UCZUCIE PRZEJAWIAJĄCE SIĘ OCHOTĄ NA COŚ, CHCENIEM CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOLA to:

uczucie przejawiające się ochotą na coś, chceniem czegoś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOLA

WOLA to:

cecha osobowości przejawiająca się w świadomości i kontroli zachowań (na 4 lit.)WOLA to:

poglądy, uczucia człowieka, które są podstawą do podejmowania decyzji (na 4 lit.)WOLA to:

Stalowa ..., miasto (na 4 lit.)WOLA to:

ostatnia - to testament (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZUCIE PRZEJAWIAJĄCE SIĘ OCHOTĄ NA COŚ, CHCENIEM CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.636

ORBITA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, DILPAK, SĄD KOŚCIELNY, SZPANERSTWO, ATRAZYNA, RZECZ WNIESIONA, TROP, GULASZ, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, GALIARDA, OCHRONA UZDROWISKOWA, PRAWNICZOŚĆ, NOCEK BECHSTEINA, PRZECHOWANIE, KOŁNIERZ SZALOWY, EFEKT KAPILARNY, KWAS, SENAT, PRZYPŁYW, NIELOGICZNOŚĆ, DZISIEJSZOŚĆ, FONDUE MIĘSNE, TRUSIĄTKO, PISMO FONETYCZNE, GRZEBUŁA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, FAKTOLOGIA, SKÓRA WŁAŚCIWA, OBORA DWORSKA, SYMBOLIZM, IMADŁO ŚLUSARSKIE, ANTYCYKLON, GRUPA NILPOTENTNA, MIARKA, KONIKI MORSKIE, KIBLA, LUGER, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, THINK TANK, BEZJĘZYKOWE, BEŁKOTLIWOŚĆ, HALLOTRON, LUSTRACJA, BLOCZEK, KROMKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, OBROŻA, UCHO, KAWAŁEK, GRZYB WOLAK, KARŁO, NAPRĘŻACZ, REFREN, DOM WIELORODZINNY, GŁĘBSZE UCZUCIE, OPRYSZCZKA WARGOWA, STYL MOTYLKOWY, SSAK ŻYWORODNY, GARBATE SZCZĘŚCIE, GŁUPKOWATOŚĆ, PLAŻÓWKA, DUŃSKI, LENIUCH, NIEOBLICZALNOŚĆ, TRAKEN, JĘZYK KARYJSKI, TURBOSŁOWIANIN, PEWNOŚĆ, KRYPTOGRAFIA, CIAŁO AMORFICZNE, PRAWIDŁO, NIEPOCHWYTNOŚĆ, POSYŁKA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KONTRAST NASTĘPCZY, SHAFTOWANIE SIĘ, BIOZA, GEODEZJA, DEOKSYGUANOZYNA, WARSTWA KULISTA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NOC, PALMA KRÓLEWSKA, PÓŁNOC, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, POZYCJA, ZSYP, KOLEJ, REPETYTYWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, HOLOGRAM, PRAWA RĘKA, KOMENTARZ, MIKROSILNIK, SZCZEP, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, DOCIEPLENIE, KOSTECZKA SŁUCHOWA, PROJEKCYJNOŚĆ, LOKALIZACJA, BUDDA, EPOSOWOŚĆ, PLAZMOLIZA, WYSPA BARIEROWA, POŻAR, KRAJ, STOS ATOMOWY, SPADOCHRONIARKA, STOPKA, GRANICA FUNKCJI, STYL GOTYCKI, KRĘG OBROTOWY, ŁUPIEŻ PSTRY, METALURGIA PROSZKÓW, NIEWIDZENIE, APIKOMPLEKS, DRZAZGA, PINGWIN KRÓLEWSKI, KLASA, KONTRETYKIETA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, PRZEBIEG, ODWIETRZNIK, CZERWONE ŚWIATŁO, SZKOŁA SPECJALNA, BANK KOMERCYJNY, SZCZEPIONKA WŁASNA, SZWARCCHARAKTER, SPŁYW, CZUB, UCZUCIE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, WYPARZACZ, OKRĄGŁY STÓŁ, CANZONETTA, BILTONG, BLOKADA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, ŁYDKA, PIRAMIDA, ZASOBNIK, KRAJE, MODEL, BLOK, CERAMIKA SZNUROWA, PROMENADA, PŁÓCIENNICA, KASZUBSKI, FLASZECZKA, WYGIB, CZŁONY, ALFABET GRECKI, WALTORNIA, RAK AMERYKAŃSKI, MORA, SPYCHOLOGIA, TAŚMA, BEZTERMINOWOŚĆ, DYLATACJA CZASU, CHOROBA PFEIFFERA, SZKOŁA, FIGA Z MAKIEM, KOŃ PRZEWALSKIEGO, WIDZOWNIA, OBWISŁOŚĆ, BĘBEN TAKTOWY, NATRĘTNOŚĆ, PLATYNOGŁÓWKA, KOREK, CÓRKA ŚMIECIARZA, KAPOK, SCHRONISKO, ROCKOWIEC, LIGOWIEC, MENU, STARA MALEŃKA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, SIŁA WYŻSZA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ZAZDROŚĆ, UZWOJENIE WTÓRNE, ANALIZA WYPUKŁA, HUTNICTWO, PACHISI, ENIGMATYCZNOŚĆ, TONIĘCIE, LENIWOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, LETARG, OBAWA, TYTAN, POWSINOGA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ODNÓŻA, TATERNIK, ZWARA, KONFORMER, KOPIA, GNIAZDO, STRATYFIKACJA, ZSYP, RÓJ, KONTO, OBRONA ROSYJSKA, KULA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, ZAMRÓZ, KOPALNIA, OKUREK, MAJSTRA, NUDYZM, CHILLI, BROŃ WODOROWA, POSZUKIWACZ, ZŁOTOWŁOSA, KREDYT ZAUFANIA, BĄBEL SPEKULACYJNY, MISYJNOŚĆ, TELETRANSMISJA, ODŚRODKOWOŚĆ, FATYGANT, SPADOCHRONIARZ, DRUMFILL, ZUPKA CHIŃSKA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, RZEKA, ORYNNOWANIE, WAŻNOŚĆ, JEFFRIES, TUKAN, BRUDAS, GRUBA RYBA, FARBA OLEJNA, WIELOETATOWOŚĆ, PIERWSZEŃSTWO, LOKACJA, SIEDZIBA, ZAPALNOŚĆ, BEZBRZEŻE, TEORIA ESTYMACJI, PODSTAWA, TURAS, KRYZYS, PIJALNIA, LICZEBNIK ZBIOROWY, KATASTROFALNOŚĆ, ODSZCZEPIEŃSTWO, BŁONICA GARDŁA, WYSTRZAŁ, PRZEWLEKŁOŚĆ, ROZPIERACZ, HAMLETYZM, STYLIKOWCE, PIONIER, WITRYNA, KLAUZURA, TROJAN, TOPOLOGIA SZYNOWA, NAŁÓG, PARTNER, SZCZELINA DYLATACYJNA, SAGAN, ZWODNICZOŚĆ, WROTA, KROK PÓŁROZKROCZNY, MATERIAŁ, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ZDERZENIE CZOŁOWE, MAKARON, NIEISTOTNOŚĆ, JAWAJSKI, CHRZEST, MASZYNA TŁOKOWA, MODEL, PIRAMIDKA, CENOTWÓRCA, TRUDNOŚĆ, STRZELNICA SPORTOWA, POWYWRACANIE, TARCZA, PRZYCISK, WIELKOGŁOWOWATE, PODSYP, DOCZESNA, GRZECH CIĘŻKI, PRODUKTYWNOŚĆ, NARNIA, SONAR, APOKRYFICZNOŚĆ, NIETRWAŁOŚĆ, WIGILIA, ŻEGLARZ, ZDJĘCIE STYKOWE, LINIA DEMARKACYJNA, GOSPODARKA RABUNKOWA, KRUCHOŚĆ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: uczucie przejawiające się ochotą na coś, chceniem czegoś, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UCZUCIE PRZEJAWIAJĄCE SIĘ OCHOTĄ NA COŚ, CHCENIEM CZEGOŚ to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOLA, uczucie przejawiające się ochotą na coś, chceniem czegoś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOLA
uczucie przejawiające się ochotą na coś, chceniem czegoś (na 4 lit.).

Oprócz UCZUCIE PRZEJAWIAJĄCE SIĘ OCHOTĄ NA COŚ, CHCENIEM CZEGOŚ inni sprawdzali również:

atrakcyjna i bogata kobieta, która niedawno została wdową ,
pastwisko ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców wsi ,
przedmiot w kształcie klepsydry służący do zabawy o tej samej nazwie ,
płaz ogoniasty, w skórze gruczoły jadowe, Eurazja, Afryka, Ameryka Płd ,
dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) ,
wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bodzentyn ,
Hydrocleys - rodzaj roślin słodkowodnych z rodziny żabieńcowatych ,
powieść o charakterze dydaktycznym, w której przedstawione jest psychologiczne, moralne i społeczne kształtowanie się osobowości głównego i na ogół młodego bohatera ,
dawny hind. zwyczaj palenia wdów ,
dinozaur z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych; zwierzę lądowe i roślinożerne ,
kobuz, sokół kobuz, sokolik drzewiec, Falco subbuteo - gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych (Falconidae) ,
dekoracyjna tkanina jedwabna przetykana złotem lub srebrem ,
to, że ktoś jest szwedzkojęzyczny, mówi po szwedzku ,
dwuosiowy pojazd zaprzęgowy, uzbrojony w ciężki karabin maszynowy ,
zwykle zły, szkodliwy nawyk, przyzwyczajenie ,
sówkowate, Noctuidae - rodzina motyli o krępej budowie ciała i szarawym ubarwieniu; większość sówkowatych lata nocą, przylatują do światła ,
w biologii: pojedynczy okaz danego gatunku ,
daw. pol. kapela rockowa ,
jeżyna sinojagodowa - gatunek jeżyny o płożących się pędach, owoce kwaśne z sinym nalotem ,
zasada, teza dowiedziona naukowo lub poprzez doświadczenia pokoleń, poparta siłą autorytetu lub umocniona w inny sposób ,
cielesność, wygląd zewnętrzny człowieka ,
szereg form fleksyjnych (przypadków w deklinacji i osób w koniugacji), oznaczających jeden przedmiot bez względu na to, czy jest to jednostka, gatunek czy zbiorowość ,
odpłata, dawana jako zadośćuczynienie z powodu wyrządzonej szkody lub straty ,
dawna hiszpańska (może być też latynoamerykańska) złota lub srebrna moneta ,
przeciwobraz wektora zerowego względem danego przekształcenia liniowego ,
bardzo mocne włókno sztuczne uzyskiwane w wyniku przeróbki związków wielocząsteczkowych; wykorzystywane do produkcji tkanin, pończoch, nici chirurgicznych, szczotek ,
coś poza światem, przestrzeń poza światem, ziemią ,
odnowienie, odświeżenie czegoś już istniejącego ,
człowiek niebędący specjalistą w jakimś fachu, nieobeznany z jakimś zawodem, niedoświadczony w jakimś fachu ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze

UCZUCIE PRZEJAWIAJĄCE SIĘ OCHOTĄ NA COŚ, CHCENIEM CZEGOŚ. Dodaj komentarz (0)

      1 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x