CECHA CZEGOŚ, (NP. WALIZKI, TORBY, BAGAŻNIKA) W CO MOŻNA WIELE ZAPAKOWAĆ LUB DUŻO ZMIEŚCIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAKOWNOŚĆ to:

cecha czegoś, (np. walizki, torby, bagażnika) w co można wiele zapakować lub dużo zmieścić (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, (NP. WALIZKI, TORBY, BAGAŻNIKA) W CO MOŻNA WIELE ZAPAKOWAĆ LUB DUŻO ZMIEŚCIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.633

SMAROWNICA, POCZUCIE, NIEOBFITOŚĆ, KLASZTOR, KNORR, MA, BROŃ OBUCHOWA, CHRUPKOŚĆ, DŻEM, PRODUCENT, POLONISTYKA, SYN, SWĘDZENIE, SZCZUDŁO, GAŁY, PETRYFIKACJA, KORUPCJOGENNOŚĆ, TIOSÓL, CZĘŚĆ, CZARKA, REPETYTYWNOŚĆ, FUNKCJA GREENA, KNOT, SKŁADANKA, PĘDZLIK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, DELEGACJA, PAWĘŻ, GRENADYNA, PIANKA, GAD, OMYŁKA, WYBIEG, WIARYGODNOŚĆ, MONTOWNIA, KOSZAROWOŚĆ, BLUZG, MNICH, NAGOŚĆ, LĄDZIENIE, POTWIERDZENIE, ANORAK, SETKA, POWSTRZYMANIE, WYCISKANIE, MENAŻKA, SMAK, EROTOMAN TEORETYK, AKOMODACJA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, CZOŁÓWKA, EGZORTA, MIĘTÓWKA, BOM, DEZAWUACJA, NIESTACJONARNOŚĆ, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, POCZUCIE WINY, WISIELCZY HUMOR, OBCHODOWY, NIEWYPARZONA MORDA, PĘCHERZYK, KARBIDEK, MUZYKA, JEDNOŚĆ, DZIESIĄTKA, STERYLNOŚĆ, UPRZYTOMNIANIE, EDYKUŁA, DZWONNICA, STACJA PRZESYŁOWA, SZYB, MIESZARKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, WAŁ MORENOWY, AKSAMIT, ANTOLOGIA, NOWA KLASYCZNA, LOKACJA, CYRK, CHŁODNIK, HARACZ, PERMISYWNOŚĆ, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, BEZPOSTACIOWOŚĆ, NARYS POLIGONALNY, PATROLOWIEC, ILUMINACJA, KOMODOR, TRANSKRYPCJA, BUZIA, PODBIERACZ POKOSÓW, CEGŁA DZIURAWKA, OŚWIECICIEL, GOUDA, TARTINKA, BERLACZ, DEZINSTALACJA, PRAWORZĄDNOŚĆ, RĘCZNOŚĆ, POZAHISTORYCZNOŚĆ, FEJHOA, MANGANIAN, PERILLA ZWYCZAJNA, KAŁAMARZ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, UPÓR, ZABIEG, POWIASTKA FILOZOFICZNA, PASJA, FARMA, DRABINOWIEC MROCZNY, SCENARIUSZ, KOMA, ZASTAŁOŚĆ, PŁAWINA, TENIS ZIEMNY, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, DYREKTOR KREATYWNY, ŁUPEK WĘGLOWY, WIBRATO, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, KONWEJER, NADRUK, DOVE, NIEOSTROŻNOŚĆ, GAL, GWAŁTOWNOŚĆ, GRYS, TYŁÓWKA, HODOWLA PIERWOTNA, WROŚNIAK, KOPULACJA, CHOREG, WIZYTOWNIK, PALMA, GOŁĘBIE SERCE, PIENIĄŻEK, LESZCZYNA, CZWARTA CZĘŚĆ, REN, ZAMEK, MAJĘTNOŚĆ, PACHOŁEK, STEP, WSTĘGA MÖBIUSA, WYWROTNOŚĆ, LAPICIDA, RÓŻA BARYTOWA, PODSADKA, MISTERIUM, DIAGNOSTYKA, ZIARNKO, PŁOZA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, CHROPAWOŚĆ, NORMALNOŚĆ, ABOLICJONISTKA, ŚRUBOWIEC, OWICYD, JACHT ŻAGLOWY, GEST, MOC, NA PIESKA, NIESZPUŁKA, ALOES, SKUTECZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, SAMOREGULACJA, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, ŁĄCZNIK, ARTYSTA, KUŹNICA, UCHWAŁA, PODZIEMIE, FRAGMENTACJA, JOGURCIK, ZAPACH, WINIARZ, ŁAWA, WÓZ STRAŻACKI, PRZĘDZIWO, KOZAK, FERMA, NALEPKA, SZWEDZKOŚĆ, ZIARNIAK, ZJADLIWOŚĆ, WYKŁADOWCA, BROŃ MIOTAJĄCA, PIEC, SPIĘCIE, PRZEMYT PLECAKOWY, SARAFAN, NIEMORALNOŚĆ, IZBA, ARSYNA, OBSYPISKO, KĘDZIERZAWOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, SELEKCJA, POLEPA, DEFORMACJA, PRZECIWIEŃSTWO, OLGA, HALOGENEK ALKILOWY, METR, TUBA, CYMELIUM, AUTOMOBILISTA, REKOLEKCJE, GWAŁT, AUTOBUS SZYNOWY, SPLUWACZKA, ŚWINIARKA, CHAŁWA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, REDINGOTE, SKAŻENIE, UŻYTEK ZIELONY, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, DUPLIKA, TARNOWIANKA, NARODZINY, PRZESŁANKA, KELOWEJ, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, TERMA, MANEŻ, FURA, NACHALNOŚĆ, ORGANDYNA, FINISZ, KATAKUMBY, DENDRODOA, BIEG, PIESZEK, TERRINA, BEZDENNOŚĆ, CEMENT, SCEPTYCYZM, ELEKTROWÓZ, TRYL, RADIOODTWARZACZ, REAKCJA SPRAWCZA, OFIARA ŚMIERTELNA, RZĄDNOŚĆ, KOSMYK, KORYTARZYK, SYMPATYKOMIMETYK, WYROŚLE, HARDOŚĆ, EMBARGO, RICHELIEU, PUKNIĘCIE, GOŹDZIENIEC, TEKST JAWNY, CZĄSTECZKA, MAPA MENTALNA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, DZBANEK NA KWIATY, AGRESJA INSTRUMENTALNA, KRYJÓWKA, ODTWARZANIE, ZADANIE, NIEPRAWDZIWOŚĆ, GRZĘDA, TRANSFER BIEŻĄCY, TŁUMACZ, PRZEKŁADNIA, KARKOŁOMNOŚĆ, CLERK, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, WAPNIAK, CHRZEST BOJOWY, DERYWAT, NIEREGULARNOŚĆ, PRZEDMIOT, OJCIEC CHRZESTNY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, RUCH PRZYSPIESZONY, FRYWOLNOŚĆ, KANTONISTA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, PION ŻYROSKOPOWY, REKWIZYCJA, SPIRALA, SZTURMAK, HABANERA, KAULIKARPIA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KARKOŁOMNOŚĆ, DEZETKA, LANIE, ALBULOWATE, WÓZEK, WNIEBOWZIĘCIE, PODEJŚCIE, ?WIR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, (NP. WALIZKI, TORBY, BAGAŻNIKA) W CO MOŻNA WIELE ZAPAKOWAĆ LUB DUŻO ZMIEŚCIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, (NP. WALIZKI, TORBY, BAGAŻNIKA) W CO MOŻNA WIELE ZAPAKOWAĆ LUB DUŻO ZMIEŚCIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAKOWNOŚĆ cecha czegoś, (np. walizki, torby, bagażnika) w co można wiele zapakować lub dużo zmieścić (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAKOWNOŚĆ
cecha czegoś, (np. walizki, torby, bagażnika) w co można wiele zapakować lub dużo zmieścić (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, (NP. WALIZKI, TORBY, BAGAŻNIKA) W CO MOŻNA WIELE ZAPAKOWAĆ LUB DUŻO ZMIEŚCIĆ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, (NP. WALIZKI, TORBY, BAGAŻNIKA) W CO MOŻNA WIELE ZAPAKOWAĆ LUB DUŻO ZMIEŚCIĆ. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x