RASA KUCÓW ODKRYTA W LEH I LADDAKH W OBSZARZE DŻAMMU I KASZMIRU (PÓŁNOCNE INDIE); ZAGROŻONA PRZEZ KRZYŻOWANIE Z NIEOKREŚLONYMI KUCAMI, DLATEGO DEPARTAMENT HODOWLI ZWIERZĄT STANU DŻAMMU I KASZMIR ROZPOCZĄŁ PROGRAM OCHRONY W GOSPODARSTWIE W LEH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUC ZANISKARI to:

rasa kuców odkryta w Leh i Laddakh w obszarze Dżammu i Kaszmiru (północne Indie); zagrożona przez krzyżowanie z nieokreślonymi kucami, dlatego Departament Hodowli Zwierząt stanu Dżammu i Kaszmir rozpoczął program ochrony w gospodarstwie w Leh (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KUCÓW ODKRYTA W LEH I LADDAKH W OBSZARZE DŻAMMU I KASZMIRU (PÓŁNOCNE INDIE); ZAGROŻONA PRZEZ KRZYŻOWANIE Z NIEOKREŚLONYMI KUCAMI, DLATEGO DEPARTAMENT HODOWLI ZWIERZĄT STANU DŻAMMU I KASZMIR ROZPOCZĄŁ PROGRAM OCHRONY W GOSPODARSTWIE W LEH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.786

ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, UNIA PERSONALNA, SEMINARIUM, SIODŁO SKOKOWE, LIGA, WESTERN, TENDENCYJNOŚĆ, KARELIA, WIOŚNIANKA, DUŻY PION, JUTA, ORGANOGENEZA, MOST POWIETRZNY, KUC AUSTRALIJSKI, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, TENIS, CHODNIK PRZECIWMINOWY, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, CHANSON, PARCIE KORZENIOWE, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, SPOŻYCIE, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, FUTER, NIL, BŁONA LOTNA, EROZJA RZECZNA, SZUWAR TATARAKOWY, PUŁAP, GMACHÓWKA, DEKIEL, KREACJONIZM, KRYKIET, KWIT DEPOZYTOWY, KRĄŻENIE OBOCZNE, WYWIAD, JĘZYKI KAUKASKIE, PIERSI, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, KUC EXMOOR, BLASK, MORENA, PANASONIC, GRZECH, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, KAMIZELKA, WIĄZANIE ATOMOWE, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, SOCHACZKI, SZKŁO, DŹWIG, BELLADONA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, NAGOLENNIK, GHOUL, OJCZYZNA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, WYKRYWACZ MIN, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, DIALOG KONKURENCYJNY, KOLORYSTYKA, ALF, KĄPIEL, ZAKRĘT, KRZYŻAK, DŻEMPER, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, HOMAGIUM, MNOŻNA, NIŻSZE NACZELNE, LAKHNAU, AUTODESTRUKCJA, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, JĘZYK WEGETUJĄCY, POPIELNIK, KOŃ ARABSKI, DRAKO, KUC FELIŃSKI, CZEK PODRÓŻNICZY, BACYTRACYNA, ZESTAWIK, WIZA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, PRZEMIENNIK, EFEKT BŁAŻKI, ZATOR PŁUCNY, AZYMUT, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, PODATEK WYRÓWNAWCZY, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, DRZEWICA BIAŁOLICA, EFUZJA, TERAPIA ODRUCHOWA, CIĄG GEOMETRYCZNY, BOSY ANTEK, IBIZA, TEATR, DEKRET, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, ALBA, BASILEUS, RACHUNEK BANKOWY, SŁÓJ, TERMIN ZAWITY, DARWIN, PRAWO ZATRZYMANIA, JELEŃ WIRGINIJSKI, SZCZELINA LODOWCOWA, DŻINIZM, CELOWNIK, EKSTRUZJA, BELG, KINDER NIESPODZIANKA, PARSĘTA, ALLOFONIA, NORMALIZACJA, ZWŁÓKNIENIE, PROWINCJA, MORFOTROPIA, PRZYSTAŃ MORSKA, PIŁSUDCZYZNA, MAMUT JEFFERSONA, BETONOSKOP, SITCOM, POZYCJONOWANIE, KANCELARIA TAJNA, OLEJ SOJOWY, LIPOLIZA, OSPA PRAWDZIWA, PROTOZUCH, RYJOSKOCZKOWATE, SZCZELINA SKRZELOWA, SAKRAMENT, ZMIANA CHOROBOWA, INKORPORACJA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, CEDUŁA, ŚWINKA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, APOSTOŁ, DENATURALIZACJA, BIWAK, BURAN, BÓBR KANADYJSKI, STACJA KLIENCKA, ABEL, BAŁWOCHWALSTWO, PUDLINGOWANIE, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, PODATEK EKOLOGICZNY, DOBYTEK, SZTUCZNA INTELIGENCJA, DZIELNICA, PIES UŻYTKOWY, GALARETA, PROMIENICA, BUFOR, BANDOLET, TIMER, OŚ OPTYCZNA, PELHAM, ROLLS-ROYCE, KREWETKA ZMIENNA, PARK KRAJOBRAZOWY, PENDENT, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, METALMANIA, FAWORYT, UKŁAD LOMBARDZKI, WIEDŹMIN, JĘZYK FLAMANDZKI, SUSEŁ WASHINGTONA, JEŻOZWIERZE, RENTA ODROBKOWA, HEŁM, ALASKA, KOMBINACJA ALPEJSKA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, RAGTIME, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, ELASTOR, OGNIWO GAZOWE, ODKŁADNICA, NAKAZ PRACY, PROJEKT TECHNICZNY, LEKTURA, BAGNO, KUMOTERKI, NORBERTANIA, ZIMOWISKO, PROJEKTOR FILMOWY, DOLNONIEMIECKI, PUŁAPKA, DUET, CHAŁUPNIK, ALGIERSKI, DURANGO, SZEWIOT, PIEC KOKSOWNICZY, ZAPOTEK, KUC ISLANDZKI, PETRYWAŁ, TYFUS PLAMISTY, JUNTA, OBRZĘK GAZOWY, STAN CZYNNY, KULT PUBLICZNY, BOROWINA, KORYNCKA, ESKONTO, CONFIT, PEPTYD, KAKAO, REZERWA, TRZECI PLAN, PRZEKAZIOR, TRANSPORTEREK, TALERZ, REDAKTORSTWO, BYDŁO DOMOWE, FILOZOFIA RELIGII, JASKINIA LODOWA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, DIECEZJA, MINERAŁ ZABARWIONY, TOMIZM, SKALA RANKINE'A, MNICH, BIEL, DWUBÓJ KLASYCZNY, KIRGIZJA, RETRANSMISJA, OSIEDLE, YPRES, PRÓBA TUBERKULINOWA, DIAGNOZA, OPISTORCHOZA, REGUŁA SAVAGE'A, LĄG, ŁAPOWNICTWO BIERNE, BUCHTY, ZANZA, PUCHLINA WODNA, WAGINOSCEPTYK, PRZYROST DEMOGRAFICZNY, LEK ANKSJOLITYCZNY, OKUPACJA, BENTLEY, FARAMUSZKA, OBCIĄŻENIE, MASA SPOCZYNKOWA, PRODUKT BANKOWY, GENERAŁ, MAZEROWANIE, LEKCJA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, SCHULZ, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, MÓZG MATRIOSZKA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, PIASEK ZWAŁOWY, SAMORZĄD, ASEMBLER, PUNKT FILTRACYJNY, IKAR, SĄD POLUBOWNY, SZNAUCER, OSEŁEDEC, POŻYTEK PSZCZELI, EDREDON OKAZAŁY, ZIMNICA, PISUAR, INKUBACJA, CENA URZĘDOWA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, BIAŁY TRĄD, MECHANIZM OBRONNY, NAKŁAD POŁOWOWY, BRUDNA BOMBA, RYBITWA OKOPCONA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, FAKTURA, CZŁON PODRZĘDNY, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, APASZKA, BOZON Z, PRAWO OHMA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, WOLA BOŻA, OKRĄGŁY STÓŁ, KARTACZ, NAROST, FINKA, ZAKWATEROWANIE, ELEKTROLOKACJA BIERNA, FOREMKA, ZNIKNIĘCIE, ?USTAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KUCÓW ODKRYTA W LEH I LADDAKH W OBSZARZE DŻAMMU I KASZMIRU (PÓŁNOCNE INDIE); ZAGROŻONA PRZEZ KRZYŻOWANIE Z NIEOKREŚLONYMI KUCAMI, DLATEGO DEPARTAMENT HODOWLI ZWIERZĄT STANU DŻAMMU I KASZMIR ROZPOCZĄŁ PROGRAM OCHRONY W GOSPODARSTWIE W LEH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KUCÓW ODKRYTA W LEH I LADDAKH W OBSZARZE DŻAMMU I KASZMIRU (PÓŁNOCNE INDIE); ZAGROŻONA PRZEZ KRZYŻOWANIE Z NIEOKREŚLONYMI KUCAMI, DLATEGO DEPARTAMENT HODOWLI ZWIERZĄT STANU DŻAMMU I KASZMIR ROZPOCZĄŁ PROGRAM OCHRONY W GOSPODARSTWIE W LEH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUC ZANISKARI rasa kuców odkryta w Leh i Laddakh w obszarze Dżammu i Kaszmiru (północne Indie); zagrożona przez krzyżowanie z nieokreślonymi kucami, dlatego Departament Hodowli Zwierząt stanu Dżammu i Kaszmir rozpoczął program ochrony w gospodarstwie w Leh (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUC ZANISKARI
rasa kuców odkryta w Leh i Laddakh w obszarze Dżammu i Kaszmiru (północne Indie); zagrożona przez krzyżowanie z nieokreślonymi kucami, dlatego Departament Hodowli Zwierząt stanu Dżammu i Kaszmir rozpoczął program ochrony w gospodarstwie w Leh (na 12 lit.).

Oprócz RASA KUCÓW ODKRYTA W LEH I LADDAKH W OBSZARZE DŻAMMU I KASZMIRU (PÓŁNOCNE INDIE); ZAGROŻONA PRZEZ KRZYŻOWANIE Z NIEOKREŚLONYMI KUCAMI, DLATEGO DEPARTAMENT HODOWLI ZWIERZĄT STANU DŻAMMU I KASZMIR ROZPOCZĄŁ PROGRAM OCHRONY W GOSPODARSTWIE W LEH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RASA KUCÓW ODKRYTA W LEH I LADDAKH W OBSZARZE DŻAMMU I KASZMIRU (PÓŁNOCNE INDIE); ZAGROŻONA PRZEZ KRZYŻOWANIE Z NIEOKREŚLONYMI KUCAMI, DLATEGO DEPARTAMENT HODOWLI ZWIERZĄT STANU DŻAMMU I KASZMIR ROZPOCZĄŁ PROGRAM OCHRONY W GOSPODARSTWIE W LEH. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x