KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZATNICA to:

koszatniczka pospolita, koszatniczka zwyczajna, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.027

MAKAMA, IBIS SZAROGŁOWY, REZERWA WALUTOWA, BREZYLKA, UPOMNIENIE, NIENOWOCZESNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, LODOWIEC WISZĄCY, WIATRAKOWIEC, CYTWARNICA, WZORNIK, POMOCNIK, CHEMIA NIEORGANICZNA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, WARTOŚCIOWOŚĆ, KĄT PÓŁPEŁNY, PELNIK, NEANDERTAL, OTWIERANIE SERCA, LIS, JĘZYK INDONEZYJSKI, DZIĘCIOLIK AKACJOWY, POTĘGA, TEMAT FLEKSYJNY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, BIELISTKA BLADA, ARSZYN, ROZMARYNEK, PRZEMYTNIK, NEGACJONIZM, ODMIANA HERBOWA, WIEWIÓRECZNIK SUDECKI, PIŁA DROBNOZĘBNA, CZYN NIERZĄDNY, HUBA PŁOWA, UMOWA HOTELOWA, DZIWOOK MODROLICY, ZESZYT W KRATKĘ, OKRĄGŁOŚĆ, BANK, RUCH, STACJA REDUKCYJNA, SAJRA, WABIK, ŚWIERK VEITCHA, STRZAŁOWY, WAMPIR, CEBULICA TRÓJLISTNA, DENTYSTA, KORKOWE, LILIPUTKA, PONTICELLO, PAS PLANETOID, KOSTKA, CEBULA ZWYCZAJNA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, IZOTROPOWOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, JODŁÓWKA POSPOLITA, GRZĘDA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, SARDYNKI, AMFIUMA TRÓJPALCZASTA, ACENA BUCHANANA, SOLILOKWIUM, SYTUACJA PODBRAMKOWA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, CZARNY CHARAKTER, BOLIMUSZKA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, ZAKUP, KWIAT LOTOSU, BACZKA, PRZYBŁĘDA, ORLICA ZGASIEWKA, WSTRZYMANIE, SPUSZCZEL, PINGWIN RÓWNIKOWY, MUZYKA, BIEG, RABV, METROPOLIZACJA, MRÓWKA SMĘTNICA, IZBICKO, KOMPUT, TRZMIEL RUDOSZARY, PAPUZICA MAŁA, BORÓWIEC, AKUMULATORY, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, PODKOWIEC DUŻY, KANTAROWIEC ŻÓŁTY, ZMIERACZEK ZALEWOWY, MIESIARKA, ROKIET DUŃSKI, PASTERSKOŚĆ, OSNUWEK OKAZAŁY, CEREMONIA ZAPACHOWA, CERAMIKA SZNUROWA, ZASADNOŚĆ, KUMULACJA, ŁĄTKA, REGION STREFOWY, ASTER WYCINANY, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, PUCHLINA WODNA, ULOTKARZ, KASZUBSKI, ZROSTNICZEK ZIELONY, BECZKARNIA, HIPOKRYTA, KUSACZ BIAŁOOKI, PŁASKOMERZYK POKREWNY, DRZEWIAK HUOŃSKI, DYDAKTYKA OGÓLNA, PANIER, WZÓR UŻYTKOWY, FIRLETKA, GORCZYCA, MOLOS EUROPEJSKI, MIŁKA WONNA, KRĘPNIK BIAŁOBREWY, CZERWONAK ANDYJSKI, NOWINY, GRZYB ZAJĘCZY, PRUSACZKA, BOBROWO, ZAPAŚĆ, UŁUDA, KOŚĆ ŁZOWA, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, STEROWANIE KRZEPKIE, WĘGLOWODAN, DOROBEK, ORYKS ARABSKI, OGOŃCZA PASTYNAK, IBIS CZUBATY, CYMBOSPONDYL, SZCZAWIK, GIMBOPATRIOTYZM, BRYGADIER, ZAKOPCENIE, DING, SER PODPUSZCZKOWY, WYCZERPYWALNOŚĆ, KOLOSTOMIA, OGOŃCZA AMERYKAŃSKA, MOROSZKA, SILNIK INDUKCYJNY, FILOLOGIA ANGIELSKA, PROSIONEK PIWNICZNY, CIEMNA JAGODA, PISTACJA TERPENTYNOWA, SYRYNGA, CZUBAJKA, PROREKTOR, KOSTRZEWA TATRZAŃSKA, ŻERDNIK, RUG, BOCIAN CZARNODZIOBY, MRÓWKOŻEROWATE, MATKA BIOLOGICZNA, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, GENETYKA POPULACYJNA, ROZRZUTNIK, ZDZIERSTWO, FINAŁ, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, KORBACZ, MODULARNOŚĆ, AFGAŃSKI, MERYTERIUM, ZATOR, POZDROWIENIE, LEWIZUCH, HRABIĄTKO, PĘCHERZYK, PYŁKOJAD BIAŁOGARDŁY, TRZMIEL RUDONOGI, KACZKA, WALKA, DRIBLER, WIDZIMISIĘ, KOZIOROŻEC PIRENEJSKI, ŻUWINA, BŁOTNIARKA, PŁASKLA ŁOSIOROGA, WÓLKA KONOPNA, KORNUTKA DŁUGOCZUŁKOWA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, OKNO DIALOGOWE, DUSZA, LODOWIEC DOLINNY, OSINY, WAŁKOŃ, ZŁOTOUCH SZAROCZELNY, SOSNA, PROSTA, STERNICZKA PERUWIAŃSKA, RARÓG, PALEOKLIMATOLOG, ZDANIE LOGICZNE, KALATEA VEITCHA, MIODCZYK, RÓŻOWE OKULARY, ŻMIJOWCOWATE, KMINEK, ŁOCHYNIA, DRĘTWA PSTRA, SZCZEPIONKA WŁASNA, JEŻOWIEC JADALNY, MAORI, ŁODZIK, EMULSJA, KOŁCZAN, MĄCZLIK, COKÓŁ, SUBTELNOŚĆ, MODRASZEK KORYDON, MALAKKA, METYCYLINA, FILOLOGIA SERBSKA, MAŹNICA, PETREL FIDŻYJSKI, STARA, MĘDREK, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, OSTRONÓG, NAJEM OKAZJONALNY, GALARETÓWKA AMANSA, METR, PLUWIAŁ, INDEKSACJA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, KRYPTOREKLAMA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, GWICHT, MIĘŚLIWONIA, SKAŁA GŁĘBINOWA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, ŻOŁNA PURPUROWOGŁOWA, WOLTAŻ, GRUBOSKÓRNIK TERMITOJAD, ROBAK, NIESUBORDYNACJA, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, KONOTACJA, MARYSIN, DEPOZYCJA, KOSTIUMERNIA, TRZASKACZ KURANTOWY, MIEDZIOWNIK, KUKU NA MUNIU, METALIK OGNISTOSTERNY, MERZYK PROSTODZIÓBKOWY, BANK INWESTYCYJNY, POTWAL OLBROTOWIEC, WAPIENNIK, TORFOWIEC ZANURZONY, TŁOCZARNIA, TYRYSTOR, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, KOMPETENCJA, PISEMNOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, DĄBRÓWKA, ZARZUELA, WŁOŚNICA, TORFOWIEC DUSENA, GALAKTOLIPID, MIASTO UMARŁYCH, FIOŁEK ALPEJSKI, KLONOWO, ŻÓŁWIE LĄDOWE, ZUPA, MIODOŃ MELANEZYJSKI, ŻÓŁW OSTROGRZBIETY, SZKARŁATKA NIEBIESKOGRZBIETA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, DELFIN GANGESOWY, KOPUŁKOWATE, BIAŁOUSZKA, PIEPRZYCA POLNA, KLECANKA, WAPIENNIK, ROZTWÓR WZORCOWY, GURT, RYNKONZAUR, STYL KOLONIALNY, KLAUSTROFOBIA, ORIENTACJA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, RYBY ŁAWICOWE, OBSZAR PENSEJSMICZNY, UKOŚNIK OZDOBNY, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, KOŚNIK, ?MINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.027 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZATNICA koszatniczka pospolita, koszatniczka zwyczajna, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZATNICA
koszatniczka pospolita, koszatniczka zwyczajna, koszatniczka, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 10 lit.).

Oprócz KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KOSZATNICZKA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x