MASZYNA W MŁYNIE ZBOŻOWYM DO ROZDRABNIANIA ZIARNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MLEWNIK to:

maszyna w młynie zbożowym do rozdrabniania ziarna (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MLEWNIK

MLEWNIK to:

mlewnik walcowy - maszyna do mielenia zboża (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA W MŁYNIE ZBOŻOWYM DO ROZDRABNIANIA ZIARNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 283

MASZYNA ROLNICZA, PĘCAK, MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MOŹDZIERZ, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA ROTACYJNA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MUSZTARDA, MASZYNA WYCIĄGOWA, DACHÓWCZARKA, ŻARNA, PRASA, MASZYNA DROGOWA, DZIEWIARKA, PODBIJARKA TOROWA, OFFSET, SIEW, ŁADOWARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, MASZYNA WYPOROWA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, PRALKA, MIĘDLARKA, MASZYNA CIEPLNA, WYCIĄGARKA, FASOLA ADZUKI, PODBIERACZ, MAGIEL, TOKARKA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, CUKIER PUDER, ZSZYWARKA, AUTONOM, KOMBAJN GÓRNICZY, KOPARKOŁADOWARKA, MASZYNA ROBOCZA, KUSKUTA, KOLORÓWKA, SOS SOJOWY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KOMBAJN, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, TRENER, KOPARKA, OPYLACZ, CZYSZCZARNIA, PRASA, CHOMIK, CYBORG, KOLATOR, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA TŁOKOWA, WÓZ ASENIZACYJNY, ŻYTO KONSUMPCYJNE, RICE, MOTARKA, KOŁOWRÓT, MIĘDLARKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, CUKIER PUDER, PRZESIEWACZ, PERŁÓWKA, MASZYNA UCZĄCA, LINOTYP, MĄKA RAZOWA, FASOLA AZUKI, MLEWNIK WALCOWY, KORONKARKA, ROBOT, KOMBAJN ROLNICZY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, BRONA, PRZENOŚNIK CIECZY, PEDAŁÓWKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, KLIN, MASZYNA ENERGETYCZNA, MIKSER, STOPKA, CZYSZCZALNIA, CZYSZCZARNIA, ZAPYLENIE, STĘPA, ŚCINACZ ZIELONEK, PIKÓWKA, CHOMIK, PODBIERACZ POKOSÓW, BARWIARKA ZWROTNA, WALEC, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, SZMELC, ZASIEW, RAFA, KOMBAJN, SPRAWDZARKA, POMPA OBIEGOWA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, STOKER, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ZNAMIĘ, GRUCZOŁ COWPERA, OWERLOK, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MASZYNKA STEROWA, CEGLARKA, KAFAR, CZESALNIA, MASZYNA CIEPLNA, PRASA, PERLAK, OVERLOCK, ŁAMARKA, PĘCZAK, GNIOTOWNIK, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA, KLEPAK, SUMATOR, FORMIERKA, SNOWARKA, TRYJER, MANNA, MASZYNA, FREZARKA KOPIARKA, KASZA JAGLANA, CZYSZCZALNIA, KLEJARKA, ZWIJARKA, MLEWNIK, JAŚ, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, ATRITOR, PRZEPAD, PAKULARKA, ŁODRANIT, MŁYNOWY, MASZYNA KUGLERSKA, ROZRZUTNIK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, POMPA CIEPŁA, MŁYN ZBOŻOWY, EKSKAWATOR, MASZYNA PROSTA, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ŻARNA, KOMBAJN, MASZYNA ŻNIWNA, DEKORTYKATOR, KAPAR, SILNIK INDUKCYJNY, ARYTMOMETR, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA, POPIÓŁ, AUTOMAT LOSOWY, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, MAGLOWNICA, CIĄGARKA, KROSNO, MASZYNA OSADOWA, TARKA, GIĘTARKA, SORTER, MŁYNEK, MASZYNA WIRNIKOWA, WAŁ, WALEC, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA INFORMACYJNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, RAJSKIE ZIARNA, MŁYN WODNY, SELSYN, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, HOLENDER, JAMA GĘBOWA, MASZYNA ANALOGOWA, KOWARKA, SPORODERMA, MASZYNA OBLEWNICZA, PRZELICZNIK, MOŹDZIERZ KASZARSKI, ŁUPACZKA, WILK, TARKA, SELSYN, MATERIAŁ ŚCIERNY, ROLBA, ŻYTO, KUTER, SŁODOWNICTWO, KROSNO, MASZYNA FORMIERSKA, ZĄB, KOPARKA, MLEWNIK, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA TURINGA, TARKA, KOSIARKA, OWIJARKA, RAZÓWKA, ZACIERACZKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, PILARKA, MASZYNA DO SZYCIA, KUTER, KOMP, ŁAMACZ, PILARKA RAMOWA, NOŚNIK, BEJCA, RYŻ, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MIESZACZ, MOŹDZIERZ, FASOLA SOJOWA, MŁYNEK DO ODPADÓW, ODSYP, MUSZTARDA, MASZYNA DO PISANIA, LODRANIT, INTERCEPTOR, ŚCIERAK, ROZKŁADARKA, KAWIARKA, MĄKA, ZAPYLENIE, MŁOT, BROŃ, ZAPRAWA NASIENNA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, WILK, ŻAKARD, KŁOSY, PERŁÓWKA, MŁOTKOWNICA, KOPACZKA, MIESZACZ, MŁYNEK, SILNIK, PRZĘDZARKA, ROZDRABNIACZ, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, AUTOMAT, MASZYNA MATEMATYCZNA, NASTĘP, ROBOT PRZEMYSŁOWY, COUPER, ŁAMARKA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, MŁYN, RÓWNIA, FREZARKA GLEBOWA, ODGAŁĘZIACZ, DMUCHAWA, KOLATOR, TWARDE LĄDOWANIE, KOWARKA, SEZAMKA, MASZYNA OTWARTA, ODLEWARKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, WIALNIA, WYCISKARKA, MŁYNEK, MASZYNA INDUKCYJNA, MĄKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ŚRUTOWNIK, ODLEWARKA, ?ŻNIWIARKA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA W MŁYNIE ZBOŻOWYM DO ROZDRABNIANIA ZIARNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA W MŁYNIE ZBOŻOWYM DO ROZDRABNIANIA ZIARNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MLEWNIK maszyna w młynie zbożowym do rozdrabniania ziarna (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MLEWNIK
maszyna w młynie zbożowym do rozdrabniania ziarna (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA W MŁYNIE ZBOŻOWYM DO ROZDRABNIANIA ZIARNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA W MŁYNIE ZBOŻOWYM DO ROZDRABNIANIA ZIARNA. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x