CECHA TEGO, CO SAMO DLA SIEBIE JEST CELEM, CO SKUPIA SIĘ SAMO NA SOBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOTELICZNOŚĆ to:

cecha tego, co samo dla siebie jest celem, co skupia się samo na sobie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO SAMO DLA SIEBIE JEST CELEM, CO SKUPIA SIĘ SAMO NA SOBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.237

MUTUALIZM, PEWNOŚĆ, ASPIRYNA, KRUŻA, KLOSZ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, FIVE O'CLOCK, DEKORATYWNOŚĆ, MALOWANIE, WŁADCZOŚĆ, KOŁNIERZ, SUSZKA, BEZKLASOWOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, KOLCZASTOŚĆ, WĘŻOWNIK, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, UŻYTEK, ORZECHÓWKA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CHOROBA REUMATYCZNA, WIECZORÓWKA, PRZEDAWCZYK, CZŁONY, ZUPA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, OSTROŚĆ, IMPREGNATOR, EROS, FALA, HIPPISKA, NIEZLICZONOŚĆ, PC, LICZBA PIERWSZA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, KROKIET, ROZKŁAD, MITSUKURINA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GNIAZDO, HIPOTELORYZM, SYFON, OKO, KICZUA, ANGIELKI, JAJKO W KOSZULCE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, DETALICZNOŚĆ, CHOROBA SEITELBERGERA, WYTŁACZANKA, ŚLIMAK, REOSTAT, KRÓTKOŚĆ, RAD, DOKTORAT HONORIS CAUSA, CECHA LOGARYTMU, FARMERYZACJA, LENIWCOWATE, CERTACJA, PŁOTKA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, LAMPA CROOKESA, DOBÓR SZTUCZNY, NERCZYŁUSK, INFORMATYKA, CALYPSO, ICHTIOSTEGOWCE, SZMALCÓWKA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, NIKCZEMNOŚĆ, RAK PRĘGOWATY, METEOR, STRYJO, KLATKA BŁAZNÓW, BELLOTTO, DWUNASTKA, WYJĄTEK, WYKŁADZINA, DIONIZYJSKOŚĆ, WYPRYSK POTNICOWY, KARMA, POCIĄG SZPITALNY, PÓŁTUSZA, GATUNEK INWAZYJNY, DZIUPLA, ALPAGA, DOROBEK, POTIOMKIN, ZAPUSTY, INDYKATOR, SAMOTNICZOŚĆ, MĘTNOŚĆ, SPECJALISTA, SYNEK MAMUSI, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, GRACJALISTA, CHMURA WARSTWOWA, KURDUPLOWATOŚĆ, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, TRIAL, AKREDYTOWANIE SIĘ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, WIELKI PALEC, PANEWKA, CHONDRYT, KRĘGARSTWO, ZAWŁOKA, MINUCJA, KUC, METODOLOGIA NAUK, SYNONIMIKA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ZEN, ASD, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ATRAKCYJNOŚĆ, WYPRZEDAŻ, EKSŻONA, WSPOMNIENIE, TUNEL, JELEŃ SCHOMBURGKA, NANOHENR, TOPIEL, SATYRYCZNOŚĆ, DOM STARCÓW, ODSTRZAŁ, ŻYŁA, WALECZNOŚĆ, EPIZOOTIOLOGIA, AKUSTYKA, MANDALA, SUKA, MAIL, TEMPERATURA CURIE, POLITYKA, RELACJA PRZECHODNIA, ŻELE, WIMBLEDON, MAKAK MAGOT, ZŁOŻENIE URZĘDU, GARDEROBA, WRĄB, FUNKCJA NAZWOWA, ZGRABNOŚĆ, GRZYBEK HERBACIANY, SZEWNICA BZÓWKA, QUEBECKI, CZARNA SKRZYNKA, CHLORYN, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, AGROMETEOROLOGIA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, BAŁABAN, TAKT, APROBATA, KARZEŁKOWATOŚĆ, GENETYKA KLINICZNA, DUSZNICA, POPRAWCZAK, DUSZA, RODZIMOŚĆ, MECHANIZM JEZDNY, UROJENIE KSOBNE, SZYJA, SŁOWO MASZYNOWE, APANAŻ, UBOŻENIE, DEALPACK, SMOK, BŁYSZCZ BIZMUTU, REALNOŚĆ, LARWA, TABOR, CECHA CZYNNOŚCI, PRZERAŹLIWOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, SIECZKA, TRANSFORMACJA FALKOWA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, TOR, DÓŁ, ANALIZA DYSKRYMINACJI, ŻABA, WYRAŹNOŚĆ, ALGEBRA MACIERZY, REUMATOLOGIA, AKCELERATOR LINIOWY, SILNIK CZTEROSUWOWY, REAKTOR JĄDROWY, MUNSZTUK, PROPAGACJA, MAORI, LUSTRO TEKTONICZNE, FILOZOFIA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, MARZENIE SENNE, ROSTBEF, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, KŁOBUK, AUTOMOBILISTA, NACZYNIAK GRONIASTY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, STRATYFIKACJA, TURECKI, NADWZROCZNOŚĆ, STEREOIZOMER, CIAŁO AMORFICZNE, KAMELEON LIŚCIOWATY, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, PRAWO PIĘŚCI, UBYTEK, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, REJESTRANT, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, ZNAMIĘ BECKERA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PARKIETAŻ PENROSE'A, OSTRY STRZAŁ, TECHNOLOGIZM, DRAMAT OBYCZAJOWY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ZAŁOŻENIE PARKOWE, SAMORZĄDNOŚĆ, SAJKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ZMROK, NIESTEROWNOŚĆ, FAKOMATOZA, TARCZA, KIERZYNKA, OKRĘT DOZOROWY, SFERA, GERMAŃSKOŚĆ, FASHIONISTKA, LIST POLECONY, BUSZ, WIZJER, DOMOFON, DROBNOZIARNISTOŚĆ, MIESZALNOŚĆ, GŁUPIĄTKO, CIELĘCE LATA, MACIERZYSTOŚĆ, KARLIK KUHLA, NADBUDÓWKA, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, SYSTEM OBRONNY, WAN, SZYMEL, ŁADOWNIA PUBLICZNA, DRYBLER, CHAŁTUROWIEC, PARADOKS OLBERSA, POLECANKA, STOIK, SIATECZKA, TYSIĄC, CIELISTOŚĆ, KOMBAJN ŚCIANOWY, RECYTATYW, COMBER, MILICJANT, WIELKA JEDNOSTKA, SYN, PASTISZ, LUZACKOŚĆ, EWAPORAT, STEROWANIE HYDRAULICZNE, RADIOTA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, JADŁOSPIS, RĄB, DWÓJKA, REKTYFIKACJA, DOJRZAŁOŚĆ, REGULARNOŚĆ, FLEGMA, OKLUZJA, WYRĘB, JĘZYK PRASEMICKI, MANDARYNKA, ROJALISTA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, NAPIWEK, MUZYKA TŁA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, DZIOBAK, KAZAMATA, FATUM, APROBACJA, OBLAK, TIOMERSAL, PIERWOTNIAK, KOSTKA BRUKOWA, FILECIK, SKUTECZNOŚĆ, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, ?AREOGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.237 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO SAMO DLA SIEBIE JEST CELEM, CO SKUPIA SIĘ SAMO NA SOBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO SAMO DLA SIEBIE JEST CELEM, CO SKUPIA SIĘ SAMO NA SOBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOTELICZNOŚĆ cecha tego, co samo dla siebie jest celem, co skupia się samo na sobie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOTELICZNOŚĆ
cecha tego, co samo dla siebie jest celem, co skupia się samo na sobie (na 14 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO SAMO DLA SIEBIE JEST CELEM, CO SKUPIA SIĘ SAMO NA SOBIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - CECHA TEGO, CO SAMO DLA SIEBIE JEST CELEM, CO SKUPIA SIĘ SAMO NA SOBIE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x