz ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast