ROZUMIANE JAKO KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWA: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE POBIERANE PRZEZ ZWIĄZEK PUBLICZNOPRAWNY (PAŃSTWO, JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) BEZ KONKRETNEGO, BEZPOŚREDNIEGO ŚWIADCZENIA WZAJEMNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODATEK to:

rozumiane jako koszt przedsiębiorstwa: obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODATEK

PODATEK to:

obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub jego władcę (na 7 lit.)PODATEK to:

dochodowy lub VAT (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZUMIANE JAKO KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWA: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE POBIERANE PRZEZ ZWIĄZEK PUBLICZNOPRAWNY (PAŃSTWO, JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) BEZ KONKRETNEGO, BEZPOŚREDNIEGO ŚWIADCZENIA WZAJEMNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.388

HERBATA BIAŁA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, TAKSIARA, AMFOTERYCYNA B, CHRYZELEFANTYNA, WYRAŻENIE, ALDEHYD, PAL, TOUAREG, PTAK ŁOWNY, TAMARILLO, GALARETA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ŚWIECZKA, STAJE, DOMINIKANIE, MATOŁ, TEORIA DOMINA, DOM LETNISKOWY, METEORYT, DZIAŁ PERSONALNY, UREID, LIST KOMISYJNY, CYJANELLA, NADZÓR INWESTORSKI, PIJAR, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, AS, TICO, GAPOWICZKA, GRZESIEK, PAGAJ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, DUPOGODZINA, FRANK RWANDYJSKI, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, GATUNEK AGAMICZNY, TRANSCENDENTALISTA, SPIKER, GAPOWICZ, PARSEK, METODA STRZAŁÓW, ARESZT, HERMAFRODYTYZM, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, INFILTRACJA, MYCA, KWAS DICHROMOWY, OBIPIĘTA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, AKTORSTWO, SEJM, PODWÓJNA ARTYKULACJA, KWAS GLUKONOWY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, WYNAGRODZENIE, PRYNCYPIALISTKA, GMINA KATASTRALNA, PROSTOWNIK PROMIENIOWY, MISJE, WIZA, DECYMETR, DŁAWIK, SUPERPAŃSTWO, MINERAŁ, BEZ POSPOLITY, NOTKA, PATRONTASZ, WARTA, KOMENTARZYK, KRYPA, MASZYNA TURINGA, POLO, USŁUGA INTERNETOWA, POSTAW, PASEK, OBRAŹNIK, TWIERDZENIE STOKESA, SOSNOWCE, STOPOTONA, ŚMIECH, DOLEGLIWOŚĆ, FAKTORYZACJA, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, ZEPPELIN, EGIDA, GWIZD, NONSENS, ZWIĄZEK CHELATOWY, KINDER NIESPODZIANKA, ARBA, HORMON GONADOTROPOWY, LOPOLIT, ODWZOROWANIE LINIOWE, OBRÓT WTÓRNY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SŁUP ENERGETYCZNY, EURYTMIA, ALKAMINA, WYDZIELINA, ZAKAZANY OWOC, BARBITURAT, IRONIA ROMANTYCZNA, HAWELOK, PARANDŻA, DYSPENSA, GRZECH POWSZEDNI, PODATEK DEGRESYWNY, KAUTOPIREIOFAGIA, YB, SŁUPOZĘBNE, BARBARIA, PAKIET, NARRACJA POLIFONICZNA, JAPOŃSKI, OSOBA ZAGRANICZNA, ALKOWA, SZMIRA, WCZASY POD GRUSZĄ, PACHYPLEUROZAUR, DEMONSTRACJA, WIĄZANIE PODWÓJNE, NIEZRĘCZNOŚĆ, OSOBA, ZIELONA RECEPTA, SZEPT, WYNIK FINANSOWY, ODDYCHANIE, BUG, WYDMUSZKA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, ARENDARZ, FAUN, PRAWO WIELKICH LICZB, BIWAK, INA, BAJT, KOKS, JAŚNIA, KALIA, KRAKUSKA, WIEŻA, SÓL, CHAŁUPNIK, ZWIĄZEK BOKSERSKI, SZCZELINA SKRZELOWA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, EMAIL, UNIA PERSONALNA, TONA, LEJNOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, BULLA, STRUMYCZEK, DIALOG KONKURENCYJNY, KOSZYK, FRYGOWIE, DOM WCZASOWY, ZAPŁON, PRACA ORGANICZNA, PAROCHIA, KOŁCHOZ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, SAMPAN, SFERA DYSONA, DŻUBBA, WAJGELIA, STRATUS, PRZECIWCIAŁO, MAJEUTYKA, SZAŁWIA, GŁOWICA, ZASILANIE SIECIOWE, LARY, HRABSTWO, KNIAZIENIE, KATHARSIS, MUHAFAZA, RYGOR, DIARIUSZ SĄDOWY, PINTA, KWEZAL, PIĘKNE SŁÓWKA, IMIĘ, TARADAJKA, JENIEC, DREWNO WIELKOWYMIAROWE, ZAKAŻENIE POKARMOWE, ŻABA SZTYLETOWATA, ADAMÓW, WIĘZIENIE, SZTOKFISZ, ZAGŁADA, BIEŻANÓW-PROKOCIM, VIBRAM, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, CIASTO BISZKOPTOWE, JAJKO, HIALINA, KLUCZ KODOWY, PAŃSTWO AUSTRALIJSKIE, NASZYWANIE, ŁUK NADOCZODOŁOWY, ELASTOR, LUTERSTWO, PATRONAT, CZARNA OSPA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, MONOPTER, SUPERKOMBINACJA, KRYPTOREKLAMA, FLEKAINID, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PÓŁARKUSZ, URNA, BAŁAGULSZCZYZNA, ARMENIA, BIAŁY MAZUR, DYSKOGRAFIA, JOGURCIK, JEDNOSTKA, CZTEROETYLOOŁÓW, POLINUKLEOTYD, ZIMNA WOJNA, CHIKUNGUNYA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, KARIATYDA, OBŁÓG, PRUTA, KOŁPAK, DZIKA LOKATORKA, KURIER PODHALAŃSKI, INSTYTUCJA PROCESOWA, INKORPORACJA, HOLENDER, WIKARIA, SURÓWKA, NOCEK ALKATOE, POKARM, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, KARTAUN, CELOWNIK, JAD KIEŁBASIANY, JEDNOSTKA POMOCNICZA, FON, WOLTYŻER, FRYZ, KOMISJA NADZWYCZAJNA, ZAIR, DRAGA, BAGNO, PARALAKSA, ŁUPINA, OBCIĄŻENIE, TAKT, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, AMARANT, PRACA, TAEL, ORBITA, PSEUDOMORFIZM, NANKIN, GĘSTOŚĆ PLANCKA, BON SKARBOWY, SARKOMER, GOLE, OCZKO, GWARANCJA, DZIUPLA, AGREGAT, MDŁOŚĆ, MAPA TURYSTYCZNA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KOLEGIUM KONSULTORÓW, RADŁO, HIW, PAPIEREK, PIOTR, CAP, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, SZCZURO-WIEWIÓRKA, TOKSYNA, PAROWANIEC, SODOMA, KABOTAŻ, YD2, UNCJA TROJAŃSKA, IZOPRENALINA, WCIELENIE, SŁUP, TLENEK MIEDZI(I), JĘZYK NESYCKI, TERAWAT, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, NEKTARYNKA, KOŃ DOMOWY, ?SAMORZĄD POMOCNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZUMIANE JAKO KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWA: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE POBIERANE PRZEZ ZWIĄZEK PUBLICZNOPRAWNY (PAŃSTWO, JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) BEZ KONKRETNEGO, BEZPOŚREDNIEGO ŚWIADCZENIA WZAJEMNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZUMIANE JAKO KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWA: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE POBIERANE PRZEZ ZWIĄZEK PUBLICZNOPRAWNY (PAŃSTWO, JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) BEZ KONKRETNEGO, BEZPOŚREDNIEGO ŚWIADCZENIA WZAJEMNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODATEK rozumiane jako koszt przedsiębiorstwa: obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODATEK
rozumiane jako koszt przedsiębiorstwa: obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego (na 7 lit.).

Oprócz ROZUMIANE JAKO KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWA: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE POBIERANE PRZEZ ZWIĄZEK PUBLICZNOPRAWNY (PAŃSTWO, JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) BEZ KONKRETNEGO, BEZPOŚREDNIEGO ŚWIADCZENIA WZAJEMNEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ROZUMIANE JAKO KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWA: OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE POBIERANE PRZEZ ZWIĄZEK PUBLICZNOPRAWNY (PAŃSTWO, JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) BEZ KONKRETNEGO, BEZPOŚREDNIEGO ŚWIADCZENIA WZAJEMNEGO. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x