FUNKCJA JĘZYKOWA POLEGAJĄCA NA WSKAZYWANIU ELEMENTÓW SYTUACJI, O KTÓREJ JEST MOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEIKSA to:

funkcja językowa polegająca na wskazywaniu elementów sytuacji, o której jest mowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FUNKCJA JĘZYKOWA POLEGAJĄCA NA WSKAZYWANIU ELEMENTÓW SYTUACJI, O KTÓREJ JEST MOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.454

SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, OBRÓT PODATKOWY, RZECZOWNIK POSPOLITY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, CHOROBA GÓRNIKÓW, TEMAT, AUTOKATALIZATOR, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PRECYZJA, MODULARNOŚĆ, SYMULATOR, ORNAMENTYKA, TUNBERGIA MYSORSKA, ZACNOŚĆ, GWARA LUDOWA, KOLAGENOZA, BANTENG, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, SALWINIA, UTWARDZACZ, NAPIĘTEK, RADIOECHO, KWADRA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, SKOK, MACIERZYŃSKOŚĆ, CZERECHA, FUNKCJA BORELOWSKA, PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA, PATRYCJUSZ, DRIBLING, KWAS LIZERGINOWY, KRETYŃSKOŚĆ, UTYLITARYZM, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, ODBYTNICA, MAŁY EKRAN, ZMYŚLNOŚĆ, BUJAK, PROTEST SONG, ORZEŁ, MYSZOWATE, PIŁA, PRZEWIJAK, PRZEDMURZE, HAMBURGER, ANAMORFOZA, AKTUALIZM, SZABAS, PROFILOWANIE, EKSTREMALNOŚĆ, CIOS, SER PODPUSZCZKOWY, TRANSPOZYCJA, SPRZĘŻNICE, SŁUŻBA BOŻA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KUC KASPIJSKI, PUSZCZALSKA, NIEOBFITOŚĆ, KORPUS, ŻÓŁTAK, PROCES NIEODWRACALNY, FRYBURG, KOSZT NIEZGODNOŚCI, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, GRAF SKIEROWANY, RERANIE, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, WYMIANA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, MĄDROŚĆ, BEZDNO, ORBITA, BEGUINE, NIESKWAPLIWOŚĆ, TRANSEKT, JESIOTR, CENOBIORCA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, DWÓJKA PODWÓJNA, WIRUS GRYPY TYPU A, GARJAINIA, IRS, POWRÓT, ROZTWÓR WZORCOWY, MODRASZEK ADONIS, ROZDZIELCZOŚĆ, ODJEMNIK, ALTEMBAS, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, ZAIMEK ZWROTNY, BIOGRAFIZM, PARTER OGRODOWY, MECZ MISTRZOWSKI, ASTER, ZŁAD, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, KOŚĆ OGONOWA, ŻYWOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, DIODA PROSTOWNICZA, EGOISTYCZNOŚĆ, PAMPA, KRYTERIUM CAŁKOWE, ARC SIN, GOŁOGŁOWY, TELEGRAF CHAPPE'A, PRZEKAZ, BEMOL PODWÓJNY, MENADŻER, KARMA, ILUZJA, PĘDNIK AZYMUTALNY, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ZGODNOŚĆ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, AKROBATYKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, NIEMOŻEBNOŚĆ, PRELUDIUM, MAKRON, FUNKCJANA, CZOŁO, POZABIBLIJNOŚĆ, IMPAS, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ŻYWIZNA, UCZULACZ, BULLETIN BOARD SYSTEM, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, WIBRACJA LABILNA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, HISTORYZM, CZARNA MOWA, SONDA, RELING, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, STATYSTYKA, TOKSYNA SINICOWA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, ŁAŃCUSZEK, POWTARZALNOŚĆ, POWYŻSZE, IDIOFON, RADCA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ARCCSC, KOMORA CIŚNIENIOWA, KURTYNA ZERO, KOSOGON, CHMURNOŚĆ, GOLAS, MODUŁ SERWISOWY, ZABAWA, BŁĄD MATERIALNY, LUŹNOŚĆ, RODELA, MINÓG TRÓJZĘBNY, HISZPAŃSKOŚĆ, SROM, NIEKLAROWNOŚĆ, IDEALIZM, WOLNY ZAWÓD, MAPA GEOLOGICZNA, OSTREK, GOFR, STAROINDYJSKI, GOLONKA, MAŚLANY RYNEK, TELESKOP ZWIERCIADLANY, SEKSOWNOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, GRUPA WERBALNA, ASOCJACJA, ŚMIESZKA, TYBINKA MAŁA, ZDENERWOWANIE, AHISTORYZM, TABLICA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, PŁOMIEŃ, ARCUS TANGENS, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, DYSOCJANT, MASZYNA INFORMACYJNA, IDEALNOŚĆ, REOSTAT, TWIERDZENIE, URZĄD POCZTOWY, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, SEC, GRZĘDA, CHŁOSTA, INDYWIDUALIZM, KATASTROFALNOŚĆ, WIDŁOZĘBOWCE, NASOSZNIKOWATE, RAFA, OŁTARZYK, ZAWIESZENIE, SZELMA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ASPIRYNA, USTĘPLIWOŚĆ, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PODGRUPA NORMALNA, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, FALISTOŚĆ, IMPAS, SILNIK SYNCHRONICZNY, JEJMOŚCIANKA, PRĄŻEK, REPUBLIKA BANANOWA, KROKODYLEK, CIENIAS, ANTYLITERATURA, RAK SZLACHETNY, PRAKTYCZNOŚĆ, ROZMACH, POSTĘPOWANIE, SUTEK, POWIĘŹ, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, KLEJÓWKA, OSTRA AMUNICJA, SZACHOWNICA, PODATEK IMPORTOWY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, OLEJARZ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, SAUNAMISTRZ, KONDYCJONALIZM, ZAJĄC SZARAK, OPIEKUŃCZOŚĆ, TYSIĘCZNIK, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, SKŁAD, FLEBODIUM, WIELOMIAN UNORMOWANY, MĘTNOŚĆ, FAŁSZYWOŚĆ, INKA, PIEC ŁUKOWY, FETYSZ, ŻYCIODAJNOŚĆ, BUDOWACZ, KONKURS, AGREGACJA, NAPIĘCIE, KOLEŚ, STYLIZACJA, PATRON, HABANERA, CZUBRICA, MUFLA, ŚCISŁOŚĆ, SŁOIK, GRUPA PRZEMIENNA, ZAPACH, WIERCENIE, KOZIBRÓD, WYDŁUŻALNIK, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, CHUDOŚĆ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PIKA, OŚWIECICIEL, REEDUKATOR, RÓWNIK NIEBIESKI, ŻEBRO, ORIJA, KWARC ZIELONY, ONE-STEP, ŚRUBOWIEC, PIERWSZOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, FUGA, BIODYNAMIKA, EKSŻONA, TEMPERATURA ROSY, ŁAŃCUSZEK, PLECHOWIEC, REKIN, OBRÓBKA PLASTYCZNA, CHELATACJA, POŻEGNANIE, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, DIALEKTYKA, ?WYDAJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.454 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FUNKCJA JĘZYKOWA POLEGAJĄCA NA WSKAZYWANIU ELEMENTÓW SYTUACJI, O KTÓREJ JEST MOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FUNKCJA JĘZYKOWA POLEGAJĄCA NA WSKAZYWANIU ELEMENTÓW SYTUACJI, O KTÓREJ JEST MOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEIKSA funkcja językowa polegająca na wskazywaniu elementów sytuacji, o której jest mowa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEIKSA
funkcja językowa polegająca na wskazywaniu elementów sytuacji, o której jest mowa (na 6 lit.).

Oprócz FUNKCJA JĘZYKOWA POLEGAJĄCA NA WSKAZYWANIU ELEMENTÓW SYTUACJI, O KTÓREJ JEST MOWA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - FUNKCJA JĘZYKOWA POLEGAJĄCA NA WSKAZYWANIU ELEMENTÓW SYTUACJI, O KTÓREJ JEST MOWA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x