TRAKEN - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ TRAKEŃSKI to:

traken - rasa konia pochodzenia pruskiego, którego przodkiem jest schweiken - silny pruski kuc, wyhodowany przez zakon krzyżacki; konie wszechstronnego użytku - potrafią świetnie skakać, sprawdzają się w konkurencjach WKKW oraz w ujeżdżeniu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRAKEN - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.420

SPEKTROSKOPIA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, OBSUWISKO, SZCZENIARA, WOAL, GWAŁT, KANONIK, CEDUŁA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ZASTRZALIN TOTARA, PIRAMIDA FINANSOWA, CYRANKA, ZEGAR WODNY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, BAWOLEC, KARRUKA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, KRET EUROPEJSKI, KOSA KUŚNIERSKA, AUTSAJDER, TYRYSTOR, KANGUR RUDY, KROK, SZCZAWIOWA, KOWALENCYJNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, LESOTYJKA, TYNTA, ENTRECHAT, TACZKA, KANCEROGEN, DROŻDŻOWNIA, PODUSZKA, BEZWŁAD, KODEKS PRACY, HIEROTOPOGRAFIA, CIĄG DOKŁADNY, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, SIEWRUGA, PIEC, TO COŚ, FILTRACJA, STRZYKWA, WELUR, STARONORDYJSKI, KAMIEŃ KOTŁOWY, MONOCENTRYZM, TEORIA ESTYMACJI, SALAMI, NORMA REAKCJI, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, BROŃ MASZYNOWA, PODŁOŻE GRUNTOWE, SONATA, STAN STACJONARNY, DOM REKOLEKCYJNY, HYBRYD, UKŁAD PIASECKIEGO, DWUBÓJ, RUCHLIWOŚĆ, JEZIORO POLITROFICZNE, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KACZKA PIŻMOWA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, MADZIARSKI, KOLEŃ, ANALIZA SEKTOROWA, PODGORZELEC, ŚWIĘTÓWKA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ZWIERCIADŁO, EMULSJA, LIST INTENCYJNY, PLAKODONTY, TRÓJCA ŚWIĘTA, FARBOWANY LIS, FALA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PRZEWÓD, JAZDA FIGUROWA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ŻABA KRZYKLIWA, CYKLOTYMIA, POMIOTŁO, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, NIEOPANOWANIE, MAJĄTEK RUCHOMY, IRAŃSKI, CONFIT, HUCUŁ, JELEŃ AKSIS, EGIDA, TERAPENA DIAMENTOWA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, TECHNIKA OPERACYJNA, OSPALSTWO, RIST, ABDERA, KOMISANT, MAŁYSZOMANIA, CISAWY, SZYNSZYLA MAŁA, PARA UPORZĄDKOWANA, PRYNCYPAŁ, PROTETYKA, HYDROSFERA, CUKIERNIA, GABLOTA, HISZPAŃSKI LODZIK, PODLIZYWACZ, TUTORIAL, BYLICA SKALNA, ZNAJOMY, GEEK, OBERWANIE CHMURY, BOLERO, UDZIAŁ, SAŁATKA, BUŁGARSKI, POLE ŹRÓDŁOWE, RDZA, PSEUDOBIELICA, STONOGA MUROWA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, LINEARNOŚĆ, BANGLIJCZYK, MROK, KOSTARYKANIN, MIETLORZ, SECESJONISTA, NADZÓR INWESTORSKI, OBRZYD, IMPAS, MIKROMACIERZ DNA, ETIOPKA, WSPÓŁZAWODNICTWO, BOMBA TERMOJĄDROWA, BEZCZELNOŚĆ, JAJKO PO FRANCUSKU, WYLĘG, WARSTWA ŚCIERALNA, COCKNEY, FAJNOŚĆ, NIEDELIKATNOŚĆ, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, SILNIK BOCZNIKOWY, DAMA, NATURALIZM, DZIENNIK, CZARNA MOWA, WIĄZANIE ATOMOWE, FALISTOŚĆ, ODPRAWA POŚMIERTNA, PODLIZUCH, HUCUŁ, KĄT BRYŁOWY, PRASOWNIA, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, ALTERNAT, KRAINA, LIST KAPERSKI, MASZYNKA, WYWRÓCENIE SIĘ, MIEJSCOWY, KOSZĘCIN, KARMIENIE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, BARBADOSKA, RAJFURKA, SZKOŁA SPECJALNA, RAGDOLL, LABORATORIUM GALENOWE, DNI, AGRAFA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, HERCEGOWIŃCZYK, KABEL, BACIK, PLEBS, GRUCZOLAKORAK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CANNON, SPOT, LAOSYJKA, KAWA ZBOŻOWA, WICIOWIEC, STECHIOMETRIA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, HEMATOLOGIA, ANGELOLOGIA, WISKOZA, STANOWCZOŚĆ, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, MESJASZ, ESPRESSO, OTWARTOŚĆ, LÓD WŁÓKNISTY, SZYNOBUS, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, CHUDOPACHOŁEK, SZURPEK POWINOWATY, REKIN OWSONA, POLONIZATOR, LINIA TRAMWAJOWA, SECESJONISTA, LOKALIZACJA, CHILIJCZYK, IMMUNOGENETYKA, AUTOTOMIA, ŚRÓDNERCZE, PROTETYKA, UCHO, CEKOTROFIA, WRZECIENNIK, KULOODPORNOŚĆ, ZABURZENIE LĘKOWE, KRYTERIUM SAVAGE'A, GOSPODARKA RYNKOWA, DOJŚCIE, ROZTWÓR KOLOIDALNY, GATUNEK INWAZYJNY, KOMBINACJA ALPEJSKA, KORONA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, ABISYŃCZYK, PODZIAŁ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, DEFERENT, MISIO, ZDARZENIE, PRASA, ANGIELSKI, DIEREZA, BRZYDAL, WARSTWA KOLCZYSTA, SYNKLINA FAŁSZYWA, WŁÓKA, SZKLIWO WULKANICZNE, NIEPOPULARNOŚĆ, PALUDAMENTUM, TRÓJNIAK, PANDA, GOŁĘBICA, CHAOS, BUDDA, SKARBNIK, SERBSKI, BEZWYZNANIOWIEC, ŻYWY TRUP, BRYTYJCZYK, ELEKTORAŁ, NANOHENR, ŚWINIA ZWISŁOUCHA, WIDŁOZĄB BERGERA, KWAS POROSTOWY, KWARTET SMYCZKOWY, KOREK PAROWY, BILANS BRAMKOWY, BOJOWIEC, POSMAK, KARYNTIA, NIEŻYCIOWOŚĆ, DUR POWROTNY, SZCZERBAKI, SYSTEM DZIESIĘTNY, MAORYJSKI, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, OBERLANDER, SPRAWDZIAN, PARÓWKA, KOBYŁA, TORFOWISKO NISKIE, BAKTERIOZA, WINDA, TELEWIZJA KABLOWA, IZOMER, PAMIĘĆ BUFOROWA, KROMKA, EHDV, WYCUG, SOPRAN KOLORATUROWY, ATOPINA, KURSOR, ŻÓŁW MALOWANY, LIGNINA, HIEROFANT, KOSMOLOGIA, ANTROPOCENTRYZM, LEBERA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, BARIATRA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, DIABELSKOŚĆ, MONOPOL, ?BEJCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.420 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRAKEN - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRAKEN - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ TRAKEŃSKI traken - rasa konia pochodzenia pruskiego, którego przodkiem jest schweiken - silny pruski kuc, wyhodowany przez zakon krzyżacki; konie wszechstronnego użytku - potrafią świetnie skakać, sprawdzają się w konkurencjach WKKW oraz w ujeżdżeniu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ TRAKEŃSKI
traken - rasa konia pochodzenia pruskiego, którego przodkiem jest schweiken - silny pruski kuc, wyhodowany przez zakon krzyżacki; konie wszechstronnego użytku - potrafią świetnie skakać, sprawdzają się w konkurencjach WKKW oraz w ujeżdżeniu (na 12 lit.).

Oprócz TRAKEN - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TRAKEN - RASA KONIA POCHODZENIA PRUSKIEGO, KTÓREGO PRZODKIEM JEST SCHWEIKEN - SILNY PRUSKI KUC, WYHODOWANY PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI; KONIE WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU - POTRAFIĄ ŚWIETNIE SKAKAĆ, SPRAWDZAJĄ SIĘ W KONKURENCJACH WKKW ORAZ W UJEŻDŻENIU. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast