JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIA ŚLUZOWA to:

jednokomórkowa bakteria Gram-ujemna, pałeczka z wyróżnianej funkcjonalnie grupy należącej do królestwa bakterii własciwych; bakteria wydzielająca śluz i poruszająca się ruchem ślizgowym, zazwyczaj rozkładająca związki organiczne w glebie, nawozie lub gnijącym drewnie (większość z bakterii śluzowych to saprobionty) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.523

BIEG DYSTANSOWY, DASZEK, WYŁADOWANIE KORONOWE, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, WYDZIELINA, WYPALENISKO, PRAKOLCZATKA, SPALINY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, FEBRA, ANTYŚWIADECTWO, GOŁĄB POCZTOWY, PUCHAREK, BURGRABIA KRAKOWSKI, TERMOLUMINESCENCJA, WYŻYNKA, ORBITOWANIE, AKALKULIA, FILOLOGIA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PUB, ZŁORZECZENIE, REMITENT, MIMEOGRAF, INSTRUMENT, SZABLA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, POCHRZĘST, MAMMOLOGIA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, RODZAJ, NAJEM OKAZJONALNY, HASŁO, PASKUDZTWO, KOLIMATOR, KEBS, KONFIGURACJA, SMOŁA DRZEWNA, KORMA, ŻERDNIK, POJAZD KOLEJOWY, RICOTTA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, PINGWIN MASKOWY, BANJO, FILTR, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PRZENOŚNOŚĆ, SANDWICZ, KĄT PEŁNY, AUTKO, KATEGORIA PIÓRKOWA, HORYZONT ZDARZEŃ, LIW, OLEJ MIGDAŁOWY, CYGANOLOGIA, BIZNESMEN, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, EROZJA GENETYCZNA, RYBA UKWIAŁOWA, SIEĆ WAN, ANTYKWARNIA, ROŻEN, CZASOWNIK WIELOKROTNY, DYSKWALIFIKACJA, WULGARYZM, FLASZOWIEC, WOLNOAMERYKANKA, ŚWIECIDEŁKO, LASOWIACZKA, BIRGINIAK, TIUL, UZBECKI, LABORANT, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, PACJENT URAZOWY, CWAJNOS, PŁOZA, ZAMKNIĘCIE CELNE, MANDRYL, MUR OPOROWY, KSIĘGA PARAFIALNA, RAKOWATOŚĆ, GNOMOLOG, STUPOR, RONDO, BĄK, SALWA BURTOWA, WEPS, WĘŻOWIDŁA, BŁONICA GARDŁA, TARCZA KONTYNENTALNA, PRZEKRASKA, ŻYŁKA, REGIMENT, PRĄTNIKOWCE, MAZUT, MASZYNOWNIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PRÓCHNICZEK OBUPŁCIOWY, PŁACZ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SYGNIFIKATOR, DWUSTUZŁOTÓWKA, OGIEŃ, PODKŁAD, SKONTRUM, BARYCENTRUM, KREOLSKI HAITAŃSKI, NIBYPESTKOWIEC, TOR, SÓL ORGANICZNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, GEODEZJA LEŚNA, KUSICIEL, FUTERKO, TRUCHŁO, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, NIĆ, SWAWOLA, DRĄGAL, KONTAKCIK, NASZYWKA, OBOZOWISKO, ŻELAZO, OCHOTNIK, WARAN GRAYA, KOMÓRKA KERRA, TEATRZYK, ALGEBRA LIEGO, TRÓJKĄT, LISTWA, POKŁAD GÓRNY, PSEUDOMORFIZM, BANIA, WELIN, AGATA, ISKIERNIK OCHRONNY, KUC, KOPUŁA PANCERNA, SERPENTYN, BABRAŁA, WERANDA, RENOMA, PRZEJŚCIÓWKA, KOŁO POLARNE, FILOZOF, BLOCZEK, TACIERZYŃSKI, ZABÓR, UPOKORZENIE, SUWEREN, DRĄŻEK SKRĘTNY, MERZYK OBRZEŻONY, KANCONETA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, MOL, LIMFOBLAST, HEKSACHLOROFEN, WERYFIKACJA, SWAWOLNIK, BZYGI, TYMPANON, STYL KOLONIALNY, PLAMKA FORDYCE'A, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, DOM TOWAROWY, SYNGIEL, PROPILEJE, PODZIELNIK, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, WIĘZADŁO OBŁE, KOSZATNICA, PROSIAK, WYCINEK, OLEJ, BELA, ESTAKADA, PRUSAK, ŹRÓDŁO POLA, GLORIA, BEZAN MASZT, PATRON, NALEŹLINA POSPOLITA, PATCHWORKOWIEC, JAMA PACHOWA, KRAJ, PRZESUWNIK, KLEJARZ, WIESZCZBIARNIA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, WYŚCIGÓWKA, PRZEDSTAWIENIE, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KĘDZIERZAWKA, JAZZÓWKA, SZYBKOŚĆ, KWAZIKRYSZTAŁ, DYWIZJON RAKIETOWY, FLUWIOGLACJAŁ, EWOLUCJONIZM, E-MAIL, URZĄD IMIGRACYJNY, DRZEWO, KACAPSKI, KREACJA, GEOFIT RYZOMOWY, TONAŻ, SZKUTNIK, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, KURACJA, ZATOCZKA, PONCZÓWKA, LEON, CHRZĄSTKA, KASZALOT, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, WAPŃ, ABIOGENEZA, ASTRAGAL, TEST PŁATKOWY, RAUT, BASTEJA, MATURKA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, SILNIK, SUW, CROSSING-OVER, PRZEDROŚLE, TRANSLOKACJA, BANAT, PINGWIN KRÓLEWSKI, TROLLING, OWOC MORZA, WKŁAD, GYYZ, PÓŁMISEK, DIABEŁEK, GRA WSTĘPNA, GLOBUS, OLEJ, GALERIA, KARAKUŁY, DZIAŁKA, SKRĘCANIE, ROZDZIAŁKA, SPIRALA, NIEOCZYWISTOŚĆ, RYNEK WSCHODZĄCY, PIERWIOSNEK, FILA, KARRUKA, PARKIET, FROTKA, STRZAŁECZKA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, TYNKTURA, DŻEM, WSCHODEK, TYTULATURA, CZABAN, SPLENDID ISOLATION, SKAŁA, HELIKOPRION, SZTYFT, IRGA POZIOMA, IMPLIKACJA LOGICZNA, BEAN, SKRUPULAT, METALICZNOŚĆ, ADRESAT, REJESTRANT, KONGREGACJA, PIESZCZOSZEK, ERA EOFITYCZNA, BASEN, KRAJ, BAJADERA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, MEROE, FULMAR ZWYCZAJNY, ZMYWACZ, RELING, JAPOK, DYŻURNY RUCHU, FASKA, SPRZĘŻNICE, GEEK, MOTYLEK, SOŁTYSOSTWO, LISTEK, PRZYNĘTA, PŁOMIEŃ, KRWIŚCIĄG, MERYSTEM, KALINA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ?REFREN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.523 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIA ŚLUZOWA jednokomórkowa bakteria Gram-ujemna, pałeczka z wyróżnianej funkcjonalnie grupy należącej do królestwa bakterii własciwych; bakteria wydzielająca śluz i poruszająca się ruchem ślizgowym, zazwyczaj rozkładająca związki organiczne w glebie, nawozie lub gnijącym drewnie (większość z bakterii śluzowych to saprobionty) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIA ŚLUZOWA
jednokomórkowa bakteria Gram-ujemna, pałeczka z wyróżnianej funkcjonalnie grupy należącej do królestwa bakterii własciwych; bakteria wydzielająca śluz i poruszająca się ruchem ślizgowym, zazwyczaj rozkładająca związki organiczne w glebie, nawozie lub gnijącym drewnie (większość z bakterii śluzowych to saprobionty) (na 15 lit.).

Oprócz JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY) sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY). Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast