ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPIEŃ to:

element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPIEŃ

STOPIEŃ to:

szczebel, poziom, który coś zajmuje w przyjmowanej, ustalonej klasyfikacji (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

ocena, nota wystawiana uczniowi, informująca o poziomie jego wiedzy, najczęściej wyrażana liczbowo (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

poziom intensywności czegoś, wielkość, zakres jakiegoś zachowania, sytuacji lub wydarzenia (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

popularna podstawowa jednostka miary przyjmowana dla różnych skal, np. stopień Celsjusza, stopień pisma (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

element schodów (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

miejsce, szczebel w hierarchii w strukturach, w których obowiązują takie relacje (np. wojskowych, urzędniczych) (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

w muzyce: następny dźwięk skali albo gamy (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

matematyczna jednostka miary kąta, która wynosi 1/360 kąta pełnego (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

kategoria oraz forma przymiotników i niektórych przysłówków, wyrażająca poziom intensywności jakiejś cechy (najczęściej w porównaniu z innymi obiektami) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.378

STALLA, SKOK, MARTWOTA, ŚMIERDZIUCH, UDAR, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, MIEJSCE, AUDIOBUS, BROKER, PĘK, ALDO, QUEBECKI, PŁYN ETYLOWY, SZEZLONG, GRZANKI, FURGON, ANNA, BIELMO, JAPONKI, WSCHÓD, POLIPTYK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, KANTON, BRZYDAL, WAFEL, WZÓR PRZEMYSŁOWY, KĘPA, CEMBROWINA, GLORIETTA, DRAJREP, DERMATOGLIF, STOPA ZWROTU, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, MOKIET, OSŁONA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, IGŁA GRAMOFONOWA, SPRZĘT, SERCE, GUMA, MIESZANINA, DOM WCZASOWY, BŁONICA NOSA, WAŁ MORENOWY, BONOŃCZYK, SWETER, PORNOGRAFIA, ŻYWOTOPIS, OSPAŁOŚĆ, SPÓJNIK, ZIMÓWKA, GITARA, KOLO, KUDU, INFORMACJA GENETYCZNA, TEST, KALINA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, GRAFOSKOP, KROPKOWANIE, CZARCIE NASIENIE, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, KOMPLIKACJA, ZNAK LICZBY, SAMOGRAJ, PARYTET, CAMPUS, WARNIK, MINIATURA FORTEPIANOWA, KONTUR, UPROWADZENIE, BULWA, TĘCZA, ODKAŻACZ, PRZEWRÓT, LAWABO, NIEŚWIADOMOŚĆ, MATOWOŚĆ, GWAREK, ARSYNA, SZCZEGÓŁ, FAKTURA, ZABAWKA, NIEZMIERNOŚĆ, KITEL, MECENASOSTWO, PRÓCHNICZEK, STOPIEŃ WYŻSZY, OKRES ZALICZALNY, PATRZAŁKI, LODOWIEC FIELDOWY, KOŁNIERZ, SZMATKA, AURORA, PRZEWIJAK, EKSCENTRYK, PIEPRZ CZERWONY, SZANTA, RZĄDY POŚREDNIE, GUMBAD, REGENERACJA, CIEK, ŁAWICA SKALNA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, GOTOWIEC, SITKO, NOOB, ZBIORNIK, SOPEL, ZASIŁEK OKRESOWY, MAJSTERSTWO, PROFANATORKA, HUCULSKI, SUSZ, KONWOLUCJA, RAKI, METODA ODCHYLEŃ, PRZEPLOTKA, HERETYCZKA, PŁYWACZEK, MISTRZU, ZMORA, BLOKADA, GÓRA, CHŁOSTA, GENDER, CZŁON OKREŚLANY, BIDULA, LEKARSTWO, GRODZISZCZANKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, KULT, SEKRECJA, BONANZA, SONG, ŁOŻNICZY, DRAMAT WOJENNY, EMIGRACYJNOŚĆ, KRĄG, UDERZENIE, PODCAST, BEKON, POŻYTEK, KORD, LINIA, UCHWYT NOŻOWY, TENUTA, WĄŻ, DUKLA, WYSTARCZALNOŚĆ, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ALDEHYD, WATERPROOF, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, WIZERUNEK, KOŃ TROJAŃSKI, HAMULEC, FAB LAB, KAMIZELKA KULOODPORNA, MOMENT, USZKO, KOMBATANT, DZIELNICA, POLE ELEKTRYCZNE, PŁUCZKA, HIEROGLIFY, DYPODIA, PUSZEK, KOŁEK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, GAZYFIKACJA, KACZKA, JESIOTROWATE, TEKSASY, PAKIET POMOCOWY, FAKTOR, KURS, ŚWIADECTWO, BALON, OSTINATO, LIBRA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PRĄTNIKI, UMBRA, ZNACZENIE, ROZMIAR, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, WRĘGA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, EMERYTURA POMOSTOWA, ZAKĄSKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, BRYLE, MONETKA, BEZPIECZEŃSTWO, KOSMOGONIA, SCENOPISARSTWO, DZIERŻAWCA, BEZPIECZNE ZAPASY, DROŻDŻE, TERMOJONIZACJA, OPASKA, GORSET, REGUŁA, HAUST, POWIERNICTWO, OBORA DWORSKA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, PLEWA, FERMA, GARBNIK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, PROCES FIZYCZNY, PAS POOPERACYJNY, MADONNA, WOLNY, DRUGA POŁOWA, NIEWYPARZONY JĘZYK, TYGIEL, NIENARUSZALNOŚĆ, PYTANIE, ORNAMENT, WSPORNIK, UDAR, HAMULEC, KRAB, KIWI, TURNIA, TOWARZYSTWO, ŁAŃCUCH, TERMOS, SPRAWUNEK, WYBRANKA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, WYPAD, KURZAWKA, SUMATOR, POLEPA, FIGA, SŁUPEK, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, LODOWIEC GRUZOWY, DAWKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, FALANGA, STEROWNIK URZĄDZENIA, SZPATUŁKA, WELUR, BEKHEND, UPOLITYCZNIENIE, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, SZUMOWINA, STILON, ODMIERZANIE, TERMOLUMINESCENCJA, SAMOPOMOC, KNAGA, WIĄZAR, KURACJA UDERZENIOWA, ZWORKA, KAPRALSTWO, CÓRKA ŚMIECIARZA, WOLANT, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, TORPEDA, ŻABA SZTYLETOWATA, ARGENTYŃSKOŚĆ, KORBKA, MISIEK, PAWĘŻ, KADZIDŁOWIEC, BIUSTONOSZ, ADHEZJA, JEGO WYSOKOŚĆ, JARZĘBIAK, HELIKAZA, PODUSZKA, BACIK, PINCETA, GYROS, MECHANIZM, GUBERNATOR GENERALNY, IMPAST, ZJAWISKO THOMSONA, MAT, AGENCJA RATINGOWA, PRZEZIERNIK, ECCHI, ELEMENT, PIEC GRZEWCZY, INSTRUKCJA, SILOS ZBOŻOWY, MISJA DYPLOMATYCZNA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, CZYNNIK, WYPADEK, PLURALIZM, GALON, SINFONIA, ?OGNIWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.378 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPIEŃ element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPIEŃ
element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.).

Oprócz ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ELEMENT STRUKTURY (SZTUCZNEJ LUB NATURALNEJ) ZORGANIZOWANEJ WERTYKALNIESCHODKOWO LUBSZCZEBLOWO. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast