ODTWARZAĆ, UDAWAĆ, PRZEDSTAWIAĆ COŚ/KOGOŚ SWOIM WYGLĄDEM, NP. NAŚLADOWAĆ CZYJŚ CHÓD, ODGŁOS JAKIEGOŚ PTAKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAŚLADOWANIE to:

odtwarzać, udawać, przedstawiać coś/kogoś swoim wyglądem, np. naśladować czyjś chód, odgłos jakiegoś ptaka (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODTWARZAĆ, UDAWAĆ, PRZEDSTAWIAĆ COŚ/KOGOŚ SWOIM WYGLĄDEM, NP. NAŚLADOWAĆ CZYJŚ CHÓD, ODGŁOS JAKIEGOŚ PTAKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.620

BŁYSZCZAK PÓŁOBROŻNY, SIEĆ, NAPAŚĆ, SIGNUM TEMPORIS, SROKACZ CZARNOGARDŁY, GĘŚ CESARSKA, CZUBAK RDZAWY, PETREL MIĘKKOPIÓRY, TEMPO, PASTWA, UMOWNOŚĆ, SZTUBACKOŚĆ, TURAK ŻÓŁTODZIOBY, PERYPATETYK, NEGOCJACJA, DYSK, WOLA, KONFEDERACJA, PISEMNOŚĆ, ZALOTNIK KLINODZIOBY, OSZCZERSTWO, ZŁOTOPIÓRKA, SHITSTORM, KACZY CHÓD, PŁOMYKÓWKA DUŻA, KAPITUŁA, OSTENTACJA, NASYCANIE, MARA, ZŁOCIK SZAFIROWY, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, GRANDA, SROKATNIK, MIODÓWKA CIEMNA, DEKLARANT, KROGULEC MEKSYKAŃSKI, FILOLOGIA ORIENTALNA, PODKASAŁKA AMARANTOWA, NIESTEROWNOŚĆ, PETREL FIDŻYJSKI, PIERWSZOŚĆ, BĄCZEK MADAGASKARSKI, COŚ NIECOŚ, BUDOWA, KOLEJKA, ŚCIÓŁKARZ BRĄZOWOGŁOWA, CHAMSTWO, ŚMIERDZIEL, KOLEŻEŃSTWO, MIAUCZEK CZARNOUCHY, POSTAWA, PŁATKONOS CZARNY, ZRZYNKA, REPELENT, RUSYCYSTYKA, GORZKOŚĆ, PALUSZEK, NIECELOWOŚĆ, MĘTLIK, KUSACZ KROPKOWANY, ŚNIEŻNIK, PYCHOTKA, MOŻNOŚĆ, FIDŻIJKA CZERWONA, SUŁTAN JARZĘBATY, DZIÓB, PIESZCZAK BARWNY, POCHODZENIE, MYSZOŁÓW SZEROKOSKRZYDŁY, KRĘPOWNIK WYSPOWY, ŚLĄSKOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, PUCHACZYK ŻÓŁTOBRZUCHY, ZGUBICIEL, SZUM, KORALICOWIEC KOSMATY, MARMURKA, EFEKT, BRODŹCZYK POLINEZYJSKI, GĘŚ EGIPSKA, SIEWECZKA RZECZNA, URUBU RÓŻOWOGŁOWY, WYWÓD, ROZBRAT, AMAZONECZKA CZARNOSKRZYDŁA, PODKASAŁKA BIAŁOCZELNA, TUKANIK GUJAŃSKI, CHASZCZAK ALDABRAŃSKI, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, BURZYK BIAŁOBRODY, MAŁODUSZNOŚĆ, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, PRZEGRODA, IMAGE, STĘP, ANARCHIA, BERNIKLA KANADYJSKA, DZIERŻYCIEL, STYLISTA, MAGNETYCZNOŚĆ, POŚWIERKA PŁOWA, CZAGRA PRZYLĄDKOWA, STOKÓWKA ŻÓŁTOCZELNA, NUNCJUSZ, NIMFA, KOMISARZ, TEST, ODKRYWCA, PRZEDMIOT, CIĘŻAR, BON, POWAB, WYNIK, BĄK ZWYCZAJNY, CHLUBNOŚĆ, WYKONANIE, DRAPIEŻNOŚĆ, OBRZYD, PETREL ŚNIEŻNY, WELON, PROTOKÓŁ AKCESYJNY, OBSERWACJA, INICJATYWNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, ZAĆMIENIE, OSTRYGOJAD KAMCZACKI, SKRZYDŁA, ZBAWCZYNI, CUDZOŚĆ, DYSGUST, MIODOJAD BIAŁOUZDY, SIWIANKA TERKOTLIWA, OLIWNIK, ŻALE, KAPTURNIK, ODBIÓR, MIERZENIE, ISTOTA FANTASTYCZNA, OBLEGAJĄCY, KORMORAN KERGUELEŃSKI, OPINIA, PETREL RELIKTOWY, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, NIECIĄGŁOŚĆ, ŹRÓDŁOWOŚĆ, CZAPLA ŚNIADA, PŁYNNOŚĆ, PROPAGANDÓWKA, CHYBOTLIWOŚĆ, OKREŚLENIE, APETYT, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, UCZCIWOŚĆ, URAZ, CZAPLA CZARNONOGA, NAPÓR, NIEUCZCIWOŚĆ, SEKSOWNOŚĆ, NOWINKARSTWO, WABIK, NIEPODATNOŚĆ, ŁASKAWCA, KUJA MAŁA, KACZKA MADAGASKARSKA, WSPÓŁPLEMIENIEC, PETREL CZARNOSKRZYDŁY, WYWYŻSZENIE, TRZYDZIESTKA, TYGRYSKA BIAŁOCZUBA, IZOLACJA, OKRES, ODNALAZCA, PŁASKODZIOBEK MAŁY, TRANZYT, SĘP USZATY, LASÓWKA ZŁOTAWA, PELIKAN CHILIJSKI, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, WYZNANIOWOŚĆ, ZACHOWANIE, WALKA, AKADEMICKOŚĆ, STRATEGIA, ATRYBUCJA, ŁABĘDŹ BEWICKA, BALSAM, SZKARADNIK, TYGRYSKA NAGOBRODA, AFRYKANIZACJA, KUKUŁCZE JAJO, PASKUDZTWO, EKSPLOATACJA, DZIERZBIK CZARNOCZELNY, LODÓWKA, ZAOKRĄGLENIE, MIODOWNIK MAŁY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, SZLAROGŁÓWKA POŁUDNIOWA, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, POŚWIĘCENIE, DWÓJECZKA, PONĘTA, ZWOLNIENIE, MARSZ, ODBICIE, KOMBINATOR, BIEDA, DOSIEBNOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, HEŁMIK, ŚLEPOWRON WIELKOGŁOWY, TEKSTOWOŚĆ, TOREBKA, BRAK, AKTYWNOŚĆ, KUSACZ BIAŁOOKI, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, KARTA PRZETARGOWA, PRAWORZĄDNOŚĆ, NIEOBEZNANIE, DZIERZYK PURPUROWY, BURZYK CIEMNY, KOMÓRKA, WRÓBEL RUDOGRZBIETY, BUJANIE, PRZEPIÓR CZARNOBRZUCHY, SOFCIK, UPROSZCZENIE, SIEWECZKA MORSKA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, SZCZERBAKI, RYWALIZACJA, GĘSIÓWKA GRZYWIASTA, WARZĘCHA RÓŻOWA, KRĘPNIK CZARNOPIERŚNY, PAPUGA, ZWIERZĘ, WĘŻOJAD BLADY, TROGON GÓRSKI, STERNICZKA ARGENTYŃSKA, ÓSEMKA, BIEG, SKRZYDŁOSZPON ROGATY, MIODOJADEK BRĄZOWY, NIEAKTYWNOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, TYKOT, PRECYZYJNOŚĆ, CEDRÓWKA, TROSKA, BYDLAK, MIASTOWOŚĆ, KRANIEC, PŁASKONOS, ULUBIENIEC, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, ODGŁOS, ZBIERACZKA, NIEPOROZUMIENIE, SZMATKA, JEDNOLITOŚĆ, ŁOWIK, BRĄZOGŁÓWKA OBROŻNA, PRZERZUT, TŁO, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, SKOCZ DŁUGOCZUBY, NIEAKTUALNOŚĆ, ODPÓR, GLINIASTOŚĆ, PRÓG, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, ROZWAGA, BIAŁOCZÓŁKA SZAROGŁOWA, LOTNIK, GRADIENT, KOLEŻEŃSKOŚĆ, WYGIĘCIE, RARYTASIK, SPEKTRUM, ZDRADA, BILBIL ŻÓŁTOGARDŁY, URUBU ŻÓŁTOGŁOWY, WYŁĄCZNIK, IRLANDZKOŚĆ, TRĄBA JERYCHOŃSKA, CHOROGRAFIA, MIODÓWKA SZARA, FILEMON BIAŁOSZYI, UBOGOŚĆ, ZWARA, UNIWERSYTECKOŚĆ, CIĘŻKOŚĆ, KRZAKÓWKA KRZYKLIWA, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PODGORZAŁKA ZIELONOGŁOWA, MARMUREK, ?SKANDYNAWSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODTWARZAĆ, UDAWAĆ, PRZEDSTAWIAĆ COŚ/KOGOŚ SWOIM WYGLĄDEM, NP. NAŚLADOWAĆ CZYJŚ CHÓD, ODGŁOS JAKIEGOŚ PTAKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODTWARZAĆ, UDAWAĆ, PRZEDSTAWIAĆ COŚ/KOGOŚ SWOIM WYGLĄDEM, NP. NAŚLADOWAĆ CZYJŚ CHÓD, ODGŁOS JAKIEGOŚ PTAKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAŚLADOWANIE odtwarzać, udawać, przedstawiać coś/kogoś swoim wyglądem, np. naśladować czyjś chód, odgłos jakiegoś ptaka (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAŚLADOWANIE
odtwarzać, udawać, przedstawiać coś/kogoś swoim wyglądem, np. naśladować czyjś chód, odgłos jakiegoś ptaka (na 12 lit.).

Oprócz ODTWARZAĆ, UDAWAĆ, PRZEDSTAWIAĆ COŚ/KOGOŚ SWOIM WYGLĄDEM, NP. NAŚLADOWAĆ CZYJŚ CHÓD, ODGŁOS JAKIEGOŚ PTAKA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ODTWARZAĆ, UDAWAĆ, PRZEDSTAWIAĆ COŚ/KOGOŚ SWOIM WYGLĄDEM, NP. NAŚLADOWAĆ CZYJŚ CHÓD, ODGŁOS JAKIEGOŚ PTAKA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x