MASZYNA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKIE I PRECYZYJNE WYKONANIE SKOMPLIKOWANYCH ELEMENTÓW PRZY UŻYCIU WIELU NARZĘDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CENTRUM OBRÓBKOWE to:

maszyna umożliwiająca szybkie i precyzyjne wykonanie skomplikowanych elementów przy użyciu wielu narzędzi (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKIE I PRECYZYJNE WYKONANIE SKOMPLIKOWANYCH ELEMENTÓW PRZY UŻYCIU WIELU NARZĘDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.845

LIRA, METROPOLIZACJA, DSS, KOLUMNADA, PRÓG PODATKOWY, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, WYKONANIE, SKOK, MUFLARZ, ALLEGRETTO, OCHRONA ŚRODOWISKA, ANALIZA SKUPIEŃ, ROTATOR FARADAYA, PLASK, NIEUWAŻNOŚĆ, SZEW, GROSZ PRZY DUSZY, MAŁŻORACZKI, JASNOŚĆ, KANONADA, EFEKT JOJO, KARAKUŁ, PASEK NARZĘDZI, KATASTROFA BUDOWLANA, HORODNIA, KOLUMNA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, KONGREGACJA, INSTRUMENT, PERYFERYJNOŚĆ, DIRHAM, CHOROBA OGUCHIEGO, MARCHWIŃSKI, GARDEROBIANKA, BAROTROPIA, RZEPY, ESTERAZA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, EUPELYKOZAURY, PARA, FOXTROT, FRANTOSTWO, ADAPTER, ROŚLINA DARNIOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ELEKTRODA SZKLANA, GOŁĘBICA, KORZENIONÓŻKI, BODY PAINTING, FROTTE, EOZYNOCYT, PRZEBOJOWIEC, PONS, SEMIGRAFIKA, REELABORACJA, SILNIK INDUKCYJNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, JĘZYK INDIAŃSKI, SKIPASS, METAMORFIZM REGIONALNY, STARÓWKA, KLUCZ, IGRASZKA SŁOWNA, HWOZDOWNIA, ODGAŁĘZIACZ, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, ALKAN, ZESTAW, ARYSTARCH, CIĄG NORMALNY, HEBLOWINA, KUTYKULA, DZIEŁO POŚREDNIE, CZIN, CIĄGNIK LEŚNY, WOLSKI, RADA PROGRAMOWA, BAWÓŁ, POLICJA OBYCZAJOWA, KOD ROZWINIĘTY, BRINDISI, PALMA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, RYZYKO KONWERSJI, NAWAŁNIK RELIKTOWY, TRANSEKT, TARCIE, PIASECZNICA, ETIUDA, ERYTROZUCH, PRZESIĘK, ZAPRZĄG, FASETA, PRZEKAŹNIK, DZIAŁANIE, TWITTEROWA REWOLUCJA, ARCHITEKTURA, MASZYNA OBLEWNICZA, ASYSTENTKA, PREZENTACJA, UTRATA, DIAGONALA, PERYFERYJNOŚĆ, BYK SYCYLIJSKI, MŁOCARZ, DODATEK, OMNIBUS, NORFOLK, LEJNIA, KSEROGRAFIA, USZYSKO, MLEWNIK WALCOWY, FORUM DYSKUSYJNE, POBIAŁKA, HAMMAM, MUCHA MOKRA, MASZYNA WIRNIKOWA, CIASTECZKO, JEDNORĘKI BANDYTA, MODRZELE, ÓSEMKA, KARAMBOL, OPŁATEK, PEDAŁÓWKA, SALWINIOWATE, GOŁĄBKA, LAMPA DAVY'EGO, EKLEKTYCZNOŚĆ, CENTRUM, KLEJARKA, BLOKADA, REDUKTOR CIŚNIENIA, PIRACTWO, BERGERAC, BIJATYKA, FRYZ, ZASTAW SKARBOWY, LENIWKA, WOŁEK, EUTEKTYK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ARANŻACJA, POSTĘP TECHNICZNY, PULPIT STEROWNICZY, KARTA OBCIĄŻENIOWA, MSZA, POPRZECZNICA, KOSZT WYDZIAŁOWY, OFFSET, STOPKA, PILARKA RAMOWA, KORONA DROGI, CHALLENGE, DRZEWO KOSMICZNE, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, TORRENT, KAMIKADZE, DELIMITACJA, KREML, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, KOŃ FRYZYJSKI, GAŁKI, BROŃ, SZKLANKI, GARDA, BIOLIT, RACHATŁUKUM, KALININ, MERMOZ, KOŃ ŚLĄSKI, AUT BRAMKOWY, MUŚLIN, WYMÓG, ELEKTROIZOLACJA, LÓD BRZEGOWY, LAKTOTROPINA, GASLIFT, GAŁĄŹ, BARANÓW, MUFLON, CIĄG CAUCHY'EGO, WYMOWA SYNCHRONICZNA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, SŁUP MILOWY, GEOMETRIA RZUTOWA, ŚRODEK PRACY, ORZESZNIK, OWERLOK, IMADEŁKO, PŁUCZKA, DMUCHAWA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, ŚWIECA, ŁYŻWIARZ SZYBKI, MEDYKA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MITYNG, SZUKACZ, HPA, CHIŃSKI, TACHOGRAF, UNDULIPODIUM, MIŁOBĄDZ, MODEL, SIEĆ KABLOWA, SAKWA, MŁOCKARZ, NIT, WELON, KUNICE, GWAR, ŻYŁKA, HEGAR, ZWIJARKA, UŁAN UDE, GORSET ORTOPEDYCZNY, DIAKONIA, HAGIOLOGIA, NAUKI KOGNITYWNE, ŁACINA, KOPIENIACTWO, FAST FOOD, ARCUS SINUS, GRA W CIEMNO, TAFTA, RÓWNIA, FUTRO, WSPOMNIENIE, SECIK, MAPA HIPSOMETRYCZNA, TWARDE LĄDOWANIE, DOJARKA, GRZYWACZ, PROTOAWIS, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KOCIOŁ PAROWY, PYRKONOWIEC, MASZYNA CIEPLNA, WÓZKOWY, CYBUCH, ENDOCENTRYZM, APARAT KIPPA, HOMOGENIZACJA, CZĄSTKA, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, GAWĘDA SARMACKA, JEŁOP, KOLA, SCENORYS, ŚLEPOTA KOROWA, PRZERYWKA, GEOMANCJA, LEJEK, WYLOT, ARTYSTOSTWO, SYSTEM, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SWORZEŃ, SAKWA, WIÓRY, OLEJ TALOWY, TOR, NEWARK, AGROMIASTECZKO, MITOZA, TOCZEŃ, FORT, REJESTRZYK, WYDMUCHIWACZ, BRZDĘKNIĘCIE, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, ORNAMENTYKA, MM HG, ENEOLIT, WARGA, FORMA, BĄKOWO, USTNOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, FUTRO, EUKARIOT, PIASTR, WŁÓKNO, PROBIOTYK, MAŁA INFORMATYKA, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, MIĘDLARKA, POLGAR, UKŁAD SCALONY, PACHOLĘ, ŁAMARKA, ZAPRAWA, AGREGATY MONETARNE, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, UJŚCIE, ELEKTOR, KONSTRUKCJA, ZESTRÓJ, PLEWA, ?KOMISARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.845 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKIE I PRECYZYJNE WYKONANIE SKOMPLIKOWANYCH ELEMENTÓW PRZY UŻYCIU WIELU NARZĘDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKIE I PRECYZYJNE WYKONANIE SKOMPLIKOWANYCH ELEMENTÓW PRZY UŻYCIU WIELU NARZĘDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CENTRUM OBRÓBKOWE maszyna umożliwiająca szybkie i precyzyjne wykonanie skomplikowanych elementów przy użyciu wielu narzędzi (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CENTRUM OBRÓBKOWE
maszyna umożliwiająca szybkie i precyzyjne wykonanie skomplikowanych elementów przy użyciu wielu narzędzi (na 16 lit.).

Oprócz MASZYNA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKIE I PRECYZYJNE WYKONANIE SKOMPLIKOWANYCH ELEMENTÓW PRZY UŻYCIU WIELU NARZĘDZI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKIE I PRECYZYJNE WYKONANIE SKOMPLIKOWANYCH ELEMENTÓW PRZY UŻYCIU WIELU NARZĘDZI. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x