CZŁOWIEK, KTÓRY JEST INICJATOREM JAKIEJŚ AKCJI, PLANUJE, JEST SZEFEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MÓZG to:

człowiek, który jest inicjatorem jakiejś akcji, planuje, jest szefem (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MÓZG

MÓZG to:

narząd wewnątrz czaszki, podstawowy element układu nerwowego człowieka (na 4 lit.)MÓZG to:

osoba o nieprzeciętnym umyśle (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY JEST INICJATOREM JAKIEJŚ AKCJI, PLANUJE, JEST SZEFEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.830

BROWAR, FUGU, MECHANIZM JARZMOWY, ZINJANTROP, NIEGODZIWOŚĆ, BARCZATKA, DIALEKTYK, WOTUM ZAUFANIA, BRAT, DOCHÓD WŁASNY, DZIAŁANIE, KRATKA, PLURALIZM, POKRZYWDZONA, PRZĄDKOWATE, ZASTRZALIN TOTARA, WYJĄTEK, URODNOŚĆ, STALMACH, GRAFIKA, PÓŁANALFABETA, KOEDUKACYJNOŚĆ, PODEJŹRZON, JAPONKA, ZWODNICZOŚĆ, ŁOTEWSKI, FIRMA, RUMUŃSKOŚĆ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, UKŁAD SŁONECZNY, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, ZROSTNICA, ZWOLNIENIE, PRZECIWIEŃSTWO, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, OSTATECZNOŚĆ, PLOTKARZ, DZIŚ, TYROLCZYK, ZAWIŁOŚĆ, ZAWODOWOŚĆ, MOHEROWY BERET, TANINA, JĘZYK FLEKSYJNY, WIZJER, ONIRYCZNOŚĆ, KOŁNIERZ, GOLEM, HARMONIJKARZ, UDZIAŁ, GOOGLE, GALILEJCZYK, BARBADOSYJCZYK, REGULATOR, GADACZ, DEZASEMBLER, TRZPIEŃ, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, OPUCHLIZNA, LUTÓWKA, PIRAT POWIETRZNY, REEDUKATOR, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, TERMIN PREKLUZYJNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, NIEJASNOŚĆ, NAWÓJ, GŁUPIĄTKO, KAUKAZ, PROSZEK BUDYNIOWY, AFRYKANISTYKA, REZONATOR, SIEROTA ZUPEŁNY, PRZEŚCIERADŁO, CZUWAK, FILM ODWRACALNY, LEKTOR, SADYSTYCZNOŚĆ, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, WERBLISTKA, BEZDENNOŚĆ, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, EKSPEDYTOR, NOŚNIK NARZĘDZI, DWUCYFRÓWKA, TRUNKOWY, PIES LEGAWY, SREBRNA PAPROĆ, OCZKO, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, GEN DOMINUJĄCY, CIEMNA MASA, REFERENDARZ, SKARBNIK, CIEPŁE KLUCHY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, BLEDZIUCH, PRZEDWIOŚNIE, OFFTOP, PACHOLIK, RAK KRAWIEC, DOMIESZKA, BALAST, NIEWOLNIK, ALDOKSYM, MIĘSOPUST, SKŁAD GATUNKOWY, TRUDNOŚĆ, OKRUCH, KONSTYTUTYWNOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, JEDNOLATEK, KWAS LIZERGINOWY, KOKSOWNIK, ADVOCATUS DIABOLI, TRÓJDŹWIĘK, CHROPAWOŚĆ, KAMIEŃ, LICZBA RZECZYWISTA, KISZENIAK, SATYRA, MOTOROWIEC, PROTEROZUCHIDY, TRUSIĄTKO, SOLIDARNOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, OBLECH, PUŚLISKO, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, WOŁOWINA, RZEŹWOŚĆ, CZECHOSŁOWACKI, TAJEMNICZOŚĆ, KRUCHOŚĆ, KAPITALISTA, FIGA Z MAKIEM, STRONA, USTONOGIE, KOTWICA, ASOCJACJA ROŚLIN, SZCZYTÓWKA, INTERESOWNOŚĆ, MINIA, KUPA, HARTOWNOŚĆ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ETANOLOAMINA, ELEKTROFON, HIPOTEZA SUSLINA, NOWOJORCZYK, MENEDŻER, HANIEBNOŚĆ, UNIKALNOŚĆ, EGZEKUTOR, HYDROZOL, BALLADYSTA, OBŁÓG, BENEFIS, GNOJÓWKA, ŚLĄZAK, RUSYCYSTA, MISTRZ WSZECHWAG, KILOKALORIA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ZWALISTOŚĆ, BERYL, KUDRIAWKA, ORFIKA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, MAMLAS, KIESZEŃ, AKT MOWY, DRABISKO, PASO PERUANO, MIESZKALNOŚĆ, AKTUALIZACJA, KENIJCZYK, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, BUREK, NIEKROPIEŃ, CZADYJCZYK, PIĘTKA, POSIEDZENIE, POCISK NIEPENETRUJĄCY, SKRĘTNICA, KRETYN, BEZROBOCIE AGRARNE, OBMÓWCA, PICUŚ, ŁAPA, BEDŁKA MUCHOMOR, OGÓREK KISZONY, MARONOWIE, FONOLOGIA LEKSYKALNA, DARCZYŃCA, KUGLARSKOŚĆ, MIEJSCOWA, STANOWISKO, KOMA, NIELUDZKOŚĆ, DOR, PATRON, CHŁÓD, ANGIOLOGIA, CHOMIK AZERSKI, KOŚĆ MIEDNICZNA, UMOWNOŚĆ, GNOMOLOG, NEK, CHOLINOLITYK, ŚMIESZEK, BOŻE NARODZENIE, DURNOWATOŚĆ, GĘSIARZ, ANIOŁ STRÓŻ, MACEDOŃCZYK, AGAT, WSZECHMOC, SEKWENCJA PALINDROMOWA, LITERATURA WAGONOWA, ZAPIS, SZMACIARZ, RABARBAR, GILOTYNA HUME'A, PŁASKOZIEMCA, OSOBNIK, KRAWĘŻNICA, SŁADEK, GRUCZOŁ SUTKOWY, ASTER, AMORY, RETORYCZNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, KONDYCJONALIZM, EMPIRYZM GENETYCZNY, ŻARTOBLIWOŚĆ, PRACOWNIK BUDOWLANY, BIOLOG, RECEPTYWNOŚĆ, MISTRZYNI, OŻYWIENIEC, ŁOTEWSKOŚĆ, SYSTEM POZYCYJNY, CHWYTAK, POCZCIWIEC, ROZMNAŻALNIA, PORTFEL WIODĄCY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, WARUNEK, WSCHÓD, PLAN OGÓLNY, FROTKA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, WSPANIAŁOŚĆ, DŁUŻNIK WEKSLOWY, ZJAWISKO NATURALNE, ZBIÓR DYSKRETNY, ATRAKCJA, KRATA ROZDZIELNA, SKOCZNIA MAMUCIA, BIBUŁKARZ, WANIENECZKA, KURP, MINIVAN, DAR, PURPURA, BYSTROŚĆ, NIELEGAL, PRZEWODNIK, PROSUMENT, HUMANIORA, ZBIOREK, PRZELICZNIKOWY, DRAPIEŻNOŚĆ, REGUŁA TINBERGENA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, ROMANSOPISARZ, PRZESTRZEŃ FAZOWA, AZT, ZAPARZACZKA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, MARKA, NAROŻNIK, NIEUCHRONNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, BOTSWAŃCZYK, ODTWÓRCA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, RAD, POWÓD CYWILNY, CHUDOŚĆ, REZEDA, OSZCZĘDNOŚĆ, TANK, CENA DETALICZNA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, REFLEKSYWNOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, ?SZCZELNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.830 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY JEST INICJATOREM JAKIEJŚ AKCJI, PLANUJE, JEST SZEFEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY JEST INICJATOREM JAKIEJŚ AKCJI, PLANUJE, JEST SZEFEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MÓZG człowiek, który jest inicjatorem jakiejś akcji, planuje, jest szefem (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MÓZG
człowiek, który jest inicjatorem jakiejś akcji, planuje, jest szefem (na 4 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY JEST INICJATOREM JAKIEJŚ AKCJI, PLANUJE, JEST SZEFEM sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY JEST INICJATOREM JAKIEJŚ AKCJI, PLANUJE, JEST SZEFEM. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x