JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW TURECKICH UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 10 MLN UJGURÓW, GŁÓWNIE W REGIONIE AUTONOMICZNYM SINCIANG W ZACHODNICH CHINACH, A TAKŻE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIM KAZACHSTANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOWOUJGURSKI to:

język z rodziny języków tureckich używany przez około 10 mln Ujgurów, głównie w Regionie Autonomicznym Sinciang w zachodnich Chinach, a także w północno-wschodnim Kazachstanie (na 12 lit.)UJGURSKI to:

język z rodziny języków tureckich używany przez około 10 mln Ujgurów, głównie w Regionie Autonomicznym Sinciang w zachodnich Chinach, a także w północno-wschodnim Kazachstanie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW TURECKICH UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 10 MLN UJGURÓW, GŁÓWNIE W REGIONIE AUTONOMICZNYM SINCIANG W ZACHODNICH CHINACH, A TAKŻE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIM KAZACHSTANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.709

PONOCNICA MIRIKINA, FILEMONEK JEDNOBARWNY, PIES ZAPRZĘGOWY, WSPOMNIENIE, NURNICZEK KRASNODZIOBY, PRAWO KARNE PROCESOWE, SERBSKOŚĆ, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, KANGDING, ŚWINIARKA, ŻABUTI LEŚNY, SALAMANDRA CZERWONOPOLICZKOWA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, BRATEK POLNY, KORMORAN SROKATY, SALWINIA SPRUCE'A, RYBONUKLEAZA, KWAS LIZERGOWY, DRZEWIAKI, WALEŃ, BASZYBUZUK, BARCZATKA PIERŚCIENICA, PAZUR, BŁYSKOLOTKA BIAŁOGARDŁA, NAJEŹDŹCA, TRZĘSIDŁO, ROZŁUPEK CZARNIAWY, TAMARYNDA, KLARKIA WDZIĘCZNA, CHWOSTKA KORONIASTA, WILK WORKOWATY, PARWIKURSOR, DŁUGOSZYJ FROELICHA, ALFABET LORMA, DWUSTRONEK JASNY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, KANEMEJERIA, KWIATECZEK, JĘZYK AMBA, PODATNOŚĆ, JĘZYK, GOCKI, PROKARBAZYNA, RYNEK NIEFORMALNY, TRAWA CYTRYNOWA, SALAMANDRA KOTYJSKA, TRÓJLIST JAJOWATY, NOSACZ MENTAWAJSKI, WILCZA JAGODA, PANDANOWIEC, ZWOJEK SKRĘCONY, PIERWIOSNEK, WĄŻ MERREMA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, BALATA, AMORFOFALUS, PALINGENEZA, KĄTNIK DOMOWY, GRUPA ALGEBRAICZNA, LEGWAN GŁUCHY, BUSZÓWKA ŚNIADA, MURENA BIAŁOLICA, KWASJA, MIODOŃ DŁUGODZIOBY, MHOR, LENTYSZEK, RYBACZEK, KAJMAN KROKODYLOWY, LIMA, BURZYK SZAROGRZBIETY, TYSIĘCZNIK, KOPUŁKA, ŻAGIEW KOSMATA, GROTESKA, WIĄZ AMERYKAŃSKI, AFLATOKSYNA, KLON, BRDA, JASZCZURKA CZERWONA, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, LATOPISIEC, PORTUGALSKI, BRAMA, WDÓWKA, NASTROSZEK AMERYKAŃSKI, SŁAWNO, WIĄZOWATE, ETIOLOGIA, ALASKACEFAL, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, TREPANG JAPOŃSKI, GETTO PRZEJŚCIOWE, AMHARSKI, FAŁDOWNIK RZEMIENNY, ZADYMKA, POKRZYWA, DEPRAWACJA, WILGA, STERNICZKA ARGENTYŃSKA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, OBYWATELKA, ZAKLINIEC MNIEJSZY, CZOSNEK NARCYZOWY, BIZON, OSTRZESZYN JADALNY, MORYNA, STRZĘPIAK, RYTOWNIK, TAJEMNICA BANKOWA, CZARECZNIK GRUSZKOWATY, AMONIT, MILEW, SZCZEKAJĄCY JELEŃ, GREKA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, SUKSAMETONIUM, MOKASYNY, TORPEDA AKUSTYCZNA, SUSEŁ, BEMBA, PETREL KRÓTKODZIOBY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KROKODYL, DUBRILLOZAUR, KOWALIK CZARNOGŁOWY, BRACHYTRACHELOPAN, PRZYTULIA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, DWUBÓJ KLASYCZNY, ŁASKUN, PIEPRZ BIAŁY, BARCZATKA WILCZOMLECZÓWKA, WILKOSZ, CUKROWIEC, GALASY, OBRAZ, MRÓWKOŻER WORKOWATY, AKSAMITEK BIAŁOWĄSY, PUSTKOWIK RDZAWORZYTNY, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, POZIOMKA POSPOLITA, PRZEKŁADACZ, DRZEWIAK BENNETTA, JĘZYK CZESKI, JĘZYK LECHICKI, MARUNA, MAMUT WŁOCHATY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, OWOCNIK, GAZELA EDMI, BAZAR, MAMUT WŁAŚCIWY, TRIO, KNAP, WÓZ, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, BUDLEJA, IBIS BRANICKIEGO, BUDŻET DOMOWY, KANGUR SKALNY, KOSOŃ, MUCHOŁÓWKA, SOSNA ARIZOŃSKA, KROKODYL FILIPIŃSKI, APARAT TLENOWY, NERECZNICA WALIJSKA, LAGIER, SUSŁY I ŚWISZCZE, WINCHESTER, OSTROLOT BIAŁOBREWY, SALWINIA PŁYWAJĄCA, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, PŁYN INFUZYJNY, GUZMANIA SZKARŁATNA, FOTOKSIĄŻKA, ŻEGLARZ, SUROGATOR, ELIPSOIDA OBROTOWA, MARMOZETA BIAŁA, BACZMAGI, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, BĄCZEK AMURSKI, AGAPANT AFRYKAŃSKI, LABORATORIUM REFERENCYJNE, TAMASZEK, SPIRYTUS, PTASZYNIEC, BOROWIK MAŚLAK, ZACHYŁKA, MIODÓWKA ŻABOTOWA, HONGZE, KOSZT FINANSOWY, ZŁOTOUCH ŻÓŁTOSKRZYDŁY, GOLIAT, JĘZYK ARGOBBA, TRYGON, PORSCHE, SZABELTAS, TORFOWIEC WĄSKOLISTNY, PIEPRZYCA OWŁOSIONA, CARRUCA, ZAKRZÓW, MUSTELOWATE, MALAJKA, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, TRAWA MORSKA, KWATERUNEK, ZNAJDKA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, RYZYKO NIEWYGASŁE, ŻABA NATALSKA, WALABIA PARRY’EGO, CHOCHOŁY, OGNICZEK, PĘDZLICZEK CHIŃSKI, BOROWIK, ANDÓWKA BIAŁOBRZUCHA, KORZENIÓWKA, CHOREG, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, MARGAJ, SIEDLISKO, DYPTYK KONSULARNY, BANAN, JĘZYK KARYJSKI, KOREKTA DRUKARSKA, OGÓREK, DIKDIK KIRKA, OSTROGI, TRASZKA GRZEBIENIASTA, KOSACIEC ŻYŁKOWANY, VERAIKON, WYKROCZENIE SKARBOWE, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, MAZOWSZANIN, TANIEC BRZUCHA, ANGLOARAB, MARABUT, WOŁEK KUKURYDZOWY, TRZMIEL ŻÓŁTY, STUKACZ, WATÓWKA, ANTURIUM SCHERZERA, KLUCZ, RZĘSOREK RZECZEK, BRZANKA LATAJĄCA, PILOT, KOSTRZEWA PIASKOWA, WYWRÓT, NEUROLINGWISTYKA, MIEJSCE ŚWIĘTE, RASKOLNICY, OGONOPIÓR USZASTY, SEJNER, CHONDRYTY, BIJATYKA, MAMUTOWIEC, FLAK, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, PASSIFLORA, KRÓTKOSZ WYBLAKŁY, BOROWIEC, RETOROMAŃSKI, ZWINNIK JARZENIEC, MYSZ LEŚNA, CHALDEJSKI, MIEDZIANKA SZMARAGDOWA, PREONDAKTYL, GŁOWNIA, ZWOJEK SZTYLETOWATY, TYSIĄCZNIK, HOŁOSZEŃ GŁÓWKOWATY, ŻÓŁW PŁASKOOGONOWY, SARDELOWATE, ŻMUDZKI, SARDYNKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, TURANIZM, ORYKS WSCHODNIOAFRYKAŃSKI, GĄGOLEK, CZEPIGA RUDAWA, KAY, OKRĘT, MODRZEW GRIFFITHA, TUTTI FRUTTI, KORONA, HORODYSZCZE, BIURO PARLAMENTARNE, RABSZTYN, ALBATROS GALAPAGOSKI, BOROWIEC WIELKI, PASZTETÓWKA, SŁONECZNICA, KAKADU, ŚMIETKA CEBULANKA, KRZYWUŁA, ?DRZEWOŁAZ LAZUROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.709 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW TURECKICH UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 10 MLN UJGURÓW, GŁÓWNIE W REGIONIE AUTONOMICZNYM SINCIANG W ZACHODNICH CHINACH, A TAKŻE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIM KAZACHSTANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW TURECKICH UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 10 MLN UJGURÓW, GŁÓWNIE W REGIONIE AUTONOMICZNYM SINCIANG W ZACHODNICH CHINACH, A TAKŻE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIM KAZACHSTANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWOUJGURSKI język z rodziny języków tureckich używany przez około 10 mln Ujgurów, głównie w Regionie Autonomicznym Sinciang w zachodnich Chinach, a także w północno-wschodnim Kazachstanie (na 12 lit.)
UJGURSKI język z rodziny języków tureckich używany przez około 10 mln Ujgurów, głównie w Regionie Autonomicznym Sinciang w zachodnich Chinach, a także w północno-wschodnim Kazachstanie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOWOUJGURSKI
język z rodziny języków tureckich używany przez około 10 mln Ujgurów, głównie w Regionie Autonomicznym Sinciang w zachodnich Chinach, a także w północno-wschodnim Kazachstanie (na 12 lit.).
UJGURSKI
język z rodziny języków tureckich używany przez około 10 mln Ujgurów, głównie w Regionie Autonomicznym Sinciang w zachodnich Chinach, a także w północno-wschodnim Kazachstanie (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW TURECKICH UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 10 MLN UJGURÓW, GŁÓWNIE W REGIONIE AUTONOMICZNYM SINCIANG W ZACHODNICH CHINACH, A TAKŻE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIM KAZACHSTANIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JĘZYK Z RODZINY JĘZYKÓW TURECKICH UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 10 MLN UJGURÓW, GŁÓWNIE W REGIONIE AUTONOMICZNYM SINCIANG W ZACHODNICH CHINACH, A TAKŻE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIM KAZACHSTANIE. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast