ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORZEŃ to:

element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORZEŃ

KORZEŃ to:

najczęściej podziemna część rośliny (sporofitu), która utrzymuje roślinę na podłożu, dostarcza jej wodę i substancje odżywcze (sole mineralne) i bywa, że służy do gromadzenia substancji zapasowych (na 6 lit.)KORZEŃ to:

Levisticum officinale, lubczyk ogrodowy - gatunek byliny należący do rodziny selerowatych (na 6 lit.)KORZEŃ to:

przyprawa pochodzenia roślinnego, która nie jest ziołem i która zawiera dość silne olejki eteryczne (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.915

BOROWIK GRABOWY, KLOAKA, RZECZYWISTOŚĆ, PĄCZEK, ŚWIADOMOŚĆ, SUMARYCZNOŚĆ, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, MŁOTEK, ROZSADNIK, POTRZEBUJĄCA, USTROJSTWO, ARMEŃSKI, GRAFIKA, CHIMERA AMERYKAŃSKA, NERECZNICA, ALLELOPATIA, POZYCJA, BŁYSZCZ BIZMUTU, OGNIWO SREBROWE, CIEMNA ENERGIA, ZNACZENIE, BENTAL, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, DEFICYT BUDŻETOWY, MANKIET, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, BŁONA ODWRACALNA, MONOPOLISTA, TANK, PASTWA, WSPÓŁZAWODNICA, WINIETA, PRZEWROTKA, BELWEDER, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PREZBITERIUM, KUSICIELKA, CHAOS, KLAWIK, DODATEK, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, ZAJĄCZEK, HAMBURGER, OGIEŃ KRZYŻOWY, OŚMIORAK, LECYTYNA, DEKLARACJA, MASA RELATYWISTYCZNA, SKARBNICA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ULGA MELDUNKOWA, NERKA, KALETA, HORODYSZCZE, WIERZYCIEL SOLIDARNY, MRAD, SIODŁO, MALOWIDŁO, WIZJA, KATECHIZM, ABORDAŻ, SZNUR TYLNY, URODZAJNOŚĆ, WYWIAD, NAZWA INDYWIDUALNA, TRUMNIAK, CÓRA MARNOTRAWNA, ROŚLINA ACYDOFILNA, PRODUKCJA, KANAŁ ENERGETYCZNY, NIEZGRABIASZ, ODCINEK, ANEMOSTAT, POJEMNIK, SUPERNOWA TYPU II, KAJMAKAM, DZIESIĄTKA, BEZLITOSNOŚĆ, PŁUŻKA, DZIEKAN, FALSZKIL, DYWERSJA, CZOPIK, ARONIA, MIKSOZAUR, SPRAWNOŚĆ, ROZMNOŻA, ZAPIS, PÓŁKOSZEK, PIERWSZA JASKÓŁKA, LAWENDA, TASMAN, MOTYLOWCOWATE, DWÓJKA PODWÓJNA, EUPARKERIA, PIEGUS, DOMINANTA STYLISTYCZNA, OBRONICIEL, COŚ NIECOŚ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, STEROWIEC SZKIELETOWY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, ZDANIE, GLAUKOCYSTOFIT, PRZEBIERANIEC, ZMIERACZEK PLAŻOWY, MAŁŻORACZKI, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, GORĄCE KRZESŁA, KOMPENSATOR CIEPLNY, PORUSZENIE, PASTORALE, LIBRACJA, BLOCH, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, CIAŁO KOLANOWATE, DIAKON, MORELA, USTRÓJ RODOWY, KORZEŃ PALOWY, STRATY MORALNE, WIEŚ, EUGLENINY, KOŃCÓWKA, DZIECKO WIEKU, PIETRUSZKA, UBRANIE OCHRONNE, KOSMATKA BLADA, ONA, OPRAWCA, POSTĘPOWANIE, EUROCENT, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, RING, NIEOKREŚLONOŚĆ, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, ZIARNO, AKCIK, ŁAŃCUCH, RZEP, SZTUBAK, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, KOMORNICZKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, KURCZATOW, ANGLOARAB SHAGYA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, PRAWA RODZICIELSKIE, PODUSZKA, SUKIENKO, ENDYWIA, CHEMIA POWIERZCHNI, MIEDZIANE CZOŁO, BŁONICA SKÓRY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, HINDUSKI, LICZI, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, BOA, GENIALNOŚĆ, KABOTYN, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, RAJD CENOWY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ARCHETYPOWOŚĆ, DAMULA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KOŃ NA PATYKU, DIRT, KASZA MANNA, KOŁOWRÓT, AEROFON, MIEDNICA, WIWAT, CZĄSTKA CIĘŻKA, POŁOŻENIE, DWORUS, OGRZEWANIE KAFLOWE, ŻYCIODAWCA, APPEL, METAMERIA, ODDZIAŁ, DIIKTODON, NIEDOCZYNNOŚĆ, LOOP, WĘŻYK, PALIUSZ, ZMIANA, PORCELANKA, LAMPA NAFTOWA, WIARA, PEŁNOMOCNICTWO, DYPTYK, KARŁOWATOŚĆ, WANILIA, PRZYBYTEK, ENDODERMA, PIES OZDOBNY, REPREZENTACJA GRAFU, PAKA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, BLOK, WIRTUOZOSTWO, RUDZIELEC, REFLEKTOR, UCHO IGIELNE, PIĘTKA, LOTKA, STARTER, OGNISKO, WSZETECZNOŚĆ, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, SZACHY AKTYWNE, POLONISTYKA, FIRANKA, ZGRUBIENIE, KONIEC ŚWIATA, CHOROBA CHARCOTA, ADIAFORA, KLON, FRYZURA INTYMNA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, CZARA, ROZTWÓR BUFOROWY, WYNAJMUJĄCA, DAWCA NARZĄDÓW, WARŻKA, RADIOELEKTRONIKA, LICZBA CHROMATYCZNA, ZWROTNOŚĆ, INTERWENCJA HUMANITARNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, USKOK, PLEŚNIAWKA, GODŁO HERBOWE, POSZKODOWANY, PRZERÓBKA, KOSTKA, STOLEC, SŁOMA, KANCER, GETTO, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, BIELINKOWATE, OPTYKA FALOWA, PRZYZWOITOŚĆ, GŁOWICA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, ODŹWIERNIK, SZALONA GŁOWA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, PROBÓWKA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, JAŚMINOWIEC WONNY, FAKON, OPERACJA, NIESPLIK, SUPERMOCARSTWO, GBUROWATOŚĆ, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, KOMÓRKA JAJOWA, AS W RĘKAWIE, SKORPION CESARSKI, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, GNUŚNOŚĆ, SŁUPISKO, ŚNIEĆ, NADWOZIE SAMONOŚNE, LOT BALISTYCZNY, JEŁOP, BROMEK METYLU, FIGLARZ, RYCZAŁT, MACIERZYSTOŚĆ, SZKOŁA, BRAMKA LOGICZNA, LOT, APASTRON, POTAŻ, MAKROPOLECENIE, AMBASADORKA, WAŁ, MARMOLADA, BRZOSKWINKA, PRZECIWNOŚĆ, PARTYKUŁA, DZIELNICA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, KRENELAŻ, TŁUSZCZYK, KREOLKA, NON-IRON, ?RYT RZYMSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORZEŃ element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORZEŃ
element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 6 lit.).

Oprócz ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN) sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ELEMENT ANATOMICZNY JAKIEGOŚ ORGANU, JEGO CZĘŚĆ, KTÓRA STANOWI MIEJSCE PRZYCZEPU TEGO ORGANU DO CIAŁA (ZWYKLE SPOSÓB OSADZENIA JEST PODOBNY JAK U KORZENI ROŚLIN). Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x