OPERACJA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB INSTYTUCJĘ OKREŚLONEJ KWOTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH LUB OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW DO DYSPOZYCJI POŻYCZKOBIORCY, NA CZAS OZNACZONY LUB NIEOZNACZONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŻYCZKA to:

operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŻYCZKA

POŻYCZKA to:

wyraz, związek wyrazowy lub struktura składniowa przejęte z innego języka lub wzorowane na nim (na 8 lit.)POŻYCZKA to:

pożyczona kwota (na 8 lit.)POŻYCZKA to:

rodzaj fryzury głównie męskiej; dłuższe włosy zapuszczone z boku głowy, zaczesane tak, by przykryły łysinę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPERACJA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB INSTYTUCJĘ OKREŚLONEJ KWOTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH LUB OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW DO DYSPOZYCJI POŻYCZKOBIORCY, NA CZAS OZNACZONY LUB NIEOZNACZONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.504

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, EMALIA, WYDAJNOŚĆ PRACY, SŁUCHOWISKO, PRZEKAZ, GLAZURA, KONWIKT, LOGOFET, CIŚNIENIE ŻYLNE, HIPOTEKA, PRZEZIERNIK, ŁĄCZNIK CZUJNIKOWY, GŁOS, GABINET CIENI, RENATA, JĘZYK QUENEJSKI, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, KAMIZELKA KULOODPORNA, PRZEMYSŁ DRZEWNY, REWERENCJA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, BARWNOŚĆ, NEKROMANTA, DERG, KŁAKI, ŁACINNIK, TOPOLOGIA ILORAZOWA, WIDZENIE SKÓRNE, STYL WITKIEWICZOWSKI, GNIOTOWE, ANTYSOWIETYZM, PROGRAM, ACHTERPIK, JARMUŁKA, KOŁNIERZYK, KOMBINACJA ALPEJSKA, TROLLING, PADACZKA AUDIOGENNA, TYK, SYRENY, BACIK, ADRES, MISJA DYPLOMATYCZNA, GETTO ŁAWKOWE, HIBERNACJA, ZNAK, PREKURSOR, LOFIKS, SYGMATYZM, MELINA, WIATKA, SZPIC, KONDENSACJA, PARK MASZYNOWY, ZAŚCIANEK, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, KREDKA, KUTNER, PUNKT WĘZŁOWY, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SPOŻYCIE, OPONA PNEUMATYCZNA, TONAŻ, AUDIOTEKST, HIW, USŁUGA INTERNETOWA, WIATROWNICA, MASA KAJMAKOWA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, KIEROWCA, CUGANT, STROIK, PIELĘGNIARSTWO, MARMURKOWANIE, VIOLA BASTARDA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, KIERAT, KAFETERIA, RERANIE, SZALONA GŁOWA, ALT, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, ŻABA DARWINA, OBWÓJ, BALOT, SZAMPAN, PEAN, PAKIET, ŻYDOWIN, BLISKOŚĆ, ZADANIE, ŚREDNIA KWADRATOWA, KOŁNIERZ, SŁOMIANY WDOWIEC, INSTYTUCJA PRAWNA, TWIERDZENIE WILSONA, ADHD, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, SEKWANA, KAWA ZBOŻOWA, WŁAZ, GNÓJ, DECEPCJA, GUMKA, PRAWO MATERIALNE, GROTESKA, HOPLON, PAJAC, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, CHOROBA ZARAŹLIWA, ARTEFAKT, CZERWONE ŚWIATŁO, WYRAŹNOŚĆ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, SZESNASTKA, PUŁAP TLENOWY, PIERWSZOŚĆ, ROZWAGA, WZIERNIK, JEDWAB NATURALNY, MURRINA, NIEBOŻĘ, DEZINTEGRACJA MROZOWA, UKŁAD KIEROWNICZY, KADŹ, ŻYWOT, PĘTLA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, WYDZIELINA, KUCHNIA GAZOWA, MIASTO, ANAPLAZMOZA, ANGIOPLASTYKA, OBTŁUCZENIE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, DZIEŃ POLARNY, LABORATORIUM REFERENCYJNE, ROK ZWROTNIKOWY, PUPILEK, SWETER, LINIA DEMARKACYJNA, NIEOCZYWISTOŚĆ, ŁAPOWNICTWO BIERNE, AUSZPIK, CHOROBA GENETYCZNA, RADA GABINETOWA, ŚLEPY NABÓJ, FOTEL GINEKOLOGICZNY, PLAKIETA, GŁOS JĘZYKOWY, KAPOTAŻ, MOL, OMFALOMANCJA, DAWCA, MUSZKA, BLANK, STARA DUPA, KRĘTKOWICA, PROCH, PARENETYKA, ARANŻER, NOTABL, DWUDZIESTY SIÓDMY, EKRAN, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KUM, REKRYSTALIZACJA, JACHT, RENTA SZKOLENIOWA, KLUZA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, SIKAWKA, ENDOPROTEZA, EKSPOZYCJA, MORDENT, JĘZYK, KOKORYCZKA, MANDOLA, FAUNISTYKA, EWOLUCJA, SZCZUDŁO, KROPKOWANIE, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, STOPIEŃ, PUNKT WYJŚCIA, AUTOMAT, KISZONKA, BĘBEN, GRA W BUTELKĘ, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, OTTO, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, LITWAK, TRYB ŻYCIA, GOLIAT, PODATEK WYRÓWNAWCZY, LEWOSKRZYDŁOWY, KUKIEŁKA LESSOWA, ASYGNACJA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, LIST KOMISYJNY, EMAIL, SERIA, ARMILLA, FUNT IRLANDZKI, CZAS LAPUNOWA, GLEBA KOPALNA, IZOLAT, TENDENCJA, BALBO, POWRÓT, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, NASTAWNOŚĆ, PIEC, MEDYCYNA LOTNICZA, CENZUS MAJĄTKOWY, WIR, TRANZYSTOR, POCISK ARTYLERYJSKI, LUFA, AFRYKATA, PASZTET, ZŁOTKO, RERECORDING, TYTULATURA, INWEKTYWA, TATRA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, LINIA EMISYJNA, NEUTRALNOŚĆ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KRÓLIK FLORYDZKI, PAJĘCZAK, SECESJONISTA, TANCERKA, NIEGOSPODARNOŚĆ, MLECZARKA, OSET KĘDZIERZAWY, SIOGUN, DOŁEK, OPONA, PRZEPADEK, EGZEMPLARZ SYGNALNY, SANDINISTA, PAŃSZCZYŹNIAK, PLAŻA, INERCYJNOŚĆ, INTERVIEW, TĘPAK, KONFIGURACJA, MAKINTOSZ, PRECYPITACJA, BOBÓWKA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, BAZA TRANSPORTOWA, KOTURN, PAPAD, SIATKA, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, BENIAMINEK, WIZA, SAMOLOT BOMBOWY, ANOMALIA, DOMY, FAKT, WYWŁASZCZENIE, OBELGA, NEKROMANCJA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KIT, JEZIORO LODOWCOWE, KACENJAMER, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, DOMICYL, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, PRAWO WEBERA-FECHNERA, BAGNIK ZDROJOWY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, AMFIUMY, KRATKA ODPŁYWOWA, DŹWIGACZ DACHOWY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, NIERUCHLIWOŚĆ, GRUSZECZKA, OPALENIZNA, BLASZKA SITOWA, ANKIETA PERSONALNA, PYSZCZEK, ZABIEG FIZYKALNY, SZKATUŁA, ZŁOCISZ, KATALOG SYSTEMATYCZNY, KOZAK, SUMATOR, PODATEK KOŚCIELNY, ARABICA, STYL, ?FOTOKSIĄŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.504 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPERACJA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB INSTYTUCJĘ OKREŚLONEJ KWOTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH LUB OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW DO DYSPOZYCJI POŻYCZKOBIORCY, NA CZAS OZNACZONY LUB NIEOZNACZONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPERACJA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB INSTYTUCJĘ OKREŚLONEJ KWOTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH LUB OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW DO DYSPOZYCJI POŻYCZKOBIORCY, NA CZAS OZNACZONY LUB NIEOZNACZONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŻYCZKA operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŻYCZKA
operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (na 8 lit.).

Oprócz OPERACJA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB INSTYTUCJĘ OKREŚLONEJ KWOTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH LUB OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW DO DYSPOZYCJI POŻYCZKOBIORCY, NA CZAS OZNACZONY LUB NIEOZNACZONY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OPERACJA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB INSTYTUCJĘ OKREŚLONEJ KWOTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH LUB OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW DO DYSPOZYCJI POŻYCZKOBIORCY, NA CZAS OZNACZONY LUB NIEOZNACZONY. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x