RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WYSOKIE I SZEROKIE CZOŁO, HIPERTELORYZM OCZNY, SYNDAKTYLIA DŁONI I STÓP Z POLIDAKTYLIĄ PRZEDOSIOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA to:

rzadki zespół wad wrodzonych, na który składają się wysokie i szerokie czoło, hiperteloryzm oczny, syndaktylia dłoni i stóp z polidaktylią przedosiową (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WYSOKIE I SZEROKIE CZOŁO, HIPERTELORYZM OCZNY, SYNDAKTYLIA DŁONI I STÓP Z POLIDAKTYLIĄ PRZEDOSIOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.120

KAMICA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, BUTNOŚĆ, REGIONALISTA, STUPOR, GEN DOMINUJĄCY, BIOSELENOLOGIA, REPRESJA, KRÓL, IRRADIACJA, JĘZYK PRASEMICKI, NALOT, MATERIALNIA, REDYNGOT, POWÓD CYWILNY, GOSPODARKA WODNA, FLEKTA, TCHÓRZLIWOŚĆ, TĘŻYCZKA, DŻINGEL, KURS, BIKRON, TYFUS PLAMISTY, KASBA, MIESZALNOŚĆ, URLOP TACIERZYŃSKI, START-UP, UROJENIE KSOBNE, LORA, TATA, SKULICE, TRIATLON, NIEMIEC, ANGIELCZYK, SIEĆ, PRZEMĄDRZALEC, KRĄŻEK PRZESUWNY, PROCESOWICZ, BUFET, NEGATYWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, SNYCERZ, POMPEJE, WETERAN, PODJAZD, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, UNDEAD, SPOCZYNEK, CŁO PROHIBICYJNE, GAŚNIK, MAKROREGION, KONGREGACJA, PROSTAK, PEPINIERA, PSALMOGRAF, PIECZYNG, KROKIEW, BŁONA NACZYNIOWA, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, LEWORĘKI, KOŃCÓWKA, SOK, COCKNEY, ALEURON, MĘDREK, WYRZUTNIA RAKIETOWA, FUNKCJA OKRESOWA, ANGIELSKA FLEGMA, SKŁAD, KWAS TŁUSZCZOWY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, RAKI, ORTOPTYCZKA, POBRZMIENIE, NIETOLERANCYJNOŚĆ, WÓZ OPANCERZONY, KANALIK, BARTNIK, POCHLEBSTWO, LABORANT, WYSTAWIENNIK, SĄD GRODZKI, WYZIEW, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, DRĘTWA, PANICZĄTKO, GARNUSZEK, TĘTNICA SKRONIOWA, MALUCZKOŚĆ, AUSCHWITZ, ANARCHISTKA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, OGNIWO NALEWNE, UCHO, KOMPUTEROWIEC, OPRAWKA, WYGODNICTWO, PŁEĆ BRZYDSZA, WESTERN, BIAŁORUSKOŚĆ, INFLACJA OTWARTA, DZIEWIĘTNASTKA, CLARINO, PARCELANT, WYPALANKA, OMLET, BIFURKACJA, TAŚMA, IKOS, BŁAZENEK, NEWSMAN, PANAMA, OSUWISKO, BRETOŃSKI, DROP, PRZEPIÓRKA, PRUSACZKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, GRACZ, OSZOŁOM, APOKRYFICZNOŚĆ, ROCK, OFTALMOLOG, KOMPLEKS, GRA RÓŻNICZKOWA, KRUK, ZAKŁADKA, KĄT PEŁNY, KOMEDIANTKA, NAMOLNOŚĆ, ANAFORYCZNOŚĆ, AMBULATORIUM, MONARCHIA STANOWA, NAWYK, CZESALNIA, HIPSOMETRIA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, UNIWEREK, GRAF PÓŁEULEROWSKI, TĘTNICA NERKOWA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, BILTONG, NOWOZACIĘŻNY, STYMULATOR, GOTÓWKOMAT, IMMUNOGLOBINA E, PŁOMYK, STRAGANIARZ, ŚREŻOGA, HELING, DYM, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, ŁĘKOTKA, ROMANS, KLEPISKO, CHOROBA RAYNAUDA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, UPOMNIENIE, INŻYNIER DUSZ, MAHAJUGA, POŻAR, WERSAL, KLUCZ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, DONOR, SINGIEL, ZOROASTER, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, OGÓREK, KONOPIE, DYSCHONDROSTEOZA LÉRIEGO-WEILLA, KONSUMENT, MYŚL, POCHODZENIE, CZOŁO, MOST ZWODZONY, GASTRONOM, KRENAL, NEKROFAG, ESTETYKA, MOBILEK, STYLIKOODWŁOKOWE, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, MIKROFON KONTAKTOWY, PILNOWACZ, AMBITNOŚĆ, PODZIAŁKA, WSPARCIE, SUMO, ANONEK, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, MAKIJAŻYSTA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, ROZDŹWIĘK, KRUSZYNA, STACJA ZBORNA, BRANDMUR, RYNEK, GOSPODARKA MIESZANA, CEWA, ROK OBROTOWY, TEORIA ESTYMACJI, ZGUBICIEL, BEZCELOWOŚĆ, DOMINATOR, DUKLA WIERTNICZA, ODSTĘPSTWO, SYLFIDA, BEZSZPARKOWCE, RONDO, DOLICHOCEFALIA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PROTOAWIS, BEZPIECZNY SEKS, KATAKUMBY, PASEK MAGNETYCZNY, DOJŚCIE, WODA, PALATALIZACJA, CZARA, ZGIEŁK, UKŁAD ZAPŁONOWY, BERBER, OBŁUDNIK, PÓŁŚWIATEK, DZBANECZEK, NIEGOŚCINNOŚĆ, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, NIELEGAL, RUSAŁKA, OKLUZJA, KOŚĆ SKOKOWA, SENTYMENTALNOŚĆ, OTĘPIENIE, GATUNEK LITERACKI, AUTOSYFON, MONASTER, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, SZYBKOWAR, MASZYNA TURINGA, BRANSOLETA KRZYWICZA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, WARUGA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, ADWENTYZM, MASKARADA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, WSZYSTKOIZM, KOBIETA SPOD LATARNI, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, ROPOMOCZ JAŁOWY, KOMBINACJA, ZGNILIZNA DREWNA, SFERA, EGZEKUTOR, OKRES INTERGLACJALNY, LEKARZ DOMOWY, PERKOLACJA, PEPTON, SINGIEL, SIATECZKA, SĄD APELACYJNY, SPUSZCZENIE, CYGA, GEOLOGIA NAFTOWA, TERMINATOR, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ZAŁOGA, ORZECH KOKOSOWY, EMALIA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, OBSZCZYMUREK, POŁUDNIOWY WSCHÓD, ICHTIOSTEGOWCE, UPOJNOŚĆ, ŚCINACZ, SZLACHTUZ, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, PSYCHOBIOGRAFIA, PRĄD FARADYCZNY, KRA, SĄD JEDNOSTKOWY, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, CAMORRA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, SZCZEP, SZTYWNIAK, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SKAŁA OSADOWA, STARANIE, OPTYKA, PŁYWACZEK, SPEŁNIENIE, KOLANO, ALBEE, ?PREFORMACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.120 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WYSOKIE I SZEROKIE CZOŁO, HIPERTELORYZM OCZNY, SYNDAKTYLIA DŁONI I STÓP Z POLIDAKTYLIĄ PRZEDOSIOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WYSOKIE I SZEROKIE CZOŁO, HIPERTELORYZM OCZNY, SYNDAKTYLIA DŁONI I STÓP Z POLIDAKTYLIĄ PRZEDOSIOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA rzadki zespół wad wrodzonych, na który składają się wysokie i szerokie czoło, hiperteloryzm oczny, syndaktylia dłoni i stóp z polidaktylią przedosiową (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA
rzadki zespół wad wrodzonych, na który składają się wysokie i szerokie czoło, hiperteloryzm oczny, syndaktylia dłoni i stóp z polidaktylią przedosiową (na 27 lit.).

Oprócz RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WYSOKIE I SZEROKIE CZOŁO, HIPERTELORYZM OCZNY, SYNDAKTYLIA DŁONI I STÓP Z POLIDAKTYLIĄ PRZEDOSIOWĄ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WYSOKIE I SZEROKIE CZOŁO, HIPERTELORYZM OCZNY, SYNDAKTYLIA DŁONI I STÓP Z POLIDAKTYLIĄ PRZEDOSIOWĄ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast