Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPIEŃ to:

element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPIEŃ

STOPIEŃ to:

szczebel, poziom, który coś zajmuje w przyjmowanej, ustalonej klasyfikacji (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

ocena, nota wystawiana uczniowi, informująca o poziomie jego wiedzy, najczęściej wyrażana liczbowo (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

poziom intensywności czegoś, wielkość, zakres jakiegoś zachowania, sytuacji lub wydarzenia (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

popularna podstawowa jednostka miary przyjmowana dla różnych skal, np. stopień Celsjusza, stopień pisma (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

element schodów (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

miejsce, szczebel w hierarchii w strukturach, w których obowiązują takie relacje (np. wojskowych, urzędniczych) (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

w muzyce: następny dźwięk skali albo gamy (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

matematyczna jednostka miary kąta, która wynosi 1/360 kąta pełnego (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

kategoria oraz forma przymiotników i niektórych przysłówków, wyrażająca poziom intensywności jakiejś cechy (najczęściej w porównaniu z innymi obiektami) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.725

HYDROFOR, WĘGLÓWKA, MÓR, DEZETKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WSPOMNIENIE, PRZEKUPSTWO, PŁYWACZ, POJAZD ZABYTKOWY, ARMIA, CEMENT, MBIRA, POPRZEDNIK, DŁUGODZIÓB, NIECKA BASENOWA, KAMIEŃ WĘGIELNY, AKSAMIT, MURZYSKO, KURACJA SZOKOWA, PISZCZAŁKA, ZAJĘCIE, ZWROT, NAMORDNIK, DEZAKTYWACJA, KAMIEŃ SŁONECZNY, BALON, KOMÓRECZKA, KLAWISZ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, SCENKA, BLOKADA EKONOMICZNA, STOPIEŃ, FILTR RODZINNY, KOŁEK STOLARSKI, PALIWO GAZOWE, KARP PO KRÓLEWSKU, BAZYLIKA KATEDRALNA, STUPAJA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, WOJNA, BOŻA RĘKA, PĘCHERZ, DESKA, MEMBRANA, RUCHANKA, MUZYKA, DZIAŁ WÓD, SZAGRYN, SZORY, HUMMUS, SZCZĘKOWIEC, JAZ, KOGUT, STANOWISKO, TIURMA, ŻARLIWIEC, CZARTER, UKŁAD WIELOKROTNY, ZAPACH, REDA, KAMIEŃ OZDOBNY, PODKOSZULEK, DŻINSY, ŁUPIEŻ PSTRY, ŚCIÓŁKOWANIE, NAMIESTNICZKA, KOMUNIKATOR, ALABASTRON, PRZEZWISKO, WARIACJA, PORTUGALSKI, FILOKAKTUS, KOSKINOMANCJA, PRACE KONSERWACYJNE, TRALKA, POMNIK, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, INFOMAT, BIZA, KOMPONENT, RÓG, FUJARKA, DYREKCJA, KATAR SIENNY, ECHOLOKACJA, DELIKATNOŚĆ, LOSOWANIE PROSTE, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, NIEZAMOŻNOŚĆ, DACHÓWKA, BACYTRACYNA, HULK, FARA, RANA POSTRZAŁOWA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, RZUT KARNY, EKSPRES, ROTA, STYMULACJA ODWIERTU, ZDANIE, MONITORING, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KRĘG, GLOSA, WSPOMAGACZ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SIARKA POPIOŁOWA, KOLEŻANKA PO FACHU, LABORATORIUM, SILNIK UNIWERSALNY, OPERA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, PRZEPROST, MAZUREK, ZAWŁOKI, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, RAMA KOMUNIKACYJNA, TEORIA CIAŁ, KUFF, AGENCJA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, WSPÓŁRZĄDCA, AUTOMOBILISTA, SYLABA, CZYNNIK, SEKRECJA, ZAKUTY ŁEB, ARCYDZIEŁO, PARTNERKA, MOLEKUŁA, FIGA, PTASZYNA, CASTING, JĘZYK URZĘDOWY, ZARZUT, RYTUAŁ, KOROWAJ, PATENA, BOCZNIK, PUNKT KATECHETYCZNY, MOTYWIK, KOMORA NABOJOWA, ANTYFAN, MOTYW, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, PŁYN ETYLOWY, WĘGIERSKI, MASZYNA WYCIĄGOWA, PLECIONKA, BASZŁYK, WYRÓB TYTONIOWY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ŁUSKOWIEC, BASKINKA, BEAN, REKLAMA, MOORE, PACHOLĘ, OBIEKT, PARA 0, BROŃ, ANDANTINO, BIELIZNA, PRZYCHYLNOŚĆ, CZEREP, JARZMO, WARKOCZ, CZYNNIK CHŁODNICZY, TŁUMIK, BUTYL, CZARNY RYNEK, WRAŻLIWOŚĆ, SZYNA, PARTER OGRODOWY, POMNIK, KOMOSA, SPOCZNIK, REOFILE, WASĄG, ANTYGWAŁTY, PUDDING, PLUJKA, LIBELA, KNECHT, ANTYDOGMATYZM, CUG, NOWA KLASYCZNA, PODSADKA, PAWĘŻ, PODBRYGADIER, USTRÓJ, PASEK, KRYTYCZNOŚĆ, MAŁPOLUD, JĘZYK, PLAKIETA, WIZA WYJAZDOWA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, POSTERUNKOWA, INSTRUKCJA, KOMPETENCJA MIĘKKA, DRAMAT WOJENNY, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, ASFALT, SZTUCZNE PŁUCO, PIEC, ANGIELSKA FLEGMA, MACZANKA, DRELICH, MYŚLIWIEC, ŁEZKA, SAKLA, ZARYS, BEKA, OPLOT, STARA MALEŃKA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, WARSZTAT STRATEGICZNY, ASCEZA, DYBY, WIKARY, SOŁTYSOSTWO, MÓRG, MAJĘTNOŚĆ, MIĄŻSZ, SUMA KONTROLNA, DROGA RZYMSKA, KURCZAK TIKKA MASALA, TWÓR, EMIGRACYJNOŚĆ, RUCH BEZWIZOWY, KOKTAJL KRABOWY, BIOCHEMIA, ALIANT ZACHODNI, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, KIERAT, RZĘSISTEK, KAWAŁEK, LIPA, MÜSLI, GAŁGAN, HERMA, MIEJSCE, LAMPROFIR, NEON, DYBY, ŻAGIEL REJOWY, LITERATKA, BALIA, KONTRADMIRAŁ, PREDYKCJA, BREZYLKA, FLAUSZ, OMDLAŁOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA, NIEBIOSY, KWADRAT, SIŁA NOŚNA, STOPIEŃ, SILNIK, SZYK, ŚRODEK PRAWNY, RZECZ PRZYSZŁA, SERWER WIDEO, NIESTRAWNOŚĆ, PŁETWA STEROWA, WINO DESEROWE, INFORMACJA, ARMATOR, ŚMIGŁOŚĆ, CHITON, GRANDA, AZOTAN, PINGWINARIUM, FAŁ GAFLA, INTERKALACJA, BAWEŁNIANKA, REPETYTYWNOŚĆ, ANTYCYPACJA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, GRAFIKA, DYFTYK, STOWARZYSZENIE, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, OBCHÓD, RÓWNOLICZNOŚĆ, BABULA, TECHNIKA OPERACYJNA, NIEŚCISŁOŚĆ, LAUDATOR, SIEDMIOKROTNOŚĆ, DEPORTOWANY, RENOMA, SIEĆ, TSUNAMI, IZOLACJA, TRZYDZIESTKA, TKANKA MIĘKKA, POLE GOLFOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.725 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
stopień, element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPIEŃ
element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x