THALASSORNIS LEUCONOTUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); W NATURALNYM ŚRODOWISKU WYSTĘPUJE W REGIONACH AFRYKI POŁUDNIOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARZE POMIĘDZY CZADEM I SENEGALEM, ETIOPIĄ ORAZ RPA, A TAKŻE NA MADAGASKARZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKRACZKA to:

Thalassornis leuconotus - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae); w naturalnym środowisku występuje w regionach Afryki Południowej, w szczególności na obszarze pomiędzy Czadem i Senegalem, Etiopią oraz RPA, a także na Madagaskarze (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "THALASSORNIS LEUCONOTUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); W NATURALNYM ŚRODOWISKU WYSTĘPUJE W REGIONACH AFRYKI POŁUDNIOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARZE POMIĘDZY CZADEM I SENEGALEM, ETIOPIĄ ORAZ RPA, A TAKŻE NA MADAGASKARZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.742

TRACZ DŁUGODZIOBY, JĘZYK TYBETAŃSKI, TURAK TĘCZOWY, HYMNOLOGIA, GAŁĘZIAK, DEATH METAL, HELIKONIA, HUNIA, TRASZKA SYBERYJSKA, BAGNIK ZDROJOWY, SZCZAWIK ROŻKOWATY, OSTROLOT CIEMNY, GRUSZKOWIEC WAHLENBERGA, ARA, KANGUR BENNETTA, TAPIR WEŁNISTY, RAKOWICE, POGODA KOSMICZNA, ŻAGIEW LŚNIĄCA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, MUSTEL ARGENTYŃSKI, WIDŁOZĄB SUDECKI, DIBATAG, OTARIA, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, CZUBATY PAWIAN, CELIDONIA, KRĘPOWNIK CZARNOWSTĘGI, AFRYKANERSKI, PERLICA SOPLOWATA, NOCEK OSTROUCHY, JAŚMIN, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, SKRZYDŁOSZPON OBROŻNY, ŻABA LEOPARDOWA, LIRA, MARMURKA, MUFLON EUROPEJSKI, LAMERSTWO, MAREMMANO, HUTNICTWO, MAŚLACZEK, KOMPARATYSTYKA, POSŁUCH, JEDNOCUKIER, PANCERNIK OLBRZYMI, ZWINNIK OBRZEŻONY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, GUMA NATURALNA, DRĘTWA PSTRA, GĘŚ TUNDROWA, PŁASKOMERZYK ORZĘSIONY, KUKUŁA OGNISTA, ZWIERZYNA DROBNA, ZIELENICE, SKALIKUREK, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, POPYT, PALCZAK MADAGASKARSKI, PYRGUN NAZIELNY, ŻABA LAMPARCIA, OFICJAŁ, SIEĆ LOKALNA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, SAŁATA, MIODACZEK ZŁOTOSKRZYDŁY, ROSA MIODOWA, ALGOAZAUR, DEREŃ, DOM WCZASOWY, NUR CZARNOSZYI, ŚLEDŹ AZOWSKI, LITERATURA POPULARNA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, NEKTAROJAD SZAROBRZUCHY, SOL, KACZKA KRAKWA, BAWEŁNA, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, KUZYNOSTWO, ALEKSANDRETTA ŚLIWOGŁOWA, CENTURIA CZERWONA, STOKŁOSA MADRYCKA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, MUSTEL SIWY, PINANG, TAPIR BAIRDA, MURARKA RUDA, DIUGONIE, KAŁAN, BATAGURY, HELMINTOLOGIA, HUBA SIARKOWA, SARNA, WYCINEK KULI, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, TUJA, CIASTO, CZARNOGRZBIETKA, ZEBRA, MIODUNKA, TAKSON MONOTYPOWY, ADMINISTRACJA MORSKA, DZIERGACZ KASZTANOWATY, BRACHIOZAUR, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, ZŁOTOLOTEK, DZWONECZNIK SZTYWNY, TARCZYK SREBRZYSTY, RAJA SIWA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, DZIERZBIK, CZOSNEK NARCYZOWY, ZAGRZEBIEC DŁUGOPŁETWY, PAPROTNIK, CZERWONA NOGA, TRÓJLIST BIAŁAWY, ZGORZEL, KOPALINA LECZNICZA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, BELLADONA, DIATRYBA, KUANDU, ŚLEPOWRON ŻÓŁTOCZELNY, KOLIMACJA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, SADZANKA RUMIENICA, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, SEZAM, SIŁA WYŻSZA, GRYZIELE, KULTURA MATERIALNA, CZOSNEK BULWIASTY, LEJEK, BARSZCZ, SUSEŁ PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKI, CHLORELLA, PĘCHERZNICA, TURZYCA MICHELA, GRINDWAL, ŻYRAFA, GŁOS, TLENEK AZOTU, GIBON LAR, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, MIODÓWKA TRÓJBARWNA, TYTOŃ, PRZYTULICA, BISIORKA, KLONEK, DRONT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, BLASZKOWIEC, RZEKOTKA KOWAL, PIERWIOSNEK LEKARSKI, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, WZIERNIK, ZYZUŚ TŁUŚCIOCH, IBIS BRANICKIEGO, KONDYCJONER, MONSTERA UKOŚNA, PRZETOKOWY, MANS, ŻABIENIEC, MARYKINA, ŻÓŁW MAURETAŃSKI, INTERVIEW, SZYSZKOWIEC, KUKLIK BIAŁY, LIRYKA CHÓRALNA, FLAMING MAŁY, KOŹLARZ CZERWONY, MOLOS EUROPEJSKI, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, STROP, MOKO, CZUBNICZKA OMĄCZONA, SCENEDESMUS, BOROWIK CEGLASTOPORY, DRZEWIAK MATSCHIEGO, KALISZANKA, ŻUBROŃ, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, ŚWINKA, CYKL GEOLOGICZNY, KAZARKA EGIPSKA, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, FPS, ZBOŻE, GAGAUZ, STORCZYK, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, HAJSTRA, KALINA, SYBARIS, KUKUŁA GRUBODZIOBA, DŁAWIGAD AMERYKAŃSKI, KRWAWNIK WEŁNISTY, DZIKIE WINO, BĄCZEK AMURSKI, DĄB CZERWONY, CHOMIK KAUKASKI, KAPUSTA PASTEWNA, KOLEŃ UJATO, SZCZELINA DYLATACYJNA, CZERWONAK, INFORMA, ZAJĄC SZARAK, ASTRAGAL, ETMALOZA, PARZĘCHLIN, RYNKONZAUR, ZASKRONIEC, SZAFIREK RUDOBRZUCHY, NEPALSKI, OWCA KAMCZACKA, KOD WYWOŁAWCZY, KARPIEL, ARKABALISTA, ZASKRONIEC RYBOŻER, KULTURA ASZELSKA, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, APANAŻE, AZOTEK KRZEMU, KORONIARZ KOŃCATY, ANALIZA WIDMOWA, IRANKA, PIĄTAK LANCETOWATY, NACHUR, TRASZKA OGNISTA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, MAMUT KOLUMBIJSKI, LESZCZ, UAKARI ŁYSY, BONITO, NAWAŁNIK GALAPAGOSKI, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, KORYFEUSZ, SIEWECZKA RZECZNA, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, ROZTOCZ TRUSKAWKOWIEC, WYRAKOWATE, DELFIN GRUBOGŁOWY, SZURPEK MISECZKOWATY, ALBATROS CIEMNOSKRZYDŁY, SIDLISZ, SIWAPITEK, KALLA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, AKONIT, KOLOKWINTA, KACZKA PODGORZAŁKA, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, BERBER, SOSNA WYDMOWA, BIATLON, ARON, LIS POSPOLITY, SOSNA ARMANDA, SKRĘTEK WAPIENNY, SKACZELE, FIOŁEK STOPOWATY, GRUBOOGONIK AUSTRALIJSKI, SIDLISZ JASKINIOWY, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, CHARLESTON, SKALIRZĘS, SĘPICE, BIEG, UKŁAD ADRENERGICZNY, POCHUTNIK TRWAŁY, SERIOLE, GLOTTOCHRONOLOGIA, ROZŁUPEK ALPEJSKI, MUZYKA ELEKTRONICZNA, AKROBATKA KARLICZKA, PTASZNIK ZWYCZAJNY, JAGODZIAK CZARNY, CHWASTNICA DROBNOKŁOSOWA, KOLCZAKOWATE, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, CYPRYŚNIK MEKSYKAŃSKI, MANAT RZECZNY, PĘPAWA MAKOLISTNA, BURZYK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, ZĘBIEŁEK MYSZATY, PTASIE MLECZKO, SOSNA CHIŃSKA, TUKAN, KORMORAN ŻAŁOBNY, PETREL CZAPECZKOWY, BANAN SKROBIOWY, RUDBEKIA NAGA, PĘPAWA JACQUINA, PRAWICA, MIODÓWKA, ?BORAZUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.742 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

THALASSORNIS LEUCONOTUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); W NATURALNYM ŚRODOWISKU WYSTĘPUJE W REGIONACH AFRYKI POŁUDNIOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARZE POMIĘDZY CZADEM I SENEGALEM, ETIOPIĄ ORAZ RPA, A TAKŻE NA MADAGASKARZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: THALASSORNIS LEUCONOTUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); W NATURALNYM ŚRODOWISKU WYSTĘPUJE W REGIONACH AFRYKI POŁUDNIOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARZE POMIĘDZY CZADEM I SENEGALEM, ETIOPIĄ ORAZ RPA, A TAKŻE NA MADAGASKARZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKRACZKA Thalassornis leuconotus - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae); w naturalnym środowisku występuje w regionach Afryki Południowej, w szczególności na obszarze pomiędzy Czadem i Senegalem, Etiopią oraz RPA, a także na Madagaskarze (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKRACZKA
Thalassornis leuconotus - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae); w naturalnym środowisku występuje w regionach Afryki Południowej, w szczególności na obszarze pomiędzy Czadem i Senegalem, Etiopią oraz RPA, a także na Madagaskarze (na 9 lit.).

Oprócz THALASSORNIS LEUCONOTUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); W NATURALNYM ŚRODOWISKU WYSTĘPUJE W REGIONACH AFRYKI POŁUDNIOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARZE POMIĘDZY CZADEM I SENEGALEM, ETIOPIĄ ORAZ RPA, A TAKŻE NA MADAGASKARZE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - THALASSORNIS LEUCONOTUS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); W NATURALNYM ŚRODOWISKU WYSTĘPUJE W REGIONACH AFRYKI POŁUDNIOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARZE POMIĘDZY CZADEM I SENEGALEM, ETIOPIĄ ORAZ RPA, A TAKŻE NA MADAGASKARZE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x