W INFORMATYCE: SŁOWO ALBO GRUPA SŁÓW, KTÓRE SŁUŻĄ OPISOWI TREŚCI TEKSTU, BY UMOŻLIWIĆ WYSZUKIWANIE CZEGOŚ W KATALOGACH ITP. SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESKRYPTOR to:

w informatyce: słowo albo grupa słów, które służą opisowi treści tekstu, by umożliwić wyszukiwanie czegoś w katalogach itp. systemach wyszukiwania informacji (na 10 lit.)SŁOWO KLUCZOWE to:

w informatyce: słowo albo grupa słów, które służą opisowi treści tekstu, by umożliwić wyszukiwanie czegoś w katalogach itp. systemach wyszukiwania informacji (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE: SŁOWO ALBO GRUPA SŁÓW, KTÓRE SŁUŻĄ OPISOWI TREŚCI TEKSTU, BY UMOŻLIWIĆ WYSZUKIWANIE CZEGOŚ W KATALOGACH ITP. SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.231

DRUK ROZSTRZELONY, PULA, SZCZERBAKI, PĘD, ATRAKCJA, MORWOWATE, FLORYSTA, PODRÓŻ, ARGUMENTACJA, ARCHITEKTONIKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KARMIDŁO, OBRÓŻKA, PODKŁAD MAPOWY, WYBUCH, GAJ, GADŻET, GRAF, CIĄGOTY, BRYZG, OSIEMDZIESIĄTKA, ŚWIĄTYNIA, WYSPIARSKOŚĆ, PACZKA, ZESPÓŁ WOKALNY, RZESZA, SEKWENCJA KOZAK, TROPOWCE, PORZĄDNOŚĆ, DYMENSJA, SYSTEM WALUTOWY, KOMPAKTOR, KOSA, ROZTWÓR BUFOROWY, PROFIL, MUZYKA PROGRAMOWA, JEGGINSY, SZAŁ DUPY, GEOGRAFIA, ANALIZA KOSZTÓW, EONIZM, MOLESKIN, USYPISKO, PARSZYWOŚĆ, SAPROFAG, NIEKONKRETNOŚĆ, DŁUGIE RĘCE, MAKIMONO, NIENATURALNOŚĆ, SZNUR, KIOSK, LABORKA, NORDYCKOŚĆ, IZOTERMICZNOŚĆ, BAŁWOCHWALCZYNI, PLAN, MARYNATA, LICZNOŚĆ, JOTTABIT, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, JEŚPAN, GRAFIKA, DWUSETKA, ŁADOWARKA, KUNDMAN, KB, MANEŻ, NORMATYWIZACJA, EKSKLUZYWIZM, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, CHOCHOŁEK, LOTNICTWO POKŁADOWE, OSTANIEC KRASOWY, STRATOTYP, ZATRATA, BENEFICJENT, NIEBEZPIECZNOŚĆ, UPRZEDMIOTOWIENIE, ZROSŁOSKRZELNE, BLUZA, KROK, ODPUST, PRYWATNOŚĆ, GRUPA CZASOWNIKOWA, ŚLĄSKOŚĆ, STRÓŻKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, STENOGRAF, ROZMIESZCZENIE, GALANTERIA, WYŻYNY, PLAN, OSZCZĘDNOŚĆ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, RANDKA W CIEMNO, KABACZEK, POBUDKA, BEZDENNOŚĆ, KONWERTOR, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, GRUPA ETYLOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, ISK, ZARYSOWANIE, CIOCIA, TENDER, CEDUŁA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, WŁOSKOŚĆ, GROTESKA, NATRYSK, PRALUDZIE, ROZCHÓD, ROSŁOŚĆ, PRAGNIENIE, PROSTE SKOŚNE, IMIĘ, JARZMO, REKLAMANT, LEMONIADA, ZWIERZENIE, KNOWANIE, ZMIANA WSTECZNA, DORMITORIUM, PARTYJKA, POŻAR, PRZYPRAWY KORZENNE, GATUNEK BLIŹNIACZY, KONWENCJA, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, OBRYWKA, HEWRA, MEDYCYNA LOTNICZA, SYMPTOM, KB, MIĘSOŻERSTWO, DOSTĘP, OBŁĘD UDZIELONY, PARAFIAŃSTWO, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, GARBUSIARZ, POPISOWOŚĆ, RESZTKA, ROZLEGŁOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, RZESZOTO, WYKAZ, MASOŃSKOŚĆ, OBROŃCZYNI, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, BRZOSKWINKA, TEST, NIEPOROZUMIENIE, ZDANIE PODRZĘDNE, BORDER, WODY INGLACJALNE, SITWA, CEZURA, WOSKOWATOŚĆ, PRZYBYTEK, ADA, OSCYLOGRAF, KLASTER GENÓW, WOKALISTYKA, WIĄZANIE JONOWE, SZPATUŁKA, ANTYŚWIADECTWO, USŁUGA SPOŁECZNA, UZDOLNIENIA, JULA, DOGODZENIE SOBIE, SŁOWO, NAROST, POJEDYNCZOŚĆ, ŚCIANKA, WYMIANA, FALISTOŚĆ, DRABINKI, ZAGWOZDKA, DRZEWO ŚWIATA, PRZEBIEG, SYNAPSYDY, NAMIĘTNOSTKA, SŁOWO WSTĘPNE, BRAT, SUPERPAŃSTWO, SZARY RYNEK, PŁEĆ, GRADACJA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, SZATA, MYJKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, DEFINITYWNOŚĆ, MAJKA, WYMIOTY, REWALORYZACJA, ROSYJSKOŚĆ, WANIENKA, AMOK, DRAPIEŻNOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, OPERATOR, KONFISKATA, MARMURKOWANIE, KOMUNIKATYWNOŚĆ, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, BEJCA, LINIA DEMARKACYJNA, RADA, FORK BOMBA, JOTTABAJT, POPRZEWRACANIE, REKLAMA, JEDNOSTKA POMOCNICZA, ZASTRZYK, PODŁOŻE, KRZTA, LICHWIARSTWO, NIEUŻYTECZNOŚĆ, OBRONA, CZYSTA ALEKSJA, MIRAŻ, BEZINWAZYJNOŚĆ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, OBIEKT, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, WIELORYB, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, NIEWYPARZONY JĘZOR, KONFEKCJA, UJMA, DROGA, HALF-PIPE, GRONO, GODZINA PRAWDY, ILUZYJNOŚĆ, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, WIDMO ABSORPCYJNE, LUPKA, ROTACJA, GRUPA PRZEMIENNA, CHEMIA NIEORGANICZNA, REZERWA, LIST PASTERSKI, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, INSTALOWANIE, POZIOM, ROŚLINY NASIENNE, KAUKAZ, RACJONALIZACJA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, ANAEROBIOZA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, NIECUŁKA, PODSZEPT, OSYPISKO, GOŚĆ, SZYBKOŚĆ, POZDROWIENIE, DESENIOWANIE, HUMOR SYTUACYJNY, DYNAMICZNOŚĆ, ILOCZYN JONOWY, WYWIAD, TACA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, CHOROBA PLUMMERA, CŁO WYRÓWNAWCZE, KILOBAJT, MEDIALNOŚĆ, PIĄTA CZĘŚĆ, TEKST, KAUTOPIREIOFAGIA, PROMOCJA, WCINKA, KYNOLOG, JUSTUNEK, KRATA, KOMPETYCJA, ANONIMIZACJA, KARBUNKUŁ, SUBSTYTUCJA, ZACHOWAWCZOŚĆ, LICZBA, ZAINTERESOWANIE, ADAPTACYJNOŚĆ, OGROM, FRONT, ŚLUZOROŚLA, SZTYWNA SPACJA, PRZENIKLIWOŚĆ, SELEKTOR, ODGŁOS, SPRYCHA, WARKOCZ, POZIOM, ?KRANIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.231 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE: SŁOWO ALBO GRUPA SŁÓW, KTÓRE SŁUŻĄ OPISOWI TREŚCI TEKSTU, BY UMOŻLIWIĆ WYSZUKIWANIE CZEGOŚ W KATALOGACH ITP. SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE: SŁOWO ALBO GRUPA SŁÓW, KTÓRE SŁUŻĄ OPISOWI TREŚCI TEKSTU, BY UMOŻLIWIĆ WYSZUKIWANIE CZEGOŚ W KATALOGACH ITP. SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESKRYPTOR w informatyce: słowo albo grupa słów, które służą opisowi treści tekstu, by umożliwić wyszukiwanie czegoś w katalogach itp. systemach wyszukiwania informacji (na 10 lit.)
SŁOWO KLUCZOWE w informatyce: słowo albo grupa słów, które służą opisowi treści tekstu, by umożliwić wyszukiwanie czegoś w katalogach itp. systemach wyszukiwania informacji (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESKRYPTOR
w informatyce: słowo albo grupa słów, które służą opisowi treści tekstu, by umożliwić wyszukiwanie czegoś w katalogach itp. systemach wyszukiwania informacji (na 10 lit.).
SŁOWO KLUCZOWE
w informatyce: słowo albo grupa słów, które służą opisowi treści tekstu, by umożliwić wyszukiwanie czegoś w katalogach itp. systemach wyszukiwania informacji (na 13 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE: SŁOWO ALBO GRUPA SŁÓW, KTÓRE SŁUŻĄ OPISOWI TREŚCI TEKSTU, BY UMOŻLIWIĆ WYSZUKIWANIE CZEGOŚ W KATALOGACH ITP. SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W INFORMATYCE: SŁOWO ALBO GRUPA SŁÓW, KTÓRE SŁUŻĄ OPISOWI TREŚCI TEKSTU, BY UMOŻLIWIĆ WYSZUKIWANIE CZEGOŚ W KATALOGACH ITP. SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x