WYWŁASZCZENIE KOGOŚ Z CAŁEGO LUB Z CZĘŚCI MAJĄTKU NA RZECZ PAŃSTWA (BEZ ODSZKODOWANIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFISKACJA to:

wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 11 lit.)KONFISKATA to:

wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONFISKACJA

KONFISKACJA to:

w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 11 lit.)KONFISKACJA to:

wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYWŁASZCZENIE KOGOŚ Z CAŁEGO LUB Z CZĘŚCI MAJĄTKU NA RZECZ PAŃSTWA (BEZ ODSZKODOWANIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.205

CENOTWÓRCA, RZECZ, JUDASZOWIEC, CUDEŃKO, MASKA, PRZEWIĄSŁO, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, CYMELIUM, PLEBEJUSZ, PROTEZA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, WODNICZKA, URZĄDZENIE RADIOWE, KIT, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, MIĘTÓWKA, LIBERIA, ŚMIAŁOŚĆ, WARZYWNIK, INSTRUMENT MECHANICZNY, BŁONA LOTNA, BAJECZNOŚĆ, POPRZEDNIK, OŁTARZYK PRZENOŚNY, KURS, BYK, BŁĄD, REZYDUUM, KRAŃCOWOŚĆ, KRUŻA, PUCHAR, TUBA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, BAKSZTAG, INFORMACJA, NAUKA MEDYCZNA, FRAZA NOMINALNA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, METAL CIĘŻKI, WYZWANIE, TYP, PAMIĄTKA, BERŻERKA, URBARIUM, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ODDZIAŁYWANIE, POWSINOGA, ARIZONA, CHROBOTEK, WIDMO SYGNAŁU, LAMA, KORYTO RZEKI, ORDA, AEDICULA, CHLORAN(VII), CHÓR, ORION, OMYŁKA, UDRĘKA, IMITATOR, MAKABRESKA, CIOTECZNY DZIADEK, KANGUROSZCZUROWATE, PASKUDNIK, ŻYDOWIN, KLAPAK, REKOMENDACJA, NOUMEN, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, ODNIESIENIE, DROMOS, MARCHWIANE RĘCE, GEORGE, MANEŻ, PREPARAT, PLOTKARSTWO, PROGRAM UŻYTKOWY, ŻEBERKA, PANNUS, PŁUCZKA, ETERIA, ŚWIĘTÓWKA, KUMOTER, ENERGIA ELEKTRYCZNA, SUROWICA, ODPŁATA, SERIAL TELEWIZYJNY, NABYTEK TERYTORIALNY, LUNETA, NIENAGANNOŚĆ, GYROS, MOKIET, OFICJALNOŚĆ, SZCZENIACTWO, MIMETYZM, TUBA, OTCHŁAŃ, SZAGRYN, KLAG, JAMOCHŁON, PÓŁKREW, WIDEOMANIAK, ŻABOT, STRYCH, NEKROMANTA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, BUTLA, ŚCIĘCIE, BLOK ENERGETYCZNY, ANGOL, AKTYWNOŚĆ, TINGEL-TANGEL, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, POTWÓR, SAGA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, EMPORA, LUKSEMBURKA, GŁĘBSZY, DŹWIGNIA, STREFA NADGRANICZNA, DEPORTACJA, RESORT SIŁOWY, PRZEWODNICZĄCY, ZWAŁA, AKATALEKSA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, PACJENCJA, NOWINKARSTWO, KOLASA, BIEGUN MAGNETYCZNY, PŁACHTA, MOST POWIETRZNY, SZYNOBUS, KANAŁ ENERGETYCZNY, ZAGÓRZE, PAWANA, OKNO, ZASTAWKA, KYZYŁ, OCZKO, KALUMNIA, NEON, SMOŁOWIEC, REIFIKACJA, SIŁY POKOJOWE, POSTAĆ, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, GUZIK, DANINA, EKSPOZYCJA, FILTR, SAARA, NARD, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, WYKONAWCA, DIASYSTEM, KODA, BOMBA ATOMOWA, MUROM, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, MONOPTERES, BROKAT, GIEZŁO, GRAJCAR, USTROJSTWO, CZTEROKROTNOŚĆ, TABLETKA, MEDYCYNA LOTNICZA, WŁOSKOWATOŚĆ, KWATERA GŁÓWNA, KWESTOR, PRAWORZĄDNOŚĆ, ARENA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, IRYGATOR, WOLNY, INDIANIN, JAJKO W KOSZULCE, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, TŁUMIK, ROLNIK INDYWIDUALNY, KUBEŁ, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, KOMISANT, GULISTAN, MALINÓWKA, SPADOCHRONIARZ, TIOSÓL, INTERWENCJA HUMANITARNA, OPLUWACZ, MEMBRANA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DYFERENCJA, WĘGORZ EUROPEJSKI, ŚLISKOŚĆ, PACZKA, INFORMACJA GENETYCZNA, DNO, JARZYNKA, SZOSTKA, INTRUZJA, UNYTKO, HRABINI, ROZDŹWIĘK, POPRZEDNIK, HACJENDA, MENU, BROŃ AUTOMATYCZNA, DYWDYK, ODGAŁĘZIACZ, ŻUŻLOBETON, CUKRZYCA, PRZEMOC, PIEPRZ RÓŻOWY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, CHOROBA WRZODOWA, KWASEK, OSADA, DAWCA, PIERWORODNY, SILNIK STRUMIENIOWY, PODATEK ROLNY, CZARA, TRYPTYK, POSTULATYWNOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, FIGÓWKA, AŁMA ATA, WIELKORUŚ, KONSULTANT, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, LOGIKA TEMPORALNA, ZEW, KLONOWANIE, KANOPA, BUTLA, REKLAMANT, TONAŻ, AUDIOBUS, SEGMENT, PAPIERZAK, ZREKOMPENSOWANIE, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PRZETWÓR, SEANS, NEANDERTALCZYK, PARZYSTOŚĆ, INNA PARA KALOSZY, JEDNOPŁAT, KATAPULTA, DUPLIKA, KULT JEDNOSTKI, KOZAK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, POPIELICOWATE, GALÓWKA, APOSTAZJA, RAMIENICA DELIKATNA, HOMESPUN, BRYLL, DEZILUZJA, RÓG, TRAMONTANA, KUCHNIA, CUGOWIEC, POTENCJAŁ, KOMPUT, FORMA, KIJ BEJSBOLOWY, TRESER, KONFIGURACJA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PESZT, REDA, MAPA NUMERYCZNA, MACZANKA, ZAWOŁŻE, BABKA, LAMINAT, TURBULENCJA, OKRES PÓŁTRWANIA, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, KONTROLER, KARABELA, KREWETKA ATLANTYCKA, TRASZKA GÓRSKA, SKAŁA MAGMOWA, OREGON, TRANSMUTACJA, LUSTRO TEKTONICZNE, LOFIX, OKUPOWANIE, PIANKA, ALBUM, WĄŻ, KWINTET, ?PANI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYWŁASZCZENIE KOGOŚ Z CAŁEGO LUB Z CZĘŚCI MAJĄTKU NA RZECZ PAŃSTWA (BEZ ODSZKODOWANIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYWŁASZCZENIE KOGOŚ Z CAŁEGO LUB Z CZĘŚCI MAJĄTKU NA RZECZ PAŃSTWA (BEZ ODSZKODOWANIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONFISKACJA wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 11 lit.)
KONFISKATA wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFISKACJA
wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 11 lit.).
KONFISKATA
wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 10 lit.).

Oprócz WYWŁASZCZENIE KOGOŚ Z CAŁEGO LUB Z CZĘŚCI MAJĄTKU NA RZECZ PAŃSTWA (BEZ ODSZKODOWANIA) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WYWŁASZCZENIE KOGOŚ Z CAŁEGO LUB Z CZĘŚCI MAJĄTKU NA RZECZ PAŃSTWA (BEZ ODSZKODOWANIA). Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast