OJCIEC BABCI LUB DZIADKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRADZIAD to:

ojciec babci lub dziadka (na 8 lit.)PRADZIADEK to:

ojciec babci lub dziadka (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRADZIAD

PRADZIAD to:

ojciec babci lub dziadka (na 8 lit.)PRADZIAD to:

jakiś przodek, niezależnie od stopnia pokrewieństwa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OJCIEC BABCI LUB DZIADKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.242

FUTRYNA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, CZUWANIE MODLITEWNE, KASKADER, STROICZKOWE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, LIAZA, GŁOWNIA, EDYCJA, MILCZĄCA ZGODA, KAPONIERA, WEŁNIAK, CZYŚCIOSZKA, ANTYMONARCHISTA, ANTRYKOT, PERSYFLAŻ, JAWNOGRZESZNICA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KOŁEK, ZŁOCIENICE, DECHA, KAŁAMARZ, ROWER, WOJNA DOMOWA, STEP, SZYK, ŻARNIK, UPADEK, KAPITAŁOWOŚĆ, MATOŁ, WASĄG, JAŁOWIEC POSPOLITY, SAFARI, NASZYWKA, GULASZ IRLANDZKI, POKŁAD, LOT NURKOWY, PĘCHERZ, MONOPOLISTA, TYMPANON, TEST CIS-TRANS, HIPOTEZA, HACKAMORE, PÓŁSKÓREK, WISKOZA, GRZYBIARSTWO, SZYNA, NÓŻ BOJOWY, RADIOODTWARZACZ, SZYDLARZ, POCHODNA FORMALNA, STROP KLEINA, MIĘDLARKA, ZAMEK, OWOC RZEKOMY, GORĄCZKA, TEREN, NIEZBIEŻNOŚĆ, SZPIEGÓWKA, KOMPRES, STARY, INTELEKTUALISTA, ALLOMETRIA, MIMETYZM, FAKSYMILE, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, PALATOGRAM, TEMAT, PYTANIE, ŻYDOSTWO, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, KRÓCICA, DESKARZ, ANGIELSKOŚĆ, BEZAN, PRZECIER, SAJETA, ODSYŁACZ, ŹRÓDŁO POLA, WELWET, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, LIST GOŃCZY, MATRYCA STRUKTURALNA, ZATOKA, ETEZJA, IRRADIACJA, BZYGI, CIAŁO, PACHT, REJESTR, FRAMUGA, DYWIZ, DROBIAZG, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, KARA ŁĄCZNA, PANIER, ZBROJENIE, ROWER, GŁOWACZ, HALO, KURATOR, KOMAT, STARA MALEŃKA, TRANZYSTOR, SAMOTNY OJCIEC, SAMOGON, STOŻEK USYPISKOWY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, OPERA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PIEPRZÓWKA, BUŃCZUK, ALFABET MUZYCZNY, BIEG, OKA, KLER, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, MIESZANINA, REGULARNOŚĆ, STRZAŁ, DROGA, KORZENIE, TWAROŻEK, KILOMETR NA GODZINĘ, WINIETA, ŚWINIARKA, KOŃCÓWKA, SUBSTANTYWNOŚĆ, SAKRALIZACJA, KLASA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, MŁAK, BAKARAT, KONWOLUCJA, OCHRONA, PŁASKOSZ, KONFEDERACJA KANADY, MUSZTARDA DIJON, WARTOWNIK, BOCZNICA KOLEJOWA, RUCH PRZYŚPIESZONY, CYBORIUM, BABULINKA, SKRZYNIEC, PIĘTRO, ANTYFONA, FILM SF, CZUBEK, KARTA, PIAST ORACZ, SZTURWAŁ, DODATEK MOTYWACYJNY, MARENGO, PHISHING, KLUCZ OBCY, FORMACJA SKALNA, POLE, LICENCJA POETYCKA, PLECIONKA, EGZONUKLEAZA, KOREKTOR, GRANITA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, MIERNIK, BANIA, KUPLET, SYN, GRADACJA, PATROLOWIEC, WIDMO, MIMOZA, NIEŻYCIOWOŚĆ, ACETYLENEK MIEDZI, LUZAK, SIEDMIOMILOWE BUTY, LICZARKA BANKNOTÓW, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, LEJEK, KINETOPLASTYDY, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, KOLUMNADA, SAMPEL, CHOCHOŁ, BOM, TEREN ZIELONY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, KURS, WYSTRÓJ, ZALESZCZOTEK, TAPETA, ABONAMENT, ROBOTY PRZYMUSOWE, AKCENT, POSZEWKA, RUSAŁKA, PODMIOT GRAMATYCZNY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, ROZDŹWIĘK, SZLAM, WITRYNA, ZAPONA, OBRONA, BETON ŻUŻLOWY, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, PRAWDA, NARÓD, SOLITER, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, ELASTYK, KOŻUSZYSKO, PUNKT DYMIENIA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, DOM REKOLEKCYJNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, APOKATASTAZA, MONTOWNIA, PARTIA, OSTRY DYŻUR, MOŻLIWOŚĆ, ETOLA, STOLIK, PACHOLĘ, ARCHEOLOGIA, KOSMATOŚĆ, MARSZ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, SUCHOKLATES, NORWESKI, ALTOCUMULUS, MARAN, BIOGEN, FĄFEL, KANTONISTA, ERUPCJA, GRÓDŹ, KALIKO, IGLICA, AKADEMIA, ODWROTNOŚĆ, GRAJCAR, WIBRACJA LABILNA, FONDUE CZEKOLADOWE, HADIS, OPONA, GWIAZDKA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, EKOGROSZEK, MAKSIMUM, LOBOTOMIA, USZAK, SZCZOTKA, MARGINALNOŚĆ, SZANTA, POPRAWIACZ, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, WÓR, KLAUZULA GENERALNA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, UKŁAD, SIATKA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, CHLEB, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, MASYW GÓRSKI, GENEZA, SPARING, WÓZKOWY, UMOWA KOMPENSACYJNA, WŁASNOŚĆ, ŁOBUZIAK, TECZKA, KROPLA, HALO, APARAT REGENERACYJNY, SET, FLUIDYZACJA, NOTOWANIA, ROZWÓJ WSTECZNY, FILTR POWIETRZA, POTENTAT, WYKUPNE, PRODROM, HULAKA, KAUKAZ, MUR, LEMIESZ, PARAGRAF, BLUSZCZ, TABULA RASA, ZAPYTANIE OFERTOWE, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, BAT, ZAKOPCENIE, OKRES ZALICZALNY, SILNIK CZTEROTAKTOWY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, ?SKOK W BOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OJCIEC BABCI LUB DZIADKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OJCIEC BABCI LUB DZIADKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRADZIAD ojciec babci lub dziadka (na 8 lit.)
PRADZIADEK ojciec babci lub dziadka (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRADZIAD
ojciec babci lub dziadka (na 8 lit.).
PRADZIADEK
ojciec babci lub dziadka (na 10 lit.).

Oprócz OJCIEC BABCI LUB DZIADKA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OJCIEC BABCI LUB DZIADKA. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x