MASZYNA WŁÓKIENNICZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWIARKA to:

maszyna włókiennicza (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWIARKA

DZIEWIARKA to:

kobieta zajmująca się dziewiarstwem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA WŁÓKIENNICZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 209

ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA ANALOGOWA, WALEC, MASZYNA PROSTA, KOMBAJN ZBOŻOWY, KLIN, MASZYNA DROGOWA, MASZYNA OSADOWA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MASZYNA CIEPLNA, ROBOT, HOLENDER, KROSNO, AUTONOM, MASZYNA TŁOKOWA, MIĘDLARKA, INTERCEPTOR, MIĘDLARKA, POMPA OBIEGOWA, DZIEWIARKA, WILK, KOMBAJN, PRASA, MASZYNA KOMUTATOROWA, KOWARKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA KUGLERSKA, FORMIERKA, WAŁ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MASZYNA FORMIERSKA, ŚRUTOWNIK, KOPARKOŁADOWARKA, WYCIĄGARKA, ŚCINACZ ZIELONEK, GNIOTOWNIK, RÓWNIA, MASZYNA CIEPLNA, COUPER, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TRENER, KOPARKA, WYDMUCHIWACZ, FREZARKA KOPIARKA, EKSKAWATOR, PRASA, RAFA, MAGLOWNICA, LINOTYP, KAPAR, DACHÓWCZARKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, CEGLARKA, ŁUPACZKA, MIESZACZ, MASZYNA WYCIĄGOWA, CIĄGARKA, ZACIERACZKA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PODBIERACZ POKOSÓW, MŁOT, MASZYNA SAMOBIEŻNA, OPYLACZ, ŁAMARKA, ŁAMARKA, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, WALEC, KOŁOWRÓT, PAKULARKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, SELSYN, FREZARKA GLEBOWA, KOLATOR, ŁAMACZ, MASZYNA WYPOROWA, CENTRUM OBRÓBKOWE, ROLBA, OWERLOK, KOSIARKA, SORTER, KLEPAK, KOPARKA, ROZKŁADARKA, MASZYNA DO SZYCIA, MASZYNA INFORMACYJNA, PILARKA, MAGIEL, CZESALNIA, MIESZACZ, MASZYNA ŻAKARDOWA, CZYSZCZALNIA, TOKARKA, GIĘTARKA, MASZYNA TURINGA, KROSNO, PRZENOŚNIK CIECZY, KOMBAJN, MASZYNA ROTACYJNA, DMUCHAWA, MASZYNA, MASZYNA UCZĄCA, AUTOMAT LOSOWY, KOMBAJN GÓRNICZY, MASZYNA ROBOCZA, KOMP, ODLEWARKA, PODBIERACZ, PIKÓWKA, KLEJARKA, PERLAK, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, SELSYN, KAFAR, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KORONKARKA, KOMBAJN, MASZYNA ROLNICZA, MASZYNA LICZĄCA, KOLATOR, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KOPACZKA, MASZYNA, MASZYNA MATEMATYCZNA, WÓZ ASENIZACYJNY, WILK, MLEWNIK, BROŃ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, STOPKA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, OFFSET, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, SILNIK, AUTOMAT, SILNIK PNEUMATYCZNY, NOŚNIK, KOWARKA, PRZESIEWACZ, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ROZRZUTNIK, ZSZYWARKA, DZIEWIARKA, PEDAŁÓWKA, MŁYNEK, MŁYN, TRYJER, KOMBAJN ROLNICZY, PILARKA RAMOWA, ODGAŁĘZIACZ, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, SNOWARKA, POMPA CIEPŁA, SPRAWDZARKA, OVERLOCK, ŻNIWIARKA, ZWIJARKA, PRZĘDZARKA, KOLORÓWKA, SUMATOR, STOKER, MASZYNA TŁOKOWA, PRZELICZNIK, MLEWNIK WALCOWY, JEDNORĘKI BANDYTA, BARWIARKA ZWROTNA, ARYTMOMETR, CZYSZCZARNIA, KUTER, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, WIALNIA, CYBORG, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, KUSKUTA, MLEWNIK, RICE, ŻAKARD, SZMELC, WYCISKARKA, NASTĘP, PODBIJARKA TOROWA, OWIJARKA, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA INDUKCYJNA, KUTER, ODLEWARKA, MŁOTKOWNICA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ŁADOWARKA, PRALKA, TWARDE LĄDOWANIE, ŚCIERAK, PRASA, MOTARKA, CIĄGNIK LEŚNY, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA WIRNIKOWA, DEKORTYKATOR, ?MASZYNA OBLEWNICZA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA WŁÓKIENNICZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA WŁÓKIENNICZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWIARKA maszyna włókiennicza (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWIARKA
maszyna włókiennicza (na 10 lit.).

Oprócz MASZYNA WŁÓKIENNICZA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA WŁÓKIENNICZA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x