Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: COPRINELLUS IMPATIENS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WE WCZESNYCH PUBLIKACJACH ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU COPRINUS, JEDNAK BADANIA Z ZAKRESU FILOGENETYKI MOLEKULARNEJ WYKAZAŁY, ŻE RODZAJ COPRINUS NIE BYŁ TAKSONEM MONOFILETYCZNYM I NALEŻY GO ROZBIĆ NA KILKA RODZAJÓW, A POLSKA NAZWA STAŁA SIĘ NIEZGODNA Z NAZWĄ ŁACIŃSKĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY to:

Coprinellus impatiens - gatunek grzybów należący do rodziny kruchaweczkowatych; we wczesnych publikacjach zaliczany był do rodzaju Coprinus, jednak badania z zakresu filogenetyki molekularnej wykazały, że rodzaj Coprinus nie był taksonem monofiletycznym i należy go rozbić na kilka rodzajów, a polska nazwa stała się niezgodna z nazwą łacińską (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COPRINELLUS IMPATIENS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WE WCZESNYCH PUBLIKACJACH ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU COPRINUS, JEDNAK BADANIA Z ZAKRESU FILOGENETYKI MOLEKULARNEJ WYKAZAŁY, ŻE RODZAJ COPRINUS NIE BYŁ TAKSONEM MONOFILETYCZNYM I NALEŻY GO ROZBIĆ NA KILKA RODZAJÓW, A POLSKA NAZWA STAŁA SIĘ NIEZGODNA Z NAZWĄ ŁACIŃSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.634

AMPUŁKA, EKONOMIA ROZWOJU, KREWETKA ZMIENNA, AGORA, PŁOŻYMERZYK POKREWNY, TORFOWIEC GIRGENSOHNA, POLONISTYKA, WANGA STALOWA, ŚLIMAKOBRZEŻEK LESSOWY, RAJA POLARNA, ŚWINIA BRODAWKOWATA, LAK, TRÓJLIST BRUZDKOWANY, TELETRANSMISJA, OSNUWIKOWATE, IRGA POZIOMA, UANDERU, TUNBERGIA WIELKOKWIATOWA, FISZBINOWCE, WASABI, WIDEOFON, STEPNIARKA RÓŻNOBARWNA, HAMSUN, ŁUSKIEWNIK, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, TURZYCA FLASZECZKOWATA, RIDBOK SZARY, KILKA ZWYCZAJNA, CHOMIK STEPOWY, STOPA, BURAK, SERDAK, MIODOŻER MASKOWY, CHOINA RÓŻNOIGŁOWA, KOPEĆ, EGZOTYK, BZOWINA, KATAKAUSTYKA, LOTNICZKA, WNIEBOWZIĘTA, PIPIL CZARNOGRZBIETY, CZŁOWIEK GUMA, SZUFLODZIÓB, TRAGIGROTESKA, TAMARYNA DWUBARWNA, EDAMMER, BARCZATKA GŁOGOWICA, ŚMIECH, CANZONETTA, GAWORZENIE, GETRY, HIPERFOKALNA, DOBROTLIWOŚĆ, OSŁONICA, MUNGO, NEUROBLASTOMA, ŻABA BYK, GAŁUSZKA KULECZNICA, KACZKA KRZYŻÓWKA, PYSZCZAK WIELOPLAMY, RUCH, ROZTWÓR NASYCONY, NIPA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, WIRTUOZERSTWO, CZECZOTA, WRÓBEL SIWOGŁOWY, TRASZKA HONGKOŃSKA, WYSMUKLICA PODOBNA, OPTYKA ELEKTRONOWA, KRAAL, NIENORMATYWNOŚĆ, DETERMINIZM, DELFIN PLAMISTY, ŁĄCZNIK, SONOMETR, DESKA ŚNIEŻNA, REIFIKACJA, TŁUSZCZYK, ZEBRA, MOKRADŁOSZ WIELKOLISTNY, BIAŁOUSZKA, GĄSKA ŻÓŁTA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, BURKA, GRA POJEDYNCZA, RZYGI, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, KACZKA PACYFICZNA, DZIEŁO SZTUKI, RĘKAW, PRĄTNICZEK MALEŃKI, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, RODZAJ, STRZAŁA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, WIERZBOWNICA RÓZGOWATA, YERBA, WYŁUDZACZ, PALEOKLIMATOLOGIA, MATECZNIK, POGONIEC, ANALIZA WARIANCJI, PŁOMYKÓWKA ZWYCZAJNA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, ENDOSKOP, USKOK, DRZEWIAK LUMHOLTZA, JĘZYK SZKOCKI, KOLCZAK SMUKŁY, NIEZBĘDNOŚĆ, BEZPŁUCNIK CZERWONOGRZBIETY, OUARKA, STREFA CZASOWA, RAMIENICA KOSMATA, HIMALAJE, PASIECZYSKO, NITECZNIK DELIKATNY, ANTROPOZOONOZA, LISEK, ZWIĄZKOWIEC, ALOZA TĘCZOWA, KRAINA MITOLOGICZNA, KWOTA BAZOWA, ROŚLINIARKI, EKS, DZIECINNOŚĆ, WILHELMKA, KOMUNIKACJA, RYBOTERAPIA, WEJŚCIE, BITELS, GRA MMORPG, BYSTRZYK AXELRODA, MANICURZYSTKA, WZGLĄD, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, DETACHE, LOTOKOTOWATE, SPEAKER, MALUNEK, PŁUCZKA, LAMPE, KREDKA OŁÓWKOWA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, PUNK ROCK, RUCH RELIGIJNY, EUGLENOWCE, SITNIK, UŻYTEK, PEREŁKA, MARTWY, SKLERODERMIA UKŁADOWA, MATEMATYK, SYNINGIA OKAZAŁA, SARDELA EUROPEJSKA, KOŁOWROTEK, GARNCZEK, SOS NELSOŃSKI, KRĘPNIK GABOŃSKI, EPILEPTOLOGIA, KABANOS, PRASSAKI, PAŁKA WODNA, GRUPA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, BRZYTWODZIÓB, AMUR CZARNY, MIASTECZKO ROWEROWE, NIBYJAGODA, MAKI ZŁOCISTY, SOSNA ZACHODNIA, PROFESJA, DWUSTRONNOŚĆ, KOMORNIK, POCHUTNIK GÓRSKI, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, PETREL FIDŻYJSKI, TORFOWIEC, PRALKA, KULTURA MINOJSKA, GWAJAK, BASEN, ORDA, ABORDAŻ, ZGRAJA, GROMNICZNA, MAKAK TYBETAŃSKI, ADHD, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, BACHATA, TEKSTUALNOŚĆ, PSZENIEC HERBICHA, ALUMINIUM, TEOLOGIA NATURALNA, JĘZYK BANTU, PRZEWALENIE SIĘ, KUSKUS PLAMISTY, KULTURA AZYLSKA, MAKAK MAGOT, KLECANKA, PIĘCIORNIK WYPROSTOWANY, TRAWA MORSKA, NIEPYLAK, KABINA STEROWNICZA, DZIKIE POLA, BOKOCHÓD POSPOLITY, NUR PACYFICZNY, TRÓJLIST WSTYDLIWY, ZLEWKA, MOPEK, PODKATALOG, WIATRAK, SOCZEWIAK, ŚNIEŻYCZKA FOSTERA, ŚNIEŻYCZKA FAŁDOWANA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, PŁASZCZ WODNY, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, KOLOKWINTA, NIEPIŚMIENNY, ŁOSIE ROGI, DRWALNIK, KOŻUCH, DIAFON, CZAPLA GWIŻDŻĄCA, OWSICA PSTRA, KLOPS, TRADESKANCJA, PRĄD STAŁY, START, WIĄZANIE, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, ASCEZA, KUANDU, PRZEBITKA, KUKLIK CHILIJSKI, HOPLUR OBROŻNY, GĘBAL USZATY, PRASOŁ, STRZELNICA SPORTOWA, JOIK, GŁOWACICA, PLAKODONTY, DIASTEREOIZOMER, BYT ABSOLUTNY, AMINOKWAS BIAŁKOWY, RZEZAK, MISKA, SOPLENIEC, SARDELA KAPSKA, GWINEJKA, PENDENTYW, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, DANIEL, WIDŁOGOŃCZYK ANTYLSKI, KLESZCZ ŁĄKOWY, AURORACERATOPS, ZAMEK NA PIASKU, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, CHONDRYT, JEZIORO PROGLACJALNE, KAPITALZAUR, CEDRAT, CZARA, AVISOFILIA, TORFOWIEC SKRĘCONY, PONOCNICA MIRIKINA, NIEPIŚMIENNOŚĆ, BRATEK POLNY, NIEPŁYNNOŚĆ, KANARCZYK, PĘDRAK, FUGU, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, MYSZ MAŁOOKA, PETREL OBROŻNY, KOŃCZYNA GÓRNA, UHLA, PYTON KRWISTY, DZIOBAK, CZERWOŃCZYK UROCZEK, CZYŻ POSPOLITY, ZŁOTA PŁYTA, GACIE, NON-IRON, SZANAGA, WYRZUT, NOCEK, BEZAN, ETNOLINGWISTYKA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ARABIKA, OSIEDLENIEC, ZAPAS, PRZYKRYWA, MIECHERA WYSMUKŁA, IMPUTOWANIE, ORIENTACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.634 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Coprinellus impatiens - gatunek grzybów należący do rodziny kruchaweczkowatych; we wczesnych publikacjach zaliczany był do rodzaju Coprinus, jednak badania z zakresu filogenetyki molekularnej wykazały, że rodzaj Coprinus nie był taksonem monofiletycznym i należy go rozbić na kilka rodzajów, a polska nazwa stała się niezgodna z nazwą łacińską, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COPRINELLUS IMPATIENS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY KRUCHAWECZKOWATYCH; WE WCZESNYCH PUBLIKACJACH ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU COPRINUS, JEDNAK BADANIA Z ZAKRESU FILOGENETYKI MOLEKULARNEJ WYKAZAŁY, ŻE RODZAJ COPRINUS NIE BYŁ TAKSONEM MONOFILETYCZNYM I NALEŻY GO ROZBIĆ NA KILKA RODZAJÓW, A POLSKA NAZWA STAŁA SIĘ NIEZGODNA Z NAZWĄ ŁACIŃSKĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czernidłak szaroblaszkowy, Coprinellus impatiens - gatunek grzybów należący do rodziny kruchaweczkowatych; we wczesnych publikacjach zaliczany był do rodzaju Coprinus, jednak badania z zakresu filogenetyki molekularnej wykazały, że rodzaj Coprinus nie był taksonem monofiletycznym i należy go rozbić na kilka rodzajów, a polska nazwa stała się niezgodna z nazwą łacińską (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY
Coprinellus impatiens - gatunek grzybów należący do rodziny kruchaweczkowatych; we wczesnych publikacjach zaliczany był do rodzaju Coprinus, jednak badania z zakresu filogenetyki molekularnej wykazały, że rodzaj Coprinus nie był taksonem monofiletycznym i należy go rozbić na kilka rodzajów, a polska nazwa stała się niezgodna z nazwą łacińską (na 24 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x