MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĘDLARKA to:

maszyna do łamania i zgniatania wyroszonej i wysuszonej słomy lnianej lub konopnej w celu oddzielenia włókien łykowych od części zdrewniałych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIĘDLARKA

MIĘDLARKA to:

maszyna w której słoma zostaje poddana obróbce poprzez gniecenie i łamanie łodyg we wstępnej fazie mechanicznej obróbki słomy roślin włóknistych (konopie, len) w celu pozyskania włókna (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.553

ARENA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, MNOŻENIE MACIERZY, VAT, HIN, METRESA, ATREZJA ODBYTU, BROSZURKA, NIEPRZYJACIEL, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ROM, GWIAZDA, KOMPILACJA, TRESA, WISCONSIN, RYBA ŁAWICOWA, ZASŁONA, DAKOTA, SIEROTA ZUPEŁNY, ODPRAWA POŚMIERTNA, IMPEDYMENTA, SZPATUŁKA, OSTROWIANKA, PRZEPOJA, PELA, NASKÓREK, WIBRACJA LABILNA, MROŻONKA, PARAFARMACEUTYK, DRAPIEŻNIK, TRAWERS, INKA, WĘGAR, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KATAMARAN, KLAG, MASKARON, MŁODOHEGLISTA, FORTEL, JEDNOSTKA NAUKOWA, DZIECINA, CIELISTOŚĆ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, BLENDA SMOLISTA, BONANZA, KLAUZULA GENERALNA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, POLITYKA PIENIĘŻNA, KOSZ, KIEROWCA, SKRZYDŁO, BEZWODNIK, PERLAK, KLEKOTKA, HISZPAN, METRYKA, LIGATURKA, PRZEWÓD, KOŁOWROTEK, WIGILIA, AKCJA IMIENNA, CONNECTICUT, AMPUŁKA, ZAWODOWIEC, POWIEŚĆ S-F, INTEGRACJA PIONOWA, STEK, LITERATURA FAKTU, PUNKT, AKRYL, UKŁAD INERCJALNY, AKCENT, ZAPROSZENIE, KRUCHTA, WIZYTÓWKA, PANCERKA, DEGRADACJA, KUSKUTA, ZLEW, RYGIEL, KORZEŃ NERWOWY, KOJEC, BŁYSK, UMOWA CYWILNOPRAWNA, AMUR, TRYCYKL, KONWOLUCJA, DECHA, WNUKOWO, KSIĘGA, JODEK, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, MAGNES, HEL, SŁUŻBA, ŁAMACZ BLOKADY, ZAGRYWKA, WAGON TAROWY, TEKST JAWNY, KAKAO, MAGLOWNICA, WYROCZNICA, MIESZANINA, WĄŻ, RZEKOTKA DRZEWNA, PRAŻONKA, PATRONAT, KLINIEC, MASZYNA SZWALNICZA, ARSYNA, ŻEBERKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, CIĄGNIK SIODŁOWY, FILM OBYCZAJOWY, MŁYNEK, BIBLIOTEKA, PEŁNIA, STOŻAR, SMOCZEK, ŁADOWNICA, OBSŁUGIWANIE, ROLADA, AGAMA PERSKA, ANTYDOGMATYZM, PAROBEK, PALEOZOOLOGIA, KOMANDOR, MAKAK, MANES, KONTRABANDA, MAZER, POCIĄGŁOŚĆ, OCZKO, PRZEZIERNOŚĆ, KWAS NAFTENOWY, MAKRON, PASZTETÓWKA, LUFCIK, WRZECIENNIK, TRENER, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, ASTRONOMIA, FACSIMILE, CZĄBER, OŚNIK, KOSTKA, KRWIŚCIĄG, DERELIKCJA, OKNO, AUTOPARODIA, PARK PRZEMYSŁOWY, EUCHARYSTIA, NIMFA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, ROTOR, MOSTEK, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, GOLFIK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ROŻEK, SEPTET, NAWÓJ, KASA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, BASZŁYK, TYNKTURA, SZCZAPA, WRZECIONO, TRĄBA POWIETRZNA, ZRAZ, BURT, WYROŚL, ŁAWA, DŁAWIK, BIURO PARLAMENTARNE, ROTATOR, LAMA, ZRĄB TEKTONICZNY, KAWOWIEC, KOŁPAK, KLESZCZE, PŁATEW, CHOROBA WRZODOWA, HORMON, BORIS, MOWA NIEZALEŻNA, EMBOLIZACJA, DOSTATEK, OBWÓD REZONANSOWY, PYTANIE RETORYCZNE, UCHYB, TUNIKA, SKARANIE BOSKIE, ŚLIMAK, NIEBOŻĘ, STAL, MANEŻ, DNO, ZABIEG FIZYKALNY, TARLATAN, ROŻEN, NIECKA WYPADOWA, PŁOZY, OBŁĄKANY, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, BARETKA, MAPA POZNAWCZA, DIADEM, KRAJ, TERCJA, PACHWINA, GRAFIKA, WÓR, TREPY, REGIMENTARZ, PANOCZEK, MAPUTO, ODBOJNICA, ANTYBIOTYK, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, WELUR, TERRINA, WYDAWNICTWO SERYJNE, SUPERKOMBINACJA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, AUGUR, SZMAT, PRZEDZIAŁ, REKWIZYT MUZYCZNY, DOBRO, KOSMETYK, STATYWIK, ARABESKA, INWESTOR, OSTROKRZEW, ALDO, BADANIE, MIECZ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, NORFOLK, ROPUCHA BLOMBERGA, ZANUWE, SILNIK UNIWERSALNY, KRYNOLINA, SZPARA, INTERNACJONALIZM, RAKVERE, NUMER, CYNK, DRUGA POŁOWA, CZWARTA CZĘŚĆ, BARWY, HALO, WIĄZ, KRADZIEŻ, JANÓW, PODSADNIK KULISTY, KONNICA, ZASADA PODCZEPIENIA, RYNKA, SKARB PAŃSTWA, ORGAN, MALINES, GAZYFIKACJA, SZYBOLET, ZANĘTA, WIROSZYBOWIEC, GUBACHA, TEKS, UDAR, POLIGAMICZNOŚĆ, APLIKACJA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ADAPTACJA, MAŁPA, NAMIESTNICZKA, ESKADRA, DYMKA, GEN HOMEOTYZNY, WĄSONÓG, OKO OPATRZNOŚCI, PYTANIE, HAUST, ANODA, HYBRYDA, OC, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, REDAKTOR TECHNICZNY, MARSZ, DETAL, PROWINCJA, TRANSPORTÓWKA, BALET, CZARNA DZIURA, WIATR, KONDYCJA FINANSOWA, WYROBISKO GÓRNICZE, ?NADLOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘDLARKA maszyna do łamania i zgniatania wyroszonej i wysuszonej słomy lnianej lub konopnej w celu oddzielenia włókien łykowych od części zdrewniałych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĘDLARKA
maszyna do łamania i zgniatania wyroszonej i wysuszonej słomy lnianej lub konopnej w celu oddzielenia włókien łykowych od części zdrewniałych (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast