DĘTKA BEZ POWIETRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLAK to:

dętka bez powietrza (na 4 lit.)GUMA to:

dętka bez powietrza (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FLAK

FLAK to:

jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 4 lit.)FLAK to:

przedmiot, który przypomina flak, jest flakowaty, obwisły (na 4 lit.)FLAK to:

człowiek bez życia, np. zmęczony, nieprzytomny, pijany, na kacu (na 4 lit.)FLAK to:

dętka bez powietrza (na 4 lit.)FLAK to:

osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt (na 4 lit.)FLAK to:

przebita dętka (na 4 lit.)FLAK to:

opona bez powietrza (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DĘTKA BEZ POWIETRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.112

MASZYNA OTWARTA, SPRZĘG, KESON, ECCHI, FLAK, CZARNA, DYSFONIA, BRYZOL, STRATYFIKACJA, WIECZNE NIEODDANIE, DOGMATYCZNOŚĆ, POTERNA, MACA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, FERMENTACJA ANAEROBOWA, NEKTARYNA, PRYNCYPIALISTKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, AUTOMAT, RAUT, OPŁATEK, HAMULEC PRÓŻNIOWY, CNOTA, PIESZY, PIEC KOKSOWNICZY, BEZGRZESZNOŚĆ, CUKIER TRZCINOWY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, FRONT METEOROLOGICZNY, ESKIMOSKA, INSTRUMENT DĘTY, WIR POWIETRZNY, HANDEL WYMIENNY, SAMOGŁOSKA NOSOWA, SKARB, HUMOR, GRZYWIENKA, BAGATELA, SPOKÓJ, CUG, SAUTE, PODGRZEWACZ, PŁATKI ZBOŻOWE, MANDYLION, PRÓBA ZEROWA, FIGI, PRZYBYTEK, NATURALIZM, WASĄG, NIECHLUJNOŚĆ, WIR, NIENAGANNOŚĆ, TOPLESS, CIOS PONIŻEJ PASA, SZCZELNOŚĆ, UKRES, POJAZD NIEMECHANICZNY, LUK, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY, PROCES FIZJOLOGICZNY, MIĘSIEŃ WDECHOWY, BERET, ARIETKA, SERDAK, AORYST ASYGMATYCZNY, SZAŁAS, ZMIENNOPŁAT, ANTYLOPA DERBIEGO, PELERYNKA, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, AKLAMACJA, PUSTAK, LICZBA POJEDYNCZA, WENTYL, ASPIRACJA, BAŃKA PRÓŻNIOWA, HAWELOK, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, RADŁO, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, CUG, BASEN, INWERSJA, OTWARTOŚĆ, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, DEMONSTRACJA, KAMIZELKA, ABSOLUTORIUM, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, BOTTOMLESS, ANTECEDENCJA, MOTOR, SAMOSIA, KISZKA, TATUSIEK, REMONT BIEŻĄCY, INTEGRALNOŚĆ, PIERŚCIEŃ, NETTO, SEDACJA, WOLTYŻER, ZASIĘG, AUTOMAT, TROPIK, UZDA, CHRAPY, JARSTWO, WOŁEK, DĘTKA, DROBNICOWIEC, NALOT, SIODŁO BEZTERLICOWE, FORMALISTKA, LAS DESZCZOWY, MUMIA, NAGI, PŁACZKA, ABAJA, CIEPLICA, PARAFARMACEUTYK, METEOROGRAF, SZKIC TOPOGRAFICZNY, ART BRUT, MALAWI, SAUTE, MUSIL, ELIMINACJA, KARATEKA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, TALMUDYSTKA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, BEZ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, KONWEKTOR, AEROSTAT, SKAŻENIE CHEMICZNE, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, KLINCZ, SZYDLARZ, LATAWIEC, PEPLOS, PROTRYPTYLINA, SKWAR, OSZCZĘDZACZ, CZEK BEZ POKRYCIA, WZORZEC UMOWNY, EKSHIBICJONISTKA, WIATRAKOWIEC, WOKALIZA, DOGMATYZM, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, APARAT REGENERACYJNY, DOBRO KLUBOWE, PERYSKOP ODWRACALNY, PRĄD STRUMIENIOWY, PIĘKNE SŁÓWKA, KACZKA, PRZYŚPIESZENIE ZIEMSKIE, ANOMALNA PERTURBACJA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, MOKASYNY, SZTUFADA, MIECH, TRANSPARENT, MAKRAMA, BUTELKA KLEINA, SZYBOWIEC, DUSZNOŚĆ, FAETON, BEZ CZARNY, KURNA CHATA, SZPICAK, SILNIK PNEUMATYCZNY, ŁASKAWY CHLEB, TAU, PÓŁ CZARNEJ, AZOT, OFIARA LOSU, BAZIA, OBJĘTOŚĆ WYDECHOWA, ŁÓŻECZKO NADZIEI, KADUK, SAM, KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA, MONOPTERES, SŁUŻALEC, TELEKONFERENCJA, WENTYLACJA, TUBA, ŚRODOWISKO, BLOK, JARZMO MOSTOWE, SAMOTNA MATKA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, ŚWIATŁODRUK, ZIMNA WOJNA, GRZESIEK, DOCHÓD PASYWNY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, BURNUS, WLAN, BRYKA, ALKOWA, DŁAWIK, KRYMKA, PŁONIWOWCE, LEKKOMYŚLNOŚĆ, PRĄD, NAGOŚĆ, DZIEDZINA CAŁKOWITOŚCI, KSENOFILIA, KACOWE, NATURA, MITRA, ŚLUZICA, NEKTARYNKA, IGLAK, LUZACKOŚĆ, STOŁECZEK, HAUST, KONWEJER, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, BECZKA BEZ DNA, SUCHY PROWIANT, FIGARO, OPIEKUN FAKTYCZNY, GORĄCE ŹRÓDŁO, SAMOGŁOSKA CZYSTA, BAMBER, ŻAŁOSNOŚĆ, GABINET, POTAJNIK, PODGRZEW, ŁYK, DARMOSZKA, DĘTKA, ŚLEPY TOR, BINOKLE, PAMPUCH, STAN NIETRZEŹWOŚCI, KART, GIPIURA, NIEPYLAK MNEMOZYNA, TARADAJKA, AMATORKA, LEŻANKA, LATAJĄCY UNIWERSYTET, ZIELONE PŁUCA, BERLINA, HOMOSFERA, DROBNIACZKOWCE, ROZWAŻNOŚĆ, CZARNA KAWA, WAŁKOŃ, FOTOGRAFIKA, TERCJARSTWO, AMPUŁA, NIZINNOŚĆ, BUREK, ACAPPELLA, IMPROWIZATOR, FLAK, EKSHIBICJONISTA, BŹDZINA, MDŁOŚĆ, KORPUS, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, BECZKA BEZ DNA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, DARMOCHA, NIEMOTA, MIEDZIANE CZOŁO, BASKINA, ZŁĄCZE, ANALIZA WARTOŚCI, SIŁA SPOKOJU, LEWUS, SZKIC, RĘKODZIEŁO, KOTLET SCHABOWY, RUMIAN PSI, HARD CORE, KINO SAMOCHODOWE, CZÓŁENKO, KODEKS PRACY, PIEROŻEK, ŚWIĄTYNIA HYPERTRALNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, BRUTTO, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SYTA, KOŁPAK, SOPEL, INWERSJA TERMICZNA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, ADWEKCJA, ?BALON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DĘTKA BEZ POWIETRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DĘTKA BEZ POWIETRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLAK dętka bez powietrza (na 4 lit.)
GUMA dętka bez powietrza (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLAK
dętka bez powietrza (na 4 lit.).
GUMA
dętka bez powietrza (na 4 lit.).

Oprócz DĘTKA BEZ POWIETRZA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - DĘTKA BEZ POWIETRZA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x