JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIA ŚLUZOWA to:

jednokomórkowa bakteria Gram-ujemna, pałeczka z wyróżnianej funkcjonalnie grupy należącej do królestwa bakterii własciwych; bakteria wydzielająca śluz i poruszająca się ruchem ślizgowym, zazwyczaj rozkładająca związki organiczne w glebie, nawozie lub gnijącym drewnie (większość z bakterii śluzowych to saprobionty) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.523

WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, CROSS, PIEPRZ, KAMIEŃ OZDOBNY, ZŁOTA KLATKA, BEZPIEŃKA, DOMINANTA, PLATFUS, DUMA, NAZWA HANDLOWA, KRUCHAWECZKA, RESET, GRZYB ATOMOWY, ŁOPATKA, KOSTIUMERNIA, OCHRONA UZDROWISKOWA, PORTRECISTA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, LABORANT, BEZSTRONNOŚĆ, PODSADNIK, REFREN, KAUCZUK BUTYLOWY, BISEKSUALISTA, PAPUGA, LONGER, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BUSINESSMAN, BEHAWIORYZM, ALEUCKI, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, WYCHODŹTWO, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, ROBAK, PRZEPRÓCH, SOKI, ROWER POZIOMY, PIŁKARZ, KSIĘGA, ADŻAPSANDAŁ, KOPARKA, UPADŁOŚĆ, GIRLANDA, BARWY, WODA PITNA, AMPUŁKA, TABLICA CAYLEYA, ARENDARZ, ZMOWA CENOWA, EWENKIJKA, WYCIĄG, JUDASZ, WYRAZISTOŚĆ, FENEK, DWUTLENEK WĘGLA, ETERIA, MISTRZU, AUTOTELICZNOŚĆ, ODCZYN, MODYFIKACJA, CHLOREK WAPNIOWY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, MYJNIA, GEN HIPOSTATYCZNY, ŚLEPA AMUNICJA, UŚCISK, CYJANOBAKTERIA, BLASZKA SITOWA, SAMIEC, DITLENEK WĘGLA, BAK, SELEKCJA, ROKIET, KORD, TABORYTA, SZWEDZKOŚĆ, GORĄCA KREW, AKOMODACJA, RZEZAK, KLAG, SMAR MASZYNOWY, NLPZ, PEDAGOG, FILOLOGIA POLSKA, PIECZARNIAK, RYNKA, PRZYDAŚ, FUCHA, KUMKWAT, ASYMPTOTA, KONSOLA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, CHLOREK MIEDZI(I), AKUMULATORY, MOGILAMBDACYZM, UPGRADE, KSYLOFON, AUDYTORIUM, ADRES LOGICZNY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, SATELITA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, BARCHAN, GŁUPEK, PAŁKA, WALKA Z WIATRAKAMI, DRUŻYNA, DOJŚCIE, IRRADIACJA, KRAJ, BIEDA, AGNOZJA CZUCIOWA, ADAT, FUNKCJA, GÓRMISTRZ, HALA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, PLAN SYTUACYJNY, FEIJOADA, KARRUKA, INFLACJA UKRYTA, ITALIAŃSKI, OSPA, ALGEBRA OGÓLNA, FIZYKA STATYSTYCZNA, LEKARSTWO, KORZENIONÓŻKA, SEMAFOR, ODBIJACZ, CYNGLE, FURDYMENT, FILOZOFIA POZNANIA, KARCYNOLOGIA, KOD ROZWINIĘTY, UBOGI KREWNY, OSOBOGODZINA, REAKTOR, KANAŁ, PARTNERKA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, SEKRET, DOLA, HAMULEC, PROSTOPADŁA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, KARABIN AUTOMATYCZNY, TETRAMER, IMIĘ, HIPOTEKA, POCHODNIK, SOCJOBIOLOG, STAŁA SVEDBERGA, BRETOŃSKI, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KOMBATANT, JANSENIZM, AKADEMIA, MARIO, KRAKOWIAK, SKÓRA, SZCZĘK ORĘŻA, HETMAN WIELKI KORONNY, PRAWOMOCNOŚĆ, DRUK, NARZĄD RODNY, BAZOFIL, KAPONIERA, CHOROBA ZAWODOWA, TRUBADUR, NAPŁYW, GRUBA KRESKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, KAMIEŃ SŁONECZNY, LINIA, FIKOLOGIA, AFTERPARTY, GWAŁTOWNOŚĆ, BEZWODNIK, ULTRAPRAWICA, SUBSYSTENCJA, WSPARCIE FINANSOWE, KONDOMINIUM, PRZEWIĄSŁO, KOŁTRYNA, GARDENIA, PRZEWODNIK, AGNOZJA TWARZY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KLEJOWNIA, SPŁYW, SOMATYZACJA, WIDZOWNIA, OZONEK, LIGABINO, SZLACHCIURA, SPRAWNOŚĆ, WIERSZ OBRAZKOWY, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, CZARNINA, HANAFITA, WYSPA, POLSKI, MYKOPLAZMA, TARTAN, MARINA, SZCZUR, KASZALOT, SUCHOWIEJ, KOMUNA, BALANSJER, FORSYCJA, JEKIMOW, KAUKAZ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, OGONEK, BETONOWE BUTY, KASETON, WINNICA NABOTA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, KANAŁY, ANEGDOTA, PIEROGI, RANA WYLOTOWA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, ETER, OSET NASTROSZONY, WINIARZ, LEJNOŚĆ, KANCELARYZM, ZŁOŻENIE PODPISU, ROWER, MANGANOWIEC, KARŁOWATOŚĆ, LITOSFERA KONTYNENTALNA, POROZUMIENIE, OC, BEAN, NACISK, KOMAT, POWIDŁA, WDZIĘK, WELUR, RUSKI, DAWCZYNI, LENIUCH, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, FIRMA ZWROTOWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PATRZAŁKI, DOM REKOLEKCYJNY, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, OPATRUNEK OSOBISTY, EPISJER, EDYKUŁ, MIKSTURA, STRÓJ, BUGAJ, KRATKA, JĘZYK KOREAŃSKI, ZESPÓŁ CHOROBOWY, OPAR, IRONIA, WOAL, ZAKĄSKA, TRZYNASTKA, START, CIELICZKA, CUKIER GRONOWY, GARDEROBA, CHLEB CHRUPKI, ABORCJONISTKA, NATURYZM, KOMBINACJA, LOŻA, PRZYLŻEŃCE, GEODEZJA WYŻSZA, ZWIĘZŁOŚĆ, ZWORNIK, ZBÓJNIK, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, KRĄGŁOŚĆ, SPOILER, KARMEL, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KŁOBUK, UKONTENTOWANIE, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, WIDMO RENTGENOWSKIE, INFORMATYKA, TRÓJKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, TRZPIEŃ, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, CHOROBA KENNEDY'EGO, UJŚCIE, GRUBOŚĆ, ?MARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.523 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIA ŚLUZOWA jednokomórkowa bakteria Gram-ujemna, pałeczka z wyróżnianej funkcjonalnie grupy należącej do królestwa bakterii własciwych; bakteria wydzielająca śluz i poruszająca się ruchem ślizgowym, zazwyczaj rozkładająca związki organiczne w glebie, nawozie lub gnijącym drewnie (większość z bakterii śluzowych to saprobionty) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIA ŚLUZOWA
jednokomórkowa bakteria Gram-ujemna, pałeczka z wyróżnianej funkcjonalnie grupy należącej do królestwa bakterii własciwych; bakteria wydzielająca śluz i poruszająca się ruchem ślizgowym, zazwyczaj rozkładająca związki organiczne w glebie, nawozie lub gnijącym drewnie (większość z bakterii śluzowych to saprobionty) (na 15 lit.).

Oprócz JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - JEDNOKOMÓRKOWA BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PAŁECZKA Z WYRÓŻNIANEJ FUNKCJONALNIE GRUPY NALEŻĄCEJ DO KRÓLESTWA BAKTERII WŁASCIWYCH; BAKTERIA WYDZIELAJĄCA ŚLUZ I PORUSZAJĄCA SIĘ RUCHEM ŚLIZGOWYM, ZAZWYCZAJ ROZKŁADAJĄCA ZWIĄZKI ORGANICZNE W GLEBIE, NAWOZIE LUB GNIJĄCYM DREWNIE (WIĘKSZOŚĆ Z BAKTERII ŚLUZOWYCH TO SAPROBIONTY). Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x