ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYRYJSKI to:

odmiana języka akadyjskiego, która wykształciła się na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. na północnych obszarach Mezopotamii (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASYRYJSKI

ASYRYJSKI to:

język należący do grupy semickiej, którym posługuje się około 200 tys. Asyryjczyków zamieszkujących głównie Irak, Iran i Syrię (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.636

BARWINEK, WIRTUALIZACJA, NARTA WODNA, KAROTA, KWALIFIKACJA PRAWNA, DZIADZIENIE, NIEREGULARNOŚĆ, MATEMATYKA STOSOWANA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, KICZUA, NADBUDÓWKA, HUTA SZKŁA, USPOKOJENIE, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, WYWALENIE SIĘ, HISZPAŃSKI, CIELĘCY WIEK, OSŁONKA NABYTA, NEURASTENIA HIPERSTENICZNA, AFRODYZJE, PTASZNIK GOLIAT, ADAM SŁODOWY, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, LITOSFERA OCEANICZNA, ABORCJONISTKA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, ROZCZAROWANIE, SPŁYW BŁOTNY, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ODLEGŁOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, GRA RÓŻNICZKOWA, REALNOŚĆ, UBYCIE, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, AUREOLA, DELFIN, WSPOMNIENIE, WILK Z GÓR CASCADE, WOZAK, ENDOSZKIELET, OBRONA FRANCUSKA, MASALA DOSA, DIZAJNERKA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, KACZKA, WYROŚLE, KENIJSKI, CZŁOWIEK GUMA, JEDENASTKA, TOWAROZNAWSTWO, ŚLEDZICIEL, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, WENTYLACJA, ODWIETRZNIK, PLANKTON, SEKSTOLA, SZKŁO WENECKIE, KONFIRMACJA, SZABAS, WĄŻ, CHOROBA SOMATYCZNA, EKSTRADYCJA, EKONOMIA ROZWOJU, ANTYGENOWOŚĆ, ROZSZERZYCIEL, JĘZYK NAUKOWY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KOZŁOWATE, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, KWARC ZIELONY, TENORKA, DZIENNIKARZ, SATELITA, GRADACJA, SYMETRALNA, ROŚLINKA, TATARKA, NAUKI O POZNANIU, DEPTAK, KATSUDON, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, STACJA POMP, NULLIPARA, SZCZEPONOGI, START, LOGGIA, KAMIEŃ BUDOWLANY, BEZA, EWOLUCJONIZM, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, RUCHY ROBACZKOWE, SPEDYTOR, FLEKSYJNOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PREKURSOR, DACH MANSARDOWY, STACJA, PAWIE OKO, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, ALGEBRA LIEGO, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, REAGINA, DYWESTYCJA, NAPLETEK ŁECHTACZKI, BEMBO, PULSACJA, SYFON, ZYGMUNTÓWKA, ARAMEJSKI, MAŁPI GAJ, BAN, PARGAMIN, FERRIMAGNETYZM, RHIZOBIUM, INTERWENIENT UBOCZNY, ATTYCKI, OPÓR WZNIESIENIA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, IRGA POZIOMA, LORNETA NOŻYCOWA, ZMARŹLAK, TEKSTUALNOŚĆ, SFIGMOMANOMETR, NATURYZM, CHLOASMA, OCEANOGRAFIA, NADNOSIE, WIZA IMIGRACYJNA, FEMTOCHEMIA, BLOK, TURANIZM, NIEKOMPETENTNOŚĆ, GŁOWNIA PYLĄCA, SOSNA CZERWONA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ŁOWCZYNI, ŁAZIK, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, APSYDA, ARMIA, PEGMATYT, PRZEDSTAWICIEL, MUR, KRYSTALOFIZYKA, ROZBIEŻNOŚĆ, UKRZYWDZONY, KLUSKA KŁADZIONA, CZUWAK, ROZWAŻNOŚĆ, AULA, GZY, MODERNIZM, SPRAY, PILARZ, SZABLONIK, NEUTRALIZM, TRZPIEŃ, ELEGANCIK, MASZT, KOLEKCJONERKA, LEWORĘKI, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, KWADRANT, KARCYNOGEN, LIPODYSTROFIA, ŻÓŁTLICA, OLIMPIADA, FORMALISTKA, SALAMANDRA SREBRZYSTA, GINEKOMASTIA, PODMIOT DOMYŚLNY, NIEZRĘCZNOŚĆ, GALAKTOLIPID, KARBOKSYL, POJAZD CZŁONOWY, KOŃ JOMUDZKI, KOŃ TROJAŃSKI, DOKTOR, MADRASA, BANKROFT, SINGIEL, MECHANIZM KRZYWKOWY, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, KĄT PÓŁPEŁNY, WIELORÓDKA, CZIRLIDERKA, LB, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, SZKOŁA ŚREDNIA, STRAŻ POŻARNA, ESSEŃCZYCY, JAZZ, JEZIORO DRUMLINOWE, POTPOURRI, KORBACZ, WŁAM, LINIA BRZEGOWA, PRZEWOŹNIK, POZYTYWIZM LOGICZNY, ORGANIZATOR, PARASZA, INŻYNIER DUSZY, REGESTRATOR, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, WIELOCUKIER, CZWARTY, PIJAŃSTWO, JĘZYK AJNOSKI, PAROBEK, WIĄZANIE JONOWE, USZY SZTRAMBERSKIE, SAMOOCZYSZCZANIE, BLISTER, DROGA PUBLICZNA, LICEUM, MEDIUM, FIGÓWKA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, KAMBAR, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, NASTURAN, ATONALNOŚĆ, BEZŁAD FRIEDREICHA, OKRES LITERACKI, ŚMIECISKO, LENIN, PRZEPOWIADACZ, WSPÓŁDECYZJA, ŚCIANKA, SPACJA, STACJA TELEWIZYJNA, KLUCZ, NOWA TWARZ, CYKL MENSTRUACYJNY, ULOTKA, KREDKA OŁÓWKOWA, KOMERAŻ, HEGEMON, ROZPACZLIWOŚĆ, FALA ODBITA, DOKTOR HABILITOWANY, PŁEĆ, BRODAWKA STÓP, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, THINK TANK, AKKADYJSKI, NEURON LUSTRZANY, BARBARYZACJA, WINNICA NABOTA, SPRAWNOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, PIONEER, SETER, GRABBE, PACZKA, SZCZOTKA, BRYZG, FLASZECZKA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, AKOMODACJA, UNIŻANIE SIĘ, FOSFOR BIAŁY, WICEMISTRZYNI, DRZEWO, PRZESTWORZE, MINA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, POŚCIELÓWKA, SKAŁA PIERWOTNA, PARKIET, ARACHOLOGIA, EDYKUŁA, POŚWIĘCENIE, HAKER, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, SUPERNOWA TYPU IB, DŻIG, POKŁAD PANCERNY, CZUWAK, SECESJONISTA, WIĘZADŁO, PRAKOLCZATKA, KANISTER, TYKA, SZAPOKLAK, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WSTĘPNICA, SKRZYNIA, KOPUŁA LAWOWA, PIERDOŁA SASKA, MIASTECZKO ROWEROWE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BAKAŁARZ, ?NAWÓZ KATALITYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYRYJSKI odmiana języka akadyjskiego, która wykształciła się na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. na północnych obszarach Mezopotamii (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYRYJSKI
odmiana języka akadyjskiego, która wykształciła się na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. na północnych obszarach Mezopotamii (na 9 lit.).

Oprócz ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ODMIANA JĘZYKA AKADYJSKIEGO, KTÓRA WYKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PRZEŁOMIE TRZECIEGO I DRUGIEGO TYSIĄCLECIA P.N.E. NA PÓŁNOCNYCH OBSZARACH MEZOPOTAMII. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x