ZAZWYCZAJ DUŻE GOSPODARSTWO ROLNE, ZMECHANIZOWANE I SPECJALIZUJĄCE SIĘ W UPRAWIE WYBRANYCH ROŚLIN LUB CHOWIE WYBRANYCH ZWIERZĄT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FARMA to:

zazwyczaj duże gospodarstwo rolne, zmechanizowane i specjalizujące się w uprawie wybranych roślin lub chowie wybranych zwierząt (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FARMA

FARMA to:

skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAZWYCZAJ DUŻE GOSPODARSTWO ROLNE, ZMECHANIZOWANE I SPECJALIZUJĄCE SIĘ W UPRAWIE WYBRANYCH ROŚLIN LUB CHOWIE WYBRANYCH ZWIERZĄT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.486

DINAR, STOPIEŃ NAUKOWY, FAKOMATOZA, OLIWKA, PRYSZNIC, PILAR, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, JEDLICA SINA, NARRATOR, KALENDARZ, TEORIA CIAŁ, POKAL, CINGULUM, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, SZPECIELOWATE, WIARA, AZYDEK, LEWORĘKI, MEDYCYNA REGENERACYJNA, FUTURE SIMPLE, AMPUŁKA, UPOMNIENIE, FANDANGO, PILOT DOŚWIADCZALNY, WERSJA STABILNA, SZPEKUCHA, DRAMATYCZNOŚĆ, LOGIKA ZDAŃ, REKREACJA, TRYBADYZM, KOŻUCH, WILCZY GŁÓD, KOŃCÓWKA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, STAWIDŁO, CUGANT, FORMACJA, MÓR, TRZON MACICY, JANSENIZM, KONSTABL, KRÓLOWA RENET, PROTUBERANCJA, GNETOWE, GATUNEK PARASOLOWY, KONIKI MORSKIE, HEPTAPTYK, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, OSZCZĘDNIŚ, GŁOS ELEKTORSKI, WĘDROWNOŚĆ, POŁYKACZ, MŁODZIEŻÓWA, POWAŁA, POJEMNIK, KINETOPLASTYDY, PARTER OGRODOWY, DELIKATES, LURA, PIES UŻYTKOWY, GRZYB SKALNY, LATARNIA, IZOLAT, FINTIFLUSZKA, DEISTA, BURMISTRZYNA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, LINIA TRAMWAJOWA, TKAŃCOWATE, PIŁA CZOPOWA, PROMIENNIK, SKÓRNICTWO, ORIENTACJA, KILOFEK, ODGAŁĘZIACZ, WYPAD, SKANER BĘBNOWY, PROFESOR, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ŁOM, MNIEJSZE ZŁO, KRZEW KAWOWY, ZBIOROWISKO, POLSKI, CHOROBA CAROLEGO, KONCEPTUALIZM, IKONA, HEBANKOWATE, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, SŁONIOWATE, MIEJSCE, NACZYNIAK GRONIASTY, PŁYCINA, SIŁOWNIA JĄDROWA, ROŻEK, ZAGŁÓWEK, KEFALINA, FULAR, SITKO, ANTYKADENCJA, BATERIA, PIEGUSEK, SKŁAD, AGAMA, ZWIĄZEK CHELATOWY, KAFEL, KSIĘŻULEK, EKONOMIA ROZWOJU, HAPTOBENTOS, RÓWNANIE CAŁKOWE, KROPKA, FALISTOŚĆ, KRYZYS, SOLISTA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PACHISI, KREACJA, WTÓROUSTE, GWIAZDKA, GRÓB SKRZYNKOWY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, WZIĄTEK, POTENTAT, KROMKA, BAZA NAMIOTOWA, KAPUŚNIAK, PIEROGI, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, LUKI, CHODZĄCA REKLAMA, EWAPORAT, CIEPŁE KRAJE, ARYTMOMETR, SYNTEZA JĄDROWA, KOLENDRA, KRANIOLOGIA, PIEC WAPIENNY, JELEŃ DAVIDA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, RAMA, KOR, PRZESTWORZE, TROLLING, FILECIK, UBRANIE OCHRONNE, RONDO, NIEPODZIELNOŚĆ, SAKRAMENT, KLIKOWOŚĆ, POGODNOŚĆ, KONWIKT, ODWARSTWIENIE, POŁĄCZENIE, TRAKEN, ŁAD KORPORACYJNY, NAGONASIENNE WIELKOLISTNE, KAPTUR, ACENA BUCHANANA, HIPPISKA, GRZECZNOŚĆ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, POTENCJAŁ DZETA, KOJEC, PROSIĘ, BUKAT, SŁOMA, SPEKTAKL, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, KATANA, INGUSZKA, CYGARO, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ROZWAŻANIE, WYROBNICA, CHEDDAR, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, SAMOOBRONA, ULOTNOŚĆ, LATAWIEC, CZEREŚNIA, ANIMATOR, EXPAT, NABIEG KORZENIOWY, OLIWA Z OLIWEK, BLOK, POJAZD KOŁOWY, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, SALA, CZERWONA GWARDIA, KOSZT INWESTYCYJNY, UBOGI KREWNY, UKRYCIE, MONARCHIA ELEKCYJNA, NIECKA WYPADOWA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, MARINA, KACZKA DZIENNIKARSKA, MERYSTEM, BRYTYJSKOŚĆ, BOOROOLA, DEZAKTYWACJA, KORDAITY, ZASTRZYK, BIAŁA NOC, BEZSZELESTNOŚĆ, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, PARTIA WŁOSKA, BAJDA, KILKAKROTNOŚĆ, PORA, KOALESCENCJA, KLAKSON RĘCZNY, GRECKI, ZACHOWAWCA, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, SZKARŁUPIEŃ, GOSPODARKA MIESZANA, ROMANTYZM, PILŚŃ NERWOWA, SEJSMOAKUSTYKA, PAS, NASIĘŹRZAŁ, BIERNY OPÓR, PAWIMENT, ZAJĄKNIĘCIE, WYGA, ŚNIADKA, CZŁONY, ZIOŁO, DYNAMIZM, ZIELSKO, ROSZPONKA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, PERYGLACJAŁ, SCYT, HORMON ROŚLINNY, UŻĄDLENIE, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, POLE, PTERION, ODPŁYW, CRASHTEST, TBV, ZIELENICE, PSYCHODELICZNOŚĆ, PRZERABIACZ, COUNTRY ALTERNATYWNE, CIĄŻA, HIPERTEKST, SYZYGIA, KOŁECZEK, SMUŻ, KOSZT ALTERNATYWNY, STARUNEK, KREDKA, FLANELA, MĄKA JĘCZMIENNA, PIKA, BOCIAN, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KONTENER, RYGIEL, PIERWSZOROCZNY, LAMPA LUTOWNICZA, POPŁUCZYNA, TEREN, OBIPIĘTA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, OBRAZ, MATNIA, STĘP, OBRAZ, ANDANTINO, WIENIEC, OPERATOR KABLOWY, ATAK, KANADA, JEDNOSTKA, WRÓTNIA, ANTRYKOT, UCISK, KRA LODOWCOWA, ŁYKACZ, KOŁO POLARNE, BUDOWNICTWO, PRZEPRÓCH, KARPOLOGIA, ROPOMACICZE, SEQUEL, NARAMIENNICA, FACELIOWATE, ZBAWCZYNI, KUBECZEK, KAMERTON, MACKI, BARCZATKA GŁOGOWICA, RADIOMAGNETOFON, LETARG, ?DZIKI BER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.486 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAZWYCZAJ DUŻE GOSPODARSTWO ROLNE, ZMECHANIZOWANE I SPECJALIZUJĄCE SIĘ W UPRAWIE WYBRANYCH ROŚLIN LUB CHOWIE WYBRANYCH ZWIERZĄT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAZWYCZAJ DUŻE GOSPODARSTWO ROLNE, ZMECHANIZOWANE I SPECJALIZUJĄCE SIĘ W UPRAWIE WYBRANYCH ROŚLIN LUB CHOWIE WYBRANYCH ZWIERZĄT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FARMA zazwyczaj duże gospodarstwo rolne, zmechanizowane i specjalizujące się w uprawie wybranych roślin lub chowie wybranych zwierząt (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FARMA
zazwyczaj duże gospodarstwo rolne, zmechanizowane i specjalizujące się w uprawie wybranych roślin lub chowie wybranych zwierząt (na 5 lit.).

Oprócz ZAZWYCZAJ DUŻE GOSPODARSTWO ROLNE, ZMECHANIZOWANE I SPECJALIZUJĄCE SIĘ W UPRAWIE WYBRANYCH ROŚLIN LUB CHOWIE WYBRANYCH ZWIERZĄT sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZAZWYCZAJ DUŻE GOSPODARSTWO ROLNE, ZMECHANIZOWANE I SPECJALIZUJĄCE SIĘ W UPRAWIE WYBRANYCH ROŚLIN LUB CHOWIE WYBRANYCH ZWIERZĄT. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x