WIELOŚCIAN PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM PODWÓJNĄ PIRAMIDĘ SZEŚCIOBOCZNĄ; ŚCIANY OBU PIRAMID STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ WZDŁUŻ LINII ZYGZAKOWATEJ, TWORZĄC NA PRZEMIAN TRZY KĄTY WIĘKSZE Z TRZEMA MNIEJSZYMI; OŚ GŁÓWNA TRÓJKĄTNEJ SYMETRII ŁĄCZY PRZECIWLEGŁE WIERZCHOŁKI PIRAMID - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKALENOEDR to:

wielościan przypominający kształtem podwójną piramidę sześcioboczną; ściany obu piramid stykają się ze sobą wzdłuż linii zygzakowatej, tworząc na przemian trzy kąty większe z trzema mniejszymi; oś główna trójkątnej symetrii łączy przeciwległe wierzchołki piramid (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKALENOEDR

SKALENOEDR to:

postać kryształu, forma wielościanu przypominającego kształtem podwójną piramidę sześcioboczną (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOŚCIAN PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM PODWÓJNĄ PIRAMIDĘ SZEŚCIOBOCZNĄ; ŚCIANY OBU PIRAMID STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ WZDŁUŻ LINII ZYGZAKOWATEJ, TWORZĄC NA PRZEMIAN TRZY KĄTY WIĘKSZE Z TRZEMA MNIEJSZYMI; OŚ GŁÓWNA TRÓJKĄTNEJ SYMETRII ŁĄCZY PRZECIWLEGŁE WIERZCHOŁKI PIRAMID". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.514

SPRINTER, PORĘBA, SCHLUTER, RZEKOTKA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, POWOŹNIK, LAICKOŚĆ, SZENILA, BIG MAC, ZAKRES POJĘCIOWY, SĄD OSTATECZNY, RÓJKA, AUTOGIEŁDA, SZCZUR POLINEZYJSKI, TRZASKOWISKO, AKCELERATOR CYKLICZNY, ZMIERACZEK PLAŻOWY, RADIOLOGIA, KONTUR, WIZAŻYSTA, SKÓRNICTWO, ANONIMAT, WIRUS WŚCIEKLIZNY, LISOWCZYK, KRĄŻENIE OGÓLNE, RĘKAWEK, POPLECZNICTWO, ALFA-BLOKER, WIĄZANIE PEPTYDOWE, ZWARCIE SZYKÓW, SEMITOLOG, TRANSWESTYTA, BOLIMUSZKA, DOJŚCIE, UKŁAD NIEINERCJALNY, AFEKTYWNOŚĆ, EUTENIKA, KASZTAN, WOREK REZONANSOWY, PROGRESJA, BANKSTER, KARP PEŁNOŁUSKI, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, TERAPIA BEHAWIORALNA, POSTĘPACTWO, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, PUNKT PRZYZIEMNY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, EKSPRES, DZIAŁ PERSONALNY, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, CZWÓRKA, RELING, GRAWIMETRIA, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, NARCIARZ DOWOLNY, FRYZYJSKI, TEMPO, EKSPERIENCJA, WYGIĘCIE, ORTOPTYCZKA, TEATR, SKAUT, DŻINGIEL, DZIENNIK OKRĘTOWY, EGZOTYK, NIERELIGIJNOŚĆ, PAGINATOR, STARORAKI, DANDYSKI, PLOTER ROLKOWY, GNIOTOWNIK, AMPUŁKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, POLIMER WINYLOWY, CHLUBNOŚĆ, MAILOWANIE, KOSA, INTERWENIENT UBOCZNY, KRAWIECTWO, WYNURT, RAMIĘ, MUTUŁY, ODTWARZANIE, MECENAS, FILOLOGIA ROMAŃSKA, WOLEJ, SPIRALA HIPERBOLICZNA, POGROBOWIEC, DOUBLE DUTCH, IZOTROPOWOŚĆ, NAUKI POLITYCZNE, ENERGETYKA ODNAWIALNA, NIEUDOLNOŚĆ, NERD, PLAMIEC AGREŚCIAK, KURIER TATRZAŃSKI, GIL, SIODŁO JUCZNE, DZIAŁANIE, KICHLARZ, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, PRZEZNACZENIE, KAMIEŃ, OLIGOFAG, ŚWINIA CELEBESKA, RPG, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, CUKIER, POZWANY, POCIĄG OSOBOWY, PARCH, GŁODÓWKA, GRZEBIEŃ, PRZEBITKA, KĄT PÓŁPEŁNY, TRANSAKCJA WIĄZANA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, WOŁOCH, BĘBNICA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, KOMPLEKS, POKUSA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WDOWI GROSZ, FACJATA, DERYWACJA FLEKSYJNA, WYRAZ OBCY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MORŚWIN SZARY, DOJŚCIE, LODRANIT, KOŁO, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, INŻYNIER DUSZ, FARBIARSTWO, KOMÓRKA MATECZNA, DOROBEK, RUGBY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, SZYLD, PAJAC, ANEROID, PANNA, BLISKOŚĆ, TRAFUNEK, PRZECIEK, KONSTANTAN, ŚNIEG, WIDZ, ANTENA REFLEKTOROWA, MINISTERSTWO, ROCZNICA, OBSZAR WIEJSKI, ZAKURZENIE, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, ŚWIATOWOŚĆ, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, CZAKRAM, WEŁNA, WZROST, GRYZEK, MEDYCYNA, WYCIĄG TOWAROWY, RADA GABINETOWA, STARE MIASTO, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, KOSMOFIZYKA, PALEOPATOLOGIA, PERŁA URIAŃSKA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, TELESKOP, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, DUKLA WIERTNICZA, RĄBEK ROGÓWKI, GŁUPTAK BIAŁY, OCHOTNIK, SKLEPIENIE ŻEBROWE, MASKULINIZM, UBOŻENIE, WŁADCZOŚĆ, ANEMIA APLASTYCZNA, AKTYWNOŚĆ, TŁO, NOWOGWINEJKA, GEODEZJA OGÓLNA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, DAMKA, APOGEUM, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, ADAPTER CUMOWNICZY, WIĄZANIE, CHIROPTEROLOGIA, CZERWONA FALA, KOMORA NABOJOWA, AMERYKA, MONSTRUM, NACZÓŁEK, MORŚWIN BEZPŁETWY, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, DENTYSTA, CYKL GRANICZNY, ORTOPTYK, SAMIEC, CHOROBA CAFFEYA, FORTUNA, MOWA WIĄZANA, ALKA, NIĆ, LIŚCIOZWÓJ, MAJÓWKA, WŚCIEK DUPY, CZARA, DOM KATECHETYCZNY, KAPELUSZ PANAMSKI, SADNIK, OSTREK, HOL MIĘKKI, OBÓZ WĘDROWNY, M, REAKCJA BEZWARUNKOWA, NIHILIZM, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, SEKCJA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ZASADA PODCZEPIENIA, TEOLOGIA NATURALNA, EKONOMIA POLITYCZNA, CHRYSTOLOGIA, OBLECH, KURZAJKA, SLUP WOJENNY, NA PIESKA, ZBIEG, INSTAGRAMER, KOMEDIANTKA, PŁETWA, PRZEDPOLE, CEDET, SZARMANTERIA, PASAT, TELETECHNIKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, MARKIZA, KALORMEN, KICZUA, NYLON, JAWNOGRZESZNICA, BĘCNIĘCIE, RATUSZ, TEMACIK, PŁAWIKONIK, EPONIM, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ANARCHISTA, WŁAMANIE, PLANETA OKOŁOPODWÓJNA, MNIEJSZOŚĆ, KWADRAT, JĘZYK LUKSEMBURSKI, KOMPRESJA IMPULSÓW, KTOŚ, DERMOKOSMETYKA, GINEKOMASTIA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, DŁUGOSZPON, WOW, OPUSZCZENIE, DOM STARCÓW, POKŁAD DOLNY, RESPONSYWNOŚĆ, DETALISTA, POST, SKROMNISIA, KOMPETYCJA, SZARPANKA, USPOKOJENIE, WSPÓŁBRZMIENIE, OSPAŁOŚĆ, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, TERMOS BUFETOWY, SPEDYTOR, SZOŁDRA, IN MEDIAS RES, POKRZYK, CYKLON, ROŻEK, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, TRZYDZIESTKA, KLASA, DOMEK NA DRZEWIE, ŁAZIENKI, GRZYB PLEŚNIOWY, UCZEŃ, ÓSMY CUD ŚWIATA, ?KRAJALNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELOŚCIAN PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM PODWÓJNĄ PIRAMIDĘ SZEŚCIOBOCZNĄ; ŚCIANY OBU PIRAMID STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ WZDŁUŻ LINII ZYGZAKOWATEJ, TWORZĄC NA PRZEMIAN TRZY KĄTY WIĘKSZE Z TRZEMA MNIEJSZYMI; OŚ GŁÓWNA TRÓJKĄTNEJ SYMETRII ŁĄCZY PRZECIWLEGŁE WIERZCHOŁKI PIRAMID się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELOŚCIAN PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM PODWÓJNĄ PIRAMIDĘ SZEŚCIOBOCZNĄ; ŚCIANY OBU PIRAMID STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ WZDŁUŻ LINII ZYGZAKOWATEJ, TWORZĄC NA PRZEMIAN TRZY KĄTY WIĘKSZE Z TRZEMA MNIEJSZYMI; OŚ GŁÓWNA TRÓJKĄTNEJ SYMETRII ŁĄCZY PRZECIWLEGŁE WIERZCHOŁKI PIRAMID
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKALENOEDR wielościan przypominający kształtem podwójną piramidę sześcioboczną; ściany obu piramid stykają się ze sobą wzdłuż linii zygzakowatej, tworząc na przemian trzy kąty większe z trzema mniejszymi; oś główna trójkątnej symetrii łączy przeciwległe wierzchołki piramid (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKALENOEDR
wielościan przypominający kształtem podwójną piramidę sześcioboczną; ściany obu piramid stykają się ze sobą wzdłuż linii zygzakowatej, tworząc na przemian trzy kąty większe z trzema mniejszymi; oś główna trójkątnej symetrii łączy przeciwległe wierzchołki piramid (na 10 lit.).

Oprócz WIELOŚCIAN PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM PODWÓJNĄ PIRAMIDĘ SZEŚCIOBOCZNĄ; ŚCIANY OBU PIRAMID STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ WZDŁUŻ LINII ZYGZAKOWATEJ, TWORZĄC NA PRZEMIAN TRZY KĄTY WIĘKSZE Z TRZEMA MNIEJSZYMI; OŚ GŁÓWNA TRÓJKĄTNEJ SYMETRII ŁĄCZY PRZECIWLEGŁE WIERZCHOŁKI PIRAMID sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WIELOŚCIAN PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM PODWÓJNĄ PIRAMIDĘ SZEŚCIOBOCZNĄ; ŚCIANY OBU PIRAMID STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ WZDŁUŻ LINII ZYGZAKOWATEJ, TWORZĄC NA PRZEMIAN TRZY KĄTY WIĘKSZE Z TRZEMA MNIEJSZYMI; OŚ GŁÓWNA TRÓJKĄTNEJ SYMETRII ŁĄCZY PRZECIWLEGŁE WIERZCHOŁKI PIRAMID. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast