ZUPKA, PAPKA Z ROZGOTOWANEGO W WODZIE RYŻU LUB KASZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLEIK to:

zupka, papka z rozgotowanego w wodzie ryżu lub kaszy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLEIK

KLEIK to:

potrawa dietetyczna (na 5 lit.)KLEIK to:

kaszka dla bobasa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZUPKA, PAPKA Z ROZGOTOWANEGO W WODZIE RYŻU LUB KASZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.321

PLATFORMÓWKA, AKROBACJA LOTNICZA, NIEZAMOŻNOŚĆ, LIBELLA, WÓDKA, KORDONEK, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, KONTROLA PASZPORTOWA, ODTRUTKA, POLE, FERETRON, TREŚĆ, BAZA TRANSPORTOWA, PŁAWA, KULTUROWOŚĆ, KATAPULTA, KLEJÓWKA, SOS, KOŻUSZYSKO, MASOŃSKOŚĆ, TRUMNA, KIJ, ŻUBR WĘGIERSKI, SUMATOR, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, GWIAZDA NOWA, KIEROWNIK BUDOWY, OMER, GOŹDZIENIEC, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, WIERSZ, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KSIĘGA PARAFIALNA, LEK CYTOSTATYCZNY, OBIEKTYWNOŚĆ, SZPONA, KONTYNGENT TARYFOWY, DEPTAK, BANDOLIER, PEDOFILSTWO, STAŁOŚĆ, KONEW, WŁÓKNO SZTUCZNE, JASZCZURECZKA, PRZYBYTEK, ORZECH, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ONE-LINER, FRAZA NOMINALNA, ZNAK TONAŻOWY, SZYNA, KLASTER, LIST PASTERSKI, IMPULS, STRAJK OKUPACYJNY, LABORATORIUM, ZACIESZ, KUCHNIA, EGZERCYCJA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, ANSAMBL, BIAŁA SZKOŁA, ZIARNKO, DRUK ULOTNY, KOPUŁA PANCERNA, MASZOPERIA, SAKLA, ŚLIWA WĘGIERKA, ŁAWNIK, HEMOSTAZA, METODA FEULGENA, POJAZD, WIATR, KSIĘGA METRYKALNA, ORGIA, SKANER, ASYSTENCJA, FACH, BANIA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KARBIDEK, KLERK, FIGOWIEC POSPOLITY, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, KLEIK, KAMICA, PARSZYWOŚĆ, PODSKOK, CIEMNOŚĆ, ALIENACJA RODZICIELSKA, IMPLIKACJA LOGICZNA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, DZIECINNOŚĆ, CZTEROTAKT, OSIEMNASTY, OGRANICZENIE WIEKOWE, SIOSTRZYCZKA, ISTOTA, PÓŁRUCH, KOSZYK, BRYGANTYNA, PLOMBA, PROSTAK, ŚCIANA, CHAŁUPNICA, HERBICYD, PANCERKA, TAKT, MADAME, PEPSI, TRYL, PODŁOWCZY, TWARDE LĄDOWANIE, PROGRAM, MARTWOTA, BROKAT, MEDYCYNA LOTNICZA, WIKARIUSZ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CZEBUREK, MAKROPOLECENIE, MIKROKROPKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, TERAKOTA, FUCHA, POLAK, SUCHOKLATES, NIEPOKOJENIE SIĘ, POKRZYWDZONA, LAWOWANIE, ZWOLNIENIE, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, LAGUNA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, TARAN, NIERUCHOMOŚĆ, PRZEDZIAŁ, PATOGENICZNOŚĆ, RUBASZNICA, BULION, CYWILKI, SIEĆ, WAŁ, KLASTER REGIONALNY, MOLEKUŁA, WYWOŁYWACZ, MARGINESOWOŚĆ, MAJÓWKA, MIESIĄC, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PREZYDENCJA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KRYTERIUM STEROWANIA, TRZECI, TARCIE, WARZYWO, PŁOW, ŚLISKOŚĆ, SZTUKA KINETYCZNA, MINY, NIERUCHAWOŚĆ, DYPODIA, LIGATURA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ANEGDOTA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, PŁUCZKA, TOALETA, RYGIEL, PRZEPIĘCIE, ROŚLINA WODNA, ODSYP, OKREŚLENIE, ŚREDNIOPŁAT, AMFIBIA, NIEWIERZĄCY, SOLIDARNOŚĆ, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, DAWCZYNI, WYPADEK DROGOWY, MIRAŻ, REGISTER, DOM WCZASOWY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, TEST PŁATKOWY, TABLICA, KOSZT BEZPOŚREDNI, DEKLARACJA, LAMINAT, WCIERKA, RAJSKI PTAK, STAROŚCIŃSKI, USTRÓJ, DIAGNOSTYKA, MIERZENIE, STOPIEŃ ETATOWY, LATANIE, FILET, KOLO, ORATORIUM, POTWÓR, WŁOSIANKA, WRĘGA, SIEDEMDZIESIĄTKA, PRZEMYSŁÓWKA, WYNIK, KRUŻA, MYŚLIWIEC, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, WAPIEŃ MUSZLOWY, KREACJONIZM, POLISYNDETON, KONSOLETA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZBROJA PEŁNA, PLAKAT, KABESTAN, CZAPKA TEKTONICZNA, PASZTETOWA, TIRET, INTERNAT, PRZEBUDOWA, EUROPEJSKOŚĆ, PODATEK ROLNY, OŚCIEŻNICA, HIPOTEKA, SIARKOSÓL, MIĘDLARKA, CEREBROZYD, SCHABOWY, MIEJSCE, LEW, WELUR, WRZECIENNIK, MANIPULATOR KULKOWY, NADZORCA SĄDOWY, TRYBUT, BASEN, ELEKTROWÓZ, ANTAŁEK, PŁOMYK, TEMNODONTOZAUR, PROGRAM, BIG BAND, MARGARYNA, NIGER, LIBELA, REZYDENT, KONSERWA, ORŁORYB, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, SOCZEWKA, KAMIENIARZ, PURUSZA, ŻABA LEOPARDOWA, MIKROKASETA, JEDNOSTKA ALOKACJI, KAMIEŃ NAGROBNY, PODIUM, PRZĘSŁO, KORA, UDERZENIE, SIŁA PŁYWOWA, KACZKA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, KREDKA, PIGMALIONIZM, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, GARY, PRZYPAŁ, WRÓG, WĄŻ, BĄK, JĘZYK, REAKCJA SPRAWCZA, KHMER, WIERNOŚĆ, ADOPCJA, REPUTACJA, JASKÓŁKA, KROPIELNICA, GOŹDZIANKA, OSTATNI SAKRAMENT, RETRANSMISJA, ODMIERZANIE, ADIDAS, DETAL ARCHITEKTONICZNY, AGAMA PERSKA, DYFUZJA KULTUROWA, WYROCZNIA, ZATOR, FIRMA-WYDMUSZKA, DEZINSTALACJA, JEDNOPŁAT, WRĄB, MOLINO, OBŁĄKANIEC, ?WAWRZYN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZUPKA, PAPKA Z ROZGOTOWANEGO W WODZIE RYŻU LUB KASZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZUPKA, PAPKA Z ROZGOTOWANEGO W WODZIE RYŻU LUB KASZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLEIK zupka, papka z rozgotowanego w wodzie ryżu lub kaszy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLEIK
zupka, papka z rozgotowanego w wodzie ryżu lub kaszy (na 5 lit.).

Oprócz ZUPKA, PAPKA Z ROZGOTOWANEGO W WODZIE RYŻU LUB KASZY sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - ZUPKA, PAPKA Z ROZGOTOWANEGO W WODZIE RYŻU LUB KASZY. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast