RODZAJ ZDOBIENIA POLEGAJĄCY NA WYCIĘCIU W MATERIALE OTWORÓW O OZDOBNYM KSZTAŁCIE, SKOMPONOWANYCH TAK, ABY PRZEŚWITYWAŁA PRZEZ NIE PŁASZCZYZNA TŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AŻUR to:

rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AŻUR

AŻUR to:

ozdobny układ otworów stosowany w architekturze (na 4 lit.)AŻUR to:

ozdobny układ otworów stosowany między innymi w rzemiośle artystycznym (na 4 lit.)AŻUR to:

rodzaj haftu lub tkanina z dziureczkami (na 4 lit.)AŻUR to:

rodzaj haftu (na 4 lit.)AŻUR to:

np. haft angielski (na 4 lit.)AŻUR to:

dziurkowany haft (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZDOBIENIA POLEGAJĄCY NA WYCIĘCIU W MATERIALE OTWORÓW O OZDOBNYM KSZTAŁCIE, SKOMPONOWANYCH TAK, ABY PRZEŚWITYWAŁA PRZEZ NIE PŁASZCZYZNA TŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.326

HAGRYF, INSPEKT, ROLA, MOLESTACJA, DUCH, WALTER, BARWA HERALDYCZNA, UKŁAD URBANISTYCZNY, HALMA, DOBRO KONSUMPCYJNE, AŻUROWANIE, WOLNY RYNEK, WARZONKA, WYDŁUŻALNIK, SIOGUN, HELIOCENTRYZM, PRZENOŚNIK, WALDORAPTOR, BOZON Z, STOS, OPUKIWANIE, WSPÓLNICTWO, JOLA, LITERA KSIĘŻYCOWA, KŁOBUK, SARKOIDOZA, OWOCNICA, GUGIEL, MARIONETKA, RETORYCZNOŚĆ, ŁOPATONOS, TELEMARK, CZARNA, REGULACJA KASKADOWA, MUSZKATOŁOWIEC, ELISMA, ASYMILAT, REFLEKTOR, REGENT, ANAPSYDY, PROSTE SKOŚNE, PROCES HYDROTERMALNY, MIESIARKA, INDUKCYJNOŚĆ, JAŚMIN, LIST PASTERSKI, SZUWOZAUR, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, BANDOLET, YORKSHIRE PUDDING, OPŁATA PROLONGACYJNA, MOSKATEL, PAWIAN, SPICHRZA, PODRYWKA WĘDKARSKA, LAMPA CROOKESA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, PIESEK PRERIOWY, KOPUŁA, GORGONA, WYCISKANIE, OSŁONKA MIELINOWA, MOLO, TELEGRAFIA, MILBRANA, ŁUK GRECKI, WATA, IGŁA MAGNETYCZNA, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, RACJONALIZM, KALIBRACJA, KŁOBUK, SPÓJNICA, GWINT ZŁĄCZNY, ALTOCUMULUS, PŁYN RINGERA, NADCIŚNIENIE, SODOKU, MAŁODUSZNOŚĆ, SUGESTIA, APASZKA, CZESKI FILM, EUGENIKA, JĘZYK FUL, PANDORA, PÓŁOKRĄG, WELWET, SKLEROMOCHL, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PRZYCISK, LOTNICZKA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, PLUWIAŁ, NARCYZ, CHIP, APARAT ABSORPCYJNY, MURENA WSTĄŻKOWA, ENDERBIT, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, DROGA KROPELKOWA, OGRANICZENIE, GRUSZKA, BRIEFING, MALINA ZACHODNIA, BRYZGUN, SYRENKA, GEN HIPOSTATYCZNY, NER, OWICYD, RAFLA, ANODA, OSTRONOGOWATE, JĘZYK CHORWACKI, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, PORTFEL, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, FRANK MONAKIJSKI, PIASEK ZWAŁOWY, GALASÓWKA, GADOPTAK, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, POLSKIE SKRZYPCE, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, ALKOHOLIZM, CHRZAN, FLEBODIUM, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, SZORY, GORYCZKA, LOK AGNESI, ANTYBIOZA, ŻERTWA, CARIOCA, PIANKA, PRIMA APRILIS, GROCHY, ŻUŁAWA, CZERMIEŃ, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, SZUANGMIAOZAUR, NIT, PŁASZCZYZNA, BIEDACZKA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, TICO, ŻEBRO, TARAN, NIESTANOWCZOŚĆ, KWIZ, PRZESIEW, PARCIE KORZENIOWE, EPIKA, SKRĘT, ŁASKAWCA, RÓG, CENA MAKSYMALNA, PĘDRAK, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, SKALA, CHODY, BINARNOŚĆ, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, WAWRZYN, KANCONETTA, SZEREG HARMONICZNY, AUROR, SPÓŁKA-CÓRKA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, DŁUGOSZ, DESMATOZUCH, PADŹ, ZGRUBIENIE, SZORY, CUCHA, CZOŁOWNICA, KOMINÓWKA, PELEKANIMIM, SZYK TOROWY, NIEŻYJĄCY, KOLORYSTYKA, PRZYPADEK, SZPITALNICTWO, MIS, ZASŁUGI, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, OPTYKA NIELINIOWA, PŁASZCZKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, SEGMENTACJA, CIRROSTRATUS, ESTRAGON, PIROGRAFIA, ZNAJDEK, LAMPKA WIECZYSTA, INTERTYP, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, MUSZKATEL, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, EDAFOZAUR, DOCZEPA, MAKIAWELISTA, BEZWIETRZE, GORETEX, HEAD-HUNTER, MUSZKIETON, CZARNE KLUSKI, KLAWIATURA EKRANOWA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, MOHRG, STASIMON, KWEZAL, ŚWIERK, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, DYSONANS, TRAFUNEK, CICHODAJKA, MOKASYN HIMALAJSKI, DALEKOWIDZTWO, CANON, CHOROBA PLUMMERA, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, PUSZKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, GROTESKA, BYLICA, MAJSTERSTWO, KARABAN, PARA 0, KANGURY DRZEWNE, RULETKA, ALLOSTERIA, SYMULTANKA, ZŁA WIARA, DZIAD, PIASEK WODNOLODOWCOWY, ALGIERSKI, DEMORALIZACJA, BAGNIK, KORZENIONÓŻKI, ZIEMIA NICZYJA, MUFA, BOB, TOROID, PRZÓD, RZEŹ NIEWINIĄTEK, MIKROFON STYKOWY, RURA GŁOSOWA, KURANT, RAUBITTER, TORUS, ŁAJDACKOŚĆ, DRAPERIA NACIEKOWA, CZARA GŁOSOWA, CHMURA NISKA, SYJON, IMMUNOGLOBINA M, RURKA, EKRAN, ELF, DERMOKOSMETYK, EROZJA, KWADRANT, RÓŻA, ŁÓDKA, STYPENDIUM, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ŻYWA LEKCJA, PROWINCJA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, KAPOK, STEP AMERYKAŃSKI, HISZPANKA, TUPANDAKTYL, SZCZOTECZKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, PAPIER BEZDRZEWNY, TRANSMUTACJA, PYŁEK, USENET, WOLEMIA SZLACHETNA, LIZESKA, HARD CORE, ENDURO, KONKURENCJA DOSKONAŁA, ŚCISŁY POST, FOSFORESCENCJA MORZA, KSYLOFAGIA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, PADACZKA AUDIOGENNA, SUBSTANCJA OBCA, WULGATA, MORENA ŚRODKOWA, MAPA TURYSTYCZNA, CZUANDONGOCELUR, CZUBRICA, ZADYCHRA POSPOLITA, ?ZAPARZACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.326 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZDOBIENIA POLEGAJĄCY NA WYCIĘCIU W MATERIALE OTWORÓW O OZDOBNYM KSZTAŁCIE, SKOMPONOWANYCH TAK, ABY PRZEŚWITYWAŁA PRZEZ NIE PŁASZCZYZNA TŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZDOBIENIA POLEGAJĄCY NA WYCIĘCIU W MATERIALE OTWORÓW O OZDOBNYM KSZTAŁCIE, SKOMPONOWANYCH TAK, ABY PRZEŚWITYWAŁA PRZEZ NIE PŁASZCZYZNA TŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AŻUR rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AŻUR
rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła (na 4 lit.).

Oprócz RODZAJ ZDOBIENIA POLEGAJĄCY NA WYCIĘCIU W MATERIALE OTWORÓW O OZDOBNYM KSZTAŁCIE, SKOMPONOWANYCH TAK, ABY PRZEŚWITYWAŁA PRZEZ NIE PŁASZCZYZNA TŁA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RODZAJ ZDOBIENIA POLEGAJĄCY NA WYCIĘCIU W MATERIALE OTWORÓW O OZDOBNYM KSZTAŁCIE, SKOMPONOWANYCH TAK, ABY PRZEŚWITYWAŁA PRZEZ NIE PŁASZCZYZNA TŁA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x