BROŃ MIOTAJĄCA, SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYSTEGO PRĘTA LUB LISTWY, ZWANEGO ŁĘCZYSKIEM, ORAZ LINKI ŁĄCZĄCEJ OBA KOŃCE PRĘTA, ZWANEJ CIĘCIWĄ; JAKO POCISKI STOSOWANE SĄ STRZAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUK to:

broń miotająca, składająca się ze sprężystego pręta lub listwy, zwanego łęczyskiem, oraz linki łączącej oba końce pręta, zwanej cięciwą; jako pociski stosowane są strzały (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUK

ŁUK to:

kształt półkolistej krzywizny (na 3 lit.)ŁUK to:

symbol graficzny w notacji muzycznej służący do wydłużania wartości rytmicznych; ligatura (na 3 lit.)ŁUK to:

ewolucja narciarska, umożliwiająca narciarzowi skręcanie lub zatrzymanie się (na 3 lit.)ŁUK to:

część okręgu, wyznaczona przez dwa punkty na nim, przez które poprowadzona została sieczna okręgu (na 3 lit.)ŁUK to:

element architektoniczny: linia krzywa stosowana do wzmacniania konstrukcji lub pełniąca funkcję dekoracyjną (na 3 lit.)ŁUK to:

krawędź - uporządkowana para wierzchołków ze zbioru wszystkich wierzchołków grafu (na 3 lit.)ŁUK to:

OSTROŁUK (na 3 lit.)ŁUK to:

jeden z najstarszych typów ręcznej broni miotającej (na 3 lit.)ŁUK to:

pręt zakrzywiony, którego oś nie ma punktu przegięcia (na 3 lit.)ŁUK to:

oręż Amora (na 3 lit.)ŁUK to:

broń Indianina (na 3 lit.)ŁUK to:

broń z cięciwą (na 3 lit.)ŁUK to:

krzywizna tęczy (na 3 lit.)ŁUK to:

z cięciwą (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BROŃ MIOTAJĄCA, SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYSTEGO PRĘTA LUB LISTWY, ZWANEGO ŁĘCZYSKIEM, ORAZ LINKI ŁĄCZĄCEJ OBA KOŃCE PRĘTA, ZWANEJ CIĘCIWĄ; JAKO POCISKI STOSOWANE SĄ STRZAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.129

WAGON DOCZEPNY, CICHODAJKA, OKLASK, DOM WIELORODZINNY, DERYWAT, KONSERWA, BŁYSZCZYK, PATRYLINEARNOŚĆ, METAFIZYKA KLASYCZNA, TULEJA, TŁUMACZ, MUSTEL SIWY, GŁODÓWKA, PAKULARKA, CYFRA, ZŁOTA KLATKA, CEBULAK, HALLOTRON, SĄD OPIEKUŃCZY, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, KINETOPLASTYDY, PROTEKCJONIZM, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, CHWILÓWKA, NARTA WODNA, KAUTOPIREIOFAGIA, ODGŁOS, POWIEŚĆ KRYMINALNA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, PREZENT, OKALECZENIE, TAO, AGLOMERACJA, SĄD POLOWY, PASZCZA, ŁĄCZNOŚĆ, DENDRYT, ŻEGLUGA, POMOC DROGOWA, PUCH KIELICHOWY, NIRWANA REZONANSOWA, PIRAMIDA, BAJCIK, PRZEWÓD ODGROMOWY, ABISAL, OFIARA ZAKŁADZINOWA, TYGIEL, KOŹLAK, GONIOMETRIA STATYCZNA, CIBOTIOWATE, EFEKT KAPILARNY, NACIĄG, GNIAZDO OGNIOWE, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, ŻAGIEL REJOWY, BULDOG, TABORYTA, BOHATER LIRYCZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, NIEWYDOLNOŚĆ, PISMO FONETYCZNE, ASPIRACJA, ALFABET FONETYCZNY, ALTERNATA, ODPŁYW, MYSZOSKOCZKA MONGOLSKA, MARMURKOWANIE, JESIOTROWATE, HERBATNICA, PALCAT, HALOTRON, OPOZYCJA, ŻUŻLAK, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, TEORIA HOMOTOPII, TERRARYSTYKA, WYŚCIGI KONNE, DIAGNOZA SPOŁECZNA, POŁYKACZ, OWADZIARKI, DYSKRETKA, ANDANTINO, RACHUNEK KAPITAŁOWY, ZGNICIE, CYGANKA, KOSTIUM, DERMATOLOGIA, BAJRONISTA, FECHMISTRZ, FLOTA, LIGAWA, KINOMAN, KURONIÓWKA, BINDA, EMAKI, EDAMMER, TRZECI, POWIEŚĆ W ODCINKACH, SYMULATOR LOTU, KODEKS KARNY, SINOLOGIA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KRIS, BAŃKA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, DRYBLAS, SASZETKA, GLEWIA, PIÓRO, KUKIEŁKA, SKARŻYCIEL, MARSZ, KIERZYNKA, RÓŻE, KOTEWKA, ŁATA, BURDA, PŁANIETA, ZMIANA, SKŁAD PODATKOWY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, NARYS FORTYFIKACYJNY, ROZSTĘP, ILUWIUM, TONAŻ, WARUNEK DIRICHLETA, FAZA, LEGITYMACJA PROCESOWA, SYSTEM POWIERNICZY, PRINSEPIA CHIŃSKA, BIELIŹNIARSTWO, PANEWKA, CZTEROPOLÓWKA, POWIETRZNIA, SERIAL TELEWIZYJNY, ZAPYTANIE OFERTOWE, KASZA, WOLA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, NEKROMANCJA, FIRMA, ROY, DZIEDZICZENIE, SER, REPETYCYJNOŚĆ, WSPOMNIENIE, DRACENA, UPADŁOŚĆ, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, BARKAS, ZERO, DZIWONOS SZAROBOCZNY, KONFORMER, SITAR, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ANATOMIA, ŚPIWÓR MUMIA, ŁYKACZ, ZAKRZTUSZENIE, ARTRETYZM, POWIEŚĆ SCI-FI, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, UZDATNIACZ, ZAJĄC TOLAJ, FLAWONOL, BIOMECHANIKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, FIBRYL, SZNUR, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, BOHEMISTYKA, STRES OKSYDACYJNY, ARTYSTA, MAKRO, GOSPODARKA WODNA, CZEREMCHA, GÓRMISTRZ, WIESZAK, INWESTOR, RAKARZ, ŚRUBSZTAK, MEMBRANA, OGNISKO, MISTRZOSTWO, SKRADANKA, MONOCHROMATYZM, DORTMUNDER, SIODŁO JUCZNE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, POLEWANIE SIĘ, JĘZYK WEHIKULARNY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, DIALER, ŚLIWA, DRIAKIEW, KOŻUSZYSKO, ŻÓŁW CHIŃSKI, OSIEDLINY, GEOLOGIA ZŁÓŻ, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, PRACE KONSERWACYJNE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, OPAD, STAROŻYTNICTWO, KAPUŚNIAK, PAPROTNICA SUDECKA, MAGENTA, LORA, SPRAWDZIAN, ETOLOGIA, NIEDOROZWÓJ, WARSTWA, LEKKOZBROJNY, HARACZOWNIK, SAURON, RING, MIŚ, TASIEMIEC UZBROJONY, OLGA, ZUBOŻENIE, ROŚLINA OKRYWOWA, SPARRING, NERW MIĘDZYŻEBROWY, PÓŁNOCNY WSCHÓD, WYTŁACZANKA, PŁASZCZKA NAGA, METAMORFIZM DYNAMICZNY, AFRODYZJE, PINGWIN ADELI, KWAS, ROZPRAWA HABILITACYJNA, AC, PASTEL, KONFISKATA, OSŁONOWOŚĆ, JASKINIOWIEC, NACISKANIE, DOPPELGANGER, OFICER NAWIGACYJNY, PIĘKNOŚĆ, MYŚL, KOMIN PŁACOWY, RETRAKCJA, KASZA MANNA, STREFA TROFOLITYCZNA, ZESZYT W KRATKĘ, RÓWNOWAGA STACJONARNA, UKŁAD PLANETARNY, NIEMIECKOŚĆ, FRYZ, KLOCEK, DŻINGEL, INFERENCJA, REGIONALISTA, INDUKTOR, WIATR SŁONECZNY, KACERSTWO, DREWNO KĘDZIERZAWE, SADÓWKA, SUTERYNA, POLAROGRAFIA, MONK, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, TĘTNICA NERKOWA, TEKST REZULTATYWNY, SYGNAŁ ANALOGOWY, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, OBROŻA, KOCIOŁEK SKALNY, AKSAMIT, CZTERY ŚCIANY, SPICIE SIĘ NA UMÓR, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, POLNIK PÓŁNOCNY, KAMIEŃ KOTŁOWY, GRYZONIE, TARLAK, UKRZYWDZONY, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, DOBIEG, BIDULA, RYBA ŁAWICOWA, KOKPIT, GRZYBICA, BLUES, FIZJOKRATYZM, ZRANIENIE, ARCHIKONFRATERNIA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, PLAN MOBILIZACYJNY, DALMATYKA, MOTORÓWKA, KOROZJA BIOLOGICZNA, TOM-TOM, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ?ORBITER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.129 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BROŃ MIOTAJĄCA, SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYSTEGO PRĘTA LUB LISTWY, ZWANEGO ŁĘCZYSKIEM, ORAZ LINKI ŁĄCZĄCEJ OBA KOŃCE PRĘTA, ZWANEJ CIĘCIWĄ; JAKO POCISKI STOSOWANE SĄ STRZAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BROŃ MIOTAJĄCA, SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYSTEGO PRĘTA LUB LISTWY, ZWANEGO ŁĘCZYSKIEM, ORAZ LINKI ŁĄCZĄCEJ OBA KOŃCE PRĘTA, ZWANEJ CIĘCIWĄ; JAKO POCISKI STOSOWANE SĄ STRZAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUK broń miotająca, składająca się ze sprężystego pręta lub listwy, zwanego łęczyskiem, oraz linki łączącej oba końce pręta, zwanej cięciwą; jako pociski stosowane są strzały (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUK
broń miotająca, składająca się ze sprężystego pręta lub listwy, zwanego łęczyskiem, oraz linki łączącej oba końce pręta, zwanej cięciwą; jako pociski stosowane są strzały (na 3 lit.).

Oprócz BROŃ MIOTAJĄCA, SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYSTEGO PRĘTA LUB LISTWY, ZWANEGO ŁĘCZYSKIEM, ORAZ LINKI ŁĄCZĄCEJ OBA KOŃCE PRĘTA, ZWANEJ CIĘCIWĄ; JAKO POCISKI STOSOWANE SĄ STRZAŁY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - BROŃ MIOTAJĄCA, SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYSTEGO PRĘTA LUB LISTWY, ZWANEGO ŁĘCZYSKIEM, ORAZ LINKI ŁĄCZĄCEJ OBA KOŃCE PRĘTA, ZWANEJ CIĘCIWĄ; JAKO POCISKI STOSOWANE SĄ STRZAŁY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x