MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĘDLARKA to:

maszyna do łamania i zgniatania wyroszonej i wysuszonej słomy lnianej lub konopnej w celu oddzielenia włókien łykowych od części zdrewniałych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIĘDLARKA

MIĘDLARKA to:

maszyna w której słoma zostaje poddana obróbce poprzez gniecenie i łamanie łodyg we wstępnej fazie mechanicznej obróbki słomy roślin włóknistych (konopie, len) w celu pozyskania włókna (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.553

MUSZKA, ASOCJATYWNOŚĆ, URNA, WĄSONÓG, BON UWŁASZCZENIOWY, NARKOTYK MIĘKKI, POMOC, AGENDA, STEP, MUROM, AGREGACJA, HEADHUNTER, ŻYDOSTWO, REFLEKS, TACZANKA, CHWYT, CHODZĄCY TRUP, CHWYTNIK, BRZOZOWATE, CUDZOŁOŻNICA, DEPTAK, METAMERIA, WENESEKCJA, KUGLARZ, GARDEROBA, KLIRING, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, STONÓG MYSZATY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ARAK, BRUK, PRZEPAŚĆ, ASTER SOLNY, ŁAPEĆ, ŁAŃCUCH, NASTURAN, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PEWNOŚĆ, ŻARTOWNIŚ, POŁOWA, SZKARADA, PLUDRY, KAPITAŁ, LODOWIEC FIELDOWY, HALBA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MURARKA RUDA, USZAK, ŁBISKO, STOPIEŃ, IZBICA, KSIĘGA HODOWLANA, JOGURCIK, INSEKT, ŁAMY, TOŃ WODNA, FUNT-SIŁA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, OSTOJA, KAPSUŁA POWROTNA, KOŁNIERZ, AWARIA, JEDNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONU, OBSZAR WIEJSKI, HANYS, SKUNKS, SZMAT, KRUPA, HETEROMORFIZM, ŚLUZICA ATLANTYCKA, KORPUS, DOCHODZĄCA KOBIETA, INKUBATOR, WŁOCHACZ, TAPETA, CZĄBER, PORWAK LODOWCOWY, ABREWIACJA, NAGRANIE WIDEO, WARIACJE, TYMPANON, POLKA, KIEROWNICTWO, REEDUKACJA, HEBAN, CZUWANIE MODLITEWNE, PIEC DYMARSKI, DOWÓD ONTOLOGICZNY, UKŁAD FIZYCZNY, SIAD RÓWNOWAŻNY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WYWÓZKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ZEZWŁOK, ŚWIETLISTOŚĆ, TOPENANT, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, DERELIKCJA, SAKWA, PALETA, BRAK, BOCZNIAK, WAŁ, WRÓBEL POLNY, DEGENERACJA, POLE BITOWE, POŁYSK, AMARANTOWOŚĆ, SKARPA, DOM JEDNORODZINNY, FIGURA RETORYCZNA, ULGA, PRZEDROSTEK, PALNIK, GRUPA ARYLOWA, ŚWIATŁO, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KB, ZŁORZECZENIE, PODZIAŁ, NADAWA, PSEUDOMORFIZM, JAN, MEMBRANOFON, TRASZKA ZIELONA, MAŚLANKA, MINTAJ, CZŁON PODRZĘDNY, PRZEPRAWA, SZTUBAK, JEZIORO PROGLACJALNE, POZYCJA, ZAWIESIE, FIRMANCTWO, KRYZA, GRZYB, JINFENGOPTERYKS, KRAN, SQUAW, GAŁĘZIAK, LIMNOCHARYSOWATE, ZABYTEK, GŁÓG, KINO DROGI, DYPTYK, POMROK, BARCHAN, CHORÓBKA, DZIESIĘCIOGRÓD, ŚLUZA WAŁOWA, SKRZYPY, ROŚLINA ZIELNA, MONITOR, TEKA, ROZŁUPKA, PRACA MAGISTERSKA, HALA PERONOWA, MANKIETY, MAGISTERKA, GUMIDRAGAN, LIGNINA, DAMARA, FORMANT, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ACETAL, PRZEWIDYWANIE, CYRK, RESIDUUM, CHERUBIN, NÓŻ DO CHLEBA, ARENA, OBIEKT, PAPIER FOTOGRAFICZNY, TOLIARA, STAN WOLNY, REPETYCJA, DZIAŁKA, ANTAŁ, PRYMULA, FASOLKA MUNG, HARACZ, SUROWICA, BŁONICA NOSA, LATARNIA, SKÓRZAK, CZTERDZIESTKA, FALAFEL, REMIKS, WISKOZA, KISZONKA, ANGARSK, WYRĄB, ABLACJA, NUCZA, BARETKA, TYSIĄCZNA, WOLNOBIEG, ROLADA, STOŁP, KRAKERULA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, TEKA, PASSA, GRZYB, EKOGROSZEK, LAMPA LUTOWNICZA, SKRAJNIK, PRAGNIENIE, MUTACJA ZMIANY SENSU, WYRAZY, SEKSTANS, COKÓŁ, SZPANERSTWO, KARES, LINIA ZABUDOWY, PYŁ, KARMIDEŁKO, ASD, PRZYCHYLNOŚĆ, ZATOKA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, MASZYNOWNIA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, KRAŃCÓWKA, ARCHIWIZACJA, SKŁAD DRUKARSKI, ODBITKA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, FRANCA, AREA, KRUCHTA, KOZIA NÓŻKA, REGUŁA KOLIZYJNA, RÓJ, MIKROMIERZ, NORDYCKOŚĆ, CIĄGNIK LEŚNY, NOCEK WĄSATEK, WÓR, WIR, NAKAZ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, LAMPKA MAŚLANA, CERKIEW, DYSTANS, NADAWCA PUBLICZNY, LORDOSTWO, OSTROWIANKA, PŁAT, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, FOTEL OBROTOWY, ROZBIÓR, WYMIENNIKOWNIA, KOMPETYCJA, SEMITA, KRYSTALIZACJA, PIŻMOWÓŁ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, S.Y, BULLA, LINIA BRZEGOWA, KLERK, ZIARNO, ZAKŁAD WZAJEMNY, KARA, MAJSTERSTWO, OKLUZJA, KOMPOTIERKA, KONNICA, TICHWIN, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KANONIK, USTRÓJ, BOBIK, PIĘTNO, HASZTAG, SIATECZKA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KASZA, LICHWA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STREFA POŻAROWA, KIJ BEJSBOLOWY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, DRAM, JARZĄB, AFERA, MROZEK, DZIEŁO, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, KANGUR PARMA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, CYWIL, WCIĄGARKA, ZEW, ?SMAKOŁYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘDLARKA maszyna do łamania i zgniatania wyroszonej i wysuszonej słomy lnianej lub konopnej w celu oddzielenia włókien łykowych od części zdrewniałych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĘDLARKA
maszyna do łamania i zgniatania wyroszonej i wysuszonej słomy lnianej lub konopnej w celu oddzielenia włókien łykowych od części zdrewniałych (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO ŁAMANIA I ZGNIATANIA WYROSZONEJ I WYSUSZONEJ SŁOMY LNIANEJ LUB KONOPNEJ W CELU ODDZIELENIA WŁÓKIEN ŁYKOWYCH OD CZĘŚCI ZDREWNIAŁYCH. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x