SPOSÓB NASTROJENIA INSTRUMENTU, OKREŚLANY PRZEZ ZESTAW DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ ELEMENTY DRGAJĄCE INSTRUMENTU LUB DŹWIĘK PODSTAWOWY W INSTRUMENCIE DĘTYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRÓJ to:

sposób nastrojenia instrumentu, określany przez zestaw dźwięków wydawanych przez elementy drgające instrumentu lub dźwięk podstawowy w instrumencie dętym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRÓJ

STRÓJ to:

ubranie posiadane przez kogoś, często noszone w danym zestawieniu (na 5 lit.)STRÓJ to:

system porządkowania dźwięków w obrębie oktawy, oparty na stosunkach częstotliwości alikwotów dźwięków (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB NASTROJENIA INSTRUMENTU, OKREŚLANY PRZEZ ZESTAW DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ ELEMENTY DRGAJĄCE INSTRUMENTU LUB DŹWIĘK PODSTAWOWY W INSTRUMENCIE DĘTYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.542

LINIA EMISYJNA, DYWIZ, ISLANDZKOŚĆ, LATRY, ŁAPOWNICTWO, KANOPA, BEZWŁAD, KREWETKA PŁYWAJĄCA, WOLT, KRYZA, GĄSKA, MELODIA, JĘZYK POMOCNICZY, BOŚNIACKI, PSZCZOŁA MIODNA, ŚMIECH, MANIERYZM, LOKAL SOCJALNY, JODEK, SKAŃSKI, FRAMUGA, ORDONANS, KSIĄŻĄTKO, CZAPKA WĘGIERSKA, MANIERKA, PENTAPLOID, IRANISTAN, WRONIE OKO, RZEP, BEZPIECZNIK, KATION AMONOWY, KOZAK, DUJKER ABBOTTA, MSZA GREGORIAŃSKA, PAŃSTWO, DESKARZ, ACHEIROPITA, DOWÓD RZECZOWY, PRZYDAWKA, SZNUR, PENIUAR, KOREKTOR, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, MARKGRAF, GRANDA, MĘTNOŚĆ, OBRONA, JĘZYK KIPCZACKI, HALO, DEMOBILIZACJA, ZAPACH, OBYWATELKA, BADYLARZ, DELEGATURA, SZAŁAŚNICTWO, CZARA GŁOSOWA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, JAN, STRONNOŚĆ, ZŁOTA KLATKA, OKOCENIE SIĘ, DOM WOLNOSTOJĄCY, TEATRZYK, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, UWAGA, GŁOWICA FREZOWA, NISKOROSŁOŚĆ, NA PIESKA, GETRY, EMBARGO, PRZESŁANKA, TOM, RAK RZECZNY, MYSZ, DZIENNIK URZĘDOWY, PROGRAM WYBORCZY, JĘZYK NAWAHO, SZESNASTY, NUMERANT, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, TRZYNASTY, DZICZ, ZNAK PIENIĘŻNY, ROBOTY PUBLICZNE, BIOFILIA, SZAŁAS, DOROSŁOŚĆ, TETRIS, HIPERWENTYLACJA, KROPLA CHMUROWA, WYMIANA, REPREZENTACJA GRAFU, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, DYSCYPLINA NAUKOWA, GŁOŻYNA, MORENA BOCZNA, ZGROMADZENIE CZYNNE, DOMINATOR, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PANORAMA, KAMIENIARZ, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ŻURAW, ZAKĄSKA, KLIK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, AFRYKATA, MIKRODERMABRAZJA, POWTÓRZENIE, PUŁAP, MAH JONG, MANIPULATOR, PREFIKS, ADIANTUM ROZWICHRZONE, ANGINA PRINZMETALA, STROPNICA, ZARAZA, PANEL, REDAKTOR TECHNICZNY, AVIZO, AMORFIK, WYCISK, ROGAINING, KOMBAJN GÓRNICZY, ARSENIAN(III), FOTEL GINEKOLOGICZNY, SZAŁAS, BLOCZEK, EMITOFAGIA, TREL, GRYPS, KWARTET, FAZA, POMNIK, SIŁA PŁYWOWA, RZECZ PRZYSZŁA, ABLACJA, GĘBA, SKLEROPROTEID, SYGNAŁ, CZYNNIK NIECENOWY, GALA, ZAIMEK, POMPA ODŚRODKOWA, ANATOL, PRASA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, MANES, DOLNOSAKSOŃSKI, DALMIERZ OPTYCZNY, NOSICIEL, WIOSŁO, GOTOWALNIA, RUCH IZOSTATYCZNY, OBUWIE, FLAMAND, ZNAK PRZESTANKOWY, NIHILIZM, KREDYT ROLOWANY, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, STARY BYK, POLE GOLFOWE, JEDENASTKA, JEHOLOPTER, TECZKA PERSONALNA, PULPA, KASZUBSKI, PRÓBA ŻELAZA, RYTM, HALSZTUK, SYTA, CZEK PODRÓŻNY, MASKA, HORMON GONADOTROPOWY, HOLTER EKG, OPARZENIE, SZALONA GŁOWA, MYRMEKOFIL, BEZPIECZEŃSTWO, TARCZA, JAWNOGRZESZNICA, FRYZURA, SKROMNOŚĆ, ECU, KRĘPACZKI, JEDNOSTKA PRACY, IZOMER, RYK, CHARAKTERYSTYKA, OAZA, KONSULTANTKA, GIERKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, EMOTIKONA, NIEWOLNIK, KOMENTARZYK, WCINKA, SUROWOŚĆ, LEŻA, ZAGĘSZCZACZ, STARTUP, GÓRALSKI, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, LEŃ, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, SKOK, ANTYNOMIA RUSSELLA, MOŻNOWŁADZA, PUCHAR, COŚ, BAŻANT, SIERAK, PROFESJA, WAPORYZACJA, JEZUITA, ELEUSIS, BELWEDER, BAMBO, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, PIT, EIS, IPP, NEKTARIUM, KARKÓWKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, GRA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KRATER UDERZENIOWY, GALARETA, POLIFONIA, CZAMARA, NIEDYSPONOWANIE, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, VASARELY, PUNKTUALNOŚĆ, PORCYJKA, RZYMSKI, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, TELEWANGELIZM, WARTA, FIRANKA, MYLAI, STRZAŁECZKA, BARWA DRUGORZĘDOWA, ŚWIECA, TOPENANT, MROK, PARSZYWOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, BÓG, PLOMBOWIEC, GRZYB, TARCICA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, CZOŁDAR, TAMTAM, LUGIER, PŁOTKARZ, STYGMATY, PEŁNOMOCNICTWO, DWUDZIESTY SZÓSTY, NAGRODZENIE, LEPIARKOWATE, WYBRANIEC, TRINIA, LALKA, RITA, KATASTROFA BUDOWLANA, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, DŹWIGACZ DACHOWY, STREFA KLIMATYCZNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, TOPOLOGIA SZYNOWA, TARPAN, HOLOWNIK, JEZIORO PROGLACJALNE, OZONEK, SIEDLISKO, WASĄG, AIRBUS, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, MER, KOMIK, GRZYB, PANTOFELNIK, KRAJOBRAZ KULTUROWY, KASZTANEK, POLIGAMIA, LICENCJA PRAWNICZA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, ARGUMENT, DYPTYCH, POLIOLEFINA, GALERIA, SKONTRUM, PILOTKA, CZARNA DZIURA, APARAT POJĘCIOWY, ?WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB NASTROJENIA INSTRUMENTU, OKREŚLANY PRZEZ ZESTAW DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ ELEMENTY DRGAJĄCE INSTRUMENTU LUB DŹWIĘK PODSTAWOWY W INSTRUMENCIE DĘTYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB NASTROJENIA INSTRUMENTU, OKREŚLANY PRZEZ ZESTAW DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ ELEMENTY DRGAJĄCE INSTRUMENTU LUB DŹWIĘK PODSTAWOWY W INSTRUMENCIE DĘTYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRÓJ sposób nastrojenia instrumentu, określany przez zestaw dźwięków wydawanych przez elementy drgające instrumentu lub dźwięk podstawowy w instrumencie dętym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRÓJ
sposób nastrojenia instrumentu, określany przez zestaw dźwięków wydawanych przez elementy drgające instrumentu lub dźwięk podstawowy w instrumencie dętym (na 5 lit.).

Oprócz SPOSÓB NASTROJENIA INSTRUMENTU, OKREŚLANY PRZEZ ZESTAW DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ ELEMENTY DRGAJĄCE INSTRUMENTU LUB DŹWIĘK PODSTAWOWY W INSTRUMENCIE DĘTYM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SPOSÓB NASTROJENIA INSTRUMENTU, OKREŚLANY PRZEZ ZESTAW DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ ELEMENTY DRGAJĄCE INSTRUMENTU LUB DŹWIĘK PODSTAWOWY W INSTRUMENCIE DĘTYM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x