RODZAJ KRYPTOGRAFII, W KTÓREJ SZYFROWANIE OPIERA SIĘ TYLKO NA JEDNYM KLUCZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA to:

rodzaj kryptografii, w której szyfrowanie opiera się tylko na jednym kluczu (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KRYPTOGRAFII, W KTÓREJ SZYFROWANIE OPIERA SIĘ TYLKO NA JEDNYM KLUCZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.084

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KRZYŻMO, KARBIDKA, BANK, ŚWIATŁO CZERWONE, ANTONÓWKA, HETYTA, KOLBA, SIT ŻABI, GŁADZAK, ELIMINACJA, KLESZCZ, TKACZ, RYTM ASYMETRYCZNY, ŁĄKOTKA, GMACHÓWKA, GAŚNIK, CHOROBA TANGIERSKA, EDYKUŁ, BEZCZUCIE, WYDMUSZKA, ZNAMIENITOŚĆ, WPIERDOL, LISZAJ CZERWONY, ZGRZEBŁO, SOPRAN KOLORATUROWY, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, POCIĄG OSOBOWY, WINA, MASA KAŁOWA, ŚMIECIUCH, CEMENTOWE BUTY, LABIRYNT, MODENA, MIEDNICA, SONG, ZASADZKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, FURDYMENT, CENA MAKSYMALNA, KAWA ROZPUSZCZALNA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, POWOŹNIK, SZKOLARSTWO, PŁUCNICA, RZEŹNIK, KAPUCHA, STOPA, KRAWIECZYZNA, HERBACIARKA, MECH JAWAJSKI, OKRES PÓŁTRWANIA, ZACHYŁKA, POLAROGRAFIA, HAK HOLOWNICZY, SOCJOLOGIA RADYKALNA, DROBINA, HAKATA, WIDRINGTONIA, STORCZYK, ZBIEŻNOŚĆ, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, TOCZYSKO, CZASOPISMO TEMATYCZNE, WŁOK, KRZYŻAK, HYDROFON, LEPKOŚĆ CEN, PŁASTUGA, ZLECENIE GIEŁDOWE, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, LOSILLAZAUR, ŁOPATKA, URANOZAUR, BURAK, KOD GENETYCZNY, BARWINEK, BRANKA, WOLEJ, UCZELNIA AKADEMICKA, PANEK, GRANA PADANO, DRYFTER, ŻABA KRZYKLIWA, GARDZIEL, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ROLADA, PAKA, MŁOT, ANIMATOR, NACHLANIE SIĘ, WSPOMNIENIE, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, JER TWARDY, OKRĘT LINIOWY, LIGUSTR, PLAMICA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, PRĄTNIK, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, WAWRZYN, HIPOSTAZA, SKROMNOŚĆ, NIEODPARTOŚĆ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, BAGNICA, NAWAŁNICA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, NAHUATL, DRAMATOPISARSTWO, CHIP, ARIANIE, STAROIRLANDZKI, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, TETRAMER, OSSUARIUM, BARBARZYŃCA, OSADNICZEK, PALCZAK MADAGASKARSKI, TRZMIELOJAD, WYKŁADZINA, SITARSTWO, BRACTWO RYCERSKIE, SIEĆ WODOCIĄGOWA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, GERBERA, ZASTAW SKARBOWY, GANG, WIRUS MAKR, GRANICA, MIĘKISZ POWIETRZNY, LIŚĆ ŁODYGOWY, ROZDŹWIĘK, BEANIA, CHOROBA KENNEDY'EGO, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, ROCZNIKARZ, CYKL WYDAWNICZY, RELIGIOLOG, ARTYKULATOR, FRIK, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, ZAPRZĄG, PIRACTWO INTELEKTUALNE, WIĄD RDZENIA, ŁOPUCH, STERBRAMSEL, MUZA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, GROTBRAMPADUNA, ASTRONAUTYKA, MILICJANT, BANAN, KOLCZATKOWATE, KRYSZTAŁEK, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, SZCZEP, PRZEPYCHACZKA, PRZEBŁYSK, JĘZYK, ODWIETRZNIK, CROONER, PISANKA, NORMA REAKCJI, LENIUCH, TROLEJBUS, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, KAPELUSZ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, BROŃ TERMOJĄDROWA, LIROGON ALBERTA, SIEDZISKO, MECENAS, NAPINACZ, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, OBSERWACJA, SAMOUPROWADZENIE, PEPPERONI, DOM KATECHETYCZNY, HARMONIA SAMOGŁOSKOWA, SZAŁWIA, ELASTON, TAŚMA, PODZIAŁ METRYCZNY, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, JEDNOGARNKOWIEC, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, TEŚCIK, ROGATKOWATE, MORTADELA, WŚCIK DUPY, OGONOPIÓROWATE, NACIEK, BUZDYGAN, OSZCZĘDNIŚ, GŁODOMÓR, KURTYNA POWIETRZNA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, MARSZ, KOMIN PŁACOWY, NIEBACZNOŚĆ, ANGLISTYKA, KÓŁKORODEK, KSIĘGOWA, RACZEK, BELLOTTO, BRYDŻ SPORTOWY, SZTUKA ZIEMI, FELLINI, AKLIMATYZACJA, ZLOT GWIAŹDZISTY, CIT, IZBA ADWOKACKA, IMBIR, KANTYLENA, CIENISTKA, JURYSDYKCJA, MŁODA PARA, ABORCJONISTKA, BUM, CIASTO PARZONE, PRZYGODA, WYBIJACZ, KONDENSATOR DOSTROJCZY, MACIERZ ZESPOLONA, ZAPALAZAUR, GATUNEK POGRANICZNY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, WARZYWNIAK, PODRZEŃ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ZŁOTA FUNKCJA, ŁAPA, EDOMETR, KOSZATNICZKA, BATERIA BIDETOWA, KOLET, TEMACIK, ETOLOGIA, KOLENDRA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, RZEZAK, CENA WYWOŁAWCZA, KOLOR, KANKA, KOLUMNA, KOT, MAGAZYN, KRUCHAWECZKA, KRYZA, ROSYJSKOŚĆ, BIAŁA SALA, JUTRZYNA, HISTORYZM CEGLANY, FILOLOGIA NIEMIECKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, OBRONA PIRCA, TERMOOBIEG, WNIEBOWZIĘTA, PARKAN, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, PANORAMA, WIERTNIK, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, TORREJA, DRUGA NATURA, SEZONOWIEC, WIERSZ OBRAZKOWY, MSZAŁ, NARODOWOŚĆ, INTERROGACJA, PALATOGRAFIA, POŻAR, DEKLARACJA, GRANICA KULTUR, PLUSY, JĘZYK WOGULSKI, KANAŁ ŻEGLUGOWY, FOKMASZT, ŻMIJA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, AKTUALIZOWANIE SIĘ, FUNKCJA OGRANICZONA, MAPA BITOWA, TURIAZAUR, UŻYTEK, PLASTYKA, SZKATUŁA, SIODLARNIA, BRZYDULA, PARTIA ANGIELSKA, ZASTRZAŁ, RZECZ WNIESIONA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, SPECJALISTA, TAJEMNICZOŚĆ, PĘTLA, ?MINERAŁ ALLOGENICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KRYPTOGRAFII, W KTÓREJ SZYFROWANIE OPIERA SIĘ TYLKO NA JEDNYM KLUCZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KRYPTOGRAFII, W KTÓREJ SZYFROWANIE OPIERA SIĘ TYLKO NA JEDNYM KLUCZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA rodzaj kryptografii, w której szyfrowanie opiera się tylko na jednym kluczu (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA
rodzaj kryptografii, w której szyfrowanie opiera się tylko na jednym kluczu (na 23 lit.).

Oprócz RODZAJ KRYPTOGRAFII, W KTÓREJ SZYFROWANIE OPIERA SIĘ TYLKO NA JEDNYM KLUCZU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RODZAJ KRYPTOGRAFII, W KTÓREJ SZYFROWANIE OPIERA SIĘ TYLKO NA JEDNYM KLUCZU. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x