BŁĄD, KTÓRY MOŻNA POPEŁNIĆ PODCZAS PISANIA TEKSTU NA MASZYNIE DO PISANIA LUB KLAWIATURZE KOMPUTERA, POLEGAJĄCY NA PRZYPADKOWYM UŻYCIU BŁĘDNEGO KLAWISZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALCÓWKA to:

błąd, który można popełnić podczas pisania tekstu na maszynie do pisania lub klawiaturze komputera, polegający na przypadkowym użyciu błędnego klawisza (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PALCÓWKA

PALCÓWKA to:

wprawka ćwicząca biegłość palców w grze na instrumencie (na 8 lit.)PALCÓWKA to:

rodzaj solo na gitarze (sposób gry, który nie polega na graniu akordów) (na 8 lit.)PALCÓWKA to:

pieszczoty wejścia do pochwy, okolic odbytu lub łechtaczki dłonią lub palcami partnera (na 8 lit.)PALCÓWKA to:

polska nazwa niemieckiego dowodu osobistego, wprowadzonego na terenach okupowanej Polski w 1939 (na 8 lit.)PALCÓWKA to:

rodzaj palnej cegły, która była stosowana w średniowieczu (na 8 lit.)PALCÓWKA to:

tradycyjna kiełbasa wieprzowa w cienkim jelicie, z mięsa surowego, podsuszana (na 8 lit.)PALCÓWKA to:

ćwiczenie muzyczne, wprawka (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁĄD, KTÓRY MOŻNA POPEŁNIĆ PODCZAS PISANIA TEKSTU NA MASZYNIE DO PISANIA LUB KLAWIATURZE KOMPUTERA, POLEGAJĄCY NA PRZYPADKOWYM UŻYCIU BŁĘDNEGO KLAWISZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.000

BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, EKSKLAWA, CHAM, WERSET, DRUHNA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, OPAŁ, OWAD WODNY, CZAS TERAŹNIEJSZY, KALIKO, CHIPPENDALE, FOTOSENSYBILIZATOR, BLOK ENERGETYCZNY, WPRAWKA, MATERIAŁ ZECERSKI, BETON STRUNOWY, BURKA, LEKCJA, DŹWIĘK, SZTYWNA SPACJA, DEFIBRYLACJA, STAN NADZWYCZAJNY, NARTA, RENATA, PIEROŻEK, TRZYMAK, SZEREG HARMONICZNY, WĘZEŁ, WYROBISKO GÓRNICZE, LISTOWNICA, HALO, POWSTANIE, WĄŻ POŻARNICZY, CANCA, ZAPISYWACZ, BALSAM KANADYJSKI, OWADY, KSIĘŻYC W PEŁNI, PIONIER, DRAMAT HISTORYCZNY, ZARAZA, MOZARAB, KWATERA GŁÓWNA, ZAPARCIE, KALKA JĘZYKOWA, KONGREGACJA, TYNKTURA, METAL NIEŻELAZNY, PLATYKLADUS, ZAKOLE, SEKSTET, GIRLANDA, SEKS ANALNY, RÓŻOWA LANDRYNKA, FATYGANT, GAMBIT, NERW, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, POMYLENIEC, SER, REALNOŚĆ, FILTRACJA, ALTOSTRATUS, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, UCHO, ROTA, ODSUWACZ, BACIK, EMBRIOGENEZA, CYPRZYN, ZASADA D'ALEMBERTA, DOBIEG, WRONIE OKO, WITAMINA, UKŁAD WIELOKROTNY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ODPYCHACZ, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, SAKWA, SZTYFT, NIEDODMA PŁUC, RĘKAW, MANIOK, SAMOISTNOŚĆ, AEDICULA, ABSYDA, PIÓRO, KORYTARZYK, GRANATNIK, WAŁ BRZEGOWY, ROZNOSICIEL, MIOTEŁKA, KĘPA, SKORUPA, ŚWIEŻAK, ZAPISYWACZ, OPĘTNIK, NIEPOPULARNOŚĆ, TENUTA, PRIMADONNA, CZERPAK, WIĄZANIE, HOL MIĘKKI, JEMIOŁA, FUTERKO, SKRZYDEŁKO, ENKODER, MARŻA HANDLOWA, WSZARZ, OGRANICZENIE, WINO, NABIERKA, LECZENIE CHIRURGICZNE, WYDZIAŁ, PIĘDŹ, KULEBIAK, KALATOS, BASEN, PÓŁWYSEP, WYCHOWAWCA, SUROWOŚĆ, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ZGROMADZENIE CZYNNE, NIESŁUSZNOŚĆ, BINDA, WYCHÓD, FRATER, LOT SZYBOWCOWY, BELKOWANIE, SSAK MORSKI, TERMINAL, POLSKOŚĆ, ZAIMEK, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, STANOWISKO, PRZYLĄDEK, LARGHETTO, KRATER, KADZIDŁOWIEC, BUGAJ, ZEŚWIECCZENIE, POZIOMNICA, REEDUKATOR, GOŁĄBEK, HUN, KEFALINA, POPRZECZKA, SKŁON, M, BRZOZÓWKA, KLEJNOTY KORONNE, BICZ WODNY, HELIOFIT, ZGINIĘCIE, CIS POSPOLITY, ESTOŃSKOŚĆ, ALKOHOLIZM, PACHOLĘ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, AKSAMIT, BULIONER, KALIBER, UDRĘCZENIE, DZIEWIĘTNASTY, PERŁA, BIZNESMEN, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, PRZEZIERNIK, ARSYNA, FALA, PANKREATYNA, KOLOR OCHRONNY, GASKOŃCZYK, SKATING, CEBULARZ, PRZEDRUK, PASSUS, PÓŁOKRĄG, WCHŁANIANIE ZWROTNE, SPODECZEK, FIAKIER, TARNOWIANIN, EMISJA, POŁĄCZENIE, OŚLARZ, FILM NOIR, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, KANCONETTA, RZEŚKOŚĆ, TRAŁ, JĘZYK, TYTULATURA, SPLOT, SPOLEGLIWOŚĆ, WODOROSIARCZEK, POLICJA, LOTERIA, SZYFER, DIADEM, INGUSZ, WYLOT, GOŁOLEDŹ, KANCERA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, BRUDY, NIENARUSZALNOŚĆ, BOGATY, WYBLINKA, PROWIZOR, PRÓBKA, WOLNY ZAWÓD, PROSTACKOŚĆ, DERYWAT, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, DATOWNIK, ODBOJNICA, ROZDZIAŁKA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, GOŁĄBKI, KILOMETRAŻ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, STAŁOŚĆ, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KANU, KERSTSTOL, AMEBA, WSPÓŁZAWODNICTWO, ŁĄCZNIK, PANICZĄTKO, TWIERDZENIE MENELAOSA, KOLEJ LINOWA, PSYCHOLOGIA, PUŁAP, WIRUS GRYPY TYPU A, PATYCZEK, STROPNICA, TOR ODSTAWCZY, WYSYP, RADIOECHO, FAKOEMULSYFIKATOR, STOŻEK, BIAŁA NOC, TERMINARZ, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, GALANTYNA, DEMOKRACJA, DERYWAT, ŁAPACZ, NOSEMA, DYWIZJA, TENOR DRAMATYCZNY, IRONSIDES, BANNER, KLAMRA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, KULTURYSTA, ZBRODNIARZ WOJENNY, RÓŻA SKALNA, PETRYFIKACJA, ZDOBYWCA, NIĆ, KRAJE KOMUNISTYCZNE, SZWABSKI, ANON, SPÓJNIK, PODWOIK, GRZYB TRUJĄCY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MELON, NOTKA, IMAGE, GAŁĄŹ, REKWIZYCJA, PADWAN, WYŚWIETLARNIA, OPASKA, GABINECIK, OPĘTANIEC, WIEŻA STRAŻNICZA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ASYSTENTKA, ETIUDA, MUCHA SUCHA, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, BAZYLIKA WIĘKSZA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, LEKTOR, FRANCUSKOŚĆ, INSTYTUCJA PRAWNA, WYKUSZ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, POSŁUCH, TROLL, NATARCZYWOŚĆ, BAGAŻ, PACYFIKAŁ, EPKA, ?MIKROPRZEDSIĘBIORCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.000 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BŁĄD, KTÓRY MOŻNA POPEŁNIĆ PODCZAS PISANIA TEKSTU NA MASZYNIE DO PISANIA LUB KLAWIATURZE KOMPUTERA, POLEGAJĄCY NA PRZYPADKOWYM UŻYCIU BŁĘDNEGO KLAWISZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BŁĄD, KTÓRY MOŻNA POPEŁNIĆ PODCZAS PISANIA TEKSTU NA MASZYNIE DO PISANIA LUB KLAWIATURZE KOMPUTERA, POLEGAJĄCY NA PRZYPADKOWYM UŻYCIU BŁĘDNEGO KLAWISZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALCÓWKA błąd, który można popełnić podczas pisania tekstu na maszynie do pisania lub klawiaturze komputera, polegający na przypadkowym użyciu błędnego klawisza (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALCÓWKA
błąd, który można popełnić podczas pisania tekstu na maszynie do pisania lub klawiaturze komputera, polegający na przypadkowym użyciu błędnego klawisza (na 8 lit.).

Oprócz BŁĄD, KTÓRY MOŻNA POPEŁNIĆ PODCZAS PISANIA TEKSTU NA MASZYNIE DO PISANIA LUB KLAWIATURZE KOMPUTERA, POLEGAJĄCY NA PRZYPADKOWYM UŻYCIU BŁĘDNEGO KLAWISZA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BŁĄD, KTÓRY MOŻNA POPEŁNIĆ PODCZAS PISANIA TEKSTU NA MASZYNIE DO PISANIA LUB KLAWIATURZE KOMPUTERA, POLEGAJĄCY NA PRZYPADKOWYM UŻYCIU BŁĘDNEGO KLAWISZA. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x