PRZEDMIOT FIZYCZNY, NA KTÓRYM MOŻLIWE JEST ZAPISANIE INFORMACJI I Z KTÓREGO MOŻLIWE JEST PÓŹNIEJSZE ODCZYTANIE TEJ INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOŚNIK DANYCH to:

przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT FIZYCZNY, NA KTÓRYM MOŻLIWE JEST ZAPISANIE INFORMACJI I Z KTÓREGO MOŻLIWE JEST PÓŹNIEJSZE ODCZYTANIE TEJ INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.902

METAMORFIZM PROGRESYWNY, TRÓJCA ŚWIĘTA, NOUMENON, AUTOBUS, BEZAN, WIDEOFON, HOBBYSTA, SASAFRAN, KOSZULA DEJANIRY, BOBROWISKO, OKRES OCHRONNY, GRZYB PLEŚNIOWY, APERIODYCZNOŚĆ, CZUPURNOŚĆ, PORÓD LOTOSOWY, OKNO DIALOGOWE, PUNKT KULMINACYJNY, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, KCIUK NARCIARZA, TARA, BERNARDYNKA, WIEŻA, OBUDOWA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, MERCURY, KOJEC, QUIZ, PROFIL TOPOGRAFICZNY, HIPIS, KOPIA, LAMPKA, PACZKA, TOKAMAK, BER, RODELA, UNDEAD, RĘBNIA ZUPEŁNA, PROJEKCYJNOŚĆ, NIESAMOISTNOŚĆ, PODWIECZÓR, FOLGA, NIEPRAWOŚĆ, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, BOMBA KOBALTOWA, GÓGLE, TOTALIZATOR, LOKAJSTWO, LOKATA DYNAMICZNA, ZAPORA SIECIOWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PYTANIE, LATAWCE, OBJAWIENIE PRYWATNE, RĘKA BOSKA, SADNIK, POSZKODOWANA, POCIĄG EKSPRESOWY, MARYNISTYKA, CHUĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, UNISTOR, CHIŃSKA TORTURA WODNA, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, BANTENG, LEGENDARNOŚĆ, METAL PÓŁSZLACHETNY, ANEKS, WIZUALIZACJA, TAUTOLOGIA, ZAWODOWOŚĆ, PIEPRZ, SINGIEL, KONWERSJA, SKŁAD CELNY, MINERALIZATOR, CIELENIE LODOWCA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ZAKON KLERYCKI, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SYSTEM POZYCYJNY, KOŚCIÓŁ, UBEZPIECZONY, NAPASTLIWOŚĆ, RZADKOŚĆ, PRZERYWACZ, PODPORA, PIENIĄDZE, DESZYFRAŻ, CZAS MARTWY, KALKA CERAMICZNA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, ETIUDA, USTAWNOŚĆ, JEEP, MALFORMACJA MACICY, PRZECIWIEŃSTWO, ZAKON MĘSKI, UPOJNOŚĆ, KORONA CIERNIOWA, AGRESYWNOŚĆ, ZACNOŚĆ, KWADRAT MAGICZNY, TORPEDA CIĘŻKA, TEZA, BRETOŃSKI, ROZWIĄZŁOŚĆ, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, BIEGUN, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, POLE BEZWIROWE, NIESŁUSZNOŚĆ, HIPERFOKALNA, TAGER, IDIOMAT, ARCHIWIZACJA, OCZKO, RELACJA TOTALNA, PLAZMA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, GNIAZDOWNIK, BARWINEK POSPOLITY, MANEŻ, ACEROLA, PRZEMIANA POKOLEŃ, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, OCZYSZCZALNIK, ABISYŃSKI KLASYCZNY, MĄDRALIŃSKI, PÓŁPRZEWODNIK, PRZETWÓRCZOŚĆ, PANTALON, PIANKA POLIURETANOWA, ROZMACH, KELOWEJ, RUCH OPÓŹNIONY, MOROSZKA, WYŚMIENITOŚĆ, ANTYKLINA FAŁSZYWA, STYGOKSEN, CZUBATOŚĆ, ORGANOLOGIA, IGŁA, DURNOWATOŚĆ, MINIPIŁKA, B, RUCH JEDNOSTAJNY, ELITARNOŚĆ, DIPLODOK, EKSTREMALNOŚĆ, ZAGRYWKA, WYŚCIG, DROGOMISTRZ, SZABAS, HORROR, PUNKT MECZOWY, EISEGEZA, EPICYKL, ROZSADNIK, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, USTERZENIE PŁYTOWE, ZMYŚLNOŚĆ, MASIELNICZKA, NIEMRAWOŚĆ, JORDANEK, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, TABLICA, SUROWOŚĆ, SKLEP KOLONIALNY, BAŁKAŃSKOŚĆ, KOGNITYWIZM, DWUKROTNOŚĆ, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, LOB, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, DZIWNY ATRAKTOR, REZEDA, METEORYT KAMIENNY, OCZEPINY, FIKCJA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ŚWIATŁO, LUSTRO, BRUKIEW, DZIAŁ FILOZOFII, MICHAŁ, OKSYTAŃSKI, TERMOSUBLIMACJA, SULFON, PIEC WAPIENNY, NIESTATECZNOŚĆ, TANIEC, DUSZNICA, SYNKLINA FAŁSZYWA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WYROK PRAWOMOCNY, WODOROSIARCZAN(VI), WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, MGŁAWICOWOŚĆ, LEŻNIK, ŁOKIEĆ TENISISTY, BAKTERIE METANOGENICZNE, JĘZYK NIEMIECKI, JEDNOSTRONNOŚĆ, TEATR MUZYCZNY, KRATEGUS, SZABOTA, SROGOŚĆ, LUGER, RAK SZLACHETNY, AUTOPREZENTACJA, GLOBALNOŚĆ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, BEZŻUCHWOWCE, HISTERYK, RADIOKABINA, MROK, BAR, SILNIK REPULSYJNY, ŁĄCZNIK GAZOWY, BONKRETA, POKRZYWKA, ZIOMEK, FILM KATASTROFICZNY, OGNIK SZKARŁATNY, HENNA, IZOMER KONFIGURACYJNY, GROMADA GALAKTYK, GLIKOLIPID, WZORZEC MYŚLOWY, ZAKŁAD HANDICAP, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, BYT ABSOLUTNY, STOLICA, MIEJSCE POCHÓWKU, GETTO PRZEJŚCIOWE, OPERA, KAMELEON ŻYWORODNY, MIASTO WOJEWÓDZKIE, ŁAPACZ, WSPÓLNY ZASÓB, BENTAL, GROCH CUKROWY, NANOMETR, PAPAJA, REGIONALISTYKA, LÓD, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, GRUCHOT, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, 2-AMINOETANOL, NIEUCTWO, KRZYŻAK ROGATY, WYROK SKAZUJĄCY, SIŁA AERODYNAMICZNA, OGNISKO, MIĘSO, GIBON SREBRZYSTY, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, SZKOLNOŚĆ, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, DRAPIEŻNOŚĆ, PODLEW, SAKSOŃSKI, NIEOBEZNANIE, IGŁOWIEC, NIECIEKAWOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, PRZERWA ENERGETYCZNA, KLUCZ SZWEDZKI, ASOCJACJONISTA, SYMULACJONIZM, ARTYLERIA, WSPÓŁZIOMEK, GAŁKA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, FILM ANIMOWANY, AROGANT, BAWIDEŁKO, MIKROFON DYNAMICZNY, FRYZ, TANCERKA, ROZSZERZENIE CIAŁA, WYTWÓRSTWO, PIEC WANNOWY, FUNKCJONALIZM, HEAD HUNTER, TELEGRAF HUGHESA, ODMIENNOŚĆ, SZARY RYNEK, PAPROĆ DRZEWIASTA, TECHNOZAUR, YB, ANARCHIA, WOS, ANODA, PATENA, NAKTUZ, WIETRZENIE MECHANICZNE, WSPÓŁGRACZ, ?WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.902 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT FIZYCZNY, NA KTÓRYM MOŻLIWE JEST ZAPISANIE INFORMACJI I Z KTÓREGO MOŻLIWE JEST PÓŹNIEJSZE ODCZYTANIE TEJ INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT FIZYCZNY, NA KTÓRYM MOŻLIWE JEST ZAPISANIE INFORMACJI I Z KTÓREGO MOŻLIWE JEST PÓŹNIEJSZE ODCZYTANIE TEJ INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOŚNIK DANYCH przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOŚNIK DANYCH
przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji (na 12 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT FIZYCZNY, NA KTÓRYM MOŻLIWE JEST ZAPISANIE INFORMACJI I Z KTÓREGO MOŻLIWE JEST PÓŹNIEJSZE ODCZYTANIE TEJ INFORMACJI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PRZEDMIOT FIZYCZNY, NA KTÓRYM MOŻLIWE JEST ZAPISANIE INFORMACJI I Z KTÓREGO MOŻLIWE JEST PÓŹNIEJSZE ODCZYTANIE TEJ INFORMACJI. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast