TRANZYSTOR, W KTÓRYM STEROWANIE PRĄDEM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ POLA ELEKTRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANZYSTOR POLOWY to:

tranzystor, w którym sterowanie prądem odbywa się za pomocą pola elektrycznego (na 16 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRANZYSTOR, W KTÓRYM STEROWANIE PRĄDEM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ POLA ELEKTRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.530

PISTOLET, KRWIOBIEG PŁUCNY, WIELKA CHOROBA, MONOGAMIA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, NARZĘDZIE, KOWADŁO, MAJZA, KRYPTODEPRESJA, FOTOGRAFIKA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, METODYKA, ŁASICA, MATEMATYKA, KLISZKA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, PAŃSTWO, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, AKUMULACJA, MIANOWANIEC, RONDO, FURUNKULOZA, JASKINIA LODOWA, WRZECIENNIK, PRÓŻNOWANIE, CYKL, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO, ABANDON, WARAN GŁUCHY, WZÓR CHEMICZNY, OKRES DOSTOSOWAWCZY, ASTRONOM, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, LICA, PLEŚNIAK, POLE JEDNORODNE, SILNIK ŚREDNIOPRĘŻNY, PRYMUS, KANAŁ, EKONOMIA POLITYCZNA, SZKARŁUPIEŃ, PŁYTA KONTYNENTALNA, MATERIA, HETEROTROFIZM, USKOK, MAŁY REALIZM, PROCES STACJONARNY, CIASTO, POKŁAD ŁODZIOWY, KOMUNIKACJA, UKŁAD LOGICZNY, POLICJA OBYCZAJOWA, PARANOJA PIENIACZA, KWASORYT, EKSHIBICJONISTKA, WĘDRÓWKA, TRAKEN, LOTNISKO, DETEKTORYSTKA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, ELEGANTKA, WYRAZ OBCY, MUSZLA, GRAF, PIÓRNIK, KĄT DEPRESJI, KONDOMINIUM, OPUSZCZENIE, ROMULAŃSKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, LOB, POCZUCIE, MAZUT, TACIERZYŃSKI, KLOPS, DEPRECHA, MOGISYGMATYZM, TARCZA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, MONARCHIA STANOWA, PISMO DEMOTYCZNE, HARTOWNOŚĆ, NAWALANKA, WARUGA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ZASOBY KOPALIN, GALARETA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KREDYT BALONOWY, DIALEKTYKA, DWUTLENEK WĘGLA, OLEJARNIA, DIDŻEJ, OPOZYCJA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, TRANSFUZJOLOGIA, CAMPUS, PADWAN, AKOMODACJA, FATAMORGANA, ZWIĄZEK, KLASA, SKRYBA, JUWENALIA, TRYBRACH, GRA RPG, KONGREGACJA, BEZAWARYJNOŚĆ, SKAŁA MACIERZYSTA, OTWOREK, OKULARY, NARNIA, LUSTRO TEKTONICZNE, KRYSZTAŁEK, TUNDRA, GASTRONOM, PRZEWÓD JEZDNY, EMANACJA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, CARILLON, DACH NAMIOTOWY, WIZA IMIGRACYJNA, BASEN MODELOWY, KRASNOLUDZKI, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, FALA WZROSTOWA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, KINETYKA CIECZY, ŁAWA, MEGAWOLT, WYPADEK DROGOWY, BRACTWO KURKOWE, TRAPER, ŻAKOSTWO, POMIDOR, BIAŁY MARSZ, PIPA, ZAĆMIENIE, MADISON, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, MONTER, MASOWOŚĆ, GEMISTA, MOTOR, ALFABET MIGANY, CHŁONIAK, APELACJA, SYMBOLIZM, KROWA, REJESTRANT, KICZUA, PARTNERKA, KIBLA, DZIADZIENIE, KAWA ROZPUSZCZALNA, GOSPODARZ, KICZUA, PROGRESJA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, TEORIA KALUZY-KLEINA, STREFA RELAKSACYJNA, OKLEPIEC, LUDY TURAŃSKIE, SZARPANKA, PODŁOŻE GRUNTOWE, DUSZA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, DEMOSCENA, RYGIEL, ZAPAŚNICTWO, KARAFKA, PEDAGOG SPECJALNY, ŁUK, OKRUCH SKALNY, HYDROZOL, NURNIK, DEISTA, CZARNOKSIĘŻNIK, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, HELMIOTOLOGIA, ŁĄCZNIK WODNY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, WOLA BOŻA, HYDROFOB, RUCHOMY PIASEK, ŁAZIENKI, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, OBRAZ POZORNY, PŁYN CHŁODNICZY, KUC SZETLANDZKI, LODRANIT, BOLERO, KORONIARZ KOŃCATY, HARDOŚĆ, BIAŁE WINO, OSADY DENNE, REAKCJA ORIENTACYJNA, WTYCZKA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, GOTOWALNIA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, ŁAŃCUSZEK, PIERWIASTEK, FORMA, RYBA DRAPIEŻNA, MIJANY, ZEWNĘTRZE, PANCERZ LAMELKOWY, DRZWI PRZESUWNE, SPEKTROGRAFIA, NAUKI PENALNE, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, RAKSLOT, TEOZOF, PERCHA, CZUJNIK GENERACYJNY, FALA, PROTOBUŁGARSKI, ŻELE, GÓWNOZJAD, BIAŁA DIETA, WADLIWOŚĆ, NISZCZUKA KROKODYLA, CELTYJKA, MÓWNICA, KOSMOLOGIA, NAJEM OKAZJONALNY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, WYŁĄCZNIK, SUTASZ, IRRADIACJA, POJAZD LATAJĄCY, DEKAL, ODROŚL, BĄK, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, GRUBY ZWIERZ, PODSKÓRNIA, STAROGERMAŃSKI, PŁATKI, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PACAN, KANAŁ HAVERSA, KAZUISTA, POTRZEBA, KĄT UJEMNY, WYŚCIG, ZŁOŚLIWOŚĆ, OKRUSZYNA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, BONANZA, PRUSY, UCZENNICA, GEN WĘDRUJĄCY, AGAR, STREFA RYFTU, OFIERSKI, TABLICA OGŁOSZENIOWA, CIASTO DROŻDŻOWE, AUROR, FAŁ, SZKIELET OSIOWY, ITINERER, WIZJER, SAMOLOT BOMBOWY, ASPIRANT, GRACA, OSMOZA, ORBITA, OLEJEK HASZYSZOWY, WIGILIA, SADYSTYCZNOŚĆ, KOŚCIÓŁ UNICKI, ULEGŁOŚĆ, PRZESILENIE, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, CHUTLIWOŚĆ, UDAR, PARKIETAŻ PENROSE'A, LEJ, TŁOCZARNIA, EPOS HOMERYCKI, KOKS, MUCHA, JĘZYKOZNAWCA, SYNKLINA FAŁSZYWA, KAPILARNOŚĆ, RUDA, BARCZATKA GŁOGOWICA, ŁATEK, STYL JOŃSKI, DZISIEJSZOŚĆ, KWINTET FORTEPIANOWY, ZDZIADZIENIE, ?DOROSŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.530 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANZYSTOR, W KTÓRYM STEROWANIE PRĄDEM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ POLA ELEKTRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRANZYSTOR, W KTÓRYM STEROWANIE PRĄDEM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ POLA ELEKTRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANZYSTOR POLOWY tranzystor, w którym sterowanie prądem odbywa się za pomocą pola elektrycznego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANZYSTOR POLOWY
tranzystor, w którym sterowanie prądem odbywa się za pomocą pola elektrycznego (na 16 lit.).

Oprócz TRANZYSTOR, W KTÓRYM STEROWANIE PRĄDEM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ POLA ELEKTRYCZNEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - TRANZYSTOR, W KTÓRYM STEROWANIE PRĄDEM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ POLA ELEKTRYCZNEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast